TV, Radio, Tidningar

 • Helsingborg Dagblad/ Bajsvattnets tid fortsätter: ”Det finns inte en stad som har ett reningsverk som klarar av ett skyfall” - HELSINGBORGS BADVATTEN17 juli 2019 06:30 Bajsvattnets tid fortsätter: ”Det finns inte en stad som har ett reningsverk som klarar av ett skyfall” När det ösregnar släpps orenat vatten ut i havet och badplatserna blir – platser utan bad. Som Fria bad, Kallis och Tropical beach förra veckan. I Almedalen prisades
 • SR P4 Stockholm/ Notan för kommunens krav på VA-lösning: 2,4 miljoner - Notan för kommunens krav på VA-lösning: 2,4 miljoner 2,4 miljoner kronor tycker Haninge kommun att Thomas Lundin och hans två grannar ska betala för en ny avloppslösning då deras gamla inte uppfyller kraven. – Det känns som om man är den lilla människan i samhället som inte har så mycket
 • Dala Demokraten/ Viktiga fakta saknas när VA-systemet ska bedömas - Viktiga fakta saknas när VA-systemet ska bedömas ”I Dala-Demokraten den 10 juli skriver Vd:n för VVS-Fabrikanternas Råd ”Bättre avlopp kan minska algblomningen”. Att värna sina medlemmars intressen är hans arbete och inget konstigt med det. VA-industrins argument är väl kända vid det här laget, men tyvärr saknas centrala fakta när
 • Östra Småland/ Artiklar om enskilda avlopp - Artiklar om enskilda avlopp   ÖLAND24 SEPTEMBER Dyr avgift för avloppskontroll Det är bra att enskilda avlopp sätts under luppen. Men ska det verkligen behöva kosta 2 500 för en ansökan och…   ÖLAND11 MARS Missnöje med avloppsinspektioner Länsstyrelsen ligger på Mörbylånga kommun när det gäller de enskilda avloppen. Avloppsnätet i
 • Östra Småland/ Åklagare: Nya VA-taxan är olaglig - Åklagare: Nya VA-taxan är olaglig ”Thomas Hagman, kammaråklagare i Kalmar, anser att kommunens nya VA-taxa är olaglig och har begärt en laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Växjö. Östra Småland har tidigare rapporterat om kommunens nya VA-taxa som kommer fördubbla vattenavgifterna i Kalmar till år 2026. Orsaken är de mycket stora investeringar
 • Mitt i Nacka/ Bengt vägrar betala för ny väg - Bengt vägrar betala för ny väg PUBLICERAD 26 OKTOBER 2015 ”Fastighetsägare dras inför skranket av Nacka kommun om de inte betalar gatukostnadsersättning. Oftast förlorar de. Endast en fastighetsägare har vunnit de senaste tio åren, åtta har förlorat, två har nått förlikning Mitt i har gått igenom de senaste tio årens tvistemål,
 • Expressen Ledare/ Vårt kranvatten är hotat – regeringen måste agera - Vårt kranvatten är hotat – regeringen måste agera ”Problemen om somrarna är följder av politiska misslyckanden. Stora delar av de kommunala VA-näten byggdes för snart ett halvt sekel sedan. Att pengar behövs har varit känt länge, i den senaste beräkningen från intresseorganisationen Svenskt vatten efterlystes en trettiofemprocentig ökning av investeringarna
 • Ett högskatteland som tar sina medborgare för givna - Ett högskatteland som tar sina medborgare för givna Gästkolumn Är det nya normala att man ska rycka på axlarna åt stölder och att sjuka barn snällt ska få vänta när de gängkriminella ska plåstras om? Att man tar taxi i stället för promenad på kvällen, att man tänker på vad
 • xx/Debatt: Bättre avlopp kan minska algblomningen. Anders Mårtensson (VVS fabrikanternas råd), Anna Werner (Villaägarna ), Lars Hylander (SLU) - Debattinlägg från Lars Hylander  Villaägarna Anna Werner Anders Mårtensson, Vd för VVS-Fabrikanternas Råd _____________________________________________________________________________ Docent i miljöanalys (SLU), Lars Hylander Debatt: Slopa avloppen för att minska algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande
 • Dalademokraten/ Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen - Dalademokraten hade för ett par dar sen en insändare med sakfel av Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd. Mitt svar nedan. Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande toaletter alternativt snålspolande vakuumtoaletter, där
 • Bohuslänningen/ Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra . Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt - Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt Replik till Ann Lundström, 23 juni LÄS MER: Avföring kan inte rinna orenat ut i våra vattendrag Ann Lundström, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skriver att avföring inte ska rinna orenat ut i våra
 • Helsingborgs dagblad/ En dag, kanske vårt goda dricksvatten är borta - 2019-07-01 Bäste redaktör, Göran !! Översänder text som rör ”vår” vattentäkt i Magleby, Kvidinge. Det rör kommunledningens sätt att INTE ta hand om det fina/ goda dricksvatten som finns i området. (Tidningsinsändare) EN DAG, KANSKE VÅRT GODA DRICKSVATTEN ÄR BORTA. Den stora vattentäkten vid Magleby, Kvidingefältet är i riskzonen. Vattentäkten
 • Debattinlägg i flera tidningar av Roland Ekstrand/ Miljödomstolarnas ansvar - Miljödomstolarnas ansvar I förra veckan avkunnade Mark och miljööverdomstolen en dom M 11835-18 som följer samma mönster som tidigare domar som behandlar enskilda avlopp. Domstolen påpekar att det ankommer på den som söker tillstånd för verksamhet att visa att hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap iakttas. Det är alltså verksamhetsutövaren som
 • Östra Småland/ Enskilda avlopp väcker funderingar - Enskilda avlopp väcker funderingar INSÄNDARE & DEBATT  21 september 2016, 21 december 2017 Först vill jag påpeka att frågan inte rör mig personligen, släktingar eller vänner. Ändå blir jag berörd när frågan om enskilda avlopp kommer på tal. Efter veckans inslag på TV i ämnet blev jag fundersam. Varför kan inte politikerna
 • Dagens Samhälle/ ”Norge visar hur hela Sverige kan leva” - ”Norge visar hur hela Sverige kan leva” Den som reser över gränsen till Norge kan med egna ögon se att det går att föra en politik som ger kraft åt bygderna. Även glesbefolkade områden lever och blomstrar. Norsk distriktspolitik är ett föredöme som vi i Sverige bör hämta inspiration från.
 • SVT Inrikes/ Svensk glesbygd dör – medan norsk blomstrar - Svensk glesbygd dör – medan norsk blomstrar Publicerad 26 september 2016 Samtidigt som delar av den svenska glesbygden håller på att dö ut så är situationen helt annorlunda i Norge. I vårt västra grannland har man anpassat politiken så att folk bor kvar, även i små glesbygdskommuner. Strömsund i Sverige och
 • SVT Väst/ Bajsbakterier i vattnet på flera badplatser i Västsverige - Bajsbakterier i vattnet på flera badplatser i Västsverige Publicerad 6 juli 2019 På flera badplatser i länet avråds från bad efter problem med förorenat vatten. Kommunerna har upptäckt förhöjda halter av E.coli-bakterier och intestinala enterokocker, som kan leda till magsjuka om man sväljer vattnet…… Webredaktörens kommentar:  Märklligt nog är kommunerna väl
 • Magazin24/ https://www.magazin24.se/nyheter/varannan-svensk-har-svart-att-fa-pengarna-att-racka-till/repsge!s2JQJVP0DclawfWNGkSLqw/ - Varannan svensk har svårt att få pengarna att räcka till En ny undersökning visar att andelen svenskar som har svårt att få pengarna att räcka till är hela 53 procent. Den främsta anledningen menar de tillfrågade är oväntade utgifter, följt av större inköp……..   Webredaktörens kommentar: Är det underligt om
 • Köping- Bblat/ Elizabeth Salomonsson, värnar du miljön och medborgarna eller inte? - Elizabeth Salomonsson, värnar du miljön och medborgarna eller inte? ””Norr Mälarstrand” får mig att känna obehag. Man får hoppas att det inte är ett begynnande storhetsvansinne från de styrande i Köping när man väljer namn på sina projekt för mig veterligen så ligger Norr Mälarstrand i Stockholm.” ””Genomför en undersökning
 • Lösenordsskyddad: SR P4 Västmanland/ Intervju - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • VA guiden/ Svenskt Vatten hotas med stämning på en miljon kronor - Svenskt Vatten hotas med stämning på en miljon kronor Svenskt Vattens avrådan från att köpa träningskläder behandlade med silver upprör. Tillverkaren Polygiene hotar med att lämna in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen om inte Svenskt Vatten genast slutar med sina uppmaningar att inte använda träningskläder som har behandlats med silver……
 • Almedalen- Dricksvatten- Arena- Dålig koll på dricksvatten - Hej igen Anders! Dagens text är från Almedalen och handlar om dricksvattnet – det finns också en länk i artikeln (som finns på Dagens Arena -Dålig koll på kemiska hot mot dricksvattnet så att man kan se debatten i efterskott. Allt gott! Ulf Svensson ”Panelen bestod av (från vänster) moderatorn Ylva
 • GP/ Sluta spola bort våra avlopp med dricksvatten - Sluta spola bort våra avlopp med dricksvatten Hanteringen av vårt dricksvatten och våra avlopp måste förbättras radikalt. Inte minst för att den ekologisk väv som bär upp allt mänskligt liv nu är allvarligt hotad, skriver Ulf Svensson…….
 • Dagens samhälle/ Kommuner, så löser ni landsbygdens VA-problem I Skara har vi hittat en modell - Kommuner, så löser ni landsbygdens VA-problem I Skara har vi hittat en modell för att få fastighetsägare på landsbygden att frivilligt ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det innebär stora fördelar för såväl miljön som de boende, som dessutom får en snabb fiberuppkoppling på köpet……..
 • SVD/ ”Så undviker vi att skapa fler giftöar” - ”Så undviker vi att skapa fler giftöar” ”I decennier har svenska kommuner lagt hundratusentals ton giftig aska från avfallsförbränning på den norska ön Langöya. Ön är ett övertydligt exempel på hur Sveriges skatter och lagar står i vägen när regeringen vill ställa om till en cirkulär ekonomi, skriver Lars Lindén
 • Östra Småland/ Svårt att hjälpa alla med vatten och avlopp - Svårt att hjälpa alla med vatten och avlopp 15 april 2019. astighetsägare på Marsö vill ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Men kostnaderna är stora och underlaget är för litet. Det är Marsö byalag som har ansökt om att få ansluta sig till kommunens vatten- och avloppsnät. Idag finns det
 • GP- ledare/ Omställning Sverige till el. - Omställning Sverige Omställningen till el är målet för i princip alla samhällssektorer som idag bidrar till klimatförändringarna. Utmaningen är större än vi kan tro, både praktiskt och politiskt…….
 • SR-P4 Stockholm/ Varning för bluffsamtal om avlopp på Värmdö - Varning för bluffsamtal om avlopp på Värmdö Publicerat måndag 10 juni kl 08.49 Värmdö kommun varnar nu för bluffsamtal från ett företag som ringer runt och erbjuder Värmdöborna renspolning av avloppsledningar.     Webredaktörens kommentar: När den lilla människans sunt förnuft talar emot vad kommunerna tvingar dem till i fråga
 • Huddinge direkt/Lantidyllen ska fyllas med 5-våningshus - Publicerad 13:13, 16 apr 2019 Lantidyllen ska fyllas med 5-våningshus Äppelträden och de gamla lummiga villatomterna ska ersättas med en stadsgata med flerfamiljshus. Det är Huddinge kommuns plan för området Rosenhill i centrala Huddinge. Boende i området känner sig överkörda. Mellan Vistabergs nybyggda radhuslängor och Huddingevägens brus ligger Rosenhill som
 • Hallandsposten/ Husägare hotas av vite för utsläpp HylteTvå ägare till en fastighet i Järanäs förbjuds att släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. - Husägare hotas av vite för utsläpp Hylte Två ägare till en fastighet i Järanäs förbjuds att släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ställde sig i förra veckan bakom en tjänsteskrivelse som föreslår ett förbud om utsläpp av spillvatten från wc och bdt (bad, dusch tvätt) i den
 • NT- Söderköping/ - Tvångsanslutning blir dyrt för boende
 • Land Lantbruk/ ”Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta”, Edward Riedl - ”Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta” Om det inte går att påvisa näringsläckage ska inte fastighetsägare kunna påtvingas anslutning till kommunalt VA-nät. Det menar Edward Riedl (M) i sin riksdagsmotion………
 • NVP Värmdö/ Husägare slipper betala VA-dragningar - 12 aug 2014: Husägare slipper betala VA-dragningar VÄRMDÖ 11:38 | 12 augusti 2014 En kommun kan inte vältra över kostnaderna för framdragning av kommunalt vatten och avlopp på enskilda fastighetsägare. Det slår Svea hovrätt fast i en dom som kan bli vägledande för kommuner.
 • MItti-Stockholm- Värmdö/Har inte råd med VA – tvingas flytta - Har inte råd med VA – tvingas flytta Allt fler områden i Värmdö får kommunalt vatten och avlopp, något som uppskattas av de flesta. Samtidigt är det dyrt för den enskilda fastighetsägaren att ansluta. För Nils Andersson blev kostnaden för hög. Nu säljer han och flyttar …… -… Monica Pettersson
 • SVT Västerbotten/ Tvingas betala 100.000 kronor för nytt vatten - Tvingas betala 100.000 kronor för nytt vatten Publicerad 11 oktober 2017 Skellefteås nya vattenverk beskrivs som ett av kommunens dyraste projekt genom tiderna. Men flera fastighetsägare har surnat till då de känner sig tvungna att ansluta till det kommunala vattennätet – och betala kring 100.000 kronor ur egen ficka.
 • SVT/ Västerbotten: Länets dåliga vattenledningar får kritik - Länets dåliga vattenledningar får kritik Publicerad 1 januari 2019 Större delen av Västerbottens vattennät är under all kritik. Det finns ett stort investeringsbehov och trots att alla är medvetna om situationen görs alldeles för lite. Det menar Inger Olofsson som är samordnare för VA-samverkan i Västerbotten. – Det är inte information
 • Allehanda/ Kommunen skall föregå med gott exempel om brunnar- inte styra invånarna med tvång. - 24 april 2018: Kommunen ska föregå med gott exempel om brunnar – inte styra invånarna med tvång
 • Lösenordsskyddad: Dags för omtag Leksand: Intressant artikel apropå demokrati eller bristen på densamma - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Höör- SKD/ Inget sänkt tak för va-kostnader - Artikeln publicerad 18/4 2015: Inget sänkt tak för va-kostnader
 • Köping- Magazin24/ Stoppa anslutningsraseriet - Se sid 4: Stoppa anslutningsraseriet
 • Köping- Bblat/ Undersök behovet av kommunalt VA - Undersök behövet av kommunalt VA Replik Ola Saaw Köpingsmoderaterna 1 juni. Lagstiftningen säger vare sig att det ska vara kommunalt VA vid Norrmälarstrand eller på andra ställen i Sverige. Lagstiftningen säger inte heller att kommuner ska slösa med dricksvatten genom spolning av ledningar då vi ska hushålla med denna naturresurs på
 • Köping- Bblat/ Sommarstugeägare ger inte upp – fortsätter att överklaga sjöledningen i Mälaren - Sommarstugeägare ger inte upp – fortsätter att överklaga sjöledningen i Mälaren Styrelsegruppen med sommarstugeägare i det som kallas Norra Mälarstranden är fast beslutna att överklaga den planerade sjöledningen i Mälaren så långt de bara kan, oavsett kostnaderna. Lars-Göran Carlsson är en av de boende och drivande i den så kallade
 • Bohuslänningen/ Pröva ny avloppslösning för Gårvik - Prova ny avloppslösning för Gårvik Nytt system skulle vara billigare och mer miljövänligt. Göran Nyberg, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen i Munkedal (L) och chefredaktör för tidningen Västsverige, har i en ledare den 31 maj på ett utmärkt sätt givit oss en bild av hur vi med omsorg om miljön kan
 • Bohuslänningen/ - Välkommen vändning i avloppspolitiken Under hela den förra mandatperioden kämpade den borgerliga oppositionen i Uddevalla tillsammans med LRF:s kommungrupp för att förändra den miljöpolitik som majoriteten i samhällsbyggnadsnämnden, med ordföranden Gunilla Magnusson (MP) i spetsen, och förvaltningen drev när det gällde enskilda avlopp, kretslopp och slamspridning. Förvaltningen genomförde, tillsammans med
 • Entrepenör/ Äganderätt- skall kommunerna få lösa in mark för bostadsbyggande utan ersättning? - 6 nov 2018: Entrepenör/ Äganderätt- skall kommunerna få lösa in mark för bostadsbyggande utan ersättning? En debatt om kommunerna ska få lösa in mark utan ersättning har blossat upp efter att utredningen Ett snabbare bostadsbyggande presenterades nyligen. Förslagen kan strida mot såväl grundlagen som EU-rätten, menar Anna Treschow, rättspolitisk expert
 • Bohuslänningen/ Repliksvar på Karin Pihls ledare i Bohusläningen i början av juni, där hon kände sig kränkt och diskuterar hot mot politiker - Repliksvar på Karin Pihls ledare i Bohusläningen (Tidigare insändare: Karin Pihl: Politikerhatet urholkar den lokala demokratin) Jag hälsade på en släkting på landet och insåg att med trädgårdsodling för självhushåll utan fast månadslön så var det en utmaning att få fram kontanter ens till kaffebröd. Nu har det ena barnet
 • KÖping- Bblat/ Undersök behovet av kommunalt VA - Undersök behovet av kommunalt VA
 • Köping-Bblat/ Märkligt svar av Salomonsson - Märkligt svar av Salomonsson I sitt svar till mig om de egentliga motiven till det omdebatterade projektet Norr Mälarstrand konstaterar Elizabeth Salomonsson att aktivisterna fått mycket utrymme i media och att de ofta fått stå oemotsagda. Det är ju just det som är grejen Elizabeth. Aktivistgruppen har radat upp metervis med
 • Lönnsboda/ Kommunens avlopp förstör bondes mark - 2016-05-12, Kommunens avlopp förstör bondes mark
 • Norra skåne/ Osby/ Domstol gav rätt om avloppet förblir plomberat - 8/7 2016: Domstol gav rätt om avlopp Trekammarbrunn förblir plomberad efter MMds dom.
 • Avloppsfrågan ger stora rubriker i tidningarna i Skåne - Skriv:  Google NSK avlopp Mängder med upprörda känslor. Är det så landsbygdens skall befolkas?
 • Villaägarna/Helsingborg- Viadal/ Visionen om ekobyn - Villaägaren 2/2019. Några mil utanför Helsingborg ska en by av hus under glas byggas, där man ska leva i ett skyddat medelhavsklimat. Vi träffar visionärerna bakom ett spännande bostadsprojekt i Viadal. (Kommentar av webredaktören: Ett liknande hus i växthus med egen avloppsanläggning finns i Vänersborg och nämns i artikeln. Till
 • Barometern - Avfallsfråga kan lösas i rymden Artikeln publicerades 5 juli 2005 När rymdforskningen och utvecklingen av rymdstationer tar fart kommer även avfallshanteringen att göra framsteg. Det tror William Hogland, professor i miljöteknik och återbruk vid Högskolan i Kalmar. Hur våra sopor ska hanteras framöver är en komplex fråga som har få
 • Köping- Bblat/ Salomonsson: Jag spelar inte under täcket! - Salomonsson: Jag spelar inte under täcket! Svar till Ulf Hedman angående norra Mälarstranden. Precis som Ulf Hedman har jag noterat att aktivistgruppen vid norra Mälarstranden får stort utrymme i media, oftast oemotsagt. Jag är också, precis som Ulf Hedman beskriver, medveten om att alla fastighetsägare/boende inte står bakom gruppen. Jag får många
 • Köping- Bblat/ Vem vill vad på Norr Mälarstrand? - Vem vill vad på Norr Mälarstrand? I mediernas nyhetsbevakning och i ett stort antal debattartiklar har representanter för aktivistgruppen, till exempel Anders Segerberg och Lars-Göran Carlsson, fått det att låta som att de är talesmän för en samlad opinion och opposition mot projektet med anslutning till kommunalt VA-nät. Så är dock inte fallet.
 • Norge/Askoy/ Forskare ska undersöka smittan i Norge, Över 50 har vårdats på sjukhus efter smitta - Forskare ska undersöka smittan i Norge Över 2 000 personer i norska Askøy har insjuknat på grund av bakterier i vattnet. Efter ett tidigare parasitutbrott i Bergen kunde ett forskarlag konstatera att patienter drabbats av kroniska tarmproblem och utmattningssyndrom som följd. Nu vill samma forskare ta sig an patienter i
 • UNT/ Ställ högre krav på reningsverken - Klara Ellström (MP), ordförande i Uppsala Miljö- och Hälsoskyddsnämnd, slår in öppna dörrar i sin insändare UNT 20/5, (länk va i tiden) Ingen ifrågasätter behovet att rena avlopp på landsbygden och alla ska naturligtvis ha säkert dricksvatten. Problemet är att hennes nämnd inte beaktar rimlighetsaspekten vid sin bedömning. Enligt Miljöbalken
 • Dagens samhälle/ ”Lyxfällans käftar har redan slagit igen” El och VA näten behöver upprustas för mycket stora pengar - ”Lyxfällans käftar har redan slagit igen” En hel del svenska politiker verka lida av en farlig blindhet inför tyngden av långsamma, dolda kostnader. Hur ska exempelvis den högst behövliga upprustningen av våra el- och VA-nät kunna finansieras, nu när går vi mot en period där räkningarna kommer att börja landa på
 • SR P4 Kalmar/ Många överklagar tvångsanslutning - 25 juni 2012 Många överklagar tvångsanslutning Nästan alla fastighetsägare på Hornslandet utanför Västervik har anmält kommunen till statens Va-nämnd. Detta för att kommunen tar ovanligt mycket betalt av områdets 400 fastighetsägare när de i etapper nu tvångsansluts till det kommunala vatten- och avloppsystemet. Bland invånarna är irritationen nu stor eftersom
 • Köping Bblat/ Moderat går emot majoritetslinjen om VA-tvånget: ”Vi inväntar ny lagstiftning” - Köping Bblat/ Moderat går emot majoritetslinjen om VA-tvånget: ”Vi inväntar ny lagstiftning” Moderaterna i Köping gör ett diskret ”helt om” i den infekterade frågan om VA-utbyggnad till Norr Mälarstrand. Deltidskommunalrådet Ola Saaw uppger i en insändare i Bbl/AT att man avvaktar ny lagstiftning. ”Vår inriktning i dagsläget är att invänta
 • Diskussionerna i pressen har gått hårda i Köping mellan politiker och oss på de 10 områdena på köpings norra mälarstrand. Talar med oss direkt gör de inte. - Debattinläggen enl nedan och en del till, se va-i-tiden.se och menyfliken=> kommuner=>Svealand=>Köping (Nedanstående text som pdf fil ) Det börjar med att Kd ledaren i Köping, Lars-Axel Nordell skriver “”Vedervärdigt” av Köping att inte invänta ny lagstiftning som slopar VA-tvång” ”Det råder ett demokratiskt underskott i kommuner som Köping, där
 • Alltinget/ WWF: ”Så kan politikerna få stopp på övergödningen” - Hej, Här är originalartikeln nämns inte enskilda avlopp, men däremot i repliken. Ulf ________________________________________________________________________________________________ WWF: ”Så kan politikerna få stopp på övergödningen” Debatt28 maj 2019 Under tre decennier har miljöpolitiken försökt minska läckaget av näringsämnen från jordbruket, men misslyckats. Det skriver Anna Richert och Anders Alm, Världsnaturfonden WWF.DEBATT. Den svenska
 • Expressen- debatt/ Politikerna blåljuger om att hela Sverige ska leva - Politikerna blåljuger om att hela Sverige ska leva När politikerna i Stockholm pratar om att hela Sverige ska leva funderar jag på vilket av följande tre alternativ som är det rätta: Har de på riktigt ingen aning om storleken på det land de styr, blåljuger de – eller har de
 • Köping Bblat/ Moderat går emot majoritetslinjen om VA-tvånget: ”Vi inväntar ny lagstiftning” - Moderat går emot majoritetslinjen om VA-tvånget: ”Vi inväntar ny lagstiftning” Klipp ur artikeln av Anders Brage, Bblat: Moderaterna i Köping gör ett diskret ”helt om” i den infekterade frågan om VA-utbyggnad till Norr Mälarstrand. Deltidskommunalrådet Ola Saaw uppger i en insändare i Bbl/AT att man avvaktar ny lagstiftning Ola Saaw
 • Köping/ Vattnet tillbaka i Kolsva – läckan ringades in under natten - Vattnet tillbaka i Kolsva – läckan ringades in under natten På måndagseftermiddagen stängdes vatten av på ett par adresser i Kolsva. Under tisdagsförmiddagen kunde det sättas på igen…… (se länk ovan.)
 • Bohuslänningen/ Politikerhatet urholkar den lokala demokratin - Politikerhatet urholkar den lokala demokratin Politiker ska stå ut med mycket. Skarpa frågor, kritik och satir är något man ska kunna ta om man är i toppolitiken. Folkvalda på kommunnivå får också räkna med hårda ord i debatterna i fullmäktige. Men det finns en tydlig gräns mellan hård kritik och
 • SVD/ VA- ”Miljönämnder vägrar dialog om avlopp” - SVD Brännpunkt, 2019-06-05, Juridiska dilemman Massor av överklaganden ligger idag hos våra Länsstyrelser och Mark och miljödomstolar helt i onödan. Bakgrunden är att kommuner i hela landet underkänner enskilda avlopp och fastighetsägarna som drabbas förnekas att föra en dialog. En vanlig företeelse är att miljöinspektörer gör avloppsinventering och fattar beslut
 • Köping- Bblat/ Debatt: Varför stöder M kommunalt VA vid Norrmälarstrand? - Debatt: Varför stöder M kommunalt VA vid Norrmälarstrand? (Svar till detta debattinlägg se länk) Öppet brev till Köpingsmoderaterna. Varför stöder ni kommunalt VA vid Norrmälarstrand? Moderaterna i Sverige har i riksdagen tagit ställning för ett stopp på onödiga tvångsanslutningar till kommunalt VA som fördriver fastighetsägare på grund av enorma anslutningskostnader
 • SVD/ Avlopp bör beskattas utifrån kretslopp - SVD 2015-05-13, Avlopp bör beskattas utifrån kretslopp Det är nu dags för politiker och myndigheter och ta sitt ansvar genom att stimulera samhällsekonomiskt fördelaktiga och resursmässigt hållbara, flexibla och lokalt anpassade lösningar för att omhänderta avloppet. Det skriver experten Lars Hylander. Istället för en avloppsskatt på enskilda avlopp bör en
 • SvD Johan Rockström/ Naturen är bästa klimatkämpen - Johan Rockström:Naturen själv är bästa klimatkämpen ”Hälften av alla utsläpp av växthusgaser tas upp av naturliga ekosystem. Om de inte skyddas så blir klimatkampen omöjlig att vinna.” ”Östersjön är, tyvärr, ett bra exempel. Världens sjukaste innanhav. Precis utanför våra fönster i världen mest miljömedvetna land. Den senaste mätningen från SMHI
 • Tidningen Västsverige/Dags för torra toalettsystem - Tidningen Västsverige, /2019-05-31 Dags för torra toalettsystem Ett bra sätt att hushålla med vattnet Oron för tillgången på färskvatten till konsumtion och produktion har ökat efter två ordentliga torrsomrar. Myndigheterna har schasats upp på tårna och har fått uppdrag att göra planer för beredskap och hushållning. Inte mycket har kommit
 • Köping- Bblat/ Debatt M: Vi följer lagen i VA-frågan - Debatt M: Vi följer lagen i VA-frågan (Svar på debattartikel, Varför stöder M kommunalt VA vid Norrmälarstrand?, se länk)   Svar till Lars-Göran Carlsson. Köpings kommunfullmäktige beslutade enhälligt den 28 november 2016 att inrätta ett verksamhetsområde för allmän vattenförsörjning och avlopp i östra delen av Köpings kommun, populärt kallat Norra Mälarstranden. Vid sammanträdet
 • Lösenordsskyddad: / Juridiska dilemman. Inspektörer dömer ut enskilda avlopp och nekar dialog utan hänvisar till överklagande - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Nya Lidköpings tidning/ Var finns politikerna - Var finns politikerna? Just nu pågår i hela landet en häxjakt på tusentals fastighetsägare som har enskilda avlopp Kommunerna har ökat takten när det gäller inventeringar och därmed har antalet underkända avlopp blivit betydligt fler. Fastighetsägare som har avlopp som inte fungerar skall självklart åläggas att åtgärda det men de
 • Nya Lidköpings tidning/ Var finns politikerna? Skall kommunala beslut inte kunna diskuteras med tjänstemännen, utan alltid skickas till domstolsprövning - Var finns politikerna? Just nu pågår i hela landet en häxjakt på tusentals fastighetsägare som har enskilda avlopp Kommunerna har ökat takten när det gäller inventeringar och därmed har antalet underkända avlopp blivit betydligt fler. Fastighetsägare som har avlopp som inte fungerar skall självklart åläggas att åtgärda det men de
 • Köping Magazin24/ Politikerna kör över invånarna - Debatt: Politikerna kör över invånarna Signaturen Ulla: ”Vi i kommunen är så innerligt trötta på politikers sätt att missbruka MAKT”. I en debattartikel frågar sig Strategigruppen Norr Mälarstranden hur politiker tänker kring det omtalade VA-beslutet. Du kan läsa texten här. Signaturen ”Ulla” håller med strategigruppen, och ger sig in i
 • Köping Magazin24/ Fullmäktigepolitiker- varför röstade du ja? - Fullmäktigepolitiker- varför röstade du ja?   ______________________________________________________________________________________________________ Utkastet till artikeln, men för lång i tidningen: Fullmäktige- varför röstade du ja till ett verksamhetsområde på norra Mälarstranden? Verksamhetsområdet för VA beslöts av en enad fullmäktige november 2016. Beslutet baserades på halv sida text om ett område i Köping och ett område
 • Köping/ Medborgarförslag tar tid och kraft - Se artikel i Bblat
 • Linköping-Östgötacorren/ Här ska avloppet ner i sjön - Här ska avloppet ner i sjön (anm: Se även övriga länkar i Corren) 2018-02-19: Avloppsledningen som ska läggas på botten av Roxen blir allt mer verklig. Den har tröskats igenom hela rättsapparaten, men trots det finns en del oro kvar. (Under 2011 var miljödomstolen på plats i Sandvik. 2012 kom
 • Linköping- Corren/ Sommarstugorna på väg att bli villor - 2019-05-21, Östgötacorren Sommarstugorna på väg att bli villor Roxenbaden norr om sjön Roxen kommer på sikt att tillåtas växa till ett område med fler villor och fler som bor permanent. Området har fortfarande karaktären av ett gammalt sommarstugeområde, men i takt med att allt fler vill bygga större och mer
 • KÖping- Bblat - Stort strömavbrott lagat i Köping – 900 var drabbade Strax före klockan 20 på tisdagskvällen gick strömmen för ungefär 900 abonnenter i Köpings östra delar.
 • Lösenordsskyddad: Självklart ska olagliga små avlopp åtgärdas – men reningsverken är värst  - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • SVT- Uppsala/ Tusentals avlopp underkänns – Östhammar tar strid mot övergödning - Tusentals avlopp underkänns – Östhammar tar strid mot övergödning Publicerad 17 maj 2019 Flera tusen enskilda avlopp i Östhammar kan komma att behöva byggas om. Kommunen inspekterar just nu avloppen på Söderön. Målet är en bättre vattenmiljö – fastighetsägarna får själva betala. Det är framför allt fastigheter närmare än 300 meter
 • UNT/ Tillsyn skyddar miljö och vatten - Klara Ellström (MP), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden UNT  | 2019-05-20 INSÄNDARE Flera insändare har den senaste tiden kritiserat kraven på att rena avloppsvatten på landsbygden. Det är bra att frågan uppmärksammas och från kommunens sida vill vi förtydliga vad vårt uppdrag innebär. LÄS MER: Jakten på enskilda avlopp onödig Olagliga
 • ÖstermalmDirekt/ Nu byggs sex utedass vid Valhallavägen - ÖstermalmDirekt, Publicerad 10:23, 15 maj 2019 Nu byggs sex utedass vid Valhallavägen 25 arkitekturstudenter vid KTH är just nu fullt upptagna med att bygga sex utedass på universitets campusområde vid Valhallavägen. Dassen kommer sedan att placeras ut på olika platser i länet. Tanken med utedassen, som bär namn som Rågsvedsslottet
 • Bblat: Ledare/ Matilda Molander: I Kungsör ligger den politiska debatten i respirator - Matilda Molander: I Kungsör ligger den politiska debatten i respirator (Anm: Förra gången Matilda Molander var på fullmäktigemötet i Kungsör, så frågade hon för mötet en del politiker om vilken fråga de såg som vässentlig. Många visade upp sina obrutna kuvert och sade att det får vi se under mötet.
 • Bblat/Debatt: KD och C – Lägg prestigen åt sidan och gör ett omtag - KD och C – Lägg prestigen åt sidan och gör ett omtag Det är anmärkningsvärt och dessutom grovt vilseledande att Elizabeth Salomonsson i tidningen fortsätter att anklaga KD och C för att inte vilja ändra detaljplanerna för att göra det möjligt att anlägga avloppsanläggningar på Norr Mälarstrand i Köping. Tvärt
 • SR P1/ Ring P1: VA frågan: Politikernas okunskap hot mot demokratin. Felaktiga beslut grundar sig på okunskap och avsaknad av fakta - Ring P1 (första inslaget) ”Ringde ”Ring P1” idag! Försökte att presentera i stora drag om den eländiga situationen på VA fronten och kommunernas galna framfart. Lite av innehållet nedan: Att politikernas okunskap innebär ett hot mot vår demokrati Tvångsanslutning på felaktiga beslut grundade på okunskap och avsaknad av fakta Forskare
 • UNT: Vill stoppa utsläpp från avloppsbrunnar -
 • FN varnar Stockholm: Risk för ”renovräkning” och slum - Stockholm varnas: Risk för ”renovräkning” och slum FN varnar i ett brev Stockholm för konsekvenserna när allmännyttiga fastigheter säljs ut till stora företag. ”Renovräkning”, att folk inte har råd att bo kvar när nya ägare renoverar hyresfastigheter, är en risk – liksom slumområden. – Det öppnar för enorma risker, säger
 • Bblat, Replik/ Salomonsson vägrar att diskutera sakfrågorna - Salomonsson vägrar att diskutera sakfrågorna Det är ganska häpnadsväckande att se hur lättkränkt en ledande lokalpolitiker kan vara. Men kanske blir det så om man är van vid att aldrig bli (eller tillåta sig att) bli ifrågasatt. Den som ifrågasätter henne är negativt inställd till demokrati, bakåtsträvare och håller en
 • Privatiseringar inom VA- en skröna eller en möjlig sanning - Privatiseringar inom VA – skröna eller möjlig sanning? Det var en debattartikel i Dagens Industri i höstas (14 november 2018) med titeln ”Släpp in privat kapital i VA-näten” som först väckte mina misstankar. Artikeln var skriven av två Vd:ar i pensionsfonderna SPP och AP7. Nu har av allt att döma
 • Dalademokraten- Debatt/ VA-branschen: Orenat vatten blir ett allt större hot - Rent dricksvatten är en fysisk resurs av nationell betydelse. Vatten är också ett livsmedel och som sådant ovärderligt. Att ta hand om och värna denna resurs blir därför en viktig del av den framtida vattenhushållningen. Saknas vatten av god kvalitet hotas liv och utveckling. Det ställs i dag anspråk på vattnet
 • Klipp ur artikel: ”de med små inkomster i samhället – fattiga folkpensionärer, äldre utan arbete, äldre utanför samhällsgemenskapen – blir av med sina stugor, fritidshus och sommarstugor” - ”de med små inkomster i samhället – fattiga folkpensionärer, äldre utan arbete, äldre utanför samhällsgemenskapen – blir av med sina stugor, fritidshus och sommarstugor” Man kan också konstatera att många av dessa människor köpte stugorna under 60-, 70- och 80-talet och att de drabbats av ett omgjort pensionssystem. Dessutom är det så
 • VA-Guiden/ Sveriges radio om tvångsanslutningar i Norrtälje - Sveriges radio om tvångsanslutningar i Norrtälje Av Marie Strand 2 maj, 2019 Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp väcker starka känslor. Sveriges radio P4 Stockholm lyfter fram frågorna i Norrtälje kommun och allmänheten diskuterar via Facebook. De drabbades perspektiv I inslaget får man höra om krav på anslutning till kommunalt vatten och
 • Villaägarnas ståndpunkter när det gäller VA. Stöd villaägarna - Avlopp – raka rör för rimliga regler Avlopp är ett av de områden där stelbenta kommunala krav leder rätt in i småhusägarnas vardag. Bakvända regelverk för enskilda avlopp och tvångsanslutning till kommunal va är frågor där Villaägarna arbetar för medlemmarnas rätt till raka besked och rimliga regler. Dagens krav på småhusägares
 • Arboga- Bblat/ Piltoprojekt kan ge ett renare avloppsvatten - Piltoprojekt kan ge ett renare avloppsvatten Se sid 12 Arboga: ” Traditionellt avloppsvatten innehåller bland annat bakterier, parasiter och läkemedelsrester.  För att råda bot på det testar nu Arboga kommun tillsammans med företaget Aqua-Q att skapa rening så att kommunen på ett säkert sätt kan använda renat avloppsvatten för olika
 • Köping- Bblat/ De flesta vill inte ha VA-ledning till Norr Mälarstrand - De flesta vill inte ha VA-ledning till Norr Mälarstrand Replik till Elizabeth Salomonsson (S). Trist debattnivå i VA-frågan? Jag kan svara på vad de tycker som under många, många år väntar på att detta ska bli verklighet. Det är i princip inga som väntar på detta längre när konsekvenserna vad
 • M-riksdagsman vill förbjuda tvångsanslutningar: ”Man tror inte det kan hända i ett land som Sverige” - Magazin24 #687, sid 11 M-riksdagsman vill förbjuda tvångsanslutningar: ”Man tror inte det kan hända i ett land som Sverige” Moderaten Edward Riedl har motionerat om att förbjuda tvångsanslutningar. I Torsdags fick han stöd av personer som riskerar att drabbas i Köpings kommun. Bland annat räckte de över en namninsamling med
 • Köping- Magazin 24/ Ingen klarar längre av att ta ansvar för helheten - Magazin24 #687, sid 4 Ingen klarar längre av att ta ansvar för helheten.  Klipp ur artikeln: Dricksvatten är enligt den samlade politikerkåren vårt viktigaste livsmedel. Detta framgick nyligen av en debatt i Sveriges Riksdag om vattenvård.  Men vattnet är inte bara en omhuldad resurs utan också en hotad tillgång. ………………
 • Köping- Magazin24/ En skröna om El-lund i Idiotistan - Magazin 24 #687 sid 4. Signaturen ”The Boss” levererar en skröna om ett kommunalt ärende någonstans i Sverige. Välkommen till Idiotistan som är en liten kommun i Landet sverige. Här är jag kommunstyrelsens ordförand, vi kan kalla mig ”The Boss”. …. Läs vidare på länken. ”Inse dock att om denna
 • DN Åsikt. ”Omodernt vattensystem katastrof för miljön” - DN Åsikt. ”Omodernt vattensystem katastrof för miljön” INSÄNDARE. Ett omodernt VA-system bäddar för en miljömässig katastrof. Det är en oansvarig hantering av vår viktigaste gemensamm resurs, skriver civilekonomen Ulf Svensson. Vi har som samhälle att förhålla oss till att de globala växthusgaserna måste halveras inom en tioårsperiod för att undvika de
 • SVT/ Torsken Havet hopp - Torsken Havets hopp https://www.svtplay.se/video/21832166/torsken-havets-hopp Kommentarer: ”Tycker att den här filmen om torsken måste ses, en viktig pusselbit i förståelsen av de bakomliggande faktorerna till varför vi har en katastrofal situation  i Östersjön. Då blir det också begripligt att man inte kan skylla allt på små avlopp och viktiga argument i
 • Hav & Vatten 2016 - Artikel: Naturligt P större än utsläppstak artikel Hav&Vatten 2016 Artikeln talar om att att naturlig fosforläckage till Östersjön är större än det utsläppstak som Sverige har förbundit sig att nå enligt Helcom. Är det: – fel på modellerna? – utsläppsmålen politiskt satta utan förankrade i verkligheten – vi måste anstränga
 • Land/Sollefteå stoppar avloppsinventering - Sollefteå stoppar avloppsinventering De svenska kommunernas dyra avloppsinventeringar har väckt stor kritik. Men nu finns hopp för oroliga fastighetsägare som hotats av höga kostnader. Sollefteå kommun har beslutat att stoppa inventeringen, då man anser att landsbygden bestraffas för hårt. Sveriges tolkning av EU-direktivet har inneburit ett krav på att fosforhalten
 • Brev till SR om publicitet om vattentäkter, miljöfarlig verksamhet och små enskilda avlopp - Från: Ulf Mårtensson [mailto:ulfs.gardsservice@telia.com] Skickat: den 5 maj 2019 07:27 Till: ’daniel.varjo@sverigesradio.se’ Ämne: VATTENTÄKT I ÅSTORPS KOMMUN ! 20109-05-05 Daniel !!!! Har tagit del av dina reportage om vattentäkter och vårt oskyddade vatten. Detta via vårt nätverk www.va-i-tiden.se Jag är kontakterson för fastighetsägare som sedan några år tillbaka fått beslut över oss att ansluta till
 • Köping- BBlat/ Maktspråk från Salomonsson - Respons på Elizabeth Salomonssons replik på min insändare om hennes betongpolitik. Elizabeth Salomonssons (ES) replik på min insändare är precis vad man kan vänta sig av en politiker som talar maktspråk. Här ska ingen utböling, särskilt inte en stockholmare, komma och ifrågasätta de demokratiska processerna i hennes härad. Lite som Polen agiterar
 • BBlat insändare/ Korkat med ledning när det är vattenbrist - Korkat med ledning när det är vattenbrist. Insändaren skriver till kommunstyrelsens ordförande och frågar henne och kommunstyrelsen om de tycker att det är en bra ide att dra en 8 km lång vatten och avloppsledning i Mälaren, nu när kommunerna är på väg att få vattenbrist, och förbjuder fyllning av
 • SR P1, Läkemedelsrester från avlopp ska renas bort - Läkemedelsrester från avlopp ska renas bort Mycket av läkemedlen vi tar rinner igenom våra kroppar och ut i avloppet. Hittills har reningsverken haft svårt att fånga upp substanserna, men nu ska det bli ändring på det……
 • Lösenordsskyddad: Köping-Bblat/Debatt: Betongpolitik från S i VA-frågan - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Köping-Bblat/ Debatt: Betongpolitik från S i VA-frågan - Betongpolitik från S i VA-frågan En C- och en KD-politiker i Köpings kommun har reserverat sig mot kommunens VA-planer i området som kallas ”Norr Mälarstrand”. Bakgrunden är statens utredning av dagens motstridiga lagstiftning för att möjliggöra lokala, miljövänliga och kostnadseffektiva VA-lösningar. Att invänta en uppdaterad lagstiftning kallar kommunstyrelsens ordförande Elizabeth
 • Köping-Bblat/Debatt Salomonsson (S): Jo, ni är bakåtsträvare KD - Svar till Nordell (KD) i Bblat 15/4. ”Jo, jag anser att ni, KD, är bakåtsträvare! Samhällsbyggnadsnämnden tog ställning till två detaljplaner som skulle möjliggöra ”anläggning av kommunala vatten- och avloppsledningar genom att ta bort bestämmelser som förhindrar detta.” Ett gammalt förbud som KD alltså vill behålla och på så sätt minska
 • Köping-Magazin24/ HaV:s underlag för tillsynskampanjen av små avlopp baseras på tyckande - Replik från författare till forskningsrapport. Den 17 april publicerade Magazin24 en replik från Ann Lundgren, enhetschef på Hav- och vattenmyndigheten, i papperstidningen. I den berörde hon en forskningsrapport signerad Peter Ridderstolpe och Lars Hylander. Nu replikerar författarna…….
 • Dagens samhälle/ Nog med häxjakten på landets fastighetsägare - Nog med häxjakten på landets fastighetsägare Debatt, Roland Ekstrand, Svensk klimatcertifiering. ”Fosfor är inget gift som vi måste ta bort ur vårt avloppsvatten. Därför är det dags att avbryta häxjakten på de hundratusentals fastighetsägare som åläggs att bygga om sina avloppsanläggningar på grund av fosfor. Nu har vårsådden börjat i södra delen av landet
 • Dagens industri/ Begär bidrag för avloppsmiss (EU hotar med mycket dryga böter pga reningsverkens oförmåga) - Begär bidrag för avloppsmiss ”Sverige riskerar hundratals miljoner i böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv. För att blidka EU måste ett antal små kommuner kvickt investera i sina reningsverk. Nu begär de att staten betalar – eftersom det är den svenska tolkningen av direktivet som ställt till bekymren. Sedan flera
 • GP-Gästkrönika/ Dags för rening av dagvatten - Dags för rening av dagvatten GästkrönikaRegnvatten som för ut mikroplastpartiklar i kretsloppet är ett underskattat miljöproblem, skriver gästskribenten Göran Värmby, tidigare miljöchef på Göteborgs stad. Följ länken ovan. ”För några år sedan fick en liten däckverkstad i Göteborgsområdet besök av Miljökontoret i den aktuella kommunen. Man hade prioriterat däckverkstäder som
 • Tidningen Ångermanland/Sollefteå avbryter stora avloppsinventeringen: ”Inte rimligt att bestraffa landsbygden så hårt” - Sollefteå bryter den stora avloppsinventeringen:  ”Inte rimligt att bestraffa landsbygden så hårt” Vi ser det här som en bra väg framåt och vi ska ta fram förslag som tar hänsyn till äldre personer som kanske inte kommer att bo kvar i sina hus så länge. Kjell-Åke Sjöström (V)  
 • SR/ De kämpar för sina enskilda avlopp - SR/ De kämpar för sina enskilda avlopp Rune Johansson i Bitterna har ett avloppssystem som dömts ut av Vara kommun. Men Rune menar att systemet fortfarande fungerar utmärkt och prover visar att utsläppen ligger under gränsvärdena. Men mätvärdena räcker inte för att övertyga kommunen – nu är Rune Johansson en av
 • Lösenordsskyddad: NLT Insändare/Kritisk mot kommunernas avloppstillsyn - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Lösenordsskyddad: Insändare Byt perspektiv - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Köping-Bblat/Tvinga ingen till dyrt vatten - Insändare: Tvinga ingen till dyrt vatten ”….politiker ta och tänk efter, inte bara en gång utan flera gånger om att tvinga folk från både hus och hem angående vatten till de berörda.”…….
 • Köping-Magazin24/ ”VA ére frågan om vid den norra mälarstranden?” - Magazin24:s chefredaktör Björn Blomgren skriver om det aktuella VA-bråket. De senaste veckorna har flera olika personer hört av sig till mig med samma typ av frågor.De har alla fått upp ögonen för det så kallade VA-bråket och undrar, kort och gott, vad f-n det är frågan om. Samtalet går till
 • Lösenordsskyddad: BBlat/”Vedervärdigt” av Köping att inte invänta ny lagstiftning som slopar VA-tvång, menar tidigare riksdagsman - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Köping-Bblat/Debatt Nordell (Kd): Vi är inga bakåtsträvare Salomonsson - Debatt Nordell (KD): Vi är inga bakåtsträvare Salomonsson I måndagens tidning (8 april) raljerar KS-ordförande Elizabeth Salomonsson (S) över vårt ställningstagande i Samhällsbyggnadsnämnden. Vi anser att Köpings kommun borde invänta ny lagstiftning som förväntas innebära att tvångslagstiftningen om anslutning till kommunalt vatten och avlopp upphör. Frågan var också uppe i medborgardialogen
 • LRF/ Enskilda avlopp – ”Kostnaderna måste vara rimliga” - LRF, Värmland, Västra Götaland : PUBLICERAD: 2018-11-23 10:43 Enskilda avlopp – ”Kostnaderna måste vara rimliga”  Sten Bergheden vill ändra reglerna för enskilda avlopp. Dagens tillämpning är inte rimlig, hävdar Sten Bergheden (M), som vill ändra reglerna för enskilda avlopp. Kostnaderna måste stå i rimlig proportion till miljönyttan, hävdar han. I veckan
 • SVT- Uppsala/ Här rinner bajsvatten rakt ut i skogen i Storvreta - Här rinner bajsvatten rakt ut i skogen i Storvreta En spillvattenläcka har upptäckts i Storvreta utanför Uppsala. Det är stopp i ett avloppssystem och för tillfället rinner det ut avloppsvatten i skogen. Reparatörer är på plats men i nuläget är det oklart när felet kan vara åtgärdat. – Det är
 • Köping-Bblat/ ”Vedervärdigt” av Köping att inte invänta ny lagstiftning som slopar VA-tvång, menar tidigare riksdagsman - ”Vedervärdigt” av Köping att inte invänta ny lagstiftning som slopar VA-tvång, menar tidigare riksdagsman Bergslagsbladet/Arboga tidning  (Bblat) har intervjuat Lars-Axel Nordell (Kd) och Elizabeth Salomonsson (S) om va frågan i Köping. ”Det råder ett demokratiskt underskott i kommuner som Köping, där VA-lösningar tvingas på invånarna. Ny lagstiftning är på väg
 • Bohuslänningen- Debatt/Obefogat och dyrt va-tvång - Obefogat och dyrt va-tvång Debatt och insändare Miljön gynnas inte av att fastigheter tvingas in i kommunala avloppsnät. 6 apr, 2019, Bohuslänningen.  VA-industrins branschorganisationer kampanjar för en total privatisering av VA-sektorn. Detta kommer speciellt drabba låginkomsthushåll när taxorna fördubblas och anslutningsavgifterna höjs. I storstadsområden får husägarna betala anslutningsavgifter till det
 • DD-Debatt/Planerade nya VA-systemet: Spolat och klart? - Debatt: Planerade nya VA-systemet: Spolat och klart? Det Ulf Svensson skriver i en debattartikel i DD den 22 mars håller jag helt med om. Hur samhället hanterar kiss, bajs och matavfall ser vi kanske som en ganska perifer fråga. Det är den inte! Illustration: sei.org/ J. Lokrantz/Azote based on Steffen et al.
 • SR-P1/Vattenåtervinning svårsåld i uttorkat Peking - SR-P1, 4 april 2019. Vattenåtervinning svårsåld i uttorkat Peking Peking är en 20 miljonerstad utan tillgång till eget dricksvatten. Därför måste nybyggda bostadsområden ha inbyggd vattenåtervinnig, där toaletterna ska spolas med återvunnet vatten innan det släpps ut i avloppet. Men trots att staden numera måste köpa sitt vatten från provinser
 • Köping-BBlat/”Vedervärdigt” av Köping att inte invänta ny lagstiftning som slopar VA-tvång, menar tidigare riksdagsman - ”Vedervärdigt” av Köping att inte invänta ny lagstiftning som slopar VA-tvång, menar tidigare riksdagsman   Klipp ur Anders Brages artikel och intervju med Lars-Axewl Nordell och med Elizabeth salomonsson, Ordförande för kommunstyrelsen. ”Det råder ett demokratiskt underskott i kommuner som Köping, där VA-lösningar tvingas på invånarna. Ny lagstiftning är på
 • Köping, SR-Västmanland/Politisk splittring om avloppen på norr mälarstranden - https://sverigesradio.se/vastmanland 2 minuter in på 17:30 nyheterna Politisk splittring om vårt avlopp! C och KD har reserverat sig i samhällsbyggnadsnämnden mot utbygnaden av kommunalt vatten på Norra mälarstranden. De önskar att man inväntar ny lagstifting somej vill tillåta tvångsanslutning till va.
 • Köping-Magazin24/En uppmaning till de folkvalda - En uppmaning till de folkvalda, M, L, S och V-politiker i Köpings kommun, nu är måttet rågat så släpp prestigen. Magazin 24 20 mars 2019.
 • Köping-Magazin24/ Gerd riskerar att förlora sitt paradis. Tvingas flytta om VA-beslutet blir verklighet. - Gerd riskerar att förlora sitt paradis. Tvingas flytta om VA-beslutet blir verklighet. Magazin24, Köping · 3 apr, 2019 kl. 08:47 (Anm från Gerd: Jag har bott här i 40 år, inte 20. För 10 år sedan var jag ordförande för områdesföreningen. Då möte jag VA chefen och några till som berättade om va
 • Rikare liv/ Va skandalen fördjupas - Obefogade prishöjningar. VA-skandalen fördjupas Risker att förlora fastigheten VA-industrins branschorganisationer kampanjar för närvarande för en total privatisering av VA-sektorn. Detta kommer speciellt att drabba låginkomsthushåll mycket hårt när taxorna fördubblas och anslutningsavgifterna till VA-näten stiger i höjden över hela landet. Ulf Svensson: |2019-04-02| Nu dras även myndigheter in i denna skandal efter
 • Bohuslänningen-Uddevalla/ Det pyr lite överallt- Villaägare tar strid om avloppstaxan: ”Olaglig” - Villaägare tar strid om avloppstaxan: ”Olaglig” Uddevalla. Kommunens avgifter för att ansluta vatten och avlopp var olagliga. Det menar en grupp husägare i Forshälla och kräver pengar tillbaka. Totalt kan det handla om cirka 2,6 miljoner kronor. Kommunen menar att alla beslut är korrekta. Västvattens vd, Peter Johansson, välkomnar en
 • Köping-Magazin24/ Fortsatt höga halter av miljögifter i Mälaren - Magazin24/ Västra Mälardalen · 16 jan, 2019 kl. 09:34 Fortsatt höga halter av miljögifter i Mälaren Halterna har minskat, men är fortfarande långt från att nå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv, enligt Länsstyrelsen. En stor undersökning som gjorts inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters, som koordineras av länsstyrelsen i Västmanland,
 • Köping- Bblat/ Storsamhället tar mer plats - Krönika 20 feb-2019. Fel att kompostera och vara med egna barn? Storsamhället tar mer plats Vafab Miljö vill höja jämfört med övriga landet redan höga taxor för sophämtning. Särskilt höjs taxan för dem som komposterar själva. De får i de flesta fall betala lika mycket som de som inte komposterar.
 • Köping- Magazin24/ Medborgare mot etablisemanget- en på förhand given förlust - Insändare 20 feb 2019 Medborgare mot etablissemanget – en på förhand given förlust Signaturen ”Ekke” kritiserar domstolens beslut i infekterade VA-frågan. Så kom då domen i VA frågan på Norra Mälarstranden. Som förväntat håller etablissemanget samman och på rent bananrepubliksmässigt sätt är enskilda medborgare helt värnlösa när maktens och myndigheternas
 • DN- Ronneby/Vattenkrisen ökade medvetenheten i Ronneby - Vattenkrisen ökade medvetenheten i Ronneby RONNEBY. 2018 drabbades Ronneby kommun hårt av extremvädret med låga vattennivåer – under åtta månader rådde bevattningsförbud. I år är beredskapen hög. Kommunen har köpt in egna vattentankar för närmare en halv miljon kronor och sammanställt en nödvattenplan. Någon mil öster om Ronneby ligger Leråkra
 • Vara- Skövde nyheter/ 75 åring åtalas för bombhot. Missnöjd över att Vara kommun dömt ut hans avlopp - Bombhot mot Vara kommun Nu åtalas en 75-årig man misstänkt för olaga hot. Det var i februari som han hotade spränga Vara kommunhus i luften. Mannen är missnöjd över att kommunen dömt ut hans enskilda avlopp. I kommentarer framgår att många är missnöjda med Vara kommuns sätt att handskas med
 • Piteå- Pitetidningen/Han vill stoppa tvångsanslutningarna - Han vill stoppa tvångsanslutningarna Hans Nordmark har utedass och är utan rinnande vatten i sin sommarstuga på Renön. Det är precis så han vill ha det – men nu ska stugan tvångsanslutas till kommunalt VA. Nu står hoppet till regeringen.
 • Köping-Magazin24/VA-drabbade sätter press på minister – vill få till lagändring. Hoppas få till ett förbud mot tvångsanslutningar. - VA-drabbade sätter press på minister – vill få till lagändring. Hoppas få till ett förbud mot tvångsanslutningar. Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) vill få till en lagändring för att förbjuda kommuner att tvångsansluta invånare till kommunala VA-nät. De drabbade längs den norra mälarstranden hoppas att förslaget går igenom. Nu samlar de
 • LT/ Nykvarn säger nej till VA-lån - Se även: De som inte får banklån för va-anslutningen kan tvingas att ta ett kommunalt VA lån. Ett räkneexempel. Den totala kostnaden för vatten avlopp kan gå från 250 kr/mån till 3500 kr/månad, dvs 1400% höjning. efter tvångsanlutning till kommunalt va. Denna hjälp med lån riktar sig till den som
 • Höör- Skånskan/ Kommunen backar från kommunalt vatten, utom i ett område, avtal skrivet, vem betalar för dumheten? -
 • Aftonbladet/ Vattnet i hela Göteborg fullt med miljögifter - Vattnet i hela Göteborg fullt med miljögifter Inte på en enda plats i hela Göteborg lever vattnet upp till EU:s vattendirektiv eller svensk lagstiftning, skriver GP. – Det är ett omfattande och allvarligt problem, säger Anna Ledin, stadens miljödirektör. En rapport från miljöförvaltningen visar att stadens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten inte
 • Köping- Bblat/ Köpings odlingslotter måste flyttas efter 50 år – strandskyddad å ska bli tillgänglig för alla - BBlat skriver ”Köpings odlingslotter måste flyttas efter 50 år – strandskyddad å ska bli tillgänglig för alla” ”– Jo, det är ju så att Kölstaån omfattas av strandskydd som alla andra åar och sjöar, förklarar planarkitekt Angelica Sjölund och fortsätter: – Nu ska Köpings kommun med det här planförslaget se
 • BBlat/Köping/ Grävde grop – krävs på pengar - Grävde grop – krävs på pengar BBlats skriver om att en firma tvingas böta 20 000 kr för att de 2018  grävde en stor grop i ett område med områdesskydd. En fråga- ifall kommuner ansöker om muddringstillstånd och anger att god vattenstatus inte kan uppnås 2021 utan först 2027, så
 • BBlat/Striden om avloppstvånget tas till nästa nivå: Kärntruppen samlar namn och stärker stridskassan - Striden om avloppstvånget tas till nästa nivå: Kärntruppen samlar namn och stärker stridskassan Bblat skriver: ”Striden om tvångsanslutning till Köpings VA-nät går vidare. Sommarstugeägarna vid det som brukar kallas Norrmälarstrand begär nu extra tid för att samla argumenten i ett överklagande till Mark- och Miljööverdomstolen.” Mark och miljödomstolens dom föll
 • Debattartikel Roland Ekstrand/Varför skapar fosfor en sådan debatt - Varför skapar fosfor en sådan debatt? Idag jagar kommunerna tusentals fastighetsägare genom att underkänna enskilda avlopp som släpper ut något kilo fosfor per år från sina avloppsanläggningar. Fritidshusens utsläpp av fosfor kan röra sig om några hundratal gram per år. Än värre blir det när miljönämnderna ansöker om vitesförläggande om
 • Land Lantbruk/Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta - ”Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta” Om det inte går att påvisa näringsläckage ska inte fastighetsägare kunna påtvingas anslutning till kommunalt VA-nät. Det menar Edward Riedl (M) i sin riksdagsmotion. Edward Riedl, riksdagsledamot från Västerbotten sedan 2010, har tillsammans med några kolleger i Moderaterna engagerat sig i frågan om tvångsanslutning
 • Forskning visar hur miljöaktivister styr kommunerna innifrån. - Forskning visar hur miljöaktivister styr kommunerna innifrån. Radikala miljöaktivister sitter på ledande positioner i en fjärdedel av Sveriges kommuner, visar ny forskning från Örebro universitet. ”Handläggare utnyttjar sin ställning men beaktar inte de skyldigheter som offentlig förvaltning innebär”, säger en jurist på LRF. Se mer via länken ovan.
 • GP- debattartikel/Klimatprotesterna har potential att skaka om på riktigt - Debattartikel i GP. Det finns tre viktiga insikter att bära med sig från forskningen om ickevåldsuppror: Det civila motståndets potens, dess olika kanaler och förmågan att locka bredare uppslutning för en grundläggande förändring av samhället, skriver professor Isak Svensson. Klimatprotesterna har potential att skaka om på riktigt I går genomfördes demonstrationer
 • Köping- Magazin24, Tjänstemannaansvar och politikeransvar för VA- projektet Norr Mälarstrand? - ”Tjänstemannaansvar och politikeransvar för VA- projektet Norr Mälarstrand?” Debattartikel från Strategigruppen Norra Mälarstranden publicerad 8 feb 2019.  Vilket ansvar har tjänstemännen respektive politikerna i Köpings kommun när ni vill bygga ut VA-området på Norra Mälarstranden? VA-gruppen med Tekniska, Miljö och Byggnadskontoret har ju alla fakta? Eller har dom inte gått
 • DD Debatt/VA-systemet står på tur att privatiseras - Debatt i Dalademokraten (Hela artikeln kan du läsa här i Tidningen Rikare Liv.) Just nu pågår en kampanj från branschorganisationer inom VA-industrin – Vatten och Avlopp – där slutmålet är en total privatisering av vårt gemensamma VA-system. Att gå på toaletten ska debiteras och avgiftsbeläggas på samma sätt som all
 • Köping-Bblat/ Kampen fortsätter – mycket talar för ett överklagande mot VA-ledningar i vattnet - Artikel 25 feb 2019, Bblat Kampen fortsätter – mycket talar för ett överklagande mot VA-ledningar i vattnet  
 • Köping-Magazin24/ VA-frågan: Stugägarna positiva till ett överklagande - Magazin24 Köping · 24 feb, 2019 kl. 16:50 VA-frågan: Stugägarna positiva till ett överklagande Stormöte i Munktorps kommunalhus gav styrgruppen nya besked: ”Man får lite mer luft under vingarna”. Det har varit en lång följetång, det infekterade målet där Köpings kommun velat anlägga en vatten- och avloppsledning på botten av Mälaren för
 • Debattsvar- Jäv i stor skala för både Svenskt Vatten och SKL ? -  Det finns alltid 2 sätt att få dricksvattnet att räcka: 1). Öka produktionen. Det är de facto det enda sättet som Svenskt Vatten förespråkar 2). Arbeta för minskat behov ute i samhället (Det innebär att Svenskt Vattens medlemmar får sälja mindre och att deras minskade intäkter kompenseras genom att öka priset
 • Facebook- Avloppsbedrägeriet - Avloppsbedrägeriet Gruppen vill påvisa det kriminella i att tvångsansluta fastigheter till ett avloppsnät mot en kostnad av uppåt en milljon Kr utan att låta husägare avgöra vilka alternativ som är bäst eller lika bra för miljö och hälsa men till mindre kostnader. Om kommunerna skulle följa lagen vore det fullt
 • Köping/MMd dom och överklagan i öMMD och i HD ang sjöförlagd ledning - – Överklagan till HD och önskan om prövningstillstånd (2019-07-15) – Överklagan dom och beslut om att prövningstillstånd inte ges – Möte i Munktorps ga: kommunalhus. – Dom i MMD Nacka TR M 2878-17 Aktbil 108, DOM ”VA utbyggnaden ligger i linje med kommunens mål om att underlätta nybyggnation på landsbygden
 • Köping- Bblat/Insändare: Vill kommunen ha bort de som bor vid Mälaren? - Vill kommunen ha bort de som bor vid Mälaren? Vill verkligen önska er på Norr Mälarstrand lycka till så alla har råd att bo kvar i sina hus vid Mälaren. Kan det vara så att kommunen vill ha bort er för att sedan kunna erbjuda nybyggnation vid Mälaren? Hoppas det
 • Sala- Sala Allehanda/Salabornas pengar ner i avloppet? - Det är med ett stort mått av oro som vi i oppositionen betraktar Allians för Salas (C, M, L, KD och SBÄ) hantering av kommunens nuvarande akuta kris och kommande utmaningar. Det har gått upp för styret att de kommer att behöva göra oerhörda besparingar inom hela kommunen. Därför blir
 • Ny bok/ Enskilda avlopp och kommunernas myndighetsutövning, Roland Ekstrand - Roland Ekstrand har samlat på sig erfarenheter om kommunernas myndighetsutövning angående  enskilda avlopp och har nu givit ut en bok : Kommunernas myndighetsutövning i fall med enskilda avlopp.  Som tidigare kommunalråd i Värmdö, så vet Roland hur politiker agerar och tänker. Roland har arbetat med många fall runt om i
 • Land-Lantbruk/Fosforutsläpp små avlopp. Dags att återinföra tjänstemannaansvar -
 • Land Lantbruk/Ämbetsmannens ideal måste återupprättas - LEDARE 23 NOVEMBER 2018 ”Ämbetsmannens ideal måste återupprättas” Det är dags att återupprätta de ideal som är tänkta att leda ämbetsmän rätt i sin maktutövning, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare. I Land Lantbruk har vi de senaste åren återkommande rapporterat om hur tjänstemän med en egen agenda tar över på
 • SVT Dalarna/100 dagar med kokat vatten: ”Vi har vant oss lite grann” - 100 dagar med kokat vatten: ”Vi har vant oss lite grann” Publicerad 8 januari 2019 I byn Klitten i Älvdalen har vattnet varit otjänligt sedan den 1 oktober – i exakt 100 dagar. Byborna måste koka vattnet eftersom det kan finnas risk för att man blir sjuk av att dricka det.
 • Hela vårt samhället krackelera på grund av liberala marknadskrafter!!!! - Hej alla som följer Va i tiden bifogar en länk ta och fundera lite kring vårt gemensamma sätt att leva kan vi framtiden lita på ”samhället” eller ? https://www.etc.se/sites/all/files/papers/2019/01/dagensetc190112nr11.pdf?utm_campaign=cmp_928431&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter#page=2 /Tom Hagström
 • GP/ Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl - Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl Gästkrönika Vårt stackars avloppsreningsverk, Ryaverket, får ta emot ca 60 procent vatten som inte har ett skvatt där att göra. Dvs mer än hälften av vattnet som kommer dit ska inte dit!…. För ett år sedan fick vi problem i vår bostadsrättsförening i Kålltorp med avloppet. Vi
 • Köping- Bblat/Årskrönikan tar upp va frågan på Norr Mälarstranden - ”Nyhetsåret i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning och på webbsajten bblat.se präglades år 2018 av både fest och allvar. Värmen denna sommar slog alla rekord och valet är på sätt och vis inte över än.” December: Bblat skriver om förhandlingarna med mark och Miljödomstolen och de sammanbitna fastighetsägarna som samlades för att framföra
 • Köping/ Muddringen av Köpings hamn försenas – men arbetena på land pågår för fullt - Muddringen av Köpings hamn försenas – men arbetena på land pågår för fullt  
 • SVT/20 projekt i Sverige får 37 miljoner kronor i bidrag för nya arbetsformer i vattenvården - SVT/Småland, Publicerad 20 december 2018 37 miljoner för att motverka övergödning – Västervik mottagare 20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav.
 • Köping/Salomonsson och makten - Striden fortsätter mellan Karl Bejbom, Krönikör på Bblat (Bergslagsbladet, Arboga Tidning), och Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande. Insändare och krönikor 2018-01-11: Salomonsson: Jag välkomnar kritisk, saklig och informativ granskning 2018-01-09: Karl Beijbom: Ni har 100 procent rätt. 2018-01-05: Karl Beijbom: Makthavare i Köping vill att min röst i debatten tystnar 2018-01-03: Salomonsson: Elizabeth Salomonsson
 • SN/Ny teknik ska testas på reningsverket i Oxelösund - SN, 4 jan 2019. Ny teknik ska testas på reningsverket i Oxelösund Miljöproblemet med avloppsslam kan komma att lösas i Oxelösund. Snart börjar testerna under visst hemlighetsmakeri.
 • HD (Helsingsborgs dagblad)/Därför slapp mannen vite för dåligt avlopp - Svalöv 9 jan: Därför slapp mannen vite för dåligt avlopp Mannen släppte ut allt avlopp till en bristfällig avloppsanläggning, trots förbud. Men kravet på en straffavgift dröjde för länge, så han slipper betala.
 • BBlat/ Karl Beijbom: Makthavare i Köping vill att min röst i debatten tystnar - BBlat/ Karl Beijbom: Makthavare i Köping vill att min röst i debatten tystnar Köpings politiska makthavares arrogans mot sin befolkning har skrivits om mycket under hösten och vintern 2018. Makthavarna har vid flera tillfällen påpekat att de anser att bl a Karl Bejbom, krönikör i Bergslagsbladet har gräddfil till insändarsidorna.
 • Bohuslänningen/Resurssvaga förlorar på ny vattenlag -   Resurssvaga förlorar på ny vattenlag. Frågan gäller i och för sig dammanläggningar, dikningsföretag mm, men jag tycker parallellen till LAV (lagen om allmänna vattentjänster) och hur kommunerna hanterar miljöfrågorna är skrämmande lik. ” Den nya lagstiftningen ingår i miljöbalken. Miljöbalken är en ramlag, vilket innebär att politikerna beslutar om ett
 • Sydkorea/Toalettmuseum - Hej! Kanske en resa till Sydkorea? Mr. Toilet House, Suwon, Sydkorea Under hans tid som borgmästare i Suwon City i Sydkorea, kämpade Sim Jae-deok att förbättra lokala toaletter. Han blev så besatt av sin korståg att han rev huset han hade bott i i 30 år och ersatte den med
 • Köping/ Politikerna ointresserade av fakta om va frågan på Norr Mälarstranden - Insändare till Bblat 2018-12-31 Politikerna ointresserade av fakta- nu brådskar det. Luciadagens domstolsförhandlingar gällande Norr Mälarstrand på Forum i Köping. ‘’Kommunalrådet Elizabeth Salomonsson yttrade i Bergslagsbladet i höstas att VA-bråket på Norr Mälarstranden ej kändes bra. Nu när domstolen flyttade ut sin förhandling till Köping är det ytterst märkligt att
 • KTH Magazine/Vattenbrist väntar i städer - Vattenbristväntar i städer ”Resurserna räcker inte för att alla ska ha sin egen vattenledning och spolande toaletter.” Vi måste våga lätta på gamla ideal för att kunna skapa en drägligare tillvaro i världens växande städer och slumområden, menar KTH:s Vattencentrums föreståndare David Nilsson…….
 • Skånska dagbladet/Höjda vattentaxor runt om i Skåne - Publicerad 3/12 Höjda vattentaxor runt om i Skåne ”Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Lomma kommuner får höjda va-taxor till nyår. VA Syd säger sig ha stora behov av investeringar i den osynliga infrastukturen då systemen är gamla och behöver bytas ut. VA Syd uppger i ett pressmeddelande att det förändrade klimatet
 • Köping Bblat/ Miljödomstolen kommer till Köping för att avgöra VA-ledning till Norra Mälarstranden - Bblat (Bärgslagsbladet) 201812-05, Miljödomstolen kommer till Köping för att avgöra VA-ledning till Norra Mälarstranden   Webredaktörens kommentarer tilll Bblats artikel: Mark och Miljödomstolen kommer till Köping torsdag 13 dec. Förhandlingar äger rum i IOGT/NTO huset med start kl 10. Förhandlingarna är öppna för alla. Ena parten är Köpings kommun, den
 • Köping- Bblat/Beslutet går emot praxis - Insändare BBlat 23 nov: Hur tänkte ni i Kommunfullmäktige i Köping när ni tog beslut om omorganisationen? Ni tog beslut om en organisation som ni egentligen inte visste hur den skulle vara, för den skulle utredas vidare. Så bråttom hade ni. Så ni låter höga tjänstemän få tuppfäktas om hur
 • HD/Åstorpsbor får nej till minireningsverk i byarna - Åstorpsbor får nej till minireningsverk i byarna artikel i HD (Hälsingborgs dagblad), 2018-11-18 Boende i byarna Maglaby, Högalid och Mårtenstorp föreslog att Åstorps kommun skulle bygga minireningsverk i byarna istället för att dra långa avloppsledningar för dyra pengar. Men i kommunstyrelsens arbetsutskott blev det ett oenigt nej till förslaget. Efter
 • Köping- BBlat/Köpings kommunalpolitiker – nu är det dags att lyssna - Insändare Bblat, 16 nov: All offentlig makt utgår från folket. Detta står att läsa i Sveriges grundlag. I EU gäller subsidiaritetsprincipen vilket enligt Wikipedia betyder att beslut ska fattas på den lägsta ändamåls- enliga nivån. I Köpings kommun gäller – ja vadå? Alla beslut fattas i rådhuset? Detta blev jag
 • Köping, Bblat/ Köpings kommunalpolitiker – nu är det dags att lyssna - Insändare Bblat, Bärgslagsbladet Arboga tidning: Köpings politiker- nu är det dags att lyssna All offentlig makt utgår från folket. Detta står att läsa i Sveriges grundlag. I EU gäller subsidiaritetsprincipen vilket enligt Wikipedia betyder att beslut ska fattas på den lägsta ändamåls- enliga nivån. I Köpings kommun gäller – ja vadå?
 • Köping, Bblat/En skrämmande arrogans av Köpings makthavare - Insändare: En skrämmande arrogans av Köpings makthavare. Man kan ha olika uppfattningar om kommundelsnämnden i Kolsva skall vara kvar eller avskaffas. Men frågan måste handläggas i enlighet med demokratins principer och den svenska modellens fundament. I detta fall har kommunledningen brutit mot ett antal ”svenska principer”. Låt mig exemplifiera i
 • Köping- Bblat/ En skrämmande arrogans av Köpings makthavare - Insändare Bblat 14 nov: En skrämmande arrogans av Köpings makthavare Man kan ha olika uppfattningar om kommundelsnämnden i Kolsva skall vara kvar eller avskaffas. Men frågan måste handläggas i enlighet med demokratins principer och den svenska modellens fundament. I detta fall har kommunledningen brutit mot ett antal ”svenska principer”. Låt
 • BBlat, Köping/Kolsvaprotester slogs ned av majoriteten: ”Det känns surt” - Partipiskorna ven och kvällens omröstning slutade som väntat med att motståndet kördes över. Men protesterna mot nedläggningen av Kolsva kommundel har splittrat kommunen. Däremot verkar debatten inte ha splittrat partierna i kommunfullmäktige. Med siffrorna 32 mot 17 gick majoritetens förslag igenom. Köpings politiska ledning stärker greppet om Kolsva och väljer
 • BBlat/Tack och lov för att vi inte flyttade till Kolsva - Låt mig berätta om min och min familjs situation, för att ge fler perspektiv på vad ni demonterar nu när ni lägger ner Kolsva kommundelsnämnd. Jag och min familj bor i dag i Stockholm, i en stadsdel vi älskar och med en gård full av lekkompisar som vore det en bullerby­idyll.
 • Bill Gates mål är att rädda liv och pengar genom att återuppfinna toaletten. Bråttom till framtidens toalett. - How Bill Gates aims to save lives and money by reinventing the toilet Bloomberg Bill Gates thinks toilets are a serious business, and he’s betting big that a reinvention of this most essential of conveniences can save a half million lives and deliver $200 billion-plus in savings. Read the full story
 • LRF/ Falkenberg dömer ut eget avlopp - Anslutna fastigheter förbjuds släppa ut och hotas med vite. Falkenbergs kommun har dömt ut en av sina egna avloppsanläggningar. Anslutna fastigheter förbjuds använda avloppet, och hotas dessutom med viten. – Detta är myndighetsmissbruk, säger en av fastighetsägarna. Hetsjakten på enskilda avlopp fortsätter. Många kommuner dömer ut enskilda avlopp, ofta på
 • SVT/Usel beredskap för dricksvattenkriser - Publicerad 4 november 2018 Vad händer om vattnet sinar, eller om dricksvattnet som kommer ur kranarna blir otjänligt? Framöver kommer klimatförändringarna att kräva stora investeringar i vårt VA-nät, som redan är dåligt. Svenska VA-ledningar är i uselt skick, och behoven av utbyggnad och renovering är skriande, konstaterar Hampe Moberg, vd för
 • Miljonkostnader för avlopp i Munkedal - Man kan inte tro att det är sant men kommunen driver frågan vidare, läs min lilla insändare Miljonkostnader för avlopp i Munkedal, i Bohuslänningen Tom H
 • DT/Piteåmodellen för att bedöma behovet av gemensamma va lösningar. - (anm webredaktören: Då det är omständligt och tidskrävande att göra fackmannamässiga grundliga undersökningar på plats, i enlighet med lagens krav, så har bl. a GIS metoden tagits fram. Den innebär att utgående ifrån markkartor på jordtyper mm så kan man avgöra hur ett torde se ut och därmed kunna rita
 • Ledarsidorna.se/Joseph Schumpeter och hotet som kom in från sidan -   Jag som webredaktör skrev som svar och reaktion till Michael Richter (Lpo) ang en motion de arbetar med: kring en modernisering av kommunens miljöhantering. ”Det verkar inte finnas någon respekt kvar för äganderätten och andras egendom. Det är som nyvalde presidenten i Brasilien uttryckt det- där ursprungsbefolkningen bor finns
 • Köping, Magazin 24/Ledare: Kolsvas kommunala framtid (byt kommmun) - Jan Kallberg skriver om Kolsva kommundel. Krönika · 3 nov, 2018 kl. 13:20 Om det är så att äktenskapet med Köpings kommun nått vägs ände bör man fundera på alternativ. Det kan vara dags för Kolsva att titta efter andra lösningar som inte längre innefattar att Rådhuset i Köping är inblandat. När
 • Köping, ledare Bblat/ Karl Beijbom: Respektera demokratin och invånarna i Kolsva - Det finns en liten ort i världen, som heter Kolsva och ligger i Västmanland. En bruksort från 1500-talet. En ort med egen identitet, egen stolthet, egen kultur och egna traditioner. Kolsva, i dag 4000 invånare, blev en del av Köpings kommun 1970. Kolsva fick en egen, fristående kommundelsnämnd 1986. Kolsva kommundel
 • Köping, Bblat/ Missnöje när nyvalda fullmäktige samlades – Kolsvafrågan återremitterades - VA-frågan vid Norra Mälarstranden och missnöjet med planerna på att lägga ned Kolsva kommundelsförvaltning och -nämnd var frågor som blev en rivstart för de nyvalda och omvalda kommunpolitikerna på måndagen. Det var ett nytt kommunfullmäktige som samlades för upprop på måndagen i Köpings Folkets hus. Men ändå var det gamla
 • Köping, Bblat-ledare/ Karl Beijbom: Kör inte över Kolsvaborna - S, V, M och L avser att lägga ner kommundelsnämnden Aldrig förr i Köpings politiska historia har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Liberalerna visat en sådan absolut enighet, ett sådant gemensamt engagemang, som vid sammanträdet i kommunfullmäktige i måndags. Dessa fyra partier, som i oräkneliga frågor i hundra år betraktat varandra som
 • Köping, Bblat/ Se upp Kolsvabor! Kom till Stora torget och säg: Nej! - Oavsett vad Kolsvaborna än sade var det fel. Allt är mycket bättre i Köping och ni skall inte tro att ni är så duktiga i Kolsva. Sådana svar gav Köpings kommunledning de 500 kolsvabor som hade mött upp i till medborgardialog i Malmahallen. Det enda som kom ut av mötet var
2018-jan. Lantbrukets affärer nr 1.
Forskare och myndigheter inte överens i avloppsfrågan.
Avlopp i Lbr affärer jan 2018.

Se sista stycket där HaV fortsätter att hävda att retentionen beaktas av SMED, trots att SMED själva erkänner att så inte sker! HAV menar att de skall ställa större krav på kommunala avlopp, men detta  kan ju inte hävdas förrän de genomförts. Även EU har ju bedömt att svenska reningsverk inte uppfyller kraven på god rening. Senast träffade EU regeringen i slutet av januari för att diskutera förbättringar på området.

Det är ju inte bara ”bristfälliga och olagliga avloppsanläggningar som får krav på åtgärder”. Det är fullt  fungerande markbäddar/infiltrationer och slutna septiktankar som dömts ut.

OM dessa är olagliga så är det fel på lagen som snarast måste ändras för fortsatt tilltro till vårt rättssamhälle.

Se även http://www.va-i-tiden.se/sakkunskap/ om rapporten från forskarna och hur myndigheter undviker att godkänna vetenskapliga rapporter. Treje remissrundan fastnar på KTH, där jävsituation till avloppsindustrin är beklaglig.
Människors berövas sina hem och stugor för att andra har intressen i egna vinster. Finns det någon anledning att vi stolt agerar som världens samvete, när människor tvingas flytta från sina hem runt om i världen på grund av multinationella bolags intressen om skogar, hamnar, nya flotta stadsdelar, när nu sverige inte bara gör likadant, utan även tvingar de som bor i berörda va områdena att bekosta ny infrastruktur, för att städerna vill expandera i deras områden. Stöld kallas det eller expropiation och då betalar man vad det kostar.

 2018-01-03, Folkbladet.
Enskilda avlopp är ingen skitsak för landsbygden

Folkets röst.
Vi inom Landsbygdspartiet oberoende, LPo, har fått signaler från våra medlemmar att många kommuner nu utökat jakten på enskilda avlopp. Fastighetsägarna tvingas göra om sitt fungerande system, ofta med krav på anslutning till det kommunala nätet.

2017-12-24, Samhällsnytt,
Sveriges avloppsrening döms ut – hundratals miljoner i EU-böter hotar.

Även rapporterat av Svenskt vatten, branchföreningen för svenska kommunala reningsverk.

➤ Reningsverken i ett flertal svenska kommuner uppfyller inte de krav på avlopp som EU-ställer. Svenska skattebetalare kan nu tvingas betala många hundratals miljoner i böter om kommunerna inte skärper sig.

Svensk vattenrening brukade vara i världsklass. Nu har standarden sjunkit till en nivå där man anser sig tvungen att åberopa en dispens från gällande EU-minimikrav.

2017-12-25, Entrepenadaktuellt,
Karl-Erik vill stauera exempel med ny reningsteknik

 Karl-Erik Becker är en av många på landsbygden som fått sitt avlopp utdömt. Istället för att gräva en ny, dyr anläggning har han valt att testa en helt ny, mycket billigare metod utvecklad av en uppfinnare på Västkusten.
Ytterligare artiklar om detta.
2017-04-08, SR, P4 Väst, Uppfinnaren Karl-Olof Niklasson har avlidit
2016-14-16, NWT.se/Frykdalsbygden, Ex-kommunalråd tar strid för skitsak
Karl-Johan Adolfsson, före detta kommunalråd, saknar tillstånd för att installera ny avloppsrening på gården i Västra Ämtervik. Nu slåss han i näst högsta instans för att få en småskalig, billig ekovariant godkänd. Domen kan bli vägledande i landet.

2017-12, LRF, Karl-Olof Niklasson hade rätt
Myndigheterna för folket bakom ljuset.

Karl-Olof Niklasson hade rätt. Enskilda avlopp är inget större miljöproblem. När han sa att ”alltihop är en stor bluff”, då låg forskarnas rapport på Havs- och vattenmyndighetens bord. Men myndigheten ville inte publicera den.

En som tidigt började prata om markens förmåga att binda fosfor, och ifrågasatte myndigheternas jakt på enskilda avlopp, var Karl-Olof Niklasson i Lyse.

”Alltihop är en stor bluff”, sa Karl-Olof Niklasson, i en av många intervjuer i media. Karl-Olof Niklasson hade rätt. Det visar den forskarrapport som Havs- och vattenmyndigheten försökt sopa under mattan i två år.

Läs även detta om enskilda avlopp från LRF från okt, nov 2017.

Dalsland byter fokus i avloppsfrågan, nr 6. Miljönämnden fokuserar på kommunala reningsverk istället.
Dalsland väljer att fokusera mer på kommunala reningsverk. Tillsynen av enskilda avlopp kommer att inriktas mer på de där det behövs. Förslaget kommer att behandlas i miljönämnden kommande möte.

Fel prioritering jaga enskilda avlopp, nr 5.
Höga halter tungmetaller viktigare att åtgärda menar forskarna.
Det finns ingen ursäkt för att fördröja publiceringen av rapporten i två år. Det hävdar Lars Hylander, en av forskarna bakom rapporten om enskilda avlopp. Tungmetaller är ett verkligt miljöproblem som man istället borde åtgärda.

Bygg om reningsverken istället, nr 4. Att jaga enskilda avlopp är slöseri med resurser.
Att jaga enskilda avlopp ger inget resultat. Sverige borde istället satsa på att bygga om kommunala reningsverk. Det hävdar en av forskarna bakom rapporten som Havs- och vattenmyndigheten inte vill publicera.

HaV ville inte publicera rapporten, nr 3. Skickades på granskning trots att forskarna skrev om den.
Havs- och vattenmyndigheten betalade den forskarrapport som visar att fosfor från enskilda avlopp inte är något större problem. Men myndigheten blev inte nöjd med resultatet, och vill därför inte publicera den.

Markens förmåga ta upp fosfor underskattas, nr 2.
Forskarrapport – Större delen av fosforn från enskilda avlopp stannar i marken.
Fosfor från enskilda avlopp stannar i marken. Väldigt lite förs vidare till ytvatten. Det visar den forskningsrapport, betalad av Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten visar att myndigheterna underskattat markretentionen.

Jakten på enskilda avlopp onödig, nr 1. Hetsjakten på enskilda avlopp är helt onödig.
Det hävdar forskare som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utrett frågan. Myndigheterna har helt enkelt inte stöd i fakta för sin kampanj mot enskilda avlopp.

2017-12-21, Tvångsanslutning är odemokratisk

Angående beslutet om tvångsanslutning till kommunalt VA av Norr Mälarstrand som tagits av Köpings kommunalfullmäktige undrar jag om kommunstyrelsen överhuvudtaget vet vad de beslutat om.

Vilket/vilka underlag finns för detta beslut? Eller är det tagit med intentionen att det är nog ”bra” för miljön. Miljöpåverkan från Norr Mälarstrand torde redan i dagsläget vara minimal! Det här handlar nog inte om miljön, utan att omvandla området till sjönära permanent boende för att öka skatteintäkter till kommunen och låta nuvarande fastighetsägare stå för notan…..

2017-12-19, UNT (Uppsala nya tidning), Miljonkostnad för kommunalt vatten

Knivsta kommun väljer att gå vidare med sina planer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp på landsbygden – samtidigt som regeringen diskuterar en lagändring i frågan.

Anslutningsavgiften per hushåll på landsbygden som kopplas till kommunalt vatten och avlopp beräknas ligga på drygt 200 000 kronor, enligt kommunalrådet Björn-Owe Björk (KD)

– Vi har hamnat i en situation där byggnation på landsbygden försvåras på grund av VA-lagstiftningarna (vatten och avlopp, reds. anm.). Enligt lag ska man ha kommunalt vatten om man har 10 till 20 grannar, eller fler. De boende i området kan då behöva betala en dyr avgift för anslutning vid tomtgränsen, säger Björn-Owe Björ

2017-12-15?, Bostadsministern tror på alternativa avloppslösningar.

Intervju med Bostadsminister Peter Eriksson  gjort av TV4.

2017-12-11. Dagens insändare i Bärgslagsbladet.

150 000 kronor till VA-nätet_ _Utan att ens komma åt en kaffekopp med vatten
….Jag tycker det är orimligt att från dag till annan få denna kostnad slängd i ansiktet då ingen information av något slag har utgått till oss. Nu pågår i stället en osmaklig kohandel….

2017-12-10, Brev till SR Ekot

Kent Leonardsson har varit i kontakt med Sveriges Radio, ekotredaktionen och deras granskande journalister vid flera tillfällen. De har lovat att ringa åter, men så har inte hänt. Till slut så skrev Kent ett brev till Olle Zachrison, chef för ekoredaktionen, och begär en förklaring på varför inget händer från deras del. Det som händer i landet är en kommunal våltäkt i ”Metoo”-anda på fastighetsägare som har hus på landsbygden runt om i sverige. Varför skildras inte detta, är locket på från våra politiker?

2017-12-04, Bärgslagsbladet, Vi är ofta rättslösa i VA frågor
2017-11-29, Mora Tidning.
Orsas VA-uppror sprider sig- kräver stopp för utbyggnad

Uppropet startade i Orsa och sprider sig över hela landet. VA- upproret kräver totalstopp för kommunernas VA utbyggnad. Nybildade nationella nätverket VA i tiden har redan hunnit träffa politiskt sakkunniga på Miljödepartementet. De är också inbjudna till överläggningar med regeringens speciella utredare Anders Grönwall……

 

2017-11-21

”Långtifrån cirkulär ekonomi i avloppssektorn”

2017-11-17, Bergslagsbladet
Muddring ska minska gifthalten enligt Köpings tekniska chef.

Vid muddringen av Köpingsviken kommer stora mängder av TBT att avlägsnas från botten och vattnet kommer därför med tiden att bli renare…..

(Webbredaktörens anm: Jag har aldrig förut hört att man skall rädda sjöarna genom muddring, och samtidigt få rätt till att fördröja god ekologisk status i vattnet pga detta.
Parallellt med att kräva att fritidshusområden som ligger utmed Mälaren, skall anslutas till kommunalt va, med motiveringen att därmed minska på näringstillförseln från enskilda avlopp och att rädda badvikarna från att förstöras, så vill Köpings och Västerås  kommuner muddra i fartygsrännan och i hamnarna för att kunna ta in större båtar och större hamnar.
Motivet till detta är att om större båtar används så kommer trafiken på Mälaren att möjliggöra större lastmängd med färre båtar, och därmed också minska antalt gånger uppvirvlingen av sedimentlagren sker. Idag går ca 5 båtar i veckan in till Köping, så minskningen är marginell.

Fritidsbåtar drivna av fossila bränslen utgör dock en risk för miljön för Mälarens inre del och därför har några politiker i Kungsör och Arboga gemensamt lämnat in en motion om att förbjuda fritidsbåtar med

2017-11-06, Bergslagsbladet, VA-soppan i Köpings kommun 20171106

Hur kan ansvariga politiker i Köping ha mage att tvångsansluta oss och sedan utsätta Mälaren som dricksvattentäkt för två miljoner invånare för konsekvenserna och miljöeffekterna av det livsfarliga TBT genom att muddra….

2017-11-01, SR Klotet.
Bråttom till framtidens toalett.
Vattentoalettens nackdelar blir tydliga när ett land som Indien ska hitta sanitetssystem till den halva miljard invånare som idag uträttar sina behov i det fria.

2017-11-01, Västmanlands läns tidning.
Omyndigförklara inte, ge människor, talerätt i fråga om sitt eget avlopp
Hur är det möjligt att en fastighetsägare kan få en räkning från kommunen på flera hundra tusentals kronor utan att haft möjlighet att påverka den. Bakgrunden är att kommunen fritt kan besluta om…
Roland Ekstrand

2017, SvD, Onödiga investeringar i vatten och avlopp
Onödiga investeringar i vatten och avlopp Att plåga fastighetsägare med åläggande om att bygga om sina avloppsanläggningar som inte har någon betydelse för den lokala miljön bör stoppas….
Roland Ekstrand VD Svensk Klimatcertifiering AB

2017, SVD Replik, Tyckande om småskaliga avlopp
Vilken grund finns för påståendet att 15 eller 18 procent av fosforn i avloppsvattnet från små avlopp når sjöar och hav. SMEDS rapporten som ofta används som referens påpekas att de beräkningar man gjort utgår ifrån vilken typ av avloppsanläggning man brukar och tar ingen hänsyn till att marken kommer att ta upp fosfor efter själva avloppsanläggningen…
Roland Ekstrand

2017-10-23, DalaDemokraten,  Det finns en lösning där vi kan vara rädda om dricksvattnet och säkra växtnäring.
Cirka en tredjedel av vårt dricksvatten förorenas av toalettavfall. Två viktiga framtidsresurser – rent vatten och naturlig växtnäring – blandas i dag i VA-system och blir istället ett problem. Men det finns en lösning, skriver debattören Ulf Svensson, civilekonom.

För närvarande pågår en intensiv debatt kring enskilda avlopp, Stugupproret och vattenbristen i vårt land. Tyvärr råder en viss oklarhet om vilka samband som gäller och många har tvärsäkra svar. Senast i Dala-Demokraten från tre samordnare från VA-Fakta.
LÄS VA-FAKTAS debattartikel här: Vatten är vårt viktigaste livsmedel – så se till att säkra VA-nätet
Vi kan konstatera att cirka en tredjedel av vårt dricksvatten förorenas av toalettavfall. Två viktiga framtidsresurser – rent vatten och naturlig växtnäring – blandas i dag i VA-system och blir istället ett problem. En liter urin i toaletten, alltså den bästa växtnäringen, blandas med dricksvatten och annat vatten i reningsverket där det inte går att återvinna. Sjöar, hav och vattendrag förorenas med välkända problem som följd.
LÄS OCKSÅ: Kalla fakta – bybor i Dalarna kämpar mot kommunen för att få bo kvar

Två viktiga framtidsresurser – rent vatten och naturlig växtnäring – blandas i dag i VA-system och blir istället ett problem. En liter urin i toaletten, alltså den bästa växtnäringen, blandas med dricksvatten och annat vatten i reningsverket där det inte går att återvinna, skriver debattören.

Redan idag finns lösningar på problemet att ta vara på växtnäringen utan att använda en droppe vatten. En lösning är källsortering där en metod är långtidskompostering. Denna lösning innebär att man skaffar en toalett som inte behöver vatten, inte kräver avlopp eller elanslutning. Inga rördragningar till någon anslutningspunkt eller betalning av någon avloppsavgift överhuvudtaget. Är detta möjligt!?
LÄS OCKSÅ: Debatt: Enhetliga regler för avlopp kan minska algblomningen

Just det system jag refererar till utvecklades i slutet av 30-talet, vidareutvecklades på 60-talet och exporterades till USA på 70-talet där det fortfarande används. Nu har en storstadskommun strax utanför Stockholm, Haninge kommun, nappat och fastslagit att man både vill värna sitt dricksvatten och ta tillvara växtnäringen. Via medel från Havs- och vattenmyndigheten bygger man nu ut ett retursystem av källsorterat toaavfall som dessutom står i samklang med LRF:s nya kretsloppspolicy som stipulerar att man bara villa ha högklassig växtnäring.
Med ett utbyggt system för källsorterat toaavfall skulle ingen i Dalarna, eller i Sverige, behöva flytta från sitt hus på grund av helt onödiga, storskaliga och kretsloppsfientliga lösningar, lösningar som dessutom är mycket kostsamma för samhället.
Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskningsassistent på Chalmers, Stadsbyggnad samt Initiativet för hållbart byggande och boende

2017-10-18, Eskilstuna Kuriren, Debatt: Myter om enskilda avlopp

2017-10-18, P1, Upprörd stugägare talar med Tengby
(Tid i programmet: 4:47-10:51)

2017-10-16, TV4, Kalla fakta. Om Fastighetsägarnas situation.
Programmets titel: STUGUPPRORET
Varje år ansluts tusentals hushåll till kommunalt vatten och avlopp. På allt fler håll protesterar nu fastighetsägare mot att tvingas in i det kommunala VA-nätet. På många håll är motståndet organiserat i föreningar och sammanslutningar bestående av hundratals fastighetsägare.

2017-10-13, Västerbottenkuriren. Dyr nota för Umeåbor.
Boende i kustområden i Umeå kommun kan tvingas gå från hus och hem. Beslutsfattarna bör tänka om och skrinlägga planerna på den tänkta storskaliga utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet. Innan kommunen tvingar fastighetsägare att ansluta måste man undersöka alternativa lösningar. Enskilda avloppsanläggningar är bra ur miljösynpunkt….
Roland Ekstrand, Svensk klimatcertifiering.

2017-10, LRF, Jakten på enskilda avlopp onödig
Värmland, Västra Götaland Påverkan på miljön är väldigt liten hävdar forskare.
Hetsjakten på enskilda avlopp är helt onödig. Det hävdar forskare som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utrett frågan. Myndigheterna har helt enkelt inte stöd i fakta för sin kampanj mot enskilda avlopp.

2017-10-11, SR: Inslag om övergödning:
Åtgärder mot gödande utsläpp av fosfor och kväve från land ut i Östersjöns vatten har varit framgångsrika. Idag är utsläppen ungefär på samma låga nivå som på 1950-talet.

Samtidigt har fosfor från jordbruk, avlopp och industrier lagrats på havsbottnarna, i decennier, och när övergödningen gör att bottnarna blir syrefattiga så läcker fosforn ut i vattnet igen, och göder ännu mer.

2017-08-09 SR, Tvångsansluten till kommunalt avlopp, mitt system är bättre. 
Just nu pågår flera projekt runt om i landet där kommunerna byter ut enskilda VA-anläggningar och ersätter de med kommunalt vatten och avlopp.

Syftet är förse hushållen med rent dricksvatten och samtidigt ta hand om avloppet på ett säkert sätt, men billigt är det inte. Det kostar mellan  150 000 och 400 000 kronor bara i anslutningsavgift men kommunerna brukar försvara sig med att säkerheten ökar och att det är bra för miljön.

Håller man inte med kommunen och tycker att man själv har en bättre anläggning, ja då blir det svårt. Det har familjen Solvarm som bor i ett ganska ovanligt hus i den lilla byn Sikhall norr om Vänersborg i Västergötland.

2017-07-28, Nya Tider v30, 300 000 hushåll riskerar miljardsmäll
Drygt 300 000 hushåll med enskilt avlopp riskerar att drabbas av kostnader på uppåt ett hundra tusen kronor, i många fall till ingen som helst nytta. Nya Tiders granskning visar att myndigheterna jagar privatpersoner med krav på att bekosta dyra anläggningar medan de verkliga problemen inte angrips…..

SVD 2017-05-30, ”Enskilt avlopp inte största miljöboven”
Kraven får inte vara högre på enskilda avlopp än på kommu­nala reningsverk.

Hur ska vi klara av att rädda Östersjön från övergödning? Det behövs krafttag. Tillförseln är över 30 000 ton fosfor per år. Havsbottnen dör.
Just nu är det populära svaret att vi måste ta itu med de enskilda avloppen.

Tyvärr kan vi inte rädda Östersjön genom att punktmarkera de enskilda avloppen. Vi måste se till att utsläppen av fosfor minskar på riktigt – och att vi försöker vara kostnadseffektiva när vi räddar havsmiljön, skriver Anna Werner, Villaägarnas Riksförbund.

SVD 2017-06-04, ”Tveksam miljövinst när enskilda avlopp byggs om”
Fosforläckaget från enskilda avlopp anses resultera i övergödning av sjöar och vattendrag. Men frågan är om en ombyggnad av enskilda avloppsanläggningar skapar den miljöförbättring som man tror? Det skriver Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering AB.

2015-11-22, Stelbent va lagstiftning gynnar fel lösning
Småhusägare och kommuner drabbas nu på löpande band av orimliga kostnader för nya VA-lösningar. Lagen styr mot stora ledningsbundna nät, istället för att främja robusta anläggningar med låg produktion av avloppsvatten eller arbete uppströms med att få bort farliga kemikalier. Därför måste VA-lagstiftningen ses över, skriver flera debattörer gemensamt….