TV, Radio, Tidningar

VA-tips ännu ej införda på hemsidan- se länk

_____________________________________________________________________________

VA artiklar i media (se nedan)

 • NA/ VIKTIGT MEDDELANDE: Tvingas tömma vattentornet i Fjugesta efter bakterielarm – ansvariga i krismöte - Tvingas tömma vattentornet i Fjugesta efter bakterielarm – ansvariga i krismöte Alla boende i Fjugesta med kommunal vattenförsörjning måste koka vattnet. Kommunen måste också tömma ett helt vattentorn – efter bakterier upptäckts. Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, skickades ut på tisdagseftermiddagen.   Vattenkrisen kan pågå i flera dagar: ”Ingen
 • GP/ Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord - Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord DebattStora mängder plast med miljögifter blandas in i vårt avloppsslam i reningsprocessen. De giftiga ämnena riskerar sedan att hamna på vår åkermark, men också i vårt dricksvatten. Det är hög tid att spridning av slam i vår livsmedelsproduktion upphör, skriver Gunnar Lindgren och
 • Hela Gotland.se/ Faran med den gröna entrismen - Faran med den gröna entrismen Rickard Axdorff Fristående miljödebattör och ordförande i Naturbrukarna 06:00 | 2018-10-24 GOTLANDS ALLEHANDA Fina ord kan förklara fula saker. Entrism är ett sådant snygg-ord som förklarar varför regelkrångel som leder till oanvändbara jord- och skogsmarker ökar. Hastigt håller nu landsbygden på att förvandlas till ett eftersatt
 • Sydsvenskan/  ”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.” - RISK FÖR VATTENBRIST 7 november 2019 05:00 Debattinlägg: ”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.” Dagens problem när det gäller tillgången till drickbart vatten har ett direkt samband med nedläggningen av Planverket och dess arbete, skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare inom samhällsplanering vid Chalmers.
 • Bohuslänningen/ Avloppsvatten kan renas utmärkt i marken. Kommunala nämnder blir till domstolar över privatpersoners egna avloppsanläggningar - Avloppsvatten kan renas utmärkt i marken Debatt och insändare: Landsbygdspartiet: Kommunala nämnder blir till domstolar över privatpersoners egna avloppsanläggningar
 • Norra Skåne/ Avloppsverk olagliga – förbjuds troligen - Avloppsverk olagliga – förbjuds troligen Bild tidningsartikel: 2019-11-08 Nsk Avlopp Kritiken: Nästan ingen rening alls.  
 • Land/ Kommunen tvingar jämtländska fäboden att stänga- Livsmedelsregle och dricksvattenrening som kräver UV filter och el - Kommunen tvingar jämtländska fäboden att stänga En infekterad tvist har blossat upp mellan Myhrbodarna och Krokoms kommun. Den jämtländska fäboden har polisanmälts och tvingas nu stänga. – Kommunen har hanterat det på ett fruktansvärt bedrägligt sätt, säger livsmedelskonsulten Per Nilsson. …. Hårda krav på dricksvatten För att inte riskera att tvingas
 • DN Debatt/ ”Vi vet för litet om vem som har makten i Sverige i dag” - DN Debatt. ”Vi vet för litet om vem som har makten i Sverige i dag” DN DEBATT 29/10. Sedan 1990 års maktutredning har vi gått med i EU, kalla kriget har tagit slut, nittiotalskrisen har förändrat maktförhållandena på arbetsmarknaden, sociala medier har förskjutit makten över opinionsbildningen och Sverige har blivit mer
 • Arbetarbladet/ Debatt: Enskilda avlopp är inte problemet – det är lösningen! - Debatt: Enskilda avlopp är inte problemet – det är lösningen! … Tyvärr behövs kommunala reningsverk för tätbebyggelse och även enskilda miniavloppsverk i extrema sjönära lägen. Dessa lösningar bör endast tas till när inte det bästa alternativet är möjligt – enskilda avlopp med rening via näringsupptag i omgivande växtlighet…..  
 • SVT / Asbets i dricksvatten; Disk klor i dricksvatten ger cancer -       2006-03-31 SVT/ Asbest i dricksvattenledningar Flera hundra mil kommunala vattenledningar har eternitrör som innehåller asbest, kan Rapport i dag avslöja. Asbest är sedan länge förbjudet i byggmaterial, eftersom inandning av asbestfiber kan ge lungcancer. Nya undersökningar i Norge visar nu att även asbest i dricksvatten kan orsaka
 • Anthropocene/ Att samhällsplanera in absurdum - Att samhällsplanera in absurdum — anthropocene ….Naturliga fenomen som extremt väder, jordbävningar och vulkanutbrott är endast förutsägbara för en kortare tid. För att kunna bedöma risken för sådana händelser antar forskarna att fenomenen är normalfördelade efter en klockformad kurva där de mer extrema händelserna blir allt ovanligare. IPPC brukar normalt ange
 • DN debatt/ ”Medborgarna utanför när kommunerna krishanterar” - DN Debatt. ”Medborgarna utanför när kommunerna krishanterar” DN DEBATT 21/10. En allt starkare maktkoncentration och elitisering i många kommuner gör att medborgarna känner sig alltmer utanför. Det är en för demokratin allvarlig utveckling. Kommunerna måste sluta med sin centralisering och med att avskaffa nämnder och förvaltningar, skriver demokratiutredaren Olle Wästberg. De
 • Henrik Jönsson, Malmö/ Miljöfrågor- klimat, miljö, ekonomi, tillväxt- går det ihop? - TILLVÄXT FÖR KLIMATAKTIVISTER: Vad händer om tillväxten stoppas? Miljöfrågor- klimat, miljö, ekonomi, tillväxt- går det ihop?
 • Expressen TV/ Intervju med Salomonsson och en i strategigruppen mot va projektet - Webbredaktören blev uppringd av Expressen TV 2019-10-14. Jag blev uppringd av Expressen TV igår. De ville ha en intervju med Salomonsson och mig ang Köping och vatten och avlopp på Norr Mälarstrand. De vill skildra sveriges alla kommuner och lotten föll på Köping igår. En av de som jobbar på
 • Extract- Formas/ ”Vi kan enkelt snofsa till avloppsvattnet och använda det” - VATTEN ”Vi kan enkelt snofsa till avloppsvattnet och använda det” PUBLICERAD 27 SEPTEMBER 2019 • UPPDATERAD: 14 OKTOBER 2019 I takt med att temperaturen stiger ökar behovet av vatten. Fjolårets sommartorka nästan halverade Sveriges spannmålsproduktion och nya lösningar krävs för att säkra vattentillgången framöver. Kan renat avloppsvatten vara en väg
 • TTLEA/ Beslut om Solvarm kan påverka andra med eget avlopp - Beslut om Solvarm kan påverka andra med eget avlopp VänersborgSamhällsbyggnadsnämnden tänker inte pröva om familjen Solvarm i Sikhall kan slippa att ingå i sitt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Och det får betydelse för andra med eget avlopp, menar James Bucci (V)…..
 • VT/ När VA blir ett krisområde - När VA blir ett krisområde LEDARE Nästa krisande infrastrukturområde efter järnvägen är landets kommunala vatten- och avloppsnät. En nyligen presenterad rapport initierad av branschorganisationen Svenskt vatten visar att det behövs stora investeringar och att de måste påbörjas nu. Med den takt som kommunerna höll förra hösten är inte alla rör utbytta
 • Smålandstidningen/ Politiskt nej till dispens för avlopp - Politiskt nej till dispens för avlopp ANEBY Sverigedemokraterna vill att fastighetsägare med enskilda, utdömda avlopp ska få dispens. Det får partiet inget gehör för. …I valrörelsen marknadsförde SD enskilda avlopp som en av sina viktigaste lokala frågor. Ett antal fastighetsägare på landsbygden har fått sina avlopp utdömda av kommunen, med kravet att
 • Land/ ”Nya regler för enskilda avlopp kväver landsbygden” - ”Nya regler för enskilda avlopp kväver landsbygden” Arbetsmiljöverket smyger in nya regler för tömning av enskilda avlopp – utan tydlig kommunikation och tid för anpassning. Vad göra om man bor på landbygden och är berörd av detta? Antingen flytta till stan eller övergå till utedass som i gamla tider, undrar
 • Värmlandstidningen/ Vill förenkla för fastighetsägare med enskilda avlopp - Vill förenkla för fastighetsägare med enskilda avlopp NYHETER UPPDATERAD: 2019-10-09 14:16 PUBLICERAD: 2019-10-09 09:09 Miljö- och bygglovsnämnden i Sunne fattade på…..
 • Allehanda/ INSÄNDARE: Nej, Sollefteå kommun följer inte regelverket vid inspektion av enskilda avlopp - INSÄNDARE | 2 okt INSÄNDARE: Nej, Sollefteå kommun följer inte regelverket vid inspektion av enskilda avlopp Replik på insändaren ”Inspektionerna av enskilda avlopp i Sollefteå följer lagar och regler” i TÅ 13/9. Anna-Sofia Kulluvaara, kommunchef Sollefteå kommun, skriver att det är statliga myndigheters regelverk som styr hur inspektionerna skall utföras.-…….. ……..Kommunchefen skriver vidare att
 • SVT Värmland/ Småhusägare kritiska till kommunens miljöarbete - Småhusägare kritiska till kommunens miljöarbete Publicerad 13 juli 2018 Att ha enskilt avlopp vid sin stuga kan bli en riktigt dyr historia. Det vet paret Bjerkman utanför Sunne. När kommunen inspekterade deras avloppsanläggning i våras fick de en riktigt kalldusch.
 • Havet.nu/ ”En liten påverkan på Östersjön totalt” (Om det Polska reningsverket som havererat) - ”En liten påverkan på Östersjön totalt” PUBLICERAD 2019-09-06 Det har talats om kollaps, haveri och ett rejält bakslag för Östersjöns försiktiga återhämtning. Men följderna av olyckan i det polska reningsverket Czajka kommer att ha en försvinnande liten påverkan på Östersjön i stort. Det säger Christoph Humborg, professor på Stockholms universitets
 • SVT Jämtland/ Avlopp kan stänga Blåhammarens fjällstation - Avlopp kan stänga Blåhammarens fjällstation Publicerat måndag 5 mars 2018 kl 10.56 Blåhammarens fjällstation har fått skarp kritik från Åre kommun för sitt dåliga avlopp. Åtgärder har vidtagits av Svenska turistföreningen, STF. Men om de visar sig otillräckliga förbjuds fjällstationen att använda avloppet, vilket i praktiken innebär att hela fjällstationen
 • SVT Helsingborg/ Chockupptäckt – miljontals fimpar vid avloppsrör i Öresund - Chockupptäckt – miljontals fimpar vid avloppsrör i Öresund Publicerad 20 augusti 2019 Dykprojektet Havsresan kollade havsbotten vid dagvattenrören som mynnar ut i Öresund. Och hittade mängder av fimpar. …. Dykarna kollade också bottnen vid dagvattenrör som mynnar ut en bit ut i vattnet. Dagvattensystemet samlar upp regnvatten från stadens gator som
 • Aftonbladet/ ”Avloppsläckan i Skellefteälven fortsätter” - aftonbladet.se 2019 ”Avloppsläckan i Skellefteälven fortsätter” 350 000 liter orenat avloppsvatten rinner ut i Skellefteälven varje timme efter fredagens brand i ett ställverk – och det kommer att fortsätta till på måndag, uppger P4 Västerbotten. – Dels behöver vi riva bort det som brunnit och dels har vi inte grejerna för
 • SVT Gävleborg/ Sandvikens kommun inspekterar enskilda avlopp - Sandvikens kommun inspekterar enskilda avlopp Publicerad 16 april 2018 Under 2018 kommer Sandvikens kommun påbörja en inventering av de enskilda avloppen i för att se att dessa följer rådande lagstiftning. En bristfällig avloppsanläggning orsakar miljöproblem innefattande exempelvis övergödning och algblomning.
 • SVT Blekinge/ Enskilda avlopp en dyr miljöbomb - Enskilda avlopp en dyr miljöbomb Publicerad 25 maj 2017 Minst 100 000 kan vara olagliga. Och eftersom det är dyrt går det alldeles för långsamt att fixa. En utredning ska se över hur fastighetsägare kan få incitament att rena sina avlopp bättre…… .…..”Stelbent lag” Intresseorganisationen Villaägarna höjer flera varningens fingrar innan
 • SVT Stockholm/ Avgifter för vatten och avlopp väntas fördubblas - Avgifter för vatten och avlopp väntas fördubblas Publicerad 8 februari 2019 Avgifterna för vatten och avlopp kommer att fördubblas under de kommande 20 åren för att klara de enorma investeringar som väntar. Det anser branschföreningen Svenskt Vatten som gått igenom behoven, och ju längre kommunerna väntar desto dyrare blir det.
 • SVT Stockholm/ Avföring gick rakt ut i vattnet i Vaxholm - Avföring gick rakt ut i vattnet i Vaxholm Publicerad 3 juni 2018 Inflyttningen till de nya husen vid Pålsundet i Vaxholm påbörjades förra året. Men en permanent lösning för vatten och avlopp saknades så avloppsvattnet har släppts ut i havet, skriver tidningen Mitti. Nu utreds händelsen som miljöbrott…… ….Enligt Småa kan
 • SVT Västernorrland/ Bajset dumpas i skogen utan rening - Bajset dumpas i skogen utan rening Publicerad 22 september 2016 Det avloppsslam som sugs upp ur enskilda avlopp tippas i många kommuner helt öppet i en grop i skogen, utan egentlig rening men med myndigheternas godkännande. En tankbil med avloppsslam, bestående av kiss och bajs och gråvatten från hushållen, tömmer sitt
 • TT, Kuriren/ Nya kök sällan bättre för miljön - Nya kök sällan bättre för miljön Omfattande renoveringar av hyresrätter påverkar inte bara hyran utan också miljön. Det blir en standardsänkning för mig och är helt galet ur miljösynpunkt, säger Karin Halvarsson som inte vill se sitt Hennes hyresbestånd i Bergshamra i Solna är i behov av stambyte och i
 • Omni /Torrtoaletter- Kenya - TOALETTBRISTEN I VÄRLDEN Lästips; flera artiklar med länkar till utländska artiklar om torrtoaletter och hur bajset använd som resurs i Kenya osv. Färre ”flygande toaletter” i Kenyas slumområden Torrtoaletter har revolutionerat livet för boende i slumområdet Mukuru i Kenyas huvudstad Nairobi, rapporterar AFP.  
 • BLT/ Regeringen verkar ha svårt att komma ihåg att äganderätten är en mänsklig rättighet - Regeringen verkar ha svårt att komma ihåg att äganderätten är en mänsklig rättighet LEDARE  Artikeln publicerades 4 januari 2018 Äganderätten håller på att urholkas. Moderaternas förslag om en äganderättsutredning med fokus på de gröna näringarna är mycket välkommet och borde bli ett gemensamt krav från allianspartierna i höstens valrörelse. I Sverige är
 • Lösenordsskyddad: DN/ KD:s nya landsbygdsprogram: Tar upp enskilda avlopp i skrivningen - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Köping- Bblat/ Insändare: Hög tid att slå ihop kommunerna nu - Insändare: Hög tid att slå ihop kommunerna nu
 • Enskilda avlopp ej problemet- det är lösningen - Enskilda avlopp är inte problemet – det är lösningen! Polens största reningsverk i Warszawa havererade för en styv månad sedan och 3000 liter orenat vatten per sekund forsade genom floden Wisla ut i Östersjön. Det tog mer än en vecka att få stopp på problemet. Skulle samma sak kunna hända
 • Lokaltidningen Båstad/ Fiskare såg kondomer och bindor flyta i Lagan - Fiskare såg kondomer och bindor flyta i Lagan Spillvatten rann ut i dagvattenröret vid Gröningen LAHOLM. Bindor, kondomer, toapapper och till och med avföring kom flytande förbi fiskarna nere vid Gröningen. Orsaken till den olustiga situationen är, enligt Laholmsbuktens VA, att en teknisk pryl, kallad propp, gått sönder vilket medfört
 • SVT play/ Sista skörden, - Sista skörden, Svensk naturdokumentär från 2017 Det handlar om ett av våra viktigaste ekosystem och en förutsättning för vår överlevnad. Planetens jordar är hotade. Den industriella livsmedelsproduktionen utarmar vår matjord, det påverkar näringsinnehållet i vår mat och näringsbrist kan vara orsaken till det vi kallar välfärdssjukdomar. Vi tömmer vårt jordkonto
 • DN Åsikt/ ”Ska vi exportera kretslopp eller avlopp?” samt replik - DN Åsikt. ”Ska vi exportera kretslopp eller avlopp?” INSÄNDARE. VA-branschen har fortfarande inte gjort någon färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige vilket är mycket anmärkningsvärt, skriver civilekonomen Ulf Svensson. I den senaste IPCC-rapporten om hav och kryosfären (is och snöbeklädda områden) framkommer ytterst allvarliga fakta om färskvattentillgångarna i världen.  Att stora ismassor i
 • Avloppseländet. Förstår Miljö- och hälsosskyddsnämnderna sitt ansvar?, ATL: Tjänstemännens makt i avloppsfrågan är orimlig - ATL artikel Utkast till artikel.  Miljö- och hälsoskyddsnämnderna utgör en egen myndighet med rätt att fatta beslut, som kan ge långtgående ekonomiska konsekvenser för enskilda personer i kommunen. I extrema fall kan besluten leda till ekonomisk ruin. Myndigheten kan på många sätt jämföras med våra tingsrätter. Vid tingsrätten är det
 • Tidningen Västsverige/ Kretsloppslösning ifrågasatt - Kretsloppslösning ifrågasatt
 • SR P4 Skaraborg/ De kämpar för sina enskilda avlopp - De kämpar för sina enskilda avlopp Publicerat tisdag 16 april kl 06.00 Rune Johansson i Bitterna har ett avloppssystem som dömts ut av Vara kommun. Men Rune menar att systemet fortfarande fungerar utmärkt och prover visar att utsläppen ligger under gränsvärdena. Men mätvärdena räcker inte för att övertyga kommunen – nu
 • SR P4 Stockholm/ Hon tvingas byta VA-system – efter tre månader - Publicerat tisdag 20 augusti kl 05.14 Ulrika Brebäck tog lån och installerade miljövänligt VA-system för 125 000 kronor. Tre månader sedan meddelar Norrtälje kommun att hon ska anslutas till det kommunala nätet – för ytterligare en kvarts miljon. Det är för sorgligt. Jag har tagit lån för det här och nu
 • SVT Västmanland/ Jättestor fettklump hittades i avloppsrör i Västerås - Jättestor fettklump hittades i avloppsrör i Västerås Publicerad 30 augusti 2019 När Mälarenergi nyligen skulle undersöka vad som störde inflödet till en av deras pumpstationer i Västerås fann man något ovanligt, i alla fall sett till storlek. Inne i röret hade nämligen en stor fettklump, på ungefär en meter i diameter,
 • SVT inrikes/ Svenska avloppsrör – en tickande bomb - Svenska avloppsrör – en tickande bomb Publicerad 19 maj 2013 Avloppsrören och vattenrören i svenska kommuner är så utslitna att många skulle behöva bytas ut. Enligt en expert kommer avloppsläckor som leder till att folk blir sjuka att öka, om inte politikerna vågar höja avgifterna kraftigt. Under jord ligger ett enormt
 • SVT Örebro/ Här byts flest avlopp i landet (2014) - Här byts flest avlopp i landet Publicerad 13 mars 2014 Många måste nu gräva upp sina trädgårdar och åtgärda enskilda avlopp för stora belopp. Men skillnaderna mellan hur frågan hanteras i kommunerna är stor. Nu vill Sveriges kommuner och landsting ha tydligare regler. I Lunger utanför Arboga grävs ännu en villatomt
 • HD-Hälsingborgs dagblad/ Eget avlopp kan bli en dyr historia - ÄNGELHOLM15 december 2016 06:00 Eget avlopp kan bli en dyr historia Inventeringen av de enskilda avloppen i kommunen har kommit halvvägs. Många fastighetsägare har blivit tvingade att förbättra sina avlopp. För Christoffer Torstensson har det blivit en dyr historia med bland annat dubbla fakturor. Redan på 1990-talet var kommunens miljökontor
 • SVT/ Västerbotten/ Läckande avlopp – dyr smäll för husägare - Läckande avlopp – dyr smäll för husägare Publicerad 12 juni 2017 Tusentals enskilda avlopp i länet läcker avloppsvatten. Och att åtgärda felen kan bli en dyr smäll för många husägare. – Det är som att laga en 10.000 kronors-bil för 20.000 kronor. Vi har inte samma värden på husen här som
 • Borås tidning/Enskilda avlopp är inte problemet – de är lösningen - Enskilda avlopp är inte problemet – de är lösningen Polens största reningsverk i Warszawa havererade för en styv månad sedan och 3 000 liter orenat vatten per sekund forsade ut i Östersjön. Det tog mer än en vecka att få stopp på problemet. Skulle samma sak kunna hända i Sverige? Utan
 • Allehanda/ Avloppsvattnet behöver alltid renas för att skydda grundvatten och dricksvatten - 21 aug: Avloppsvattnet behöver alltid renas för att skydda grundvatten och dricksvatten Precis som Arne Gunnarsson, Landsbygdspartiet, skrev i sin insändare den 5 augusti om små avloppsanläggningar har det sedan lång tid tillbaka varit förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten i ett vattenområde. Men trots att dessa regler har funnits länge saknar
 • ATL/ ”Avloppshysterin saknar stöd i lagen” - ”Avloppshysterin saknar stöd i lagen” Havs- och vattenmyndighetens agerande kan endast kallas kollektivt missbruk av tjänsteställning, skriver Arne Gunnarsson. Anders Mårtensson, vd för VVS-fabrikanternas råd, har i andra medier som svar på mitt tidigare inlägg om över­greppen på de enskilda avloppen försökt förminska övergreppen genom att hävda att förslaget om återkommande
 • SVT- Södertälje/ Helen Weidenblads betesmark dränktes i avloppsvatten:”Kan tvingas sälja av fåren” - Helen Weidenblads betesmark dränktes i avloppsvatten:”Kan tvingas sälja av fåren” Tipsare och kommentator:  Det verkar finnas dubbla eller parallella regler i Sverige – en för vanliga medborgare och en för kommuner. Se bifogat klipp/länk från Nykvarn; https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/helen-weidenblads-betesmark-dranktes-i-avloppsvatten-kan-tvingas-salja-av-faren# Ulf Svensson
 • Cirkulation,VA tidskriften/ Striden om de små avloppen - Striden om de små avloppen Hur mycket fosfor släpper små avlopp egentligen ut? Hur mycket fosfor fastnar i marken? Vilka krav ska ställas på reningen? I skuggan av klimatdebatten har de här frågorna utvecklats till den kanske mest infekterade miljöstriden idag…….
 • Trelleborgs allehanda/ Många protester mot va-avgifter - Många protester mot va-avgifter TEGELBERGA 22 december 2017
 • Skånska dagbladet/ Inget sänkt tak för va-kostnader - Publicerad 18/4 2015 09:30 Inget sänkt tak för va-kostnader HÖÖR Tre partier skrev tre motioner i syfte att få ner kostnaden för de som påverkas av den pågående va-utbyggnaden i kommunens ytterområden. Förgäves ser det ut som. Nu har en majoritet i kommunstyrelsen beslutat att den gällande va-taxan ska ligga fast………………..
 • Skånska dagbladet/ Avgörande närmar sig i va- tvist - Publicerad 10/4 2015 12:56 · Uppdaterad 15/4 2015 16:19 Avgörande närmar sig i va- tvist  
 • Sundsvalls tidning, Husägare tvingas till kommunal VA-anslutning - år 2008: Husägare tvingas till kommunal VA-anslutning Två tusen ägare av hus i strandnära områden kan tvingas ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet – till en kostnad av 100 000 kronor. Bara på södra Alnön berörs 1 400 husägare.   Nya direktiv från Naturvårdsverket i syfte att förbättra
 • Tranås Tidningen/ Rättegång i avloppsstriden - Rättegång i avloppsstriden (Flera länkar i tidningen) TRANÅS I snart sex år har en avloppsstrid pågått mellan Barbro Olausson och Tranås kommun. Igår skulle frågan avgöras i Statens va-nämnd. Statens va-nämnd är en domstol som handlägger tvister om vatten och avlopp för hela landet. De olika målen avgörs vid ett sammanträde
 • Replik till SVD insändare/ Satsa på väl fungerande kretslopp istället - Satsa på väl fungerande kretslopp istället I en replik på artikeln ”Överkrav på avlopp drabbar husägare” av tekn.lic. Peter Ridderstolpe skriver Vd:n för VVS Fabrikanternas Råd, Anders Mårtensson, att ”Väl fungerande avlopp gynnar alla”. Det är spännande att detta replikskifte sker just nu med bakgrund av att Tingsrätten i Vänersborg nyligen gav
 • SVD/ ”Miljöregler för avlopp bör tolkas mer balanserat” - SVD ”Miljöregler för avlopp bör tolkas mer balanserat” SLUTREPLIK | ENSKILDA AVLOPP Det behövs nya allmänna råd när det gäller enskilda avlopp och en mer balanserad rättspraxis ute i kommunerna. Det skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp, i en slutreplik. Publicerad 2019-09-16 I en artikel som publicerades i SvD den 8 september förklarade
 • Överkrav på avlopp drabbar stugägare  - SVD länk: Överkrav på avlopp drabbar stugägare Bilden av enskilda avlopp som stora miljöbovar är inte riktig. Extra krav på fosforrening utöver det skydd som marken ger blir ofta orimligt dyrt, skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp. Enskilda avlopp utmålas ofta som stora problem för sjöar och vattendrag och att
 • SVD Replik/ ”Väl fungerande avlopp gynnar alla” - REPLIK | ENSKILDA AVLOPP Anders Mårtensson, VD, VVS entrepenörernas råd ”Väl fungerande avlopp gynnar alla” Om Peter Ridderstolpe vill sänka ambitionerna i miljökraven för enskilda avlopp bör han argumentera för det, i stället för att misstänkliggöra våra motiv. Det skriver Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas råd, i en replik. Publicerad 18.00, 2019-09-10
 • SR P1, Ring P1/ 23 sept. Om enskilda och kommunala avlopp - SR P!, Ring P1, må 23 sept  Talare 13.34 min in i programmet Anteckningar från att lyssnat på inringaren: Börjar med att tala om att Indien fått problem. Satsat stort på vattentoaletter, men står nu med ett problem med att rena förorenat avloppsvatten. Toalettproblemet är orealistiskt att lösa med vattentoaletter.
 • UNT/ Onödigt bygga om fungerande avlopp - Onödigt bygga om fungerande avlopp ”I Östhammars kommun, liksom i andra delar av landet, pågår inventeringar av enskilda avlopp på landsbygden. Det är bra, för det finns fortfarande avlopp som på gammalt sätt går rätt ut i diken, och som alltså kan orsaka både lukt och sjukdomsspridning. Tyvärr har man
 • Östra småland nyheter/ Avlopp och kretslopp – miljö så in i Norden - Avlopp och kretslopp – miljö så in i Norden Dags att vakna och börja arbeta för en hållbar användning av naturen så att även kommande generationer kan leva på jorden. Kretslopp av näring från vår matsmältning är nödvändigt men den kommunala avloppshanteringen har misslyckats genom att envisas med att använda
 • Kretslopp/ Ekobygg special och rena små avlopp -   Kretslopp fortsätter genomgången av det sunda byggandet. Vi reder nu med hjälp av vår ekobygg expert Varis Bokalders ut avloppsfrågan. För texterna svarar Varis Bokalders, Maria Block och Lennart Ljungblom. Illustrationer Ingela Jondell. Om rena små avlopp: ekobygg (nr 2- 2003).  Kommentar av Lars Hylander: ”Med komposterande toaletter är
 • GP/ Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl - Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl GästkrönikaVårt stackars avloppsreningsverk, Ryaverket, får ta emot ca 60 procent vatten som inte har ett skvatt där att göra. Dvs mer än hälften av vattnet som kommer dit ska inte dit!
 • ATL/ ”Avloppshysterin saknar stöd i lagen” - ”Avloppshysterin saknar stöd i lagen” Havs- och vattenmyndighetens agerande kan endast kallas kollektivt missbruk av tjänsteställning, skriver Arne Gunnarsson. …..Att det är riksdagen som stiftar lagarna är en grundläggande demokratisk ­regel. Riksdagen består av delegater från hela landet med olika bakgrund och kunskaper. Riksdagen ska således be­vaka att ny lagstiftning blir
 • VVS forum/ ”CE-märkning ingen garanti för rent avlopp” - vvsforum.se 2016 ”CE-märkning ingen garanti för rent avlopp” Kommentar från Anna: Hur i hela fridens namn ska såna som jag veta vilka alternativ jag från början ska sålla bort och inte lägga energi på. Tvånget från makten kräver en expertis kunskap, jag är en vanlig människa.
 • VVS forum/ Tolv minireningsverk i VVS-Forums marknadsöversikt- men lita inte enbart på CE märkningen - Tolv minireningsverk i VVS-Forums marknadsöversikt Publicerad: 20 september 2016 Text: Jan Lööf Havs- och vattenmyndigheten föreslår nya skärpta krav för enskilda avlopp, bland annat för fosforrening i känsliga områden. Här kan minireningsverk vara ett alternativ. Men lita inte enbart på CE-märkningen.
 • VVS forum/ Små kommuner behöver stänga VA-nät - Små kommuner behöver stänga VA-nät Många kommuner med utflyttning behöver avveckla VA-områden. Men det finns ingen rättspraxis för hur det ska gå till. Samhällsdebatten handlar ofta om utbyggnad av VA-nät och hur det påverkar fastighetsägare. Mindre uppmärksammat är att många kommuner med minskande befolkning i stället behöver avveckla VA-områden. ”I våra
 • Dalademokraten/ Enskilda avlopp: Myndigheterna fördärvar både miljö och människors hälsa - Debatt/ Enskilda avlopp: Myndigheterna fördärvar både miljö och människors hälsa Läs hela artikeln mha länken ovan. nedan bara småklipp.  En norrman, en finne och en svensk fick överta sina föräldrars sommarstugor….. ”Dags att vakna och börja arbeta för miljö- och hållbarhetsmål för att få en planet också kommande generationer kan leva
 • Lösenordsskyddad: Insändare- lista - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Allehanda/ Enskilda avlopp är Sollefteå kommuns skitfråga - Enskilda avlopp är Sollefteå kommuns skitfråga Den 14 augusti publicerades Sven-Olof Janssons insändare  (Mark- och miljödomstolens dom borde leda till prejudicerande åtgärd för underkända avlopp) om hur Mark- och miljödomstolen underkänt Sollefteå kommuns beslut om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten i en anläggning på en fastighet i Sollefteå kommun. Vi är många
 • DN kultur/ Ulf Danielsson: Vad gör vi när ingen längre kan någonting? - Ulf Danielsson: Vad gör vi när ingen längre kan någonting? Vi lever i ett högteknologiskt samhälle där vår överlevnad är beroende av andras kunskap. Men vad händer när ingen längre besitter kunskapen eller har kontroll över hur systemen fungerar? Det är en kollaps som kan bli verklighet – och det
 • SVD/ Överkrav på avlopp drabbar stugägare - SVD Överkrav på avlopp drabbar stugägare (alt länk till va i tiden) Bilden av enskilda avlopp som stora miljöbovar är inte riktig. Extra krav på fosforrening utöver det skydd som marken ger blir ofta orimligt dyrt, skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp…… ______________________________________________________________________________________________________ REPLIK | ENSKILDA AVLOPP Anders Mårtensson,
 • Film- Push/ Där investerare ser pengar i fastigheter, ökar bostadskostnaden markant. Nuvarande folk har inte råd att bo kvar. Guld är inte en mänskilg rättighet, bostad är. - Gentrifieringen går snabbt i de stora städerna- huspriserna går upp, investerar gör stora pengar, det är som guld. . Nuvarande befolkning tvingas bort, skolor, affärer, restauranger, service stänger.
 • Kungälvsposten/ Efter branden: Avloppsvatten rinner ut i älven - Efter branden: Avloppsvatten rinner ut i älven 5 sept 2019 Under fredagen kommer viss lukt förekomma från Nordre älv, efter gårdagens brand i Älvparkens avloppspumpstation.
 • GP- Lerum/ Avloppsvatten rann ut på badplats i Lerum - Avloppsvatten rann ut på badplats i Lerum VästsverigeEtt kraftigt skyfall under Valborgshelgen gjorde att det läckte ut avloppsvatten i Säveån. Aspens badplats i Lerum tvingas därför att stänga för sina badgäster i väntan på svar från kommunens vattenprover. ”Ett arbetet som beräknas att ske någon gång mellan 14-18 maj.Läckaget ska
 • Expressen-GT/ Avloppsvatten rann rakt ut i Göta älv - Avloppsvatten rann rakt ut i Göta älv  11 aug 2012 Bajs, toapapper och tamponger guppade runt i Göta älv. Det var ingen trevlig syn när regnet vräkt ner i måndags. Det kraftiga skyfallet ledde till att avloppsvatten rann rakt ut i älven.
 • Land Lantbruk/ Avloppsvatten från 450 000 hushåll rann ut i Östersjön - Avloppsvatten från 450 000 hushåll rann ut i Östersjön 9 juni 2017 Orenat avloppsvatten från 450 000 hushåll i ryska Kaliningrad har runnit rakt ut i Östersjön under ett stort antal år. Nu har ett reningsverk som ska ta hand om avloppsvattnet äntligen öppnat.
 • SN/ Nyköping: Naturvårdsverket släppte ut skit – måste betala vite - Naturvårdsverket släppte ut skit – måste betala vite 2019-05-30 NYKÖPING Avloppsvatten rann ut orenat från Naturvårdsverkets fastighet. Nu måste Naturvårdsverket betala vite.  
 • Dalademokraten/ Pumpstation havererade – Avloppsvatten rann ut nära badplats: ”Det är inte första gången” - Pumpstation havererade – Avloppsvatten rann ut nära badplats: ”Det är inte första gången”
 • Vimmerby tidning/ Bajs i vattnet – men nu kan man bada - Bajs i vattnet – men nu kan man bada 2019-07-30 HORN Förra onsdagen larmades räddningstjänsten i Horn och Kisa till ett utsläpp i Stångån i Horn. Räddningstjänsten la ut länsar i Horn och vid Blomsfors för att förhindra att utsläppet rann ut i sjön Åsunden. Nu är det klart vad det
 • NT/ Allvarligt att avlopp rann ut i Glan - Allvarligt att avlopp rann ut i Glan NORRKÖPING  I tre och en halv månad rann avloppsvatten orenat ut i Glan efter en läcka i en ledning vid Tallebo väster om Norrköping.
 • Norran/ Avloppsvatten rann ut i Timmerviken - Klipp: Avloppsvatten rann ut i Timmerviken Notera att denna artikel är från 2014. Ett stopp i en huvudledning resulterade i en översvämning i en brunn där avloppsvatten rann ut i Timmerviken.
 • Affarsliv.com/ Avloppsvatten rann ut i sjö - Avloppsvatten rann ut i sjö 2017-09-01 FINSPÅNG Efter ett ledningsläckage förra veckan så har orenat avloppsvatten hittat till Skutbosjön i Finspång. ”Finspångs tekniska verk gick under fredagen ut med en varning till de boende i området efter att orenat avloppsvatten hittat till Skutbosjön. Läckaget lagades i måndags men en del
 • SR-P4 Stockholm/ - Publicerat tisdag 16 juli kl 14.01 Kraftigt regn och en krånglande pump gjorde att avloppsvatten från Värmdö kommun rann ut i Östersjön under en timme på måndagen. Den här typen av utsläpp kallas bräddning och sker oftast vid snösmältning. – Det händer flera gånger per år, det gör det för alla
 • SR P4 Halland/ Avloppsvatten rann rakt ut i Unneån - Avloppsvatten rann rakt ut i Unneån Kommunalt avloppsvatten har runnit rakt ut i Unneån vid Unnaryd. Vid stora regnfall har avföring och toapapper flutit fram genom samhället. Detta på grund av att reningsverket inte klarar belastningen. – Boende har ringt in och sagt att det har breddat över och då har
 • Kollaps på reningsverk: Läcker 3000 liter bajsvatten – i sekunden - Expressen: Polens största reningsverk har kollapsat SVD: Östersjön kan drabbas av polskt avloppsläckage SR-P1: Haveri i reningsverk väcker oro för Östersjön   MSN: Kollaps på reningsverk: Läcker 3000 liter bajsvatten – i sekunden I reningsverket Czajka, i polska Warszawa, har en stor tank kollapsat. Orenat avloppsvatten rinner nu ut i floden Wisła
 • VVS forum - Ny vd och nya medlemmar för VVS-Fabrikanternas Råd Publicerad: 27 november 2013 Anders Mårtensson blir i januari 2014 ny vd för VVS-Fabrikanternas Råd. Han kommer från posten som affärsområdeschef på Schneider Electric och efterträder Hans Ewander som går i pension. VVS-Fabrikanternas Råd har också fått två nya medlemmar: Radonett och Saniflo.
 • Cirkulation VA tidskriften/ Mikroplast från konstgräs litet miljöproblem - Mikroplast från konstgräs litet miljöproblem Tidigare uppskattningar av den potentiella spridningen av plastmaterial från konstgräsplaner kan ha överskattats upp till 50 gånger. Med rätt åtgärder är inte spridning av mikroplast från konstgräsplaner något stort miljöproblem. Mätningar som gjorts över lång tid visar nu att det dels verkar spridas betydligt mindre
 • Cirkulation-VA tidskriften/ Kampen om bilden av VA-nätet - Kampen om bilden av VA-nätet Kraven på förnyelse av kommunernas ledningsnät ökar. I debattartiklar, i pressutspel och i Almedalen är det idag näringslivet som driver på diskussionen med ett budskap om ett eftersatt ledningsnät. Hos de ansvariga finns en viss oro över att förhållandena svartmålas och förenklas……
 • UNT/ Dags att sätta stopp för slamspridningen - Dags att sätta stopp för slamspridningen ”INSÄNDARE Den 16 augusti skrev UNT om en förfärlig stank som spred sig i Uppsala. Orsaken var att Ragn-Sells spred avloppsslam på åkrarna vid Hågaby. Tyvärr är det endast när lukten blir besvärande som fenomenet får någon uppmärksamhet. Annars sker denna snuskiga verksamhet ganska obemärkt.
 • Skånska Dagbladet/ Höör åker på mångmiljonsmäll -   Skånska dagbladet: —Höör åker på mångmiljonsmäll –”Skönt att vi har nått ett avslut” (Anm: Mittskåne vatten anser att livslängden på ledningarna är 50 år både avskrivningsmässigt och rent tekniskt. Den siffran varierar kraftigt mellan olika kommuner. 100 år har jag också läst, men samtidigt också rapporter om att de
 • BBlat/Ansvar- Politiker och tjänstemannaansvar- var finns det? - Ansvar – ett missbrukat ord! Lyssnar med stegrad förvåning på många av våra ledande politiker och högre chefer för myndigheter som med en dåres envishet ständigt basunerar ut budskap ”Vi tar ansvar för …”.  Märkligt, då jag som medborgare i konungariket Sverige upplever det motsatta, dvs det finns ingen i
 • Lösenordsskyddad: Tidningar - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • SR P1 Vetenskapsradion/ Forskare i Sverige och Indien har tillsammans utvecklat ett sätt att rena vatten från antibiotika - Intressant artikel – kanske att forskningsfinansiärerna kan ta sig an ”hushållsnivån” Forskare i Sverige och Indien har tillsammans utvecklat ett sätt att rena vatten från antibiotika. Med hjälp av solljus och nanopartiklar från bland annat järn har de lyckats bryta ner både antibiotikamolekyler och antibiotikaresistenta bakterier, rapporterar Vetenskapsradion. Tidigare har
 • Lösenordsskyddad: DD/ Debatt: Kretsloppsbaserad mat är bara halva steget - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Dagens samhälle/ VVS branschens råd skickar med en separat tidning, ”Enskilda avlopp för framtiden” i 35 000 ex med tidningen - Enskilda avlopp för framtiden är en tidning som bl.a. har publicerats som bilaga i tidsskriften Dagens Samälle den 3 mars 2016. Totalt har tidningen distribuerats i över 35 000 exemplar. Tidnigen efterlyser i en rad artiklar att våra beslutsfattare ska ta fram ny lagstiftning så att en ökad och hållbar åtgärdstakt av enskilda avlopp kommer till stånd.
 • Dagens industri/ Olagliga avlopp riskerar att förorena svenska sjöar - 10 jan 2019 Avloppsnät Olagliga avlopp riskerar att förorena svenska sjöar En kvarts miljon hus har avlopp som är olagliga och riskerar att släppa ut avloppsvatten i närmaste badsjö eller smittoämnen i grannens brunn. Det kan förhindras genom obligatoriska kontroller av små avlopp, skriver Anders Mårtensson, vd VVS-Fabrikanternas råd……. Anders
 • Folkbladet/ VVS branschens VD Anders Mårtensson skriver: Obligatoriska kontroller - Obligatoriska kontroller Anders Mårtensson vd VVS-Fabrikanternas råd 10:00 | 2019-05-13 DEBATT I Östergötland finns cirka 28 500 avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät. Enligt Havs- och vattenmyndigheten beräknas en fjärdedel av alla små avlopp vara olagliga sedan 50 år tillbaka eftersom de saknar rening efter slamavskiljaren. Det innebär att det i
 • Jönköpingsnytt/ VVS fabrikanternas råds VD Anders Mårtensson skriver: 20 år innan avloppen är renade - 20 år innan avloppen är renade I Jönköpings län finns det 26 300 fastigheter med avlopp som inte är knutna till kommunens avloppsnät. I dagens takt av rening skulle det ta 20 år att åtgärda alla. I somras, i samband med en utredning, lades ett förslag om obligatorisk avloppsdeklarationer, något
 • Östra Småland/ VVS fabrikanternas råds VD Anders Mårtensson skriver: 28 år innan alla avlopp i Kalmar län är renade - 28 år innan alla avlopp i Kalmar län är renade KALMAR LÄN  Artikeln publicerades 22 maj 2019 I Kalmar län finns 27 700 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Med dagens takt skulle det ta 28 år att åtgärda alla avlopp. I somras lade en utredning förslag om obligatoriska
 • Villaägarna/ Avloppsdeklaration kan bli obligatorisk - Avloppsdeklaration kan bli obligatorisk Avloppsdeklaration – ny kostsam pålaga Avloppsdeklarationer av enskilda avlopp föreslås bli obligatoriska 2027. Inspektionerna, som husägaren får bekosta, ska ske vart sjunde år och genomföras av certifierade kontrollanter. Husägaren ansvarar för att skicka deklarationen till sin kommun – försening ska enligt utredningsförslaget medföra en straffavgift på 3
 • TT/Världen står inför en dricksvattenkris. - Världen står inför en dricksvattenkris. BERI ZANGANA/TT 21.8.2019 20:29 UPPDATERAD 21.8.2019 20:58   Dålig kvalitet på vattnet ger stora konsekvenser för barn – som riskerar att inte växa fullt ut på grund av dålig syreupptagningsförmåga, varnar Världsbanken. Världsbanken har i sin rapport ”Kvalitet okänd: Den osynliga vattenkrisen” gjort en sammanställning av
 • GP/ Svemestertrend” gör det svårt för låginkomsttagare -   Gunnar Svensson skriver i GP: ”Svemestertrend” gör det svårt för låginkomsttagare Med klimatkrisen hårdnar konkurrensen om fritids- och semesterresurserna i Sverige, vilket driver upp priserna, skriver Ulf Svensson. “Vi befinner oss i en situation där allt fler svenskar kämpar med allt högre levnadsomkostnader, låga löner och pensioner men ändå
 • SMP/ Ständigt arbete för effektivare ­rening av avloppsvatten - Ständigt arbete för effektivare ­rening av avloppsvatten Svar på Börje Svenssons insändare i Smålands­posten. Tack till insändarskribenten som visar på stort miljöintresse för nya hållbara tekniker för vattenrening! I Växjö kommun pågår det ständigt arbete med att optimera processer och metoder för effektivare rening av avloppsvatten. Redan 2011 började Växjö
 • Aftonbladet/ Öar sparar vatten med hjälp av avlopp - Öar sparar vatten med hjälp av avlopp Skärgårdsöar får ofta mångdubblad befolkning under sommaren, vilket utsätter avloppssystemen för stora påfrestningar. För att spara på det dyrbara dricksvattnet provas nu toalettspolning med avloppsvatten som renats på plats, rapporterar Sveriges Radio…….
 • GD/ VVS fabrikanternas råd Anders Mårtensson/ Bättre avlopp kan minska algblomningen - Debatt: Bättre avlopp kan minska algblomningen Nuförtiden ser vi ofta algblomning både vid kuster och i sjöar mitt i sommaren. Så även i år. Orenade avlopp bidrar till övergödning som ger upphov till algblomning. För att komma till rätta med problemet krävs obligatoriska avloppsdeklarationer, skriver Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas
 • Hem o Hyra/ Enorm skillnad i pris för vatten och avlopp - Enorm skillnad i pris för vatten och avlopp 12 SEPTEMBER 2016 KL 14:00 NYHETER Inflationen står nästan still men priset för vatten och avlopp ökar med 2,5 procent. På mindre än fem år har tolv kommuner höjt taxan med över 40 procent. … – Varför är det så stora skillnader? Hur kan
 • Aftonbladet/Orenat avlopp släpptes ut i Kalmarsund - 23 mars 2018. Orenat avlopp släpptes ut i Kalmarsund, KALMAR,  Under två dygn rann orenat avloppsvatten från Köpingsvik rakt ut i Kalmarsund. Enligt vittnen som hittat spår på stränderna var det ”en flod av mänsklig avföring, bindor, piss, trosskydd med mera” i Björkviken mellan Borgholm och Köpingsvik, rapporterar Ölandsbladet. Skälet till haveriet var stora
 • NSD- Luleå/Mysteriet: Var kommer bajsbakterierna i badvattnet ifrån? - Mysteriet: Var kommer bajsbakterierna i badvattnet ifrån? Förra veckan visade prover att det finns tarmbakterier i vattnet vid Notviksbadet. Kommunen har nu fått ytterligare provsvar som bekräftar problemet.
 • HBL (finland)/ Är våra hav nutidens vilda västern - Är våra hav nutidens vilda västern Jag har under juli tagit del av HBL:s artiklar och insändare om hur vi hanterar kryssnings- och övrig sjötrafik i Östersjön och Norden, främst vad gäller utsläpp av näringsämnen och koldioxid i våra hav. Som ordförande i den åländska delegationen för Nordiska rådet har
 • GP/ Vi vill ha rent dricksvatten även i framtiden - Vi vill ha rent dricksvatten även i framtiden DebattSveriges VA-nät är gammalt och läcker som ett såll, men i dag vet ingen exakt hur illa ställt det är med den lokala infrastrukturen. Nu måste vi få kontroll på vattenfrågan och resurser att snabbare byta ut de gamla rören, skriver representanter
 • Norrbottenskuriren-Boden/ Dåliga ledningsnät kräver mycket pengar - Dåliga ledningsnät kräver mycket pengar Ledningsnäten i Boden för vatten och avlopp tar 300 år att byta ut med dagens takt. Nu stundar snabbare tempo för att rusta nätet. Räkna med höjda taxor……..
 • Villaägarnas riksförbund, Anna Werner, samhällspolitisk analytiker/ Vilseledande om havet - Vilseledande om havet INSÄNDARE VVS-fabrikanternas råd skriver på debattsidan (Västerviks-Tidningen 8/8) att enhetliga regler för enskilda avlopp skulle minska algblomningen. …Mårtenssons rop efter ”enhetliga regler” handlar om att VVS-fabrikanterna vill att alla avlopp ska omfattas av de återkommande kontroller som Havs- och vattenmyndigheten föreslår för nya avlopp. Mycket vill ha mer.
 • Smålandsposten- Älmhult/Kräver paus i avloppsinventeringen (27 aug 2018) - Älmhult Smålandsposten skriver 27 aug 2018:  Kräver paus i avloppsinventering.  Gör en paus i inventeringen av enskilda avlopp och inhämta de senaste forskningsrönen. Det anser centern i en ny motion till kommunfullmäktige.
 • SR/ Världsbanken: Konstgödselutsläpp skadar barn - Världsbanken: Konstgödselutsläpp skadar barn Världsbanken varnar i en ny rapport om dricksvattenkvalitén globalt och pekar på att utsläpp från konstgödsel till vatten skadar fattiga barns hälsa. Rapporten ifrågasätter de stora statliga subventionerna till konstgödsel. Globalt sprids hundratals miljoner ton kväve på åkrarna. Det ger större skördar, men hälften av kvävet åker
 • SVT, Uppsala/ 1500 ton avloppsslam orsakar bajsstanken i Uppsala - 1500 ton avloppsslam orsakar bajsstanken i Uppsala Publicerad 15 augusti 2019 Det luktar bajs i hela Uppsala och många undrar vad det beror på. Svaret är 1570 ton avloppsslam som nu har spridits på åkrar runt staden. ”Luften blåser åt fel håll”, säger Lisa Wigh, avloppsspecialist på Ragn-Sells. (Kommentar: Artikeln ger
 • Bohuslänningen- UDDEVALLA/ Seger för C: Ny policy på gång för enskilda avlopp - Var är Havs vägledningar??? Varför agerar olika kommuner så olika Varför agerar inspektörerna så olika? Ena metoden godkänns på ett ställe, och underkänns på ett annat. Fastighetsägaren betalar hundratusentals kronor, och kan tvingas från sin stuga och sitt hem för tyckanden hos inspektörer, miljöavdelningar och politiker. Bohuslänningen- UDDEVALLA/ Seger för
 • Smögen/ The world news, Expressen, Bohuslänningen och flera skribenter skriver: Hundratusentals liter med bajsvatten rann ut i havet - Hundratusentals liter med bajsvatten rann ut i havet – TheWorldNews.net   Publicerad 19 aug 2019 kl 22.17 Tidigare i somras släppte Omholmens reningsverk av misstag ut 240 000 liter avloppsvatten utanför Smögen. … säger Magnus Holm driftsingenjör på Västvatten till Bohusläningen. … Source https://www.expressen.se/gt/hundratusentals-liter-med-bajsvatten–rann–ut-i-havet/ … ________________________________________________________________________________________________________ 240 000 liter avloppsvatten spolades ut i havet vid Smögen en natt
 • Stockholms tekniska forskningsinstitut/Stockholms toalettavfall ska ut på åkern. Det finns hopp om att vissa tjänstemän tänker till ang kretslopp - Hej alla, Det finns hopp om att vissa kommuner, i alla fall vissa avdelningar och tjänstemän i kommunerna, tänker på avlopp i termer av slutet kretslopp. Spolvatten från vacuum-toaletter pumpas i speciella ledningar till en särskild rötanläggning, blandas med malet matavfall från hushåll, och rötas till biogas. Rötresten används till
 • VVS branschens VD Anders Mårtensson är på hugget i många dagstidningar och besvarar bl a Arne Gunnarsson, LPO´s artiklar - Anders Mårtensson vvs branschens råd är på hugget och har redan huggit på Arne Gunnarsson, igen. https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-avloppsdeklarationer-ar-en-hjalp-for-fastighetsagare-1 Anders Mårtensson har även skrivit en inlaga i Sörmlands Nyheter som Arne Gunnarsson replikerat på: Avlopp SN 2aug2019 Anders Mårtenssons, vvs branschens råd  och Ann Lundström, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten har skrivit inlagor
 • ATL/ ”Dyr nota för alla med eget avlopp” - ”Dyr nota för alla med eget avlopp” ”Havs- och vattenmyndigheten har presenterat ett förslag till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Det innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas lämna en obligatorisk avloppsdeklaration vart sjunde år till en uppskattad kostnad av 2 000–5 000 kronor per kontrolltillfälle. Förslaget kommer troligen att antas och det är
 • Kristianstadsbladet/ Övergreppet på våra enskilda avlopp - Övergreppet på våra enskilda avlopp Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och vattenmyndigheten och innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas lämna en obligatorisk avloppsdeklaration vart 7:e år till en uppskattad kostnad av 2
 • Dagens samhälle/ Vattenvarning i 63 kommuner - Vattenvarning i 63 kommuner Nyhet Miljö. Lite drygt var femte kommun i landet har just nu bevattningsförbud eller uppmanar till sparsamhet med vatten.
 • Jordbruksaktuellt/ Debatt: Övergreppet på våra enskilda avlopp. Kommentar till Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd som hyllar förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. - Övergreppet på våra enskilda avlopp Debatt: Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och vattenmyndigheten och innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas lämna en obligatorisk avloppsdeklaration vart sjunde år till en uppskattad kostnad av 2000
 • Bblat- Arboga/Kommunen i Arboga uppmanar allmänheten – drick inte kranvattnet - Kommunen i Arboga uppmanar allmänheten – drick inte kranvattnet Vattenprover som har gjorts visar att dricksvattnet i Arboga kommun för tillfället är otjänligt. Allmänheten uppmanas därför att koka allt vatten innan man dricker det, det skriver kommunen på sin hemsida. Arboga kommun uppmanar invånarna i Arboga tätort, Hällarna, Medåker och
 • LT- ledare/ Stinkande jakt på husägare med småskaliga avlopp - Stinkande jakt på husägare med småskaliga avlopp ”Varje år blir tusentals småhusägare tvångsanslutna till kommunalt vatten och avlopp. När nya villakvarter planeras tvingas inte sällan även de som redan bor i området att ansluta sig, oavsett om det handlar om fritidshus med torrdass eller åretruntboenden med moderna och godkända avloppslösningar.”
 • Aftonbladet/ I drömstaden bor folk i tvättstugan - I drömstaden bor folk i tvättstugan ”Lägenheterna rustas upp, kaféerna blir fler och människorna mår bättre. Så kan gentrifiering beskrivas ur ett perspektiv. Gentrifiering betyder att ett välmående skikt flyttar till delar av staden som tidigare varit ett typiskt arbetarområde, många gånger eftersatt av både hyresvärdar och kommunen.” ” Enligt
 • LT/ Politisk ansvarsfrihet skadar samhället - Bra artikel i Södertäljes tidning (LT); Politisk ansvarsfrihet skadar samhället: https://www.lt.se/artikel/politisk-ansvarsfrihet-skadar-samhallet ”Om politiker med styrelseposter och politiskt tillsatta tjänstemän inte hålls ansvariga för sina handlingar, hur ska då befolkningen tolka detta? Politiker kan bränna våra pengar på dumheter utan att ställas till svars. Vilka signaler sänder detta till våra medborgare?
 • SR P4 Västmanland/ Stor vattenläcka i Västerås - Stor vattenläcka i Västerås Publicerat lördag 3 augusti kl 22.59 På lördagskvällen började vatten forsa fram på marken vid villorna på Skerikesvägen i Västerås, sannolikt sedan en ledning sprungit läck. Enligt Hans Tollbom, inre befäl vid Räddsam Mälardalen, bubblade det upp cirka 5000 liter vatten i minuten. Räddningstjänsten kontaktade Mälarenergi
 • Dalademokraten/ Debatt: VA-systemen ökar enskildas miljöskulder – vad gör MP åt detta? - Debatt: VA-systemen ökar enskildas miljöskulder – vad gör MP åt detta? I en debattartikel skriver de båda språkrören, och tillika ministrarna Per Bolund och Isabella Lövin om att den som är satt i miljöskuld inte är fri. Detta påpekande är helt sant. Frågan är vad hundratusentals svenska stug- och fritidshusägare
 • Lrf/ Mineralutvinning i Småland - Mineralutvinning i Småland Just nu är mineralbrytning aktuellt i Småland och här hittar du information om hur det går till, vilka områden som är aktuella och vart du kan vända dig om du känner att du vill ha hjälp. Vi bevakar och agerar aktivt i ärendet då det påverkar äganderätten
 • SVD Debatt/ ”Vi ska vara ledande för Agenda 2030” - Kommentar ang nedanstående från den lilla människan Anna: Ytterligare stora ord som i mina ögon inte överensstämmer med praktiken. Jag måste vara korkad. _________________________________________ ”Vi ska vara ledande för Agenda 2030” Sverige är och ska vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som tar hänsyn
 • Entrepenad/ Gigantiskt avloppsprojekt - Gigantiskt avloppsprojekt Stockholm rustar för framtidens avloppshantering, ett projekt som går loss på över nio miljarder kronor. Stockholm Vatten och Avfall lägger 9,2 miljarder kronor på att bygga ut avloppsinfrastrukturen, en jättetunnel och stora om- och utbyggnader av det befintliga reningsverket väntar. Nacka. Att rena stockholmarnas avloppsvatten är en krävande uppgift
 • Havsutsikt/ Fiskar, båtar och buller - Fiskar, båtar och buller Ljudnivåerna ökar i havet. Sjöfart, fritidsbåtar, borrning, sonarsystem och havsbaserade vindkraftverk är några av de många källorna till ljud i den akvatiska miljön. Nya försök visar att buller från fritidsbåtar får kustlevande fisk att äta sämre och ändra beteende……………..
 • Havsutsikt/ Medborgardialog viktigt för ett levande hav - Medborgardialog viktigt för ett levande hav Ett väl fungerande och väl förankrat skydd av värdefulla miljöer, hur åstadkommer man det? För att beslut om att skydda naturen ska respekteras krävs dialog mellan myndigheter och berörda aktörer. Det är många överens om. Men hur dialogen ska gå till för att verkligen
 • Dagens samhälle/ VVS branchens råd: Olagliga avlopp riskerar att förorena svenska sjöar - Avloppsnät Olagliga avlopp riskerar att förorena svenska sjöar En kvarts miljon hus har avlopp som är olagliga och riskerar att släppa ut avloppsvatten i närmaste badsjö eller smittoämnen i grannens brunn. Det kan förhindras genom obligatoriska kontroller av små avlopp, skriver Anders Mårtensson, vd VVS-Fabrikanternas råd…… (Se länk ovan)  
 • LRF/ Karl-Olof Niklasson hade rätt - Karl-Olof Niklasson hade rätt Värmland, Västra Götaland Myndigheterna för folket bakom ljuset. Karl-Olof Niklasson hade rätt. Enskilda avlopp är inget större miljöproblem. När han sa att ”alltihop är en stor bluff”, då låg forskarnas rapport på Havs- och vattenmyndighetens bord. Men myndigheten ville inte publicera den. ”Trots sin svåra sjukdom engagerade
 • Köping- Magazin 24/ Vattenläcka på Glasgatan Körfält stängs av. - Vattenläcka på Glasgatan Körfält stängs av.
 • Köping- Magazin24/ Vattenläcka i Köping Under torsdagen upptäcktes en vattenläcka på Ringvägen i Köping. - Vattenläcka i Köping Under torsdagen upptäcktes en vattenläcka på Ringvägen i Köping.   Webredaktörens kommentar: Och sen höjer Köping va förbruknings priset med 10% och hänvisar till att förbrukningen av dricksvatten inte har varit i nivå med budgeterat. Det är väl i så fall våra och alla andra områden på
 • Bohuslänningen/ Munkedals kommun slösar med färskvattnet - Munkedals kommun slösar med färskvattnet Vattnet i Kärnsjön som sinar. Man uppmanar innevånarna att spara på vattnet, konstaterar Per-Olof Andersson. På sin hemsida och i artikel i Bohusläningen 23/7 varnar Västvatten för brist på färskvatten för sina abonnenter i Munkedals kommun. Inte konstigt med tanke på torkan i fjol och
 • Lösenordsskyddad: DN/ ”I Sverige är vi genomruttna på att utkräva ansvar” - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • 3 källor till dåligt badvatten. Fritidsbåtar, kryssningsfartyg, barn som skiter där de står. - Hej, Det finns åtminstone tre källor till dåligt badvatten som man sällan talar om; 1) ute på havet släpper cruising ship ut massa skit – läs gärna denna text eftersom det rör den svenska kusten, 2) fritidsbåtar släpper ut mycket skit trots att det nu börjar finnas hopsamlingsstationer (men där
 • SR P1, Vetenskapsradion Klotet/ Bråttom till framtidens toalett - Bråttom till framtidens toalett ons 10 jan 2018 kl 14.03 Vattentoalettens nackdelar blir tydliga när ett land som Indien ska hitta sanitetssystem till den halva miljard invånare som idag uträttar sina behov i det fria. Klotet har varit i Indien och följt upp resultatet av it-miljardären Bill Gates toalettävling, som
 • VK/ Avloppsvatten släpps fortfarande ut i älven – kommunen vill ha hjälp av allmänheten - Avloppsvatten släpps fortfarande ut i älven – kommunen vill ha hjälp av allmänheten Publicerad i måndags kl. 14:25 (2019-07-22) Fortfarande släpps stora mängder orenat avloppsvatten ut i Skellefteälven i höjd med Hedensbyn. ”Räknar med att ha igång pumpstationen under eftermiddagen”, säger Helena Jonsson…. ….Kommer ni att sanera i älven på
 • SVT Halland/Istället för dricksvatten – här kan avloppsvatten komma att återanvändas - Istället för dricksvatten – här kan avloppsvatten komma att återanvändas Halmstad och Laholm kan bli två av Sveriges första kommuner att börja återanvända avloppsvatten för att spara på rent dricksvatten. – Är det rimligt att vi använder rent dricksvatten till allt som vi gör i dag? Som toalettspolning, bevattning och
 • Expressen/ Här rinner bajs och tamponger rakt ut - Här rinner bajs och tamponger rakt ut Publicerad 5 jun 2019 kl 20.47 I samband med att en ny vattenledning skulle läggas borrades avloppsledningen sönder. Nu rinner mänsklig avföring och annat nedspolat material rakt ut i Listerbyån i Blekinge. – Det här måste de ju göra något åt, tänk på
 • Risk för vattenbrist: ”Växande problem”. NU brist i tolv län, tre tillkom förra veckan - Risk för vattenbrist: ”Växande problem” Hittills har 18 kommuner inför bevattningsförbud, och under augusti är det risk för vattenbrist i 15 län i Sverige. ”Långsiktigt är vattenbrist ett stort och växande problem”, förklarar Dan Löfgren, kommunikationschef på branschorganisationen Svenskt Vatten.
 • VVS forum/ Därför kunde en toalett kosta 1,4 miljoner - Därför kunde en toalett kosta 1,4 miljoner Publicerad: 30 januari 2019 Självrengörande offentliga toaletter skulle bli ett lyft för Stockholms stad. Men bara hälften av toaletterna har öppnat och kostnaderna skenar. ….Kostnaderna har skenat. Från cirka 100 000 kronor per toalett till 1,4 miljoner kronor, som den dyraste toaletten kostat. Trafikborgarrådet David Helldén
 • Gefle Dagblad/Tvångsanslutning av enskilda avlopp till kommunalt VA är inte bra för miljön - Tvångsanslutning av enskilda avlopp till kommunalt VA är inte bra för miljön …….Bildtext: Det finns dock en åtgärd som är ännu sämre för miljön, nämligen tvångsanslutning av enskilda avlopp med fullgod rening till kommunala reningsverk. Härvid ökar utsläppen till ytvatten av både fosfor och gifter, skriver Lars Hylander……. ………..Sommarens bad hotas
 • VLT/ Vatten och avlopp behöver bli dyrare - Vatten och avlopp behöver bli dyrare I Sverige har vi sedan länge sett rent vatten som en självklarhet. Vi kan generellt lita på att vattnet i våra kranar är av god kvalitet. Därför blir också rubrikerna stora när vattenkvaliteten inte kan garanteras. Förra veckan fick vi en påminnelse om detta.
 • SVT- Norrbotten/ Avloppsvatten har pumpats ut i älven – trots upprepade larm - Avloppsvatten har pumpats ut i älven – trots upprepade larm Publicerad 13 juni 2018 En läckande avloppsledning har orsakat ilska och badförbud i Luleälven vid Gammelstad. Men trots upprepade larm från boende tog det lång tid innan kommunen ingrep. När Mauritz Fredriksson var ute på en promenad vid tvåtiden i måndags
 • GP- Göteborg/ Så ska mindre avloppsvatten hamna i havet - Så ska mindre avloppsvatten hamna i havet Göteborg släpper ut mer orenat avloppsvatten än andra städer i landet. Efter ett föreläggande från miljöförvaltningen strävar kretslopp och vatten nu efter att halvera den så kallade bräddningen. Men det är inte säkert att miljöförvaltningen accepterar lösningen…… ……. Förvaltningsdirektören Marianne Erlandson konstaterar att tillsammans
 • GP/ Avloppsvatten rann rakt ut i Göta älv  - Avloppsvatten rann rakt ut i Göta älv  Publicerad 11 aug 2012 kl 09.42 Bajs, toapapper och tamponger guppade runt i Göta älv. Det var ingen trevlig syn när regnet vräkt ner i måndags. Det kraftiga skyfallet ledde till att avloppsvatten rann rakt ut i älven. – Vi har badförbud i
 • Norran.se/Orenat avloppsvatten släpps ut i älven. – Allt som spolas ner i toaletten går ut i älven nu, säger Helena Jonsson - Avloppsvattnet fortsätter att rinna ut i älven Publicerad 2019-0721. Under fredagen skedde ett haveri i ett ställverket i en pumpstation vilket ledde till att orenat avloppsvatten släpptes ut i Skellefteälven. – Som det ser ut just nu så kan vi inte laga problemet förrän på måndag, säger Helena Jonsson, verksamhetschef
 • SR P4 Göteborg/ Avloppsvatten rinner ut i Nordre älv efter brand - Avloppsvatten rinner ut i Nordre älv efter brand Publicerat torsdag 5 april 2018 kl 22.33 Avloppsvatten rinner ut i Nordre älv efter en brand i en pumpstation på torsdagen. ”Viss lukt” kan enligt kommunen förekomma. Det var strax innan klockan 17 på torsdagen som räddningstjänsten larmades om en brand i
 • Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67). Lagförslag sågas. Försämrar enskildas äganderätt och tillgång till rättvisa. Mark skall kunna expropieras utan ersättning. - centrumforrattvisa.se ”Centrum för rättvisa avstyrker lagförslag som försämrar enskildas äganderätt och tillgång till rättvisa” Den statliga utredningen ”Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67) föreslår bland annat att kommunerna ska ges möjlighet att tvångsinlösa privat mark utan ersättning. Samtidigt försämras enskildas möjligheter att överklaga sådana beslut. Centrum för rättvisa avstyrker förslaget och
 • SR P4 Södermanland/ - Husägare kan få betala för gatubelysning (Läs också länkarna nederst på SR sidan) (Se även SVT Eskilstuna/ Chockbesked i Läggesta – Måste betala över 740.000 kr för vägupprustning-Läggesta)   Publicerat tisdag 28 juni 2011 kl 13.11 Villaägare i Gamla Läggesta riskerar att få betala hundratusentals kronor för byggandet av gator med trottoarer
 • SR P4 Östergötland /Dyra gatukostnader för fastighetsägare i Marby - Dyra gatukostnader för fastighetsägare i Marby Publicerat måndag 1 juni 2015 kl 10.23 Boende i Marby utanför Norrköping kan tvingas betala flera hundra tusen kronor för att kommunen vill omvandla fritidshus till permanentbostäder och bygga skola och hamn. Hur mycket som fastighetsägarna måste betala beror på fastighetens storlek. P4 Östergötland har pratat med
 • Helsingborg Dagblad/ Bajsvattnets tid fortsätter: ”Det finns inte en stad som har ett reningsverk som klarar av ett skyfall” - HELSINGBORGS BADVATTEN17 juli 2019 06:30 Bajsvattnets tid fortsätter: ”Det finns inte en stad som har ett reningsverk som klarar av ett skyfall” När det ösregnar släpps orenat vatten ut i havet och badplatserna blir – platser utan bad. Som Fria bad, Kallis och Tropical beach förra veckan. I Almedalen prisades
 • SR P4 Stockholm/ Notan för kommunens krav på VA-lösning: 2,4 miljoner - Notan för kommunens krav på VA-lösning: 2,4 miljoner 2,4 miljoner kronor tycker Haninge kommun att Thomas Lundin och hans två grannar ska betala för en ny avloppslösning då deras gamla inte uppfyller kraven. – Det känns som om man är den lilla människan i samhället som inte har så mycket
 • Dala Demokraten/ Viktiga fakta saknas när VA-systemet ska bedömas - Viktiga fakta saknas när VA-systemet ska bedömas ”I Dala-Demokraten den 10 juli skriver Vd:n för VVS-Fabrikanternas Råd ”Bättre avlopp kan minska algblomningen”. Att värna sina medlemmars intressen är hans arbete och inget konstigt med det. VA-industrins argument är väl kända vid det här laget, men tyvärr saknas centrala fakta när
 • Östra Småland/ Artiklar om enskilda avlopp - Artiklar om enskilda avlopp   ÖLAND24 SEPTEMBER Dyr avgift för avloppskontroll Det är bra att enskilda avlopp sätts under luppen. Men ska det verkligen behöva kosta 2 500 för en ansökan och…   ÖLAND11 MARS Missnöje med avloppsinspektioner Länsstyrelsen ligger på Mörbylånga kommun när det gäller de enskilda avloppen. Avloppsnätet i
 • Östra Småland/ Åklagare: Nya VA-taxan är olaglig - Åklagare: Nya VA-taxan är olaglig ”Thomas Hagman, kammaråklagare i Kalmar, anser att kommunens nya VA-taxa är olaglig och har begärt en laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Växjö. Östra Småland har tidigare rapporterat om kommunens nya VA-taxa som kommer fördubbla vattenavgifterna i Kalmar till år 2026. Orsaken är de mycket stora investeringar
 • Mitt i Nacka/ Bengt vägrar betala för ny väg - Bengt vägrar betala för ny väg PUBLICERAD 26 OKTOBER 2015 ”Fastighetsägare dras inför skranket av Nacka kommun om de inte betalar gatukostnadsersättning. Oftast förlorar de. Endast en fastighetsägare har vunnit de senaste tio åren, åtta har förlorat, två har nått förlikning Mitt i har gått igenom de senaste tio årens tvistemål,
 • Expressen Ledare/ Vårt kranvatten är hotat – regeringen måste agera - Vårt kranvatten är hotat – regeringen måste agera ”Problemen om somrarna är följder av politiska misslyckanden. Stora delar av de kommunala VA-näten byggdes för snart ett halvt sekel sedan. Att pengar behövs har varit känt länge, i den senaste beräkningen från intresseorganisationen Svenskt vatten efterlystes en trettiofemprocentig ökning av investeringarna
 • Ett högskatteland som tar sina medborgare för givna - Ett högskatteland som tar sina medborgare för givna Gästkolumn Är det nya normala att man ska rycka på axlarna åt stölder och att sjuka barn snällt ska få vänta när de gängkriminella ska plåstras om? Att man tar taxi i stället för promenad på kvällen, att man tänker på vad
 • xx/Debatt: Bättre avlopp kan minska algblomningen. Anders Mårtensson (VVS fabrikanternas råd), Anna Werner (Villaägarna ), Lars Hylander (SLU) - Debattinlägg från Lars Hylander  Villaägarna Anna Werner Anders Mårtensson, Vd för VVS-Fabrikanternas Råd _____________________________________________________________________________ Docent i miljöanalys (SLU), Lars Hylander Debatt: Slopa avloppen för att minska algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande
 • Dalademokraten/ Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen - Dalademokraten hade för ett par dar sen en insändare med sakfel av Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd. Mitt svar nedan. Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande toaletter alternativt snålspolande vakuumtoaletter, där
 • Bohuslänningen/ Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra . Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt - Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt Replik till Ann Lundström, 23 juni LÄS MER: Avföring kan inte rinna orenat ut i våra vattendrag Ann Lundström, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skriver att avföring inte ska rinna orenat ut i våra
 • Helsingborgs dagblad/ En dag, kanske vårt goda dricksvatten är borta - 2019-07-01 Bäste redaktör, Göran !! Översänder text som rör ”vår” vattentäkt i Magleby, Kvidinge. Det rör kommunledningens sätt att INTE ta hand om det fina/ goda dricksvatten som finns i området. (Tidningsinsändare) EN DAG, KANSKE VÅRT GODA DRICKSVATTEN ÄR BORTA. Den stora vattentäkten vid Magleby, Kvidingefältet är i riskzonen. Vattentäkten
 • Debattinlägg i flera tidningar av Roland Ekstrand/ Miljödomstolarnas ansvar - Miljödomstolarnas ansvar I förra veckan avkunnade Mark och miljööverdomstolen en dom M 11835-18 som följer samma mönster som tidigare domar som behandlar enskilda avlopp. Domstolen påpekar att det ankommer på den som söker tillstånd för verksamhet att visa att hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap iakttas. Det är alltså verksamhetsutövaren som
 • Östra Småland/ Enskilda avlopp väcker funderingar - Enskilda avlopp väcker funderingar INSÄNDARE & DEBATT  21 september 2016, 21 december 2017 Först vill jag påpeka att frågan inte rör mig personligen, släktingar eller vänner. Ändå blir jag berörd när frågan om enskilda avlopp kommer på tal. Efter veckans inslag på TV i ämnet blev jag fundersam. Varför kan inte politikerna
 • Dagens Samhälle/ ”Norge visar hur hela Sverige kan leva” - ”Norge visar hur hela Sverige kan leva” Den som reser över gränsen till Norge kan med egna ögon se att det går att föra en politik som ger kraft åt bygderna. Även glesbefolkade områden lever och blomstrar. Norsk distriktspolitik är ett föredöme som vi i Sverige bör hämta inspiration från.
 • SVT Inrikes/ Svensk glesbygd dör – medan norsk blomstrar - Svensk glesbygd dör – medan norsk blomstrar Publicerad 26 september 2016 Samtidigt som delar av den svenska glesbygden håller på att dö ut så är situationen helt annorlunda i Norge. I vårt västra grannland har man anpassat politiken så att folk bor kvar, även i små glesbygdskommuner. Strömsund i Sverige och
 • SVT Väst/ Bajsbakterier i vattnet på flera badplatser i Västsverige - Bajsbakterier i vattnet på flera badplatser i Västsverige Publicerad 6 juli 2019 På flera badplatser i länet avråds från bad efter problem med förorenat vatten. Kommunerna har upptäckt förhöjda halter av E.coli-bakterier och intestinala enterokocker, som kan leda till magsjuka om man sväljer vattnet…… Webredaktörens kommentar:  Märklligt nog är kommunerna väl
 • Magazin24/Varannan svensk har svårt att få pengarna att räcka till - Varannan svensk har svårt att få pengarna att räcka till En ny undersökning visar att andelen svenskar som har svårt att få pengarna att räcka till är hela 53 procent. Den främsta anledningen menar de tillfrågade är oväntade utgifter, följt av större inköp……..   Webredaktörens kommentar: Är det underligt om
 • Köping- Bblat/ Elizabeth Salomonsson, värnar du miljön och medborgarna eller inte? - Elizabeth Salomonsson, värnar du miljön och medborgarna eller inte? ”Norr Mälarstrand” får mig att känna obehag. Man får hoppas att det inte är ett begynnande storhetsvansinne från de styrande i Köping när man väljer namn på sina projekt för mig veterligen så ligger Norr Mälarstrand i Stockholm. Oavsett val av
 • Lösenordsskyddad: SR P4 Västmanland/ Intervju - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • VA guiden/ Svenskt Vatten hotas med stämning på en miljon kronor - Svenskt Vatten hotas med stämning på en miljon kronor Svenskt Vattens avrådan från att köpa träningskläder behandlade med silver upprör. Tillverkaren Polygiene hotar med att lämna in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen om inte Svenskt Vatten genast slutar med sina uppmaningar att inte använda träningskläder som har behandlats med silver……
 • Almedalen- Dricksvatten- Arena- Dålig koll på dricksvatten - Hej igen Anders! Dagens text är från Almedalen och handlar om dricksvattnet – det finns också en länk i artikeln (som finns på Dagens Arena -Dålig koll på kemiska hot mot dricksvattnet så att man kan se debatten i efterskott. Allt gott! Ulf Svensson ”Panelen bestod av (från vänster) moderatorn Ylva
 • GP/ Sluta spola bort våra avlopp med dricksvatten - Sluta spola bort våra avlopp med dricksvatten Hanteringen av vårt dricksvatten och våra avlopp måste förbättras radikalt. Inte minst för att den ekologisk väv som bär upp allt mänskligt liv nu är allvarligt hotad, skriver Ulf Svensson…….
 • Dagens samhälle/ Kommuner, så löser ni landsbygdens VA-problem I Skara har vi hittat en modell - Kommuner, så löser ni landsbygdens VA-problem I Skara har vi hittat en modell för att få fastighetsägare på landsbygden att frivilligt ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det innebär stora fördelar för såväl miljön som de boende, som dessutom får en snabb fiberuppkoppling på köpet……..
 • SVD/ ”Så undviker vi att skapa fler giftöar” - ”Så undviker vi att skapa fler giftöar” ”I decennier har svenska kommuner lagt hundratusentals ton giftig aska från avfallsförbränning på den norska ön Langöya. Ön är ett övertydligt exempel på hur Sveriges skatter och lagar står i vägen när regeringen vill ställa om till en cirkulär ekonomi, skriver Lars Lindén
 • Östra Småland/ Svårt att hjälpa alla med vatten och avlopp - Svårt att hjälpa alla med vatten och avlopp 15 april 2019. astighetsägare på Marsö vill ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Men kostnaderna är stora och underlaget är för litet. Det är Marsö byalag som har ansökt om att få ansluta sig till kommunens vatten- och avloppsnät. Idag finns det
 • GP- ledare/ Omställning Sverige till el. - Omställning Sverige Omställningen till el är målet för i princip alla samhällssektorer som idag bidrar till klimatförändringarna. Utmaningen är större än vi kan tro, både praktiskt och politiskt…….
 • SR-P4 Stockholm/ Varning för bluffsamtal om avlopp på Värmdö - Varning för bluffsamtal om avlopp på Värmdö Publicerat måndag 10 juni kl 08.49 Värmdö kommun varnar nu för bluffsamtal från ett företag som ringer runt och erbjuder Värmdöborna renspolning av avloppsledningar.     Webredaktörens kommentar: När den lilla människans sunt förnuft talar emot vad kommunerna tvingar dem till i fråga
 • Huddinge direkt/Lantidyllen ska fyllas med 5-våningshus - Publicerad 13:13, 16 apr 2019 Lantidyllen ska fyllas med 5-våningshus Äppelträden och de gamla lummiga villatomterna ska ersättas med en stadsgata med flerfamiljshus. Det är Huddinge kommuns plan för området Rosenhill i centrala Huddinge. Boende i området känner sig överkörda. Mellan Vistabergs nybyggda radhuslängor och Huddingevägens brus ligger Rosenhill som
 • Hallandsposten/ Husägare hotas av vite för utsläpp HylteTvå ägare till en fastighet i Järanäs förbjuds att släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. - Husägare hotas av vite för utsläpp Hylte Två ägare till en fastighet i Järanäs förbjuds att släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ställde sig i förra veckan bakom en tjänsteskrivelse som föreslår ett förbud om utsläpp av spillvatten från wc och bdt (bad, dusch tvätt) i den
 • NT- Söderköping/ - Tvångsanslutning blir dyrt för boende
 • Land Lantbruk/ ”Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta”, Edward Riedl - ”Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta” Om det inte går att påvisa näringsläckage ska inte fastighetsägare kunna påtvingas anslutning till kommunalt VA-nät. Det menar Edward Riedl (M) i sin riksdagsmotion………
 • NVP Värmdö/ Husägare slipper betala VA-dragningar - 12 aug 2014: Husägare slipper betala VA-dragningar VÄRMDÖ 11:38 | 12 augusti 2014 En kommun kan inte vältra över kostnaderna för framdragning av kommunalt vatten och avlopp på enskilda fastighetsägare. Det slår Svea hovrätt fast i en dom som kan bli vägledande för kommuner.
 • MItti-Stockholm- Värmdö/Har inte råd med VA – tvingas flytta - Har inte råd med VA – tvingas flytta Allt fler områden i Värmdö får kommunalt vatten och avlopp, något som uppskattas av de flesta. Samtidigt är det dyrt för den enskilda fastighetsägaren att ansluta. För Nils Andersson blev kostnaden för hög. Nu säljer han och flyttar …… -… Monica Pettersson
 • SVT Västerbotten/ Tvingas betala 100.000 kronor för nytt vatten - Tvingas betala 100.000 kronor för nytt vatten Publicerad 11 oktober 2017 Skellefteås nya vattenverk beskrivs som ett av kommunens dyraste projekt genom tiderna. Men flera fastighetsägare har surnat till då de känner sig tvungna att ansluta till det kommunala vattennätet – och betala kring 100.000 kronor ur egen ficka.
 • SVT/ Västerbotten: Länets dåliga vattenledningar får kritik - Länets dåliga vattenledningar får kritik Publicerad 1 januari 2019 Större delen av Västerbottens vattennät är under all kritik. Det finns ett stort investeringsbehov och trots att alla är medvetna om situationen görs alldeles för lite. Det menar Inger Olofsson som är samordnare för VA-samverkan i Västerbotten. – Det är inte information
 • Allehanda/ Kommunen skall föregå med gott exempel om brunnar- inte styra invånarna med tvång. - 24 april 2018: Kommunen ska föregå med gott exempel om brunnar – inte styra invånarna med tvång
2018-jan. Lantbrukets affärer nr 1.
Forskare och myndigheter inte överens i avloppsfrågan.
Avlopp i Lbr affärer jan 2018.

Se sista stycket där HaV fortsätter att hävda att retentionen beaktas av SMED, trots att SMED själva erkänner att så inte sker! HAV menar att de skall ställa större krav på kommunala avlopp, men detta  kan ju inte hävdas förrän de genomförts. Även EU har ju bedömt att svenska reningsverk inte uppfyller kraven på god rening. Senast träffade EU regeringen i slutet av januari för att diskutera förbättringar på området.

Det är ju inte bara ”bristfälliga och olagliga avloppsanläggningar som får krav på åtgärder”. Det är fullt  fungerande markbäddar/infiltrationer och slutna septiktankar som dömts ut.

OM dessa är olagliga så är det fel på lagen som snarast måste ändras för fortsatt tilltro till vårt rättssamhälle.

Se även http://www.va-i-tiden.se/sakkunskap/ om rapporten från forskarna och hur myndigheter undviker att godkänna vetenskapliga rapporter. Treje remissrundan fastnar på KTH, där jävsituation till avloppsindustrin är beklaglig.
Människors berövas sina hem och stugor för att andra har intressen i egna vinster. Finns det någon anledning att vi stolt agerar som världens samvete, när människor tvingas flytta från sina hem runt om i världen på grund av multinationella bolags intressen om skogar, hamnar, nya flotta stadsdelar, när nu sverige inte bara gör likadant, utan även tvingar de som bor i berörda va områdena att bekosta ny infrastruktur, för att städerna vill expandera i deras områden. Stöld kallas det eller expropiation och då betalar man vad det kostar.

 2018-01-03, Folkbladet.
Enskilda avlopp är ingen skitsak för landsbygden

Folkets röst.
Vi inom Landsbygdspartiet oberoende, LPo, har fått signaler från våra medlemmar att många kommuner nu utökat jakten på enskilda avlopp. Fastighetsägarna tvingas göra om sitt fungerande system, ofta med krav på anslutning till det kommunala nätet.

2017-12-24, Samhällsnytt,
Sveriges avloppsrening döms ut – hundratals miljoner i EU-böter hotar.

Även rapporterat av Svenskt vatten, branchföreningen för svenska kommunala reningsverk.

➤ Reningsverken i ett flertal svenska kommuner uppfyller inte de krav på avlopp som EU-ställer. Svenska skattebetalare kan nu tvingas betala många hundratals miljoner i böter om kommunerna inte skärper sig.

Svensk vattenrening brukade vara i världsklass. Nu har standarden sjunkit till en nivå där man anser sig tvungen att åberopa en dispens från gällande EU-minimikrav.

2017-12-25, Entrepenadaktuellt,
Karl-Erik vill stauera exempel med ny reningsteknik

 Karl-Erik Becker är en av många på landsbygden som fått sitt avlopp utdömt. Istället för att gräva en ny, dyr anläggning har han valt att testa en helt ny, mycket billigare metod utvecklad av en uppfinnare på Västkusten.
Ytterligare artiklar om detta.
2017-04-08, SR, P4 Väst, Uppfinnaren Karl-Olof Niklasson har avlidit
2016-14-16, NWT.se/Frykdalsbygden, Ex-kommunalråd tar strid för skitsak
Karl-Johan Adolfsson, före detta kommunalråd, saknar tillstånd för att installera ny avloppsrening på gården i Västra Ämtervik. Nu slåss han i näst högsta instans för att få en småskalig, billig ekovariant godkänd. Domen kan bli vägledande i landet.

2017-12, LRF, Karl-Olof Niklasson hade rätt
Myndigheterna för folket bakom ljuset.

Karl-Olof Niklasson hade rätt. Enskilda avlopp är inget större miljöproblem. När han sa att ”alltihop är en stor bluff”, då låg forskarnas rapport på Havs- och vattenmyndighetens bord. Men myndigheten ville inte publicera den.

En som tidigt började prata om markens förmåga att binda fosfor, och ifrågasatte myndigheternas jakt på enskilda avlopp, var Karl-Olof Niklasson i Lyse.

”Alltihop är en stor bluff”, sa Karl-Olof Niklasson, i en av många intervjuer i media. Karl-Olof Niklasson hade rätt. Det visar den forskarrapport som Havs- och vattenmyndigheten försökt sopa under mattan i två år.

Läs även detta om enskilda avlopp från LRF från okt, nov 2017.

Dalsland byter fokus i avloppsfrågan, nr 6. Miljönämnden fokuserar på kommunala reningsverk istället.
Dalsland väljer att fokusera mer på kommunala reningsverk. Tillsynen av enskilda avlopp kommer att inriktas mer på de där det behövs. Förslaget kommer att behandlas i miljönämnden kommande möte.

Fel prioritering jaga enskilda avlopp, nr 5.
Höga halter tungmetaller viktigare att åtgärda menar forskarna.
Det finns ingen ursäkt för att fördröja publiceringen av rapporten i två år. Det hävdar Lars Hylander, en av forskarna bakom rapporten om enskilda avlopp. Tungmetaller är ett verkligt miljöproblem som man istället borde åtgärda.

Bygg om reningsverken istället, nr 4. Att jaga enskilda avlopp är slöseri med resurser.
Att jaga enskilda avlopp ger inget resultat. Sverige borde istället satsa på att bygga om kommunala reningsverk. Det hävdar en av forskarna bakom rapporten som Havs- och vattenmyndigheten inte vill publicera.

HaV ville inte publicera rapporten, nr 3. Skickades på granskning trots att forskarna skrev om den.
Havs- och vattenmyndigheten betalade den forskarrapport som visar att fosfor från enskilda avlopp inte är något större problem. Men myndigheten blev inte nöjd med resultatet, och vill därför inte publicera den.

Markens förmåga ta upp fosfor underskattas, nr 2.
Forskarrapport – Större delen av fosforn från enskilda avlopp stannar i marken.
Fosfor från enskilda avlopp stannar i marken. Väldigt lite förs vidare till ytvatten. Det visar den forskningsrapport, betalad av Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten visar att myndigheterna underskattat markretentionen.

Jakten på enskilda avlopp onödig, nr 1. Hetsjakten på enskilda avlopp är helt onödig.
Det hävdar forskare som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utrett frågan. Myndigheterna har helt enkelt inte stöd i fakta för sin kampanj mot enskilda avlopp.

2017-12-21, Tvångsanslutning är odemokratisk

Angående beslutet om tvångsanslutning till kommunalt VA av Norr Mälarstrand som tagits av Köpings kommunalfullmäktige undrar jag om kommunstyrelsen överhuvudtaget vet vad de beslutat om.

Vilket/vilka underlag finns för detta beslut? Eller är det tagit med intentionen att det är nog ”bra” för miljön. Miljöpåverkan från Norr Mälarstrand torde redan i dagsläget vara minimal! Det här handlar nog inte om miljön, utan att omvandla området till sjönära permanent boende för att öka skatteintäkter till kommunen och låta nuvarande fastighetsägare stå för notan…..

2017-12-19, UNT (Uppsala nya tidning), Miljonkostnad för kommunalt vatten

Knivsta kommun väljer att gå vidare med sina planer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp på landsbygden – samtidigt som regeringen diskuterar en lagändring i frågan.

Anslutningsavgiften per hushåll på landsbygden som kopplas till kommunalt vatten och avlopp beräknas ligga på drygt 200 000 kronor, enligt kommunalrådet Björn-Owe Björk (KD)

– Vi har hamnat i en situation där byggnation på landsbygden försvåras på grund av VA-lagstiftningarna (vatten och avlopp, reds. anm.). Enligt lag ska man ha kommunalt vatten om man har 10 till 20 grannar, eller fler. De boende i området kan då behöva betala en dyr avgift för anslutning vid tomtgränsen, säger Björn-Owe Björ

2017-12-15?, Bostadsministern tror på alternativa avloppslösningar.

Intervju med Bostadsminister Peter Eriksson  gjort av TV4.

2017-12-11. Dagens insändare i Bärgslagsbladet.

150 000 kronor till VA-nätet_ _Utan att ens komma åt en kaffekopp med vatten
….Jag tycker det är orimligt att från dag till annan få denna kostnad slängd i ansiktet då ingen information av något slag har utgått till oss. Nu pågår i stället en osmaklig kohandel….

2017-12-10, Brev till SR Ekot

Kent Leonardsson har varit i kontakt med Sveriges Radio, ekotredaktionen och deras granskande journalister vid flera tillfällen. De har lovat att ringa åter, men så har inte hänt. Till slut så skrev Kent ett brev till Olle Zachrison, chef för ekoredaktionen, och begär en förklaring på varför inget händer från deras del. Det som händer i landet är en kommunal våltäkt i ”Metoo”-anda på fastighetsägare som har hus på landsbygden runt om i sverige. Varför skildras inte detta, är locket på från våra politiker?

2017-12-04, Bärgslagsbladet, Vi är ofta rättslösa i VA frågor
2017-11-29, Mora Tidning.
Orsas VA-uppror sprider sig- kräver stopp för utbyggnad

Uppropet startade i Orsa och sprider sig över hela landet. VA- upproret kräver totalstopp för kommunernas VA utbyggnad. Nybildade nationella nätverket VA i tiden har redan hunnit träffa politiskt sakkunniga på Miljödepartementet. De är också inbjudna till överläggningar med regeringens speciella utredare Anders Grönwall……

 

2017-11-21

”Långtifrån cirkulär ekonomi i avloppssektorn”

2017-11-17, Bergslagsbladet
Muddring ska minska gifthalten enligt Köpings tekniska chef.

Vid muddringen av Köpingsviken kommer stora mängder av TBT att avlägsnas från botten och vattnet kommer därför med tiden att bli renare…..

(Webbredaktörens anm: Jag har aldrig förut hört att man skall rädda sjöarna genom muddring, och samtidigt få rätt till att fördröja god ekologisk status i vattnet pga detta.
Parallellt med att kräva att fritidshusområden som ligger utmed Mälaren, skall anslutas till kommunalt va, med motiveringen att därmed minska på näringstillförseln från enskilda avlopp och att rädda badvikarna från att förstöras, så vill Köpings och Västerås  kommuner muddra i fartygsrännan och i hamnarna för att kunna ta in större båtar och större hamnar.
Motivet till detta är att om större båtar används så kommer trafiken på Mälaren att möjliggöra större lastmängd med färre båtar, och därmed också minska antalt gånger uppvirvlingen av sedimentlagren sker. Idag går ca 5 båtar i veckan in till Köping, så minskningen är marginell.

Fritidsbåtar drivna av fossila bränslen utgör dock en risk för miljön för Mälarens inre del och därför har några politiker i Kungsör och Arboga gemensamt lämnat in en motion om att förbjuda fritidsbåtar med

2017-11-06, Bergslagsbladet, VA-soppan i Köpings kommun 20171106

Hur kan ansvariga politiker i Köping ha mage att tvångsansluta oss och sedan utsätta Mälaren som dricksvattentäkt för två miljoner invånare för konsekvenserna och miljöeffekterna av det livsfarliga TBT genom att muddra….

2017-11-01, SR Klotet.
Bråttom till framtidens toalett.
Vattentoalettens nackdelar blir tydliga när ett land som Indien ska hitta sanitetssystem till den halva miljard invånare som idag uträttar sina behov i det fria.

2017-11-01, Västmanlands läns tidning.
Omyndigförklara inte, ge människor, talerätt i fråga om sitt eget avlopp
Hur är det möjligt att en fastighetsägare kan få en räkning från kommunen på flera hundra tusentals kronor utan att haft möjlighet att påverka den. Bakgrunden är att kommunen fritt kan besluta om…
Roland Ekstrand

2017, SvD, Onödiga investeringar i vatten och avlopp
Onödiga investeringar i vatten och avlopp Att plåga fastighetsägare med åläggande om att bygga om sina avloppsanläggningar som inte har någon betydelse för den lokala miljön bör stoppas….
Roland Ekstrand VD Svensk Klimatcertifiering AB

2017, SVD Replik, Tyckande om småskaliga avlopp
Vilken grund finns för påståendet att 15 eller 18 procent av fosforn i avloppsvattnet från små avlopp når sjöar och hav. SMEDS rapporten som ofta används som referens påpekas att de beräkningar man gjort utgår ifrån vilken typ av avloppsanläggning man brukar och tar ingen hänsyn till att marken kommer att ta upp fosfor efter själva avloppsanläggningen…
Roland Ekstrand

2017-10-23, DalaDemokraten,  Det finns en lösning där vi kan vara rädda om dricksvattnet och säkra växtnäring.
Cirka en tredjedel av vårt dricksvatten förorenas av toalettavfall. Två viktiga framtidsresurser – rent vatten och naturlig växtnäring – blandas i dag i VA-system och blir istället ett problem. Men det finns en lösning, skriver debattören Ulf Svensson, civilekonom.

För närvarande pågår en intensiv debatt kring enskilda avlopp, Stugupproret och vattenbristen i vårt land. Tyvärr råder en viss oklarhet om vilka samband som gäller och många har tvärsäkra svar. Senast i Dala-Demokraten från tre samordnare från VA-Fakta.
LÄS VA-FAKTAS debattartikel här: Vatten är vårt viktigaste livsmedel – så se till att säkra VA-nätet
Vi kan konstatera att cirka en tredjedel av vårt dricksvatten förorenas av toalettavfall. Två viktiga framtidsresurser – rent vatten och naturlig växtnäring – blandas i dag i VA-system och blir istället ett problem. En liter urin i toaletten, alltså den bästa växtnäringen, blandas med dricksvatten och annat vatten i reningsverket där det inte går att återvinna. Sjöar, hav och vattendrag förorenas med välkända problem som följd.
LÄS OCKSÅ: Kalla fakta – bybor i Dalarna kämpar mot kommunen för att få bo kvar

Två viktiga framtidsresurser – rent vatten och naturlig växtnäring – blandas i dag i VA-system och blir istället ett problem. En liter urin i toaletten, alltså den bästa växtnäringen, blandas med dricksvatten och annat vatten i reningsverket där det inte går att återvinna, skriver debattören.

Redan idag finns lösningar på problemet att ta vara på växtnäringen utan att använda en droppe vatten. En lösning är källsortering där en metod är långtidskompostering. Denna lösning innebär att man skaffar en toalett som inte behöver vatten, inte kräver avlopp eller elanslutning. Inga rördragningar till någon anslutningspunkt eller betalning av någon avloppsavgift överhuvudtaget. Är detta möjligt!?
LÄS OCKSÅ: Debatt: Enhetliga regler för avlopp kan minska algblomningen

Just det system jag refererar till utvecklades i slutet av 30-talet, vidareutvecklades på 60-talet och exporterades till USA på 70-talet där det fortfarande används. Nu har en storstadskommun strax utanför Stockholm, Haninge kommun, nappat och fastslagit att man både vill värna sitt dricksvatten och ta tillvara växtnäringen. Via medel från Havs- och vattenmyndigheten bygger man nu ut ett retursystem av källsorterat toaavfall som dessutom står i samklang med LRF:s nya kretsloppspolicy som stipulerar att man bara villa ha högklassig växtnäring.
Med ett utbyggt system för källsorterat toaavfall skulle ingen i Dalarna, eller i Sverige, behöva flytta från sitt hus på grund av helt onödiga, storskaliga och kretsloppsfientliga lösningar, lösningar som dessutom är mycket kostsamma för samhället.
Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskningsassistent på Chalmers, Stadsbyggnad samt Initiativet för hållbart byggande och boende

2017-10-18, Eskilstuna Kuriren, Debatt: Myter om enskilda avlopp

2017-10-18, P1, Upprörd stugägare talar med Tengby
(Tid i programmet: 4:47-10:51)

2017-10-16, TV4, Kalla fakta. Om Fastighetsägarnas situation.
Programmets titel: STUGUPPRORET
Varje år ansluts tusentals hushåll till kommunalt vatten och avlopp. På allt fler håll protesterar nu fastighetsägare mot att tvingas in i det kommunala VA-nätet. På många håll är motståndet organiserat i föreningar och sammanslutningar bestående av hundratals fastighetsägare.

2017-10-13, Västerbottenkuriren. Dyr nota för Umeåbor.
Boende i kustområden i Umeå kommun kan tvingas gå från hus och hem. Beslutsfattarna bör tänka om och skrinlägga planerna på den tänkta storskaliga utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet. Innan kommunen tvingar fastighetsägare att ansluta måste man undersöka alternativa lösningar. Enskilda avloppsanläggningar är bra ur miljösynpunkt….
Roland Ekstrand, Svensk klimatcertifiering.

2017-10, LRF, Jakten på enskilda avlopp onödig
Värmland, Västra Götaland Påverkan på miljön är väldigt liten hävdar forskare.
Hetsjakten på enskilda avlopp är helt onödig. Det hävdar forskare som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utrett frågan. Myndigheterna har helt enkelt inte stöd i fakta för sin kampanj mot enskilda avlopp.

2017-10-11, SR: Inslag om övergödning:
Åtgärder mot gödande utsläpp av fosfor och kväve från land ut i Östersjöns vatten har varit framgångsrika. Idag är utsläppen ungefär på samma låga nivå som på 1950-talet.

Samtidigt har fosfor från jordbruk, avlopp och industrier lagrats på havsbottnarna, i decennier, och när övergödningen gör att bottnarna blir syrefattiga så läcker fosforn ut i vattnet igen, och göder ännu mer.

2017-08-09 SR, Tvångsansluten till kommunalt avlopp, mitt system är bättre. 
Just nu pågår flera projekt runt om i landet där kommunerna byter ut enskilda VA-anläggningar och ersätter de med kommunalt vatten och avlopp.

Syftet är förse hushållen med rent dricksvatten och samtidigt ta hand om avloppet på ett säkert sätt, men billigt är det inte. Det kostar mellan  150 000 och 400 000 kronor bara i anslutningsavgift men kommunerna brukar försvara sig med att säkerheten ökar och att det är bra för miljön.

Håller man inte med kommunen och tycker att man själv har en bättre anläggning, ja då blir det svårt. Det har familjen Solvarm som bor i ett ganska ovanligt hus i den lilla byn Sikhall norr om Vänersborg i Västergötland.

2017-07-28, Nya Tider v30, 300 000 hushåll riskerar miljardsmäll
Drygt 300 000 hushåll med enskilt avlopp riskerar att drabbas av kostnader på uppåt ett hundra tusen kronor, i många fall till ingen som helst nytta. Nya Tiders granskning visar att myndigheterna jagar privatpersoner med krav på att bekosta dyra anläggningar medan de verkliga problemen inte angrips…..

SVD 2017-05-30, ”Enskilt avlopp inte största miljöboven”
Kraven får inte vara högre på enskilda avlopp än på kommu­nala reningsverk.

Hur ska vi klara av att rädda Östersjön från övergödning? Det behövs krafttag. Tillförseln är över 30 000 ton fosfor per år. Havsbottnen dör.
Just nu är det populära svaret att vi måste ta itu med de enskilda avloppen.

Tyvärr kan vi inte rädda Östersjön genom att punktmarkera de enskilda avloppen. Vi måste se till att utsläppen av fosfor minskar på riktigt – och att vi försöker vara kostnadseffektiva när vi räddar havsmiljön, skriver Anna Werner, Villaägarnas Riksförbund.

SVD 2017-06-04, ”Tveksam miljövinst när enskilda avlopp byggs om”
Fosforläckaget från enskilda avlopp anses resultera i övergödning av sjöar och vattendrag. Men frågan är om en ombyggnad av enskilda avloppsanläggningar skapar den miljöförbättring som man tror? Det skriver Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering AB.

2015-11-22, Stelbent va lagstiftning gynnar fel lösning
Småhusägare och kommuner drabbas nu på löpande band av orimliga kostnader för nya VA-lösningar. Lagen styr mot stora ledningsbundna nät, istället för att främja robusta anläggningar med låg produktion av avloppsvatten eller arbete uppströms med att få bort farliga kemikalier. Därför måste VA-lagstiftningen ses över, skriver flera debattörer gemensamt….