Vara

Vara kommun anger att man kontaktar något företag som kan ge offerter på mark och infiltrationsbäddar och minireningsverk. Efter markundersökning kallas en avloppshandläggare från kommunen som går igenom fortsatta förutsättningar. Kommunen fortsätter att vara kontrollinstans.

Via informations och samrådsmöten och enskild rådgivning jobbar kommunen med att finna bra lösningar tillsammans med fastighetsägarna.

http://vara.se/innehall/2014/12/Tillsynsplan-enskilda-avlopp-2014-2017.pdf