Utdömda enskilda avlopp

 • Sydsvenskan/  ”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.” - RISK FÖR VATTENBRIST 7 november 2019 05:00 Debattinlägg: ”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.” Dagens problem när det gäller tillgången till drickbart vatten har ett direkt samband med nedläggningen av Planverket och dess arbete, skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare inom samhällsplanering vid Chalmers.
 • Bohuslänningen/ Avloppsvatten kan renas utmärkt i marken. Kommunala nämnder blir till domstolar över privatpersoners egna avloppsanläggningar - Avloppsvatten kan renas utmärkt i marken Debatt och insändare: Landsbygdspartiet: Kommunala nämnder blir till domstolar över privatpersoners egna avloppsanläggningar
 • Brevskörd/Bedömning av miljöfarlig verksamhet- Diskussion kring betongplatta, gödselfabrik, spridning av avloppsslam på åkrar resp enskilda små avlopp - (Se Webbredaktören tar till orda. /Avloppsbedrägeriet )   Hej I min artikel, Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord., berättar jag att man sätter till ca 300 ton plast per år till slammet vid Ryaverket i Göteborg. Men enligt en årsredovisning finns ca 470 ton fosfor per år i slammet.
 • Ny bok av Roland om VA/ Ekstrand om Kommunernas myndighetsutövning - Hej Anders Den nya boken Kommunernas Myndighetsutövning Del 2 finns på länken rolandekstrand.vulkanmedia.se Del 2 ingår som en forsättningsdel på bok 1. Se innehållsförteckningen. Den här boken är en uppföljning av den tidigare boken som finns på Del 1 där jag berättar hur kommuner behandlar fastighetsägare. I denna del finns
 • Smålandstidningen/ Politiskt nej till dispens för avlopp - Politiskt nej till dispens för avlopp ANEBY Sverigedemokraterna vill att fastighetsägare med enskilda, utdömda avlopp ska få dispens. Det får partiet inget gehör för. …I valrörelsen marknadsförde SD enskilda avlopp som en av sina viktigaste lokala frågor. Ett antal fastighetsägare på landsbygden har fått sina avlopp utdömda av kommunen, med kravet att
 • Land/ ”Nya regler för enskilda avlopp kväver landsbygden” - ”Nya regler för enskilda avlopp kväver landsbygden” Arbetsmiljöverket smyger in nya regler för tömning av enskilda avlopp – utan tydlig kommunikation och tid för anpassning. Vad göra om man bor på landbygden och är berörd av detta? Antingen flytta till stan eller övergå till utedass som i gamla tider, undrar
 • Värmlandstidningen/ Vill förenkla för fastighetsägare med enskilda avlopp - Vill förenkla för fastighetsägare med enskilda avlopp NYHETER UPPDATERAD: 2019-10-09 14:16 PUBLICERAD: 2019-10-09 09:09 Miljö- och bygglovsnämnden i Sunne fattade på…..
 • Allehanda/ INSÄNDARE: Nej, Sollefteå kommun följer inte regelverket vid inspektion av enskilda avlopp - INSÄNDARE | 2 okt INSÄNDARE: Nej, Sollefteå kommun följer inte regelverket vid inspektion av enskilda avlopp Replik på insändaren ”Inspektionerna av enskilda avlopp i Sollefteå följer lagar och regler” i TÅ 13/9. Anna-Sofia Kulluvaara, kommunchef Sollefteå kommun, skriver att det är statliga myndigheters regelverk som styr hur inspektionerna skall utföras.-…….. ……..Kommunchefen skriver vidare att
 • SVT Värmland/ Småhusägare kritiska till kommunens miljöarbete - Småhusägare kritiska till kommunens miljöarbete Publicerad 13 juli 2018 Att ha enskilt avlopp vid sin stuga kan bli en riktigt dyr historia. Det vet paret Bjerkman utanför Sunne. När kommunen inspekterade deras avloppsanläggning i våras fick de en riktigt kalldusch.
 • SVT Jämtland/ Avlopp kan stänga Blåhammarens fjällstation - Avlopp kan stänga Blåhammarens fjällstation Publicerat måndag 5 mars 2018 kl 10.56 Blåhammarens fjällstation har fått skarp kritik från Åre kommun för sitt dåliga avlopp. Åtgärder har vidtagits av Svenska turistföreningen, STF. Men om de visar sig otillräckliga förbjuds fjällstationen att använda avloppet, vilket i praktiken innebär att hela fjällstationen
 • SVT Gävleborg/ Sandvikens kommun inspekterar enskilda avlopp - Sandvikens kommun inspekterar enskilda avlopp Publicerad 16 april 2018 Under 2018 kommer Sandvikens kommun påbörja en inventering av de enskilda avloppen i för att se att dessa följer rådande lagstiftning. En bristfällig avloppsanläggning orsakar miljöproblem innefattande exempelvis övergödning och algblomning.
 • SVT Blekinge/ Enskilda avlopp en dyr miljöbomb - Enskilda avlopp en dyr miljöbomb Publicerad 25 maj 2017 Minst 100 000 kan vara olagliga. Och eftersom det är dyrt går det alldeles för långsamt att fixa. En utredning ska se över hur fastighetsägare kan få incitament att rena sina avlopp bättre…… .…..”Stelbent lag” Intresseorganisationen Villaägarna höjer flera varningens fingrar innan
 • SVT/ Utsläppen ökar från gamla avlopp; 200 000 olagliga avlopp förorenar svenskt vatten - Utsläppen ökar från gamla avlopp Publicerad 23 juni 2018 Utsläppen av kväve och fosfor från enskilda avlopp med bristande rening har ökat med 2 procent sedan 2014, enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. -Det vi ser är att utsläppen från fri tidshus ökar i takt med att allt fler renoverar
 • Enskilda avlopp ej problemet- det är lösningen - Enskilda avlopp är inte problemet – det är lösningen! Polens största reningsverk i Warszawa havererade för en styv månad sedan och 3000 liter orenat vatten per sekund forsade genom floden Wisla ut i Östersjön. Det tog mer än en vecka att få stopp på problemet. Skulle samma sak kunna hända
 • Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ ”Tjänstemännens makt i avloppsfrågan är orimlig” - Facebookgruppen avloppsbedrägeriet Mickefix Richter Vi riskerar nu att få et flertal tjänstemän som likt minipåvar går runt och pekar med hela handen. Tjänstemän är inte folkvalda, men har ett mycket stort inflytande inom politiken. Om en politiker fattar dåliga beslut straffas hen av väljarna i nästa val. Men hur utkräver
 • Luleå/ Tvist om enskilda avlopp på Hertsölandet - Tvist om enskilda avlopp på Hertsölandet Boende och fritidshusägare på Hertsölandet som har enskilda avlopp går i väntans tider. Orsaken är en tvist mellan sex fastighetsägare och Luleå kommun. Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens förbud av anläggningarna och nu har miljö- och byggnadsnämnden gått vidare till högsta instans. Om
 • Avloppseländet. Förstår Miljö- och hälsosskyddsnämnderna sitt ansvar?, ATL: Tjänstemännens makt i avloppsfrågan är orimlig - ATL artikel Utkast till artikel.  Miljö- och hälsoskyddsnämnderna utgör en egen myndighet med rätt att fatta beslut, som kan ge långtgående ekonomiska konsekvenser för enskilda personer i kommunen. I extrema fall kan besluten leda till ekonomisk ruin. Myndigheten kan på många sätt jämföras med våra tingsrätter. Vid tingsrätten är det
 • SR P4 Skaraborg/ De kämpar för sina enskilda avlopp - De kämpar för sina enskilda avlopp Publicerat tisdag 16 april kl 06.00 Rune Johansson i Bitterna har ett avloppssystem som dömts ut av Vara kommun. Men Rune menar att systemet fortfarande fungerar utmärkt och prover visar att utsläppen ligger under gränsvärdena. Men mätvärdena räcker inte för att övertyga kommunen – nu
 • SR P4 Stockholm/ Hon tvingas byta VA-system – efter tre månader - Publicerat tisdag 20 augusti kl 05.14 Ulrika Brebäck tog lån och installerade miljövänligt VA-system för 125 000 kronor. Tre månader sedan meddelar Norrtälje kommun att hon ska anslutas till det kommunala nätet – för ytterligare en kvarts miljon. Det är för sorgligt. Jag har tagit lån för det här och nu
 • SVT Örebro/ Här byts flest avlopp i landet (2014) - Här byts flest avlopp i landet Publicerad 13 mars 2014 Många måste nu gräva upp sina trädgårdar och åtgärda enskilda avlopp för stora belopp. Men skillnaderna mellan hur frågan hanteras i kommunerna är stor. Nu vill Sveriges kommuner och landsting ha tydligare regler. I Lunger utanför Arboga grävs ännu en villatomt
 • HD-Hälsingborgs dagblad/ Eget avlopp kan bli en dyr historia - ÄNGELHOLM15 december 2016 06:00 Eget avlopp kan bli en dyr historia Inventeringen av de enskilda avloppen i kommunen har kommit halvvägs. Många fastighetsägare har blivit tvingade att förbättra sina avlopp. För Christoffer Torstensson har det blivit en dyr historia med bland annat dubbla fakturor. Redan på 1990-talet var kommunens miljökontor
 • UNT/ Onödigt bygga om fungerande avlopp - Onödigt bygga om fungerande avlopp ”I Östhammars kommun, liksom i andra delar av landet, pågår inventeringar av enskilda avlopp på landsbygden. Det är bra, för det finns fortfarande avlopp som på gammalt sätt går rätt ut i diken, och som alltså kan orsaka både lukt och sjukdomsspridning. Tyvärr har man
 • Klipp ur facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ EU lagstiftning , EA ”LATHUNDEN”. Övergrepp- lagskydd - EU lagstiftning / EA ”LATHUNDEN” Ett övergrepps-lagskydd ”nu även” för Sveriges institutions-förtryckta EU medborgare. (Ett utförligare stöd ges genom att först ladda ned samtliga länkar) EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA 1. Utgör primärrätten 2. Juridiskt bindande = ja vid tillämpning av unionsrätten. 3. Ikraftträdande 2009-12-01 Stadgan källa: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF
 • Barometern/ - Jag har inte råd med tvångsanslutningen Artikeln publicerades 21 november 2012  Stoppa tvångsanslutningen till kommunalt vatten och avlopp söder om Bergkvara.
 • Helsingborg/ Överkrav att bygga ut enskilt avlopp, utan mer skäl en troligen och förmodlingen, mot vite på 100 000 kr - Brev Hej Jag och min son äger gemensamt mitt föräldrahem, en fastighet i  Helsingborgs kommun. Min son bor på fastigheten. Vi har haft ett krav över oss från Miljönämnden att bygga ut vårt avlopp som varit septiktank med efterföljande brunn och tömning årligen. Vi har krävt att få kommunalt v/a.
 • Allehanda/ Mark- och miljödomstolens dom borde leda till prejudicerande åtgärd för underkända avlopp - INSÄNDARE: Mark- och miljödomstolens dom borde leda till prejudicerande åtgärd för underkända avlopp publicerad 14 aug. Äntligen har förnuftet segrat och satt stopp för de kommunala tjänstemän som rest runt i vår kommun och underkänt flera enskilda avlopp med vad som verkar vara endast sina egna personliga tyckanden som stöd.
 • Allehanda/ Enskilda avlopp är Sollefteå kommuns skitfråga - Enskilda avlopp är Sollefteå kommuns skitfråga Den 14 augusti publicerades Sven-Olof Janssons insändare  (Mark- och miljödomstolens dom borde leda till prejudicerande åtgärd för underkända avlopp) om hur Mark- och miljödomstolen underkänt Sollefteå kommuns beslut om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten i en anläggning på en fastighet i Sollefteå kommun. Vi är många
 • SVD/ Överkrav på avlopp drabbar stugägare - SVD Överkrav på avlopp drabbar stugägare (alt länk till va i tiden) Bilden av enskilda avlopp som stora miljöbovar är inte riktig. Extra krav på fosforrening utöver det skydd som marken ger blir ofta orimligt dyrt, skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp…… ______________________________________________________________________________________________________ REPLIK | ENSKILDA AVLOPP Anders Mårtensson,
 • SN/ Nyköping: Naturvårdsverket släppte ut skit – måste betala vite - Naturvårdsverket släppte ut skit – måste betala vite 2019-05-30 NYKÖPING Avloppsvatten rann ut orenat från Naturvårdsverkets fastighet. Nu måste Naturvårdsverket betala vite.  
 • Klimatanpassningsportalen - Klimatanpassningsportalen- länk till avlopp
 • Allehanda: INSÄNDARE: Därför stoppar vi inventeringen av enskilda avlopp i Sollefteå - Allehanda: INSÄNDARE: Därför stoppar vi inventeringen av enskilda avlopp i Sollefteå Kommentar från den lilla människan Anna: Äntligen sunt förnuft och medmänsklighet! Jag vill tacka Sollefteåpolitikerna för deras beslut fast jag inte bor där. Jag är övertygad om att detta beslut också besparar klimatet/miljö onödig påfrestning! Tack för ni vågade!
 • Enskilt avlopp/ Har inspektion verkligen skett? Avloppet är i alla fall utdömt med vitesföreläggande. - Svar inskickat till ATL. på debattinlägg: ”Dyr nota för alla med eget avlopp”, 2019-08-18 Jag, webredaktören för va-i-tiden, blev uppringd idag av en man ,som har en liten stuga på landet. Han hade fått en faktura för utförd inspektion av avloppet och också ett utdömande av anläggningen. Han frågade grannen som
 • Folkbladet/ ”Övergrepp på enskilda avlopp” - ”Övergrepp på enskilda avlopp” Myndigheterna och branschen vägrar acceptera naturens egen rening. Det drabbar främst landsbygdsbefolkningen, skriver Arne Gunnarsson. Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och vattenmyndigheten och innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas
 • VVS fabrikanternas råd skriver om undermåliga avlopp och inspektioner - Vimmerby tidning/ vvs fabrikanternas råd Om kommunen fortsätter i samma takt skulle det ta 37 år att åtgärda alla undermåliga avlopp i Kinda. Det menar branchorganisationen VVS fabrikanternas råd, Dennis Pettersson. Med krev på avloppsdeklarationer….. 20190322, Affärsliv,com/Kritiken: Avloppen är ett problem Kindas miljöchef Yngve Blomberg är tveksam till den tolkning
 • Östra Småland/ Artiklar om enskilda avlopp - Artiklar om enskilda avlopp   ÖLAND24 SEPTEMBER Dyr avgift för avloppskontroll Det är bra att enskilda avlopp sätts under luppen. Men ska det verkligen behöva kosta 2 500 för en ansökan och…   ÖLAND11 MARS Missnöje med avloppsinspektioner Länsstyrelsen ligger på Mörbylånga kommun när det gäller de enskilda avloppen. Avloppsnätet i
 • Debattinlägg i flera tidningar av Roland Ekstrand/ Miljödomstolarnas ansvar - Miljödomstolarnas ansvar I förra veckan avkunnade Mark och miljööverdomstolen en dom M 11835-18 som följer samma mönster som tidigare domar som behandlar enskilda avlopp. Domstolen påpekar att det ankommer på den som söker tillstånd för verksamhet att visa att hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap iakttas. Det är alltså verksamhetsutövaren som
 • Brev till Havs och Vattenmyndigheten om fosforfällor, av Roland Ekstrand - Till Havs och vattenmyndigheten Mark och miljööverdomstolen har i mål M11835-18 underkänt Mark och miljödomstolens dom att fastighetsägare inte behöver installera fosforfälla vid nybyggnation av fritidshus. Mark och miljööverdomstolen hänvisar till vad miljönämnden har anför som motiv för sitt underkännande av ansökan om att inrätta en avloppsanläggning. Nyköping hänvisar till
 • Brev: En lång historia om Marks kommun och ett litet enskilt avlopp. - En lång historia om Marks kommun och ett litet enskilt avlopp. 1997 dränerade vi runt vårt hus, som vi ägt sedan 1980 och där en av oss är född. Vår dåvarande entreprenör gav oss rådet att samtidigt göra om vårt avlopp eftersom kommunen snart skulle ställa krav på detta. Bra,
 • Lösenordsskyddad: Gotland/ Brevväxling mellan ägare av enskilt avlopp och miljöinspektör och leverantörerna CompostEra och BioGlobe - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.