VVS branchens råd

 • Bohuslänningen/ Det måste bli slut med onödiga tvingande avloppsbeslut. (Branschorganisationen för Minireningsverk, MRV) - Det måste bli slut med onödiga tvingande avloppsbeslut Debatt och insändare: I grunden är syftet gott men går ofta väldigt fel och de som drabbas är de fastighetsägare som har egna avloppsanläggningar. / Branchorganisationen MRV för EN-godkända minireningsverk ____________________________________________________________________ Kommentar Instämmer helt. Själv hade jag svårt att förstå meningen: Restprodukten i
 • Alnarp Cleanwater/ Rädda fiskarna – skaffa nytt avlopp! - Rädda fiskarna – skaffa nytt avlopp! Kommentar av Anna: Sanning eller marknadsföring? Alnarpcleanwaters hänvisning till forskning/mätning ang fiskar och enskilda avlopp så framgår ju inte vilken typ av anläggningar som funnits. Därför tycker jag det kan kännas lite vilseledande i artiklarna (man länkas till sr: vetenskapsradion). Var är vetenskapen?
 • Svenskt Vatten/ Ny seniorkonsult och projektledare på Public affairs. Stärker påverkansarbetet. - Seniorkonsult tar över Public affairs på Svenskt vatten måndag den 23 september 2019 Seniorkonsult och projektledare på Paues Åberg Susanna Lindh tar över Public affairs-ansvaret på Svenskt vatten. Susanna Lind var mellan 2015 och 2017 politiskt sakkunnig för Moderaterna. Hon hade olika roller i bland annat civilutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.
 • SVD Replik/ ”Väl fungerande avlopp gynnar alla” - REPLIK | ENSKILDA AVLOPP Anders Mårtensson, VD, VVS entrepenörernas råd ”Väl fungerande avlopp gynnar alla” Om Peter Ridderstolpe vill sänka ambitionerna i miljökraven för enskilda avlopp bör han argumentera för det, i stället för att misstänkliggöra våra motiv. Det skriver Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas råd, i en replik. Publicerad 18.00, 2019-09-10
 • VVS forum/ ”CE-märkning ingen garanti för rent avlopp” - vvsforum.se 2016 ”CE-märkning ingen garanti för rent avlopp” Kommentar från Anna: Hur i hela fridens namn ska såna som jag veta vilka alternativ jag från början ska sålla bort och inte lägga energi på. Tvånget från makten kräver en expertis kunskap, jag är en vanlig människa.
 • VVS forum - Ny vd och nya medlemmar för VVS-Fabrikanternas Råd Publicerad: 27 november 2013 Anders Mårtensson blir i januari 2014 ny vd för VVS-Fabrikanternas Råd. Han kommer från posten som affärsområdeschef på Schneider Electric och efterträder Hans Ewander som går i pension. VVS-Fabrikanternas Råd har också fått två nya medlemmar: Radonett och Saniflo.
 • C i Uddevalla/ Därför är även kommunala avlopp ett miljöproblem. Ifrågasätter VVS branschens mantra om att små avlopp är de stora förorenarna - Därför är även kommunala avlopp ett miljöproblem Slutreplik till Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas råd Anders Mårtensson har vid tre tillfällen, i denna tidning, upprepat sitt mantra att enskilda avlopp är en av de största miljöfarorna som finns i vårt land. Precis som alla andra lobbyister handskas han med fakta som passar
 • Dagens samhälle/ VVS branschens råd skickar med en separat tidning, ”Enskilda avlopp för framtiden” i 35 000 ex med tidningen - Enskilda avlopp för framtiden är en tidning som bl.a. har publicerats som bilaga i tidsskriften Dagens Samälle den 3 mars 2016. Totalt har tidningen distribuerats i över 35 000 exemplar. Tidnigen efterlyser i en rad artiklar att våra beslutsfattare ska ta fram ny lagstiftning så att en ökad och hållbar åtgärdstakt av enskilda avlopp kommer till stånd.
 • VVS fabrikanternas råd - Pressmeddelanden 2019-03-28 45 år innan alla avlopp i Sverige är renade etc Kommentar: Många debattinlägg har publicerats av vvs branschens rådnu 2019, se exempel på dessa på denna länk. Almedalen VVS fabrikanternas råd: Hemsida om Små avlopp:  ”Vad är små avlopp? En fullt fungerande avloppsanläggning är ett avlopp som renar förorenat vatten från
 • Dagens industri/ Olagliga avlopp riskerar att förorena svenska sjöar - 10 jan 2019 Avloppsnät Olagliga avlopp riskerar att förorena svenska sjöar En kvarts miljon hus har avlopp som är olagliga och riskerar att släppa ut avloppsvatten i närmaste badsjö eller smittoämnen i grannens brunn. Det kan förhindras genom obligatoriska kontroller av små avlopp, skriver Anders Mårtensson, vd VVS-Fabrikanternas råd……. Anders
 • Folkbladet/ VVS branschens VD Anders Mårtensson skriver: Obligatoriska kontroller - Obligatoriska kontroller Anders Mårtensson vd VVS-Fabrikanternas råd 10:00 | 2019-05-13 DEBATT I Östergötland finns cirka 28 500 avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät. Enligt Havs- och vattenmyndigheten beräknas en fjärdedel av alla små avlopp vara olagliga sedan 50 år tillbaka eftersom de saknar rening efter slamavskiljaren. Det innebär att det i
 • Jönköpingsnytt/ VVS fabrikanternas råds VD Anders Mårtensson skriver: 20 år innan avloppen är renade - 20 år innan avloppen är renade I Jönköpings län finns det 26 300 fastigheter med avlopp som inte är knutna till kommunens avloppsnät. I dagens takt av rening skulle det ta 20 år att åtgärda alla. I somras, i samband med en utredning, lades ett förslag om obligatorisk avloppsdeklarationer, något
 • Östra Småland/ VVS fabrikanternas råds VD Anders Mårtensson skriver: 28 år innan alla avlopp i Kalmar län är renade - 28 år innan alla avlopp i Kalmar län är renade KALMAR LÄN  Artikeln publicerades 22 maj 2019 I Kalmar län finns 27 700 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Med dagens takt skulle det ta 28 år att åtgärda alla avlopp. I somras lade en utredning förslag om obligatoriska
 • Villaägarna/ Avloppsdeklaration kan bli obligatorisk - Avloppsdeklaration kan bli obligatorisk Avloppsdeklaration – ny kostsam pålaga Avloppsdeklarationer av enskilda avlopp föreslås bli obligatoriska 2027. Inspektionerna, som husägaren får bekosta, ska ske vart sjunde år och genomföras av certifierade kontrollanter. Husägaren ansvarar för att skicka deklarationen till sin kommun – försening ska enligt utredningsförslaget medföra en straffavgift på 3
 • Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ VVS branschens råds VD om avloppsdeklarationer och kommentarer - VVS branschens råds VD, Anders Mårtensson skriver svar på Arne Gunnarssons (LPo) debattartikel Debatt: Avloppsdeklarationer är en hjälp för fastighetsägare Det har föranlett ett stort antal inlägg på facebookgruppen Avloppsbedrägeriet: Michael Richter: ”Priset för denna trygghet motsvarar högst två kronor per dag, vilket ska ställas i relation till miljökostnaden för illa
 • GD/ VVS fabrikanternas råd Anders Mårtensson/ Bättre avlopp kan minska algblomningen - Debatt: Bättre avlopp kan minska algblomningen Nuförtiden ser vi ofta algblomning både vid kuster och i sjöar mitt i sommaren. Så även i år. Orenade avlopp bidrar till övergödning som ger upphov till algblomning. För att komma till rätta med problemet krävs obligatoriska avloppsdeklarationer, skriver Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas
 • Allehanda; ST- Hav Ann Lundström/ Avloppsvattnet behöver alltid renas för att skydda grundvatten och dricksvatten - Avloppsvattnet behöver alltid renas för att skydda grundvatten och dricksvatten Artikeln även publicerad i ST, Sundsvalls tidning. Precis som Arne Gunnarsson, Landsbygdspartiet, skrev i sin insändare den 5 augusti om små avloppsanläggningar har det sedan lång tid tillbaka varit förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten i ett vattenområde. Men trots att dessa
 • VA-nätet måste bytas ut i snabbare takt - VA-nätet måste bytas ut i snabbare takt HAMPE MOBÄRG, VD MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SAMORDNARE VA-FAKTA ANDERS MÅRTENSSON, VD VVS-FABRIKANTERNAS RÅD OCH SAMORDNARE VA-FAKTA MATS ROSMAN, SVENSKA RÖRGROSSISTFÖRENINGEN VVS OCH SAMORDNARE VA-FAKTA  11 oktober 2017, 22 december 2017 När ska regeringen agera för framtidens dricksvattenförsörjning? Drickbart vatten direkt ur kranen kan snart vara
 • GP/ Vi vill ha rent dricksvatten även i framtiden - Vi vill ha rent dricksvatten även i framtiden DebattSveriges VA-nät är gammalt och läcker som ett såll, men i dag vet ingen exakt hur illa ställt det är med den lokala infrastrukturen. Nu måste vi få kontroll på vattenfrågan och resurser att snabbare byta ut de gamla rören, skriver representanter
 • Villaägarnas riksförbund, Anna Werner, samhällspolitisk analytiker/ Vilseledande om havet - Vilseledande om havet INSÄNDARE VVS-fabrikanternas råd skriver på debattsidan (Västerviks-Tidningen 8/8) att enhetliga regler för enskilda avlopp skulle minska algblomningen. …Mårtenssons rop efter ”enhetliga regler” handlar om att VVS-fabrikanterna vill att alla avlopp ska omfattas av de återkommande kontroller som Havs- och vattenmyndigheten föreslår för nya avlopp. Mycket vill ha mer.
 • VVS branschens VD Anders Mårtensson är på hugget i många dagstidningar och besvarar bl a Arne Gunnarsson, LPO´s artiklar - Anders Mårtensson vvs branschens råd är på hugget och har redan huggit på Arne Gunnarsson, igen. https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-avloppsdeklarationer-ar-en-hjalp-for-fastighetsagare-1 Anders Mårtensson har även skrivit en inlaga i Sörmlands Nyheter som Arne Gunnarsson replikerat på: Avlopp SN 2aug2019 Anders Mårtenssons, vvs branschens råd  och Ann Lundström, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten har skrivit inlagor
 • Kristianstadsbladet/ Övergreppet på våra enskilda avlopp - Övergreppet på våra enskilda avlopp Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och vattenmyndigheten och innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas lämna en obligatorisk avloppsdeklaration vart 7:e år till en uppskattad kostnad av 2
 • Jordbruksaktuellt/ Debatt: Övergreppet på våra enskilda avlopp. Kommentar till Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd som hyllar förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. - Övergreppet på våra enskilda avlopp Debatt: Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och vattenmyndigheten och innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas lämna en obligatorisk avloppsdeklaration vart sjunde år till en uppskattad kostnad av 2000
 • Dagens samhälle/ VVS branchens råd: Olagliga avlopp riskerar att förorena svenska sjöar - Avloppsnät Olagliga avlopp riskerar att förorena svenska sjöar En kvarts miljon hus har avlopp som är olagliga och riskerar att släppa ut avloppsvatten i närmaste badsjö eller smittoämnen i grannens brunn. Det kan förhindras genom obligatoriska kontroller av små avlopp, skriver Anders Mårtensson, vd VVS-Fabrikanternas råd…… (Se länk ovan)  
 • Gefle Dagblad/Tvångsanslutning av enskilda avlopp till kommunalt VA är inte bra för miljön - Tvångsanslutning av enskilda avlopp till kommunalt VA är inte bra för miljön …….Bildtext: Det finns dock en åtgärd som är ännu sämre för miljön, nämligen tvångsanslutning av enskilda avlopp med fullgod rening till kommunala reningsverk. Härvid ökar utsläppen till ytvatten av både fosfor och gifter, skriver Lars Hylander……. ………..Sommarens bad hotas
 • VVS fabrikanternas råd skriver om undermåliga avlopp och inspektioner - Vimmerby tidning/ vvs fabrikanternas råd Om kommunen fortsätter i samma takt skulle det ta 37 år att åtgärda alla undermåliga avlopp i Kinda. Det menar branchorganisationen VVS fabrikanternas råd, Dennis Pettersson. Med krev på avloppsdeklarationer….. 20190322, Affärsliv,com/Kritiken: Avloppen är ett problem Kindas miljöchef Yngve Blomberg är tveksam till den tolkning
 • Facebookinlägg om vvs branschens och vedkaminbranschens lobbyverksamhet -   ‎Bengt Nikander‎ till Vedspisupproret 12 juli kl. 15:26 VVS- Branschen (värme , ventilation och sanitet) är en stor och mycket viktig sektor i vårt land av förklarliga skäl. Värme, vatten osv är något vi måste ha. Branschen som tillverkar utrustning för eldning har idogt försökt påverka myndigheter och politiker för att
 • xx/Debatt: Bättre avlopp kan minska algblomningen. Anders Mårtensson (VVS fabrikanternas råd), Anna Werner (Villaägarna ), Lars Hylander (SLU) - Debattinlägg från Lars Hylander  Villaägarna Anna Werner Anders Mårtensson, Vd för VVS-Fabrikanternas Råd _____________________________________________________________________________ Docent i miljöanalys (SLU), Lars Hylander Debatt: Slopa avloppen för att minska algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande
 • Dalademokraten/ Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen - Dalademokraten hade för ett par dar sen en insändare med sakfel av Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd. Mitt svar nedan. Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande toaletter alternativt snålspolande vakuumtoaletter, där
 • VA guiden/ Vetlanda har högsta åtgärdstakten – igen! - 26 mars 2018 Vetlanda har högsta åtgärdstakten – igen! Under Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle uppmärksammade avloppsgruppen inom VVS-fabrikanternas råd sin årliga kommunundersökning. Man lyfte fram och riktade ett bravo till Vetlanda kommun som för andra året i rad uppvisade en åtgärdstakt på ca 9 %. Enligt Havs- och vattenmyndigheten
 • DD Debatt/VA-systemet står på tur att privatiseras - Debatt i Dalademokraten (Hela artikeln kan du läsa här i Tidningen Rikare Liv.) Just nu pågår en kampanj från branschorganisationer inom VA-industrin – Vatten och Avlopp – där slutmålet är en total privatisering av vårt gemensamma VA-system. Att gå på toaletten ska debiteras och avgiftsbeläggas på samma sätt som all
 • Replik till Anders Mårtensson 10 oktober - VA-lagen ska enbart styras av miljönytta Replik till Anders Mårtensson 10 oktober Det är med förvåning som jag läser Anders Mårtensson, vd VVS-Fabrikanternas Råd:s insändare i Bohus­läningen den 10 oktober 2018. Mig veterligen finns det inte någon som argumenterar för att vattendrag, sjöar och hav ska försämras. Det jag och
 • Replik till Torsten Andersson 10/10 från Anders Mårtensson, VVS branschens råd - Dåliga avlopp gynnar inte någon Replik till Torsten Torstensson (C) 2 oktober Torsten Torstensson (C) skriver i en replik i Bohusläningen (2/10) om den närmare miljonen små avlopp utan anslutning till kommunalt avloppsnät som finns i Sverige. Han får det till att rent vatten och välfungerande avlopp är ett egenintresse
 • En sammanställning av seminarier på Almedalen 2018 - Hur uppnår vi ett cirkulärt samhälle i praktiken? Arrangör:Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Svenskt Vatten, Energigas Sverige Dag:2/7 2018 10:30 – 11:30 Beskrivning av samhällsfrågan Sverige har kommit långt i det lokala kretsloppsarbetet. Men idag handlar mycket av diskussionen om cirkulär ekonomi främst om produkter, återbruk och materialåtervinning – inte resursflöden
 • DN Annonsbilaga Enskilda avlopp och hållbara vattentjänster , VVS Fabrikanternas Råd, -    
 • Programmet för VVS fabrikanternas råd i Almedalen 2018 - Här är programmet som VVS Fabrikanternas råd har på Almedalen: http://www.vvsfabrikanterna.se/radsnytt/almedalen-2018—samtalen-du-inte-far-missa
 • Svenskt Vatten och SKL ska undersökas … hur kunde det komma sig att alla kommuner gått deras ärenden och skyller på små avloppen … VARIFRÅN KOMMER KÄLL-INFORMATIONEN SOM GÖR ATT KOMMUNER DÖMMER SÅ ??? - Hej Anders och Alla andra på listan. Fantastiskt och glädjande med så positivt mottagande av Peters anförande.  Hoppas att den allmänna opinionen snart börjar förstå att de åtgärder som kommuner har tvingat på människor har i många fall haft bedrägliga intentioner (många av de 290 kommunerna Havs o VattenMynd och
 • SVD: ”Små avlopp kan felaktigt underkännas” - Tusentals små avloppsanläggningar kan underkännas på felaktiga grunder, på grund av en ny studie. Låt oss hoppas att vi slipper höra politiker som hänvisar till denna undermåliga rapport, skriver Roland Ekstrand på Svensk Klimatcertifiering. Smed-rapporten bygger inte på relevanta data och får till följd att vi får en helt snedvriden