Dricksvatten, vattenläckage och vattenbrist

Inlägg:

 • Sydsvenskan/  ”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.” - RISK FÖR VATTENBRIST 7 november 2019 05:00 Debattinlägg: ”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.” Dagens problem när det gäller tillgången till drickbart vatten har ett direkt samband med nedläggningen av Planverket och dess arbete, skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare inom samhällsplanering vid Chalmers.
 • Slamspridning på åkermark: Dioxiner och PCB - Till de berörda av Biototals lagring och spridning av avloppsslam. Kopia till Gunnar Lindgren gunnar.lindgren.mail@telia.com som är mer insatt i frågan. Som jag ser det bör ni som närboende påpeka risk för exponering av Dioxiner och PCB. Bifogar Livsmedelsverkets rapport om dioxiner och PCB och risk med dess höga exponering
 • Land/ Kommunen tvingar jämtländska fäboden att stänga- Livsmedelsregle och dricksvattenrening som kräver UV filter och el - Kommunen tvingar jämtländska fäboden att stänga En infekterad tvist har blossat upp mellan Myhrbodarna och Krokoms kommun. Den jämtländska fäboden har polisanmälts och tvingas nu stänga. – Kommunen har hanterat det på ett fruktansvärt bedrägligt sätt, säger livsmedelskonsulten Per Nilsson. …. Hårda krav på dricksvatten För att inte riskera att tvingas
 • SVT / Asbets i dricksvatten; Disk klor i dricksvatten ger cancer -       2006-03-31 SVT/ Asbest i dricksvattenledningar Flera hundra mil kommunala vattenledningar har eternitrör som innehåller asbest, kan Rapport i dag avslöja. Asbest är sedan länge förbjudet i byggmaterial, eftersom inandning av asbestfiber kan ge lungcancer. Nya undersökningar i Norge visar nu att även asbest i dricksvatten kan orsaka
 • Dagens samhälle/ Stora prisskillnader på vatten mellan kommuner - Stora prisskillnader på vatten mellan kommuner Prisskillnaden på vatten i kranen kan vara så mycket som 300 procent mellan kommuner. Om prisgapet inte ska öka krävs nu en politisk diskussion och en modernare vattentjänstlag, skriver Pär Dalhielm
 vd på Svenskt Vatten.
 • Sydsvenskan/ ”Rent dricksvatten har länge setts som en självklarhet i Sverige. Men så är det inte längre.” - ”Rent dricksvatten har länge setts som en självklarhet i Sverige. Men så är det inte längre.” Vi är förundrade över att politiker vågar låta bli att satsa på ökad kunskap och samordning när det gäller landets framtida vattenförsörjning. Det skriver 18 personer som på onsdag och torsdag deltar i Grundvattendagarna
 • Dricksvatten- hur mycket går åt och hur används det. - Det dricksvatten som används av hushållen kommer till övervägande del, (cirka 86%), från de kommunala vattenverken (863 milj m3). Av de cirka 14% som tas från enskilda vattentäkter, i regel grävda eller borrande brunnar, står permanentboende utan anslutning till kommunalt vatten för.. Vattenanvändningen i fritidshus beräknas utgöra drygt en procent
 • Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ Om slamspridning enl certifiering, om kommunalt vatten som skall kokas, leveranser som är osäkra - Se länk Avloppsbedrägeriet REVAQ-CERTIFIERING. Certifieringen är framtagen på initiativ av Svenskt Vatten tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel. Den ska visa att kommuns hantering av avloppsslam lever upp till specificerade krav för att nå en kvalitet som gör det möjligt att återföra viktiga näringsämnen till åkermark. Kretsloppet sluts
 • SVT play/ Sista skörden, - Sista skörden, Svensk naturdokumentär från 2017 Det handlar om ett av våra viktigaste ekosystem och en förutsättning för vår överlevnad. Planetens jordar är hotade. Den industriella livsmedelsproduktionen utarmar vår matjord, det påverkar näringsinnehållet i vår mat och näringsbrist kan vara orsaken till det vi kallar välfärdssjukdomar. Vi tömmer vårt jordkonto
 • Invånare förbjuds förbruka vatten i Stenungsund - Invånare förbjuds förbruka vatten i Stenungsund I DAG KL 10:30,2019-10-01 Ett tekniskt fel i vattenverket har slagit ut vattenproduktionen i Stenungsund. I sms till invånarna skriver kommunen: ”All vattenförbrukning är från och med nu förbjuden.” LIVE: Vattnet tillbaka i Stenungsund AVSNITT I DAG KL 14:20, 2019-10-01
 • Köping/ Misstänkt vattenläcka i Sundänge/Våsjö - Misstänkt vattenläcka i Sundänge/Våsjö 2019-10-01 Vi misstänker en vattenläcka i Sundängetrakten och kommer därför behöva stänga av vattnet till och från för att ringa in läckan. Om du har en fastighet i Sundänge eller Våsjö kan du behöva kontrollera din egen anläggning. Vi kan se att det går åt mycket
 • Kuriren.nu- Stenungssund/ Vatten analyseras efter sabotage - Vatten analyseras efter sabotage STENUNGSUNDFörst i kväll väntas analyserna av det vattnet i Stenungsund, där vattentornet misstänks ha blivit utsatt för skadegörelse, vara klara. Kommunens invånare uppmanas att inte dricka vattnet förrän klartecken ges.(TT) 06:41 | 2014-06-26 Först i kväll väntas analyserna av det kommunala vattnet i Stenungsund, där vattentornet
 • Lösenordsskyddad: Förtäckta skatter- skåne/ Får man koppla eget vatten till kommunens avlopp eller måste egen brunn bortkopplas. Finns lagstöd för detta? - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Analyser på dricksvatten- skall kommunen offentliggöra detta, har man eget ansvar? - MIchael Richter har fått en fråga och resonerar kring detta, och Lars Hy lander har SVARAT.   NN pratade med sin miljöchefen i förra veckan när de hade utbildning. NN frågade henne om kommunen hade någon tillsyn över egna brunnar. Det hade de inte förstås. Man får själv ansvara för
 • Klimatanpassningsportalen - Klimatanpassningsportalen- länk till avlopp
 • LIvsmedelsverket/ Planera för framtidens dricksvatten - Planera för framtidens dricksvatten Bra dricksvattenkvalitet i framtiden kräver planering med god framförhållning. Planerna måste ta hänsyn till risker och sårbarheter som förändrat klimat innebär samt befolkningens kommande behov. På den här sidan finns material om planering för framtidens dricksvattenförsörjning som riktar sig till kommuner och länsstyrelser… … Vattenskyddsområden Havs-
 • SMHI/ Förnyelse av ledningsnät för vatten och höjda taxor i Kalmar, fördjupning - Förnyelse av ledningsnät för vatten och höjda taxor i Kalmar, fördjupning Uppdaterad   22 augusti 2019 Publicerad   31 oktober 2016 Kalmarregionen har redan idag problem med vattenbrist under sommartid, något som kan förvärras i ett framtida klimat. För att säkra vattentillgången ökade Kalmar Vatten takten på förnyelsen av ledningsnätet vilket bland
 • JN nytt/ 2016 och 2013: Bakterier hittade – koka vattnet - 2016: Bakterier hittade – koka vattnet Habo kommun uppmanar nu det boende i Brandstorp att koka sitt dricksvatten, det eftersom det finns bakterier i vattnet. eftersom det finns bakterier i vattnet. Habo kommun skriver på sin hemsida att man har fått förhandsbesked från laboratoriet att det kan finnas bakterier i
 • TT/Världen står inför en dricksvattenkris. - Världen står inför en dricksvattenkris. BERI ZANGANA/TT 21.8.2019 20:29 UPPDATERAD 21.8.2019 20:58   Dålig kvalitet på vattnet ger stora konsekvenser för barn – som riskerar att inte växa fullt ut på grund av dålig syreupptagningsförmåga, varnar Världsbanken. Världsbanken har i sin rapport ”Kvalitet okänd: Den osynliga vattenkrisen” gjort en sammanställning av
 • SMP/ Ständigt arbete för effektivare ­rening av avloppsvatten - Ständigt arbete för effektivare ­rening av avloppsvatten Svar på Börje Svenssons insändare i Smålands­posten. Tack till insändarskribenten som visar på stort miljöintresse för nya hållbara tekniker för vattenrening! I Växjö kommun pågår det ständigt arbete med att optimera processer och metoder för effektivare rening av avloppsvatten. Redan 2011 började Växjö
 • Aftonbladet/ Öar sparar vatten med hjälp av avlopp - Öar sparar vatten med hjälp av avlopp Skärgårdsöar får ofta mångdubblad befolkning under sommaren, vilket utsätter avloppssystemen för stora påfrestningar. För att spara på det dyrbara dricksvattnet provas nu toalettspolning med avloppsvatten som renats på plats, rapporterar Sveriges Radio…….
 • Hem o Hyra/ Enorm skillnad i pris för vatten och avlopp - Enorm skillnad i pris för vatten och avlopp 12 SEPTEMBER 2016 KL 14:00 NYHETER Inflationen står nästan still men priset för vatten och avlopp ökar med 2,5 procent. På mindre än fem år har tolv kommuner höjt taxan med över 40 procent. … – Varför är det så stora skillnader? Hur kan
 • VA-nätet måste bytas ut i snabbare takt - VA-nätet måste bytas ut i snabbare takt HAMPE MOBÄRG, VD MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SAMORDNARE VA-FAKTA ANDERS MÅRTENSSON, VD VVS-FABRIKANTERNAS RÅD OCH SAMORDNARE VA-FAKTA MATS ROSMAN, SVENSKA RÖRGROSSISTFÖRENINGEN VVS OCH SAMORDNARE VA-FAKTA  11 oktober 2017, 22 december 2017 När ska regeringen agera för framtidens dricksvattenförsörjning? Drickbart vatten direkt ur kranen kan snart vara
 • GP/ Vi vill ha rent dricksvatten även i framtiden - Vi vill ha rent dricksvatten även i framtiden DebattSveriges VA-nät är gammalt och läcker som ett såll, men i dag vet ingen exakt hur illa ställt det är med den lokala infrastrukturen. Nu måste vi få kontroll på vattenfrågan och resurser att snabbare byta ut de gamla rören, skriver representanter
 • Dagens samhälle/ Vattenvarning i 63 kommuner - Vattenvarning i 63 kommuner Nyhet Miljö. Lite drygt var femte kommun i landet har just nu bevattningsförbud eller uppmanar till sparsamhet med vatten.
 • Bblat- Arboga/Kommunen i Arboga uppmanar allmänheten – drick inte kranvattnet - Kommunen i Arboga uppmanar allmänheten – drick inte kranvattnet Vattenprover som har gjorts visar att dricksvattnet i Arboga kommun för tillfället är otjänligt. Allmänheten uppmanas därför att koka allt vatten innan man dricker det, det skriver kommunen på sin hemsida. Arboga kommun uppmanar invånarna i Arboga tätort, Hällarna, Medåker och
 • Vänersborg- Kärvlings blogg/ Vatten vatten… Och avlopp. - Kommentar: Vad är det kommunerna håller på med?  Var tog miljö och klimatmål vägen?   Vatten vatten… Och avlopp. I veckan släpptes en skakande rapport från World Resources Institute. Den visade att 25% av världens befolkning hotas av vattenbrist. 17 av världens länder kan snart stå helt utan vatten. New York
 • SR P4 Västmanland/ Stor vattenläcka i Västerås - Stor vattenläcka i Västerås Publicerat lördag 3 augusti kl 22.59 På lördagskvällen började vatten forsa fram på marken vid villorna på Skerikesvägen i Västerås, sannolikt sedan en ledning sprungit läck. Enligt Hans Tollbom, inre befäl vid Räddsam Mälardalen, bubblade det upp cirka 5000 liter vatten i minuten. Räddningstjänsten kontaktade Mälarenergi
 • Bohuslänningen/ Munkedals kommun slösar med färskvattnet - Munkedals kommun slösar med färskvattnet Vattnet i Kärnsjön som sinar. Man uppmanar innevånarna att spara på vattnet, konstaterar Per-Olof Andersson. På sin hemsida och i artikel i Bohusläningen 23/7 varnar Västvatten för brist på färskvatten för sina abonnenter i Munkedals kommun. Inte konstigt med tanke på torkan i fjol och
 • Svenskt vatten uppdaterar och informerar om vattenbrist och bevattningsförbud i landet. - Vattenbrist Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Här kan du läsa om aktuella bevattningsförbud…..
 • Svenskt Vatten: ”Långsiktigt är vattenbrist ett stort problem” - SMHI: Risk för vattenbrist i 15 län Det är risk för vattenbrist i 15 av 21 län den kommande månaden. Det framgår av en lägesbild för vattenförsörjningen som SMHI publicerade på måndagseftermiddagen. Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som framför allt används för kommunal vattenförsörjning, är under de normala i stora
 • SVT Halland/Istället för dricksvatten – här kan avloppsvatten komma att återanvändas - Istället för dricksvatten – här kan avloppsvatten komma att återanvändas Halmstad och Laholm kan bli två av Sveriges första kommuner att börja återanvända avloppsvatten för att spara på rent dricksvatten. – Är det rimligt att vi använder rent dricksvatten till allt som vi gör i dag? Som toalettspolning, bevattning och
 • Risk för vattenbrist: ”Växande problem”. NU brist i tolv län, tre tillkom förra veckan - Risk för vattenbrist: ”Växande problem” Hittills har 18 kommuner inför bevattningsförbud, och under augusti är det risk för vattenbrist i 15 län i Sverige. ”Långsiktigt är vattenbrist ett stort och växande problem”, förklarar Dan Löfgren, kommunikationschef på branschorganisationen Svenskt Vatten.
 • VLT/ Vatten och avlopp behöver bli dyrare - Vatten och avlopp behöver bli dyrare I Sverige har vi sedan länge sett rent vatten som en självklarhet. Vi kan generellt lita på att vattnet i våra kranar är av god kvalitet. Därför blir också rubrikerna stora när vattenkvaliteten inte kan garanteras. Förra veckan fick vi en påminnelse om detta.
 • Expressen Ledare/ Vårt kranvatten är hotat – regeringen måste agera - Vårt kranvatten är hotat – regeringen måste agera ”Problemen om somrarna är följder av politiska misslyckanden. Stora delar av de kommunala VA-näten byggdes för snart ett halvt sekel sedan. Att pengar behövs har varit känt länge, i den senaste beräkningen från intresseorganisationen Svenskt vatten efterlystes en trettiofemprocentig ökning av investeringarna
 • Helsingborgs dagblad/ En dag, kanske vårt goda dricksvatten är borta - 2019-07-01 Bäste redaktör, Göran !! Översänder text som rör ”vår” vattentäkt i Magleby, Kvidinge. Det rör kommunledningens sätt att INTE ta hand om det fina/ goda dricksvatten som finns i området. (Tidningsinsändare) EN DAG, KANSKE VÅRT GODA DRICKSVATTEN ÄR BORTA. Den stora vattentäkten vid Magleby, Kvidingefältet är i riskzonen. Vattentäkten
 • Almedalen- Dricksvatten- Arena- Dålig koll på dricksvatten - Hej igen Anders! Dagens text är från Almedalen och handlar om dricksvattnet – det finns också en länk i artikeln (som finns på Dagens Arena -Dålig koll på kemiska hot mot dricksvattnet så att man kan se debatten i efterskott. Allt gott! Ulf Svensson ”Panelen bestod av (från vänster) moderatorn Ylva
 • GP/ Sluta spola bort våra avlopp med dricksvatten - Sluta spola bort våra avlopp med dricksvatten Hanteringen av vårt dricksvatten och våra avlopp måste förbättras radikalt. Inte minst för att den ekologisk väv som bär upp allt mänskligt liv nu är allvarligt hotad, skriver Ulf Svensson…….
 • Dagens samhälle/ - Ta tag i vattenförvaltningen – innan vi får stora problem Landets invånare kommer aldrig att acceptera inskränkningar i tillgången till vatten om detta beror på dålig planering eller på att frågan inte bedömts vara tillräckligt politiskt intressant, skriver ledningen för Sydvatten AB……
 • Östra Småland/ Svårt att hjälpa alla med vatten och avlopp - Svårt att hjälpa alla med vatten och avlopp 15 april 2019. astighetsägare på Marsö vill ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Men kostnaderna är stora och underlaget är för litet. Det är Marsö byalag som har ansökt om att få ansluta sig till kommunens vatten- och avloppsnät. Idag finns det
 • Brev till ett antal kommuner om vattenbrist och vattensnål teknik för toaletter. - God förmiddag, Igår kväll / natt epostade jag ett antal kommuner angående att de borde sätta i system att använda vattensnål teknik som t.ex. ge stöd till de hus / fastigheter som installerar vattenfria, moderna toaletter som t.ex. CompostEra. Flera kommuner svarade direkt! Ja, intresset är stort nu. Speciellt hos
 • Allehanda/ Kommunen skall föregå med gott exempel om brunnar- inte styra invånarna med tvång. - 24 april 2018: Kommunen ska föregå med gott exempel om brunnar – inte styra invånarna med tvång
 • Köping- BBlaT/ Vattnet missfärgat i Sundänge – vattentank finns på plats - Vattnet missfärgat i Sundänge – vattentank finns på plats Vattnet i vattenledningarna i Sundänge är missfärgat av grundämnet mangan. Därför finns en vattentank på plats vid kiosken i Sundänge.   Det meddelar Köpings kommun på sin hemsida under lördagen, midsommardagen. (anm: 2019-0629: Länk:Felsida, ingen info i övrigt) Mangan är ett grundämne som
 • Norra Skåne- Osby/ Vatten och avlopp blir dyrare. - Vatten och avlopp blir dyrare Va taxan i Osby räknas upp 2,9% efter 1 mars 2019.
 • Köping- Bblat/ Vattnet dyrare för Köpings hushåll nästa år - Vattnet dyrare för Köpings hushåll nästa år Det blir dyrare vatten och avlopp från nästa år om förslaget till budget går igenom 17 juni i fullmäktige Köping. 218 kr för en lägenhet i flerbostadshus, 457 kronor för en villa MInskade intäkter för försålt vatten , ökad administration och högre elpriser
 • Samhällsnytt/ Vattenbrist hotar i Stockholm- allmänheten uppmanas skära ned - Vattenbrist hotar i Stockholm- allmänheten uppmanas skära ned Hotande elbrist har varit ett omdiskuterat ämne under de senate månaderna. Inför sommaren hotar nu även vattenbrist i norra Stockholm där förbrukningen ökat med 25 procent under de senaste fem åren. Anledningen är den kraftiga befolkningsökningen. – Vattenförbrukningen har varit konstant i 50 år.
 • SR P4 / Strid om VA-anslutningar på norra Öland - 8 okt 2018 Strid om VA-anslutningar på norra Öland Det har blossat upp en strid om vattnet på norra Öland. Borgholms kommun vill tvångsansluta ett 50-tal fastigheter i Sandby, men fastighetsägarna vill slippa kostnaden på drygt 50 000 kronor. Christer Johansson är en av fastighetsägarna i Sandby, norr om Löttorp, som
 • Askoy/ Smitta utom kontroll i Norge – 2 000 sjuka - Dagbladet.no Askøy: Samme bakterier i fire av sju prøver Fire av sju vannprøver tatt forskjellige steder i drikkevannet i Askøy kommune fredag 7. juni viser samme årsak til tarminfeksjonen som har rammet mange innbyggere. Det er mest sannsynlig at smitten kommer fra det øvre bassenget i Kleppe vannverk, men kommunen
 • SVT- Halland/ Vänsterpartiet: Slöseri ska ge dyrare vattenpris i Halmstad - Vänsterpartiet: Slöseri ska ge dyrare vattenpris i Halmsta Publicerat söndag 2 juni kl 09.42 Priset för vatten bör anpassas efter förbrukning. Det anser Vänsterpartiet i Halmstad. – Så länge du sparar på vatten i din vardag så drabbar inte högre avgifter dig. Men om du förbrukar mer vatten än vad
 • Ny Teknik/ Vattenbristen orsakad av vattenverken - Vattenbristen orsakad av vattenverken 2019-05-27 07:32    Grundvattnet sinar, och det varnas för låga nivåer i sommar igen. Men för de flesta kommer vattnet i kranen inte från grundvattnet, utan från sjöar och vattendrag. Vattenbristen beror i stället på dålig kapacitet i vattenverken. Den senaste rapporten om grundvatten från myndigheten
 • Vattensnål teknik, några förslag - Vattensnål teknik, inga utsläpp, dessa teknologier är ett starkt alternativ till avloppstvång https://www.youtube.com/watch?v=disyi3ggaGk (Compostera) https://www.youtube.com/watch?v=Oc7tcVWUd34 (Cloosed loopd shower) Att installera den här tekniken kostar några tiotusentals kr. Mycket billigare än kommunalt avloppstvång. Det är även miljömässigt bättre än kommunal tvångsanslutning till vatten och avlopp. Mycket mindre vatten används och därmed
 • DN/ Läget för grundvattnet betydligt sämre än förra året - Läget för grundvattnet betydligt sämre än förra året Läget för grundvattnet är nu betydligt sämre än det var förra året vid den här tiden. I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under det normala i större delen av landet. April har varit torr i större delen av landet
 • Köping/Hur få dricksvattnet kallt. Varmvatten räknas inte som livsmedel enl IVL - Hur avser Köping att nå upp till rådet från IVL: ​”Spola ur kallvattenrören några sekunder så att vattnet blir kallt och fräscht​”https://toxicolour.wordpress.com/2017/02/16/varmvatten-ar-inte-dricksvatten/ IVL konstaterar även att vattnet i ​varmvattenkranen inte är livsmedel. Mvh! Lars
 • Köping/ Och så är det bevattningsförbud med kommunalt vatten! - Visst är det fantastiskt. Samtidigt som kommunerna inför bevattningsförbud och förbud mot att fylla pooler med vatten, så skall Köpings kommun bygga en va anslutning till fritidshusområdena på Stäudd, Dåvö och St Aspholmen. För att inte avloppsledningen skall bli stopp i så skall ledningen spolas med rent dricksvatten. Toalletterna skall
 • Omni/Giftiga ämnen i mer än 1,5 miljoner svenskars kranar - Giftiga ämnen i mer än 1,5 miljoner svenskars kranar (Se även länkar till övriga artiklar i ämnet) Över 1,5 miljoner svenskar har kranvatten som är förorenat av giftiga PFAS-ämnen, enligt en kartläggning gjord av Hem & Hyra. Minst tio vattenverk i landet har halter på över tio nanogram PFAS per
 • Kommentar på Svenskt vattens nya bok: Vatten – om att värdera det ovärdeliga. Klum och Eliasson ute på grumligt vatten - (Se inlägg om Svenskt vattens nya bok: Vatten- om att värdera det ovärdeliga) Hej, Jag tycker att man måste bemöta två ikoner som hamnat på fel spår. Det är också ödets ironi att vi löntagare fyller på våra pensionsfonder. som i sin tur ska finansiera ”upprustningen” av VA-systemet, som i
 • Svenskt vatten/ Ny bok: Vatten- om att värdera det ovärdeliga - Vatten – om att värdera det ovärderliga 2019-03-22, Svenskt Vatten   Boken är ett samarbete mellan Mattias Alexandrov Klum och Svenskt Vatten och en frukt av den resa landet runt där Mattias träffade vattenproducenter och dokumenterade lokala vattendrag. Texterna är skrivna av Anna Froster, författare och biolog och boken går
 • SR-P1/Vattenåtervinning svårsåld i uttorkat Peking - SR-P1, 4 april 2019. Vattenåtervinning svårsåld i uttorkat Peking Peking är en 20 miljonerstad utan tillgång till eget dricksvatten. Därför måste nybyggda bostadsområden ha inbyggd vattenåtervinnig, där toaletterna ska spolas med återvunnet vatten innan det släpps ut i avloppet. Men trots att staden numera måste köpa sitt vatten från provinser
 • DN- Ronneby/Vattenkrisen ökade medvetenheten i Ronneby - Vattenkrisen ökade medvetenheten i Ronneby RONNEBY. 2018 drabbades Ronneby kommun hårt av extremvädret med låga vattennivåer – under åtta månader rådde bevattningsförbud. I år är beredskapen hög. Kommunen har köpt in egna vattentankar för närmare en halv miljon kronor och sammanställt en nödvattenplan. Någon mil öster om Ronneby ligger Leråkra
 • Kriminellt utnyttjande av maktsituation av kommuner och svenkt vatten nekar andra lösningar - Klipp från facebook, Avloppsbedrägeriet Det finns ett vidsträckt kriminellt utnyttjande av maktsituationer där ”makthavare” med jäv utnyttjar sin ställning i kommuner och regioner (speciellt förekommande i Region Gotland där avloppsindustrin siktat in sig på att få avsalta havsvatten, lägga dricksvattenrör och ”när vi ändå har grävt diken så passar vi
 • SVT Örebro/ Sjukhuset bygger egen dricksvattenförsörjning pga problem med kommunalt odrickbart dricksvatten. - SVT Play, Lokala nyheter 13 mars 2019.  Flera gånger har sveriges sjukhus fått problem när det kommunala dricksvattnet inte går att använda. På Örebro sjukhus bygger man nu en anläggning som skall kunna försörja sjukhuset med drickvatten vid kommunala problem. Liknande anläggning är också på gång i Lindesberg.
 • Debattsvar- Jäv i stor skala för både Svenskt Vatten och SKL ? -  Det finns alltid 2 sätt att få dricksvattnet att räcka: 1). Öka produktionen. Det är de facto det enda sättet som Svenskt Vatten förespråkar 2). Arbeta för minskat behov ute i samhället (Det innebär att Svenskt Vattens medlemmar får sälja mindre och att deras minskade intäkter kompenseras genom att öka priset
 • Kungsör- BBlat/ Enormt jobb väntar efter vattenläcka – 85 meter ledning måste flyttas: ”Kommer att ta veckor” - Enormt jobb väntar efter vattenläcka – 85 meter ledning måste flyttas: ”Kommer att ta veckor” ”Vattenläckan på Drottninggatan i Kungsör får stora konsekvenser. En lång sträcka av ledningen måste bytas och flyttas, vilket tar lång tid. Vattenförsörjningen i det drabbade hyreshuset får lösas provisoriskt under tiden.” ”– Den gamla ledningen
 • Köping-Kolsva/Vattenläcka i Kolsva – oklart när det kan lagas - Vattenläcka i Kolsva – oklart när det kan lagas ”Vi väntar just nu på att få information om eventuella andra ledningar som finns i marken vid läckan, så att vi inte ska gräva av något vid schaktningen”, skriver kommunen på sin hemsida.
 • Köping- Bblat/Vattnet avstängt under natten efter läcka. Vattentank placeras ut. - En vattenläcka i centrala Kungsör gör att kommunen tvingats stänga av vattenleveranser till flera adresser. Ett bilsläp med dricksvatten kommer att placeras ut under kvällen. Dåligt vattentryck gjorde att vattenläckan upptäcktes vid 17 tiden på onsdagen, och läckan kunde lokaliseras till området mellan Odengatan och Drottninggatan. Vattenleveranserna har stängts av
 • BBLAt- Köping/ Vattenläcka kräver avstängda vägar för grävning och åtgärd. - Enligt Bärsgslagsbladet/Arboga tidning, Bblat,  har det uppstått en vattenläcka på Bäverstigen i Köping. Man har stängt av några vägar och efter helgen kommer arbetet med upptining och grävning påbörjas. När väl läckan är upptäckt så stängs vattnet av några timmar.
 • KTH Magazine/Vattenbrist väntar i städer - Vattenbristväntar i städer ”Resurserna räcker inte för att alla ska ha sin egen vattenledning och spolande toaletter.” Vi måste våga lätta på gamla ideal för att kunna skapa en drägligare tillvaro i världens växande städer och slumområden, menar KTH:s Vattencentrums föreståndare David Nilsson…….
 • Skånska dagbladet/Höjda vattentaxor runt om i Skåne - Publicerad 3/12 Höjda vattentaxor runt om i Skåne ”Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Lomma kommuner får höjda va-taxor till nyår. VA Syd säger sig ha stora behov av investeringar i den osynliga infrastukturen då systemen är gamla och behöver bytas ut. VA Syd uppger i ett pressmeddelande att det förändrade klimatet
 • SVT/Usel beredskap för dricksvattenkriser - Publicerad 4 november 2018 Vad händer om vattnet sinar, eller om dricksvattnet som kommer ur kranarna blir otjänligt? Framöver kommer klimatförändringarna att kräva stora investeringar i vårt VA-nät, som redan är dåligt. Svenska VA-ledningar är i uselt skick, och behoven av utbyggnad och renovering är skriande, konstaterar Hampe Moberg, vd för
 • Kommunalt dricksvatten- kan invånarna ställa kommunen till svars? - Hej Anders med flera, Jag kan inte avhålla mig från kontakt i nedanstående. Under mitt processande under tiden i Sörfjärden Hälsingland inträffade det på flera ställen problem (inte utmaningar) i olika kommuner med allmänt va. I Östersund så blev tusentalet brukare sjuka av dricksvattnet. Kommunmedlemmarna fick inte ersättning. Nu undrar
 • Filipstads kommun/ Koka dricksvattnet - Information på Filipstads hemsida: (Se även info från svt) Information på svenska Läckan är hittad och en tillfällig ledning från Vattenverket är på plats. Detta innebär att det kommer mindre vatten och med mindre tryck. En del hushåll som är på högre höjd kan vara utan vatten på grund av
 • SVT, Filipstad/Filipsstads tätort utan vatten, koka dricksvattnet - Filipstads tätort utan vatten Publicerad 26 oktober 2018,  Vid sextiden på fredagsmorgonen drabbades Filipstad av en större vattenläcka. Hela tätorten var utan vatten fram till klockan 21. Både OLW och Barilla tvingades stoppa sin produktion. Ett larm om hög vattenförbrukning kom klockan 06 under fredagsmorgonen. Läckan lokaliserades vid 07.30-tiden. Det var
 • Köping, Magazin 24/ Hyreshus utan vatten efter vattenläcka i Köping - Hyreshus utan vatten efter vattenläcka i Köping Ledning under marken har brustit – nödvattentank ställs ut. Köping · 22 okt, 2018 kl. 14:49 Tekniska kontortet vid Köpings kommun upptäckte under måndagsförmiddagen en vattenläcka på Dybecksgatan ut mot Ringvägen. Detta har fått som konsekvens att vattnet har stängts av till två hyreshus. ”Det
 • Östersund/ Dricksvattnet i Östersund måste kokas - Dricksvattnet i Östersund måste kokas / The drinking water in Östersund must be boiled Vi uppmanar alla i Östersund att koka kranvattnet innan det kan drickas eller användas till matlagning. Läs även: 2018-10-18, kl. 10.20: Lägesrapport för misstänkt förorening av dricksvattnet 2018-10-17, kl. 16.30: Lägesrapport för vattenkokning, den 17 oktober
 • Köping/ Hur varmt blir dricksvattnet efter 8 km ledningstransport i Mälaren - Galten, Västeråsfjärden och Ulvhällsfjärden är vanligtvis inte  skiktade och årsmedeltemp är ca 15 grader (mätt 1965-2011) Dock så skiljer ytvatten och bottenvatten i temp med ca 3 grader under augusti. http://media.malaren.org/2013/06/Malaren_1965-2011_webb.pdf Så om man räknar med 12-13 grader som varmast på botten i stort så förstår man hur Köping hittat
 • Dricksvatten är en produkt och omfattas av produktansvarslagen och inte vattentjänstlagen - Rubrik: Dricksvatten är en produkt och omfattas av produktansvarslagen och inte vattentjänstlagen. Se dom i högsta domstolen ”Ett utslag från HD ökar möjligheten att få skadestånd för undermåligt dricksvatten. HD fastslår att dricksvatten är en produkt som omfattas av produktansvarslagen. Bakgrunden är att runt 170 personer I Kallinge och Ronneby
 • Regeringen har beslutat om nya åtgärder mot vattenbrist. - Regeringen har beslutat om nya åtgärder mot vattenbrist. https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2018/augusti/nya-atgarder-mot-vattenbrist/ Varför inte börja med att förbjuda WC. Detta snuskiga sätt att fördärva ett förstklassigt livsmedel till miljöproblem är för mig ofattbart. När blir torra toalettlösningar standard vid nybyggnation? Mvh! Lars
 • BMED/ Anläggning för att rena vatten från Mälaren och kyla det före vidare transport till hushållen - BMED har kommit tillbaka till Roland Karlsson med en uppskattning om vad det kostar att rena vattnet från Mälaren och kyla det direkt i pumpanläggningen. 1 hushåll- 50 000 kr 5 hushåll- 20 000 kr/hushåll 10 hushåll- 16 000 kr/hushåll 50 hushåll- 10 000 kr/hushåll + moms Ingår: Sjöledning, pump,
 • SVT/Drick inte kranvattnet i Arvidsjaur - Kranvattnet i Arvidsjaur förorenat Boende i Arvidsjaurs kommun uppmanas att inte dricka vattnet, då det ska vara förorenat av kemikalier. Att koka vattnet hjälper inte, enligt ansvariga på kommunen…..  
 • Lidköpings kommun uppmanar – Koka dricksvattnet - VIKTIGT MEDDELANDE: Det kommunala dricksvattnet är otjänligt i Lidköpings kommun och kan vara förorenat i Grästorps kommun, i Västra Götalands län. Räddningsledaren uppmanar alla att koka vattnet. Lidköpings kommun uppmanar: Koka dricksvattnet Tarmbakterier har upptäckts i det kommunala dricksvattnet i Lidköping. Det innebär att allt dricksvatten måste kokas innan man
 • 2017-08-24, Enköping, bakterier i dricksvattnet - 2017-08-24, Aftonbladet: Bakterier har smittat ner vattnet i stora delar av Enköpings kommun. http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/82p1Q/kommunens-larm-koka-vattnet-innan-du-dricker-det Nu går kommunen ut med information att invånarna i de drabbade områdena ska koka vattnet innan de dricker det. Här hittar du information och karta om situationen i kommunen. Det kommer ta minst tre dygn innan kommunen häver restriktionerna eftersom

 

Vattenbrist

Vattenbristen allvarlig för flera kommuner

http://cirkulation.se/artiklar-och-notiser/vattenbristen-allvarlig-foer-flera-kommuner/

Under de närmaste månaderna avgör nederbörden villkoren för sommarens ­vattenförsörjning. Även kommuner och städer som normalt inte varit vana vid att ha ett vakande öga på nederbördsmängderna, behöver i år följa utvecklingen noga.

Det kan tyckas något ironiskt att Örebro som ligger vid landets fjärde största sjö har vattenbrist men Hjälmaren vid Örebro där Svartån mynnar, är inget alternativ. Hemfjärden närmast Örebro har ett vattendjup som pendlar mellan en och två meter och vattenkvaliteteten ute i fjärden lämnar en hel del övrigt att önska.

 

2017-04, Därför kan det bli vattenbrist i Sverige

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/darfor-kan-det-bli-vattenbrist-i-sverige-1

2017-04-18, Vattenbrist i Örebro

http://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/wlAlP@ablokal
En fjärdedel av vattnet läcker från ledningarna

Det råder bevattningsförbud sedan en vecka i Örebro på grund av vattenbristen. Nu avslöjas att kommunen är värsta boven – tre miljarder liter vatten per år försvinner innan det når invånarna, rapporterar SVT Örebro. Det är lika mycket som i 1 200 50-metersbassänger.

– Man får räkna med lite svinn när det gäller vattenförbrukning. Vi får trösta oss med att det inte går till spillo helt utan att vattnet kommer att drickas, men det blir våra barnbarns barnbarn som kommer dricka det då, säger kommunalrådet och ordförande Björn Sundin (S) i samhällsbyggnadsnämnden till SVT.