Vägbyggen som trampar på äganderätten

 • Den lilla människan Anna, 29 okt, ”Hallå, det är dags att väckarklockan ringer angående äganderätt och egendomsskydd!” - ”Hallå, det är dags att väckarklockan ringer angående äganderätt och egendomsskydd!” Det finns en mycket intressant debattartikel att läsa som heter ”Gatukostnadsansvar för enskilda- ett otillåtet ingrepp i egendomskyddet” skrivet av Sebastian Scheiman och Viktoria Hybbinette. Jag skulle så gärna vilja få veta varför det är så tyst från makthavare
 • Juridisk tidskrift, Centrum för Rättvisa/ Gatukostnadsansvar för enskilda – ett otillåtet ingrepp i egendomsskyddet? - Gatukostnadsansvar för enskilda – ett otillåtet ingrepp i egendomsskyddet?
 • SVT Västerbotten/ Vägar slutade plogas: ”Omöjligt att bo kvar på landsbygden” - Vägar slutade plogas: ”Omöjligt att bo kvar på landsbygden” Publicerad 29 januari 2018 Efter många års samordning med plogningen av de allmänna vägarna upphörde plötsligt snöröjningen på de enskilda vägarna i Klankliden utanför Robertsfors. Hemtjänst och ambulans får nu svårt att ta sig fram då vägen ofta blir igensnöad. Ända sedan
 • Affärsliv.com/ Boende: De dumpar ansvaret på oss - Boende: De dumpar ansvaret på oss NORRKÖPING ”Det här handlar inte bara om en lyktstolpe och några få som bor längs en mindre väg. Det här gäller alla ytterområden i Norrköpings kommun”. … ” – Erbjudande har vi inte fått. De undrar om vi vill ta över. Som vägförening har vi inget
 • LJungby/ Infomöte om va ledningar och cykelbana. Påstående: Kommunala utsläpp står för 10%, enskilda för 90%. - Hej Anders! Vi var på informationsmöte om den nya överföringsledningen som kommunen hade ihop med Vägverket som ska delfinansiera en cykelväg som ska dras ovanför ledningen. Några saker jag reagerade på var inledningen där kommunens representant säger: vi måste komma ifrån det här med infiltrationsanläggningar; framtida högre krav gör att
 • Facebooksidan: Tyresö Verkligheten - Facebooksidan: Tyresö Verkligheten Tack alla i Tyresö som är villiga att granska kommunens ”makthavare” och hur de praktiserar sin maktutövning. Utan det tycker politiker och tjänstemän att de kan regera med dolda egna intressen mot de boende. Det har funnits en rörelse i riktningen mot att politiker får bestämma vilka
 • Centrum för rättvisa/ Monica Sandgren mot Huddinge kommun - Publicerad 2013. Monica Sandgren mot Huddinge kommun …. Kommunens strävan är att uppnå full kostnadstäckning för utbyggnaden av gatunätet i Vidja genom att Monica Sandgren och hennes grannar ska påföras s.k. gatukostnader. Enligt kommunens beräkningar kommer Monica Sandgren att tvingas betala drygt 200 000 kr för de nya vägarna. För
 • Centrum för rättvisa/ Anna-Karin Lundberg mot Tyresö kommun - 2014-02-10 Anna-Karin Lundberg bor i ett gammalt sommarstugeområde i Nyfors i Tyresö kommun som kommunen planerar att exploatera för ökad permanentbosättning. När området byggs ut behövs nya vägar i området – och dessa vill kommunen att Anna-Karin Lundberg och hennes grannar ska vara med och betala för. För Anna-Karin Lundberg
 • Centrum för rättvisa/Rolf och Regina Johansson mot Partille kommun. Kommunen tar mark och kräver 700 000 för väg - Rolf och Regina Johansson mot Partille kommun 2017-09-13 Tvingas betala 700 000 för vägar de inte behöver Makarna Rolf och Regina Johansson krävdes av Partille kommun på över 700 000 kronor för vägar de inte behövde. Bakgrunden var att kommunen vill ge ett husföretag möjlighet att bygga 24 hus i
 • SR P4 Södermanland/ - Husägare kan få betala för gatubelysning (Läs också länkarna nederst på SR sidan) (Se även SVT Eskilstuna/ Chockbesked i Läggesta – Måste betala över 740.000 kr för vägupprustning-Läggesta)   Publicerat tisdag 28 juni 2011 kl 13.11 Villaägare i Gamla Läggesta riskerar att få betala hundratusentals kronor för byggandet av gator med trottoarer
 • SR P4 Östergötland /Dyra gatukostnader för fastighetsägare i Marby - Dyra gatukostnader för fastighetsägare i Marby Publicerat måndag 1 juni 2015 kl 10.23 Boende i Marby utanför Norrköping kan tvingas betala flera hundra tusen kronor för att kommunen vill omvandla fritidshus till permanentbostäder och bygga skola och hamn. Hur mycket som fastighetsägarna måste betala beror på fastighetens storlek. P4 Östergötland har pratat med
 • Centrum för rättvisa/ Pensionären Bill Persson tvingades betala 793 961 kr i gatukostnader – nu stämmer han Partille kommun - Pensionären Bill Persson tvingades betala 793 961 kr i gatukostnader – nu stämmer han Partille kommun ”Tre dagar innan julafton 2017 fick den pensionerade sjömannen Bill Persson en faktura från Partille kommun på 793 961 kr. Fakturan avsåg kostnader som uppkommit för gator när kommunen beslutat att exploatera området där han
 • Mitt i Nacka/ Bengt vägrar betala för ny väg - Bengt vägrar betala för ny väg PUBLICERAD 26 OKTOBER 2015 ”Fastighetsägare dras inför skranket av Nacka kommun om de inte betalar gatukostnadsersättning. Oftast förlorar de. Endast en fastighetsägare har vunnit de senaste tio åren, åtta har förlorat, två har nått förlikning Mitt i har gått igenom de senaste tio årens tvistemål,
 • NVP- Nacka/Villaägare vägrar vägavgifter: ”Vi är inte investerare” - Villaägare vägrar vägavgifter: ”Vi är inte investerare” BOO 11:03 | 22 oktober 2013 Tusentals villaägare i Nacka har fått räkningar på hundratusentals kronor de senaste åren. Anledningen är att vägen utanför husknuten förnyats. Men är det rimligt? Det tycker bara 13 procent av Nackaborna. Politikerna är av en annan åsikt…….
 • Huddinge direkt/Lantidyllen ska fyllas med 5-våningshus - Publicerad 13:13, 16 apr 2019 Lantidyllen ska fyllas med 5-våningshus Äppelträden och de gamla lummiga villatomterna ska ersättas med en stadsgata med flerfamiljshus. Det är Huddinge kommuns plan för området Rosenhill i centrala Huddinge. Boende i området känner sig överkörda. Mellan Vistabergs nybyggda radhuslängor och Huddingevägens brus ligger Rosenhill som
 • Centrum för rättvisa/ Kommunen stänger av deras väg – och tvingar dem att betala 130 000 kr för en ny - 2013: Kommunen stänger av deras väg – och tvingar dem att betala 130 000 kr för en ny Bröderna Nigell i Ormbacka kan tvingas att betala drygt 130 000 kr i gatukostnader till Järfälla kommun för vägar som de varken behöver eller vill ha. Kommunen har beslutat att stänga den befintliga vägen till brödernas fastigheter
 • Partille tidning- - Årt 2012: Politiker försvarar gatukostnader Ska de boende få betala 8,6 miljoner kronor för de nya vägarna i Hultet södra? Frågan avgörs i kommunfullmäktige på tisdag den 16 oktober. Vi frågade några politiker hur de tänker rösta…… Se också inforuta: Det här gäller saken. läs mer, se länk ovan.
 • GP- Partille/ Feodala Partille - Feodala Partille Krönika ”Är det rimligt att Lars-Erik som betalat skatt i hela sitt liv även ska betala en andra avgift till kommunen, i utbyte mot en väg han aldrig efterfrågat?. Dagen innan nyårsafton 2012 fick Lars-Erik Jevås i Partille en faktura på drygt 300 000 kr av kommunen, vilket
 • GP- Partille/ Vägbyggen som trampar på äganderätten. - Partille kommun trampar på äganderätten Ledarkrönika: Den kommun som vill fakturera fastighetsägare för nya vägar bör försäkra sig om att de som ska betala faktiskt får något för pengarna. Annars kommer fastighetsägarna att känna sig utnyttjade. Föreställ dig att kommunen har bestämt sig för att bygga en ny väg nära dig
 • SVT Eskilstuna/ Chockbesked i Läggesta – Måste betala över 740.000 kr för vägupprustning-Läggesta - Chockbesked i Läggesta – Måste betala över 740.000 kr för vägupprustning Publicerad 19 augusti 2011 Boende i Läggesta utanför Strängnäs har fått ett chockbesked. Kommunen vill tvinga dem att betala 100.000-tals kronor när vägen utanför deras hus rustas upp. Allt fler kommuner utnyttjar möjligheten att ta ut gatukostnader för sina invånare.