Vännäs

  • Vännäs/Öppet brev till Länsstyrelsen ang odör från reningsverk och olagliga verksamhetsområden- ———- Forwarded message ——— From: Ulf Müller <ulf.muller58@gmail.com> Date: mån 7 jan. 2019 kl 19:31 Subject: Odör från reningsverk, Dnr 505-8417-2018 To: <magnus.langendoen@lansstyrelsen.se> Slutord Levererat mail är ingen överklagan till Mark och Miljödomstolen, då en sådan under rådande strukturer är utsiktslös. Tillsynsansvaret är en ”papperstiger” och fungerar inte i skarpt läge. Då
  • Granskning kommunalt VA i Brån, Vännäs kommun- Till kommunalrådet/kommunstyrelsens ordf, oppositionsrådet, politiker, kommunchefen och revisorer! Trots två mail med tämligen allvarliga synpunkter på den kommunala beslutsgången lyser svar och kommentarer med sin frånvaro. Undantaget är kommunstyrelsens ordförandes försök till replik. Min första tanke var att vidarebefordra detta direkt till papperskorgen men jag har ändrat mig och väljer
  • Alvproblem. När kommuner drar ledningar över åkrar förstörs marken.- Från: Ulf Müller <ulf.muller58@gmail.com> Datum: 2018-09-03 20:26 (GMT+01:00) Till: Karolina Johansson <karolina.johansson@vannas.se> Kopia: Magdalena Andersson <magdalena.andersson@lansstyrelsen.se>, kajsa.berggren@lansstyrelsen.se, mats.granath@lrf.se, sara.bystrom@hushallningssallskapet.se, Anders Segerberg <anders@segerberg.me> Rubrik: Alvproblem Hej Karolina! I ett mail till dig den 18 augusti beskrev jag hur undermålig återställningen av vår åkermark efter era grävningar för kommunalt VA utförts på
  • Avloppsreningsverk- egenkontroll och utsläpp- Hej! Tack för att det alltjämt finns hårda dalmasar! Här uppe i Västerbotten är det mest mjukisar. Jag och min fru har nu ett ärende i Mark- och Miljödomstolen gentemot Vännäs kommun. Detta gäller tvångsanslutning till kommunalt avlopp och ärendet handlar om undantag från avgiftsskyldigheten utifrån att vi anser vår