TV, Radio, Tidningar

 • Köping, Bblat/En skrämmande arrogans av Köpings makthavare - Insändare: En skrämmande arrogans av Köpings makthavare. Man kan ha olika uppfattningar om kommundelsnämnden i Kolsva skall vara kvar eller avskaffas. Men frågan måste handläggas i enlighet med demokratins principer och den svenska modellens fundament. I detta fall har kommunledningen brutit mot ett antal ”svenska principer”. Låt mig exemplifiera i
 • BBlat, Köping/Kolsvaprotester slogs ned av majoriteten: ”Det känns surt” - Partipiskorna ven och kvällens omröstning slutade som väntat med att motståndet kördes över. Men protesterna mot nedläggningen av Kolsva kommundel har splittrat kommunen. Däremot verkar debatten inte ha splittrat partierna i kommunfullmäktige. Med siffrorna 32 mot 17 gick majoritetens förslag igenom. Köpings politiska ledning stärker greppet om Kolsva och väljer
 • BBlat/Tack och lov för att vi inte flyttade till Kolsva - Låt mig berätta om min och min familjs situation, för att ge fler perspektiv på vad ni demonterar nu när ni lägger ner Kolsva kommundelsnämnd. Jag och min familj bor i dag i Stockholm, i en stadsdel vi älskar och med en gård full av lekkompisar som vore det en bullerby­idyll.
 • Bill Gates mål är att rädda liv och pengar genom att återuppfinna toaletten. Bråttom till framtidens toalett. - How Bill Gates aims to save lives and money by reinventing the toilet Bloomberg Bill Gates thinks toilets are a serious business, and he’s betting big that a reinvention of this most essential of conveniences can save a half million lives and deliver $200 billion-plus in savings. Read the full story
 • LRF/ Falkenberg dömer ut eget avlopp - Anslutna fastigheter förbjuds släppa ut och hotas med vite. Falkenbergs kommun har dömt ut en av sina egna avloppsanläggningar. Anslutna fastigheter förbjuds använda avloppet, och hotas dessutom med viten. – Detta är myndighetsmissbruk, säger en av fastighetsägarna. Hetsjakten på enskilda avlopp fortsätter. Många kommuner dömer ut enskilda avlopp, ofta på
 • SVT/Usel beredskap för dricksvattenkriser - Publicerad 4 november 2018 Vad händer om vattnet sinar, eller om dricksvattnet som kommer ur kranarna blir otjänligt? Framöver kommer klimatförändringarna att kräva stora investeringar i vårt VA-nät, som redan är dåligt. Svenska VA-ledningar är i uselt skick, och behoven av utbyggnad och renovering är skriande, konstaterar Hampe Moberg, vd för
 • Miljonkostnader för avlopp i Munkedal - Man kan inte tro att det är sant men kommunen driver frågan vidare, läs min lilla insändare Miljonkostnader för avlopp i Munkedal, i Bohuslänningen Tom H
 • DT/Piteåmodellen för att bedöma behovet av gemensamma va lösningar. - (anm webredaktören: Då det är omständligt och tidskrävande att göra fackmannamässiga grundliga undersökningar på plats, i enlighet med lagens krav, så har bl. a GIS metoden tagits fram. Den innebär att utgående ifrån markkartor på jordtyper mm så kan man avgöra hur ett torde se ut och därmed kunna rita
 • Ledarsidorna.se/Joseph Schumpeter och hotet som kom in från sidan -   Jag som webredaktör skrev som svar och reaktion till Michael Richter (Lpo) ang en motion de arbetar med: kring en modernisering av kommunens miljöhantering. ”Det verkar inte finnas någon respekt kvar för äganderätten och andras egendom. Det är som nyvalde presidenten i Brasilien uttryckt det- där ursprungsbefolkningen bor finns
 • Köping, Magazin 24/Ledare: Kolsvas kommunala framtid (byt kommmun) - Jan Kallberg skriver om Kolsva kommundel. Krönika · 3 nov, 2018 kl. 13:20 Om det är så att äktenskapet med Köpings kommun nått vägs ände bör man fundera på alternativ. Det kan vara dags för Kolsva att titta efter andra lösningar som inte längre innefattar att Rådhuset i Köping är inblandat. När
 • Köping, ledare Bblat/ Karl Beijbom: Respektera demokratin och invånarna i Kolsva - Det finns en liten ort i världen, som heter Kolsva och ligger i Västmanland. En bruksort från 1500-talet. En ort med egen identitet, egen stolthet, egen kultur och egna traditioner. Kolsva, i dag 4000 invånare, blev en del av Köpings kommun 1970. Kolsva fick en egen, fristående kommundelsnämnd 1986. Kolsva kommundel
 • Köping, Bblat/ Missnöje när nyvalda fullmäktige samlades – Kolsvafrågan återremitterades - VA-frågan vid Norra Mälarstranden och missnöjet med planerna på att lägga ned Kolsva kommundelsförvaltning och -nämnd var frågor som blev en rivstart för de nyvalda och omvalda kommunpolitikerna på måndagen. Det var ett nytt kommunfullmäktige som samlades för upprop på måndagen i Köpings Folkets hus. Men ändå var det gamla
 • Köping, Bblat-ledare/ Karl Beijbom: Kör inte över Kolsvaborna - S, V, M och L avser att lägga ner kommundelsnämnden Aldrig förr i Köpings politiska historia har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Liberalerna visat en sådan absolut enighet, ett sådant gemensamt engagemang, som vid sammanträdet i kommunfullmäktige i måndags. Dessa fyra partier, som i oräkneliga frågor i hundra år betraktat varandra som
 • Köping, Bblat/ Se upp Kolsvabor! Kom till Stora torget och säg: Nej! - Oavsett vad Kolsvaborna än sade var det fel. Allt är mycket bättre i Köping och ni skall inte tro att ni är så duktiga i Kolsva. Sådana svar gav Köpings kommunledning de 500 kolsvabor som hade mött upp i till medborgardialog i Malmahallen. Det enda som kom ut av mötet var
 • Köping, Bblat/ När maktfullkomligheten tagit överhanden - Elizabeth Salomonsson (S) bestämde sig långt före valet att Kolsva kommundelsnämnd skulle bort. Hennes beslut beror inte på en sent framlagd utredning av Köpings förvaltning. Att hon som kommunstyrelsens ordförande och ledande S-politiker i Köping hemlighöll detta för väljarna före valet är under all kritik. Den trogne hataren av Kolsva
 • Köping, Bblat/Styret i Köping: Tomma ord och politiska floskler - Invånarna i Köpings kommun ska vara informerade, delaktiga och ha inflytande. Invånarnas synpunkter är nämligen viktiga för den kommunala verksamheten och det är också angeläget att fler invånare deltar i den demokratiska utvecklingen. Denna stolta programförklaring kan man läsa på kommunens hemsida. Men − det är bara tomma ord och politiskt
 • Köping, Bblat/ Kolsva kommundelsnämnd – debatten fortsätter: Detta är maktmissbruk - Vad blir bättre i Köping om Kolsva kommundelsnämnd försvinner? Ni som sitter i kommunfullmäktige, förstår ni vad som håller på att hända? Certifieringen som har varit en av grundpelarna i KDN:s verksamhet kommer att försvinna. Rektorerna i Kolsva har arbetat ungefär lika länge som herr Eklund varit skolnämndens ordförande och då
 • SVT, Filipstad/Filipsstads tätort utan vatten, koka dricksvattnet - Filipstads tätort utan vatten Publicerad 26 oktober 2018,  Vid sextiden på fredagsmorgonen drabbades Filipstad av en större vattenläcka. Hela tätorten var utan vatten fram till klockan 21. Både OLW och Barilla tvingades stoppa sin produktion. Ett larm om hög vattenförbrukning kom klockan 06 under fredagsmorgonen. Läckan lokaliserades vid 07.30-tiden. Det var
 • Land Lantbruk/ Slam ett giftigt och ohälsosamt gödningsmedel - https://www.landlantbruk.se/lantbruk/slam-ett-giftigt-och-ohalsosamt-godningsmedel/ ”Slam ett giftigt och ohälsosamt gödningsmedel” | Land … Svar till Kersti Linderholm. Slam från reningsverk innehåller inte bara dioxiner utan tusentals andra hälsovådliga miljögifter och rest- och nedbrytningsprodukter vi inte vet så mycket om, eftersom ingen har tagit reda på det.. Tusentals kemiska produkter från det moderna samhällets
 • Köping, Bblat/ Kolsvaupproret demonstrerar på söndag: ”Gör kommundelsnämnden till valfråga 2022” - Webredaktörens kommentar: Politikerna i Köping lyssnar inte. Återigen ett stormöte, där politikerna inte lyssnar.Vi hade vårt stormöte i maj 2017, samma sätt att agera hos politikerna, som möttes med buanden av publiken. Anders Brage på Bblat skrev efteråt ”Många frågor, få svar från kommunen”, som överskrift till förstasidan.  Artikeln hittar
 • DN/ FBI: Sverige kan drabbas av fler dataintrång - Dataintrång av just det slag som DN kunde avslöja att Försvarsmakten har utsatts för blir allt vanligare. Den varningen kommer nu från både FBI och MSB i Sverige. Utpressning och stöld av lösenord kan vara målet……
 • Bohuslänningen/ Hög tid att ändra avloppslagen - Hög tid att ändra avloppslagen Vem vill få ett brev hem med en faktura på några hundra tusen kronor i avloppskostnader? LAV, Lagen om allmänna vattentjänster, har kommit att bli den bittra orsaken till att människor i storstädernas kranskommuner tvingas utöka sina banklån alternativt tvingas sälja sitt älskade lantställe eller
 • UNT/ Avlopp stoppar Knivsta kommun - Avlopp stoppar Knivsta kommun 2016-05-02 Knivsta kommun skulle kunna växa på landsbygden. Men lagstiftning om kommunalt vatten och avlopp sätter ofta stopp. Björn-Owe Björk (KD) arrangerade under måndagen, tillsammans med riksdagsledamoten och Caroline Szyber (KD), en pressträff i Knivsta för att belysa problemet. Enkelt beskrivet handlar det om lagstiftningen som
 • GP/ Ändra LAV – trygga våra hem - Ändra LAV – trygga våra hem GP 29 juni 2015, DEBATT Ingen vill faktureras flera hundra tusen kronor i avloppskostnader. Ändå är LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) den bittra orsaken till att människor i storstädernas kranskommuner tvingas utöka sina banklån eller tvingas sälja sitt älskade lantställe eller länge inbodda hus, skriver
 • Bohuslänningen/Avlopp kan bli dyrt för Kurt - Avlopp kan bli dyrt för Kurt 5 juni 2015 LYSEKIL Fastighetsägare med bristfälliga avlopp tvingas investera stora summor för bättre rening. Kurt Wallin, bosatt i Lysekils kommun, får inte släppa ut avloppsvatten från sitt bostadshus från och med den 7 juli men han har överklagat beslutet. Nu har frågan hamnat i
 • Ny Teknik/ Ingen fosforbrist längre. Motivet från Svenskt Vatten att sprida avloppsslam på åkrarna är därmed borta. - Ny Teknik, Process Nordic: 2018-09-24. Ny teknik producerar strategiska mineraler från gruvavfall. Nu går LKAB officiellt ut om att återvinna fosfor ur Apatit tillsammans med Ragn-Sells och dotterbolaget EasyMining. Man säger sig producera 5 gånger Sveriges behov. LKAB investerar i pilotanläggningar för att tillsammans med miljöföretaget Ragn-Sells industrialisera en ny
 • Eskilstuna, Folkesta/ Centrum för Rättvisa: Villaområdet som skulle bli industriområde och som nu är spökstad - BOENDE I FOLKESTA MOT ESKILSTUNA KOMMUN   Folkestaborna ger sig inte Kalla faktas program ”Spökstaden” sänds på TV4 klockan 21.00 tisdagen den 13 september 2016. Programmet handlar om Eskilstuna kommuns olagliga hantering av de boende i Folkesta. Trots att kommunen för sex år sedan tömde området och tvingade de boende att
 • Land/ Se på hur Finland skött avloppsfrågan. Nej tack till mer byråkrati kring de enskilda avloppen. - Ledare 15 juni 2018. Nej tack till mer byråkrati kring de enskilda avloppen I Finland har politikerna lyssnat på landsbygdsborna om de enskilda avloppen, men i Sverige tvingar myndigheterna fastighetsägarna till stora investeringar, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare. Vårt pragmatiskt sinnade grannland Finland förtjänar ofta att vara föredöme. Så är
 • Hållbart Byggande/ 200 000 små avlopp saknar godkänd rening - Tidningen hållbart byggande har en artikel om små avlopp.  300 ton fosfor och 3 100 ton kväve släpps ut från de drygt 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige som idag saknar godkänd rening. Det konstateras i en färsk rapport från Svenska Miljöemissionsdata…..      
 • Land/ Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull. - Tidningen Land: Debatt/ Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull” ”Vi bönder måste genom LRF ta Livsmedelsverkets utlåtande på allvar där de slår fast att intaget av miljögifterna dioxiner och PCB hos barn utgör en ‘betydande risk'”, skriver Lars Hylander i ett debattinlägg. Med förvåning läste jag Jan Eksvärds ifrågasättande av ett
 • Land Lantbruk/Kommunens VA-planer kostar honom en miljon - land sept s1 land sept s2      
 • Bblat/ Äntligen kan fastighetsägare med små avlopp få en seriös behandling. - Insändare Bblat Avloppsbedömnningen ska vara neutral Enligt uppskattning från Havs och Vattenmyndigheten finns det cirka 700000 fastigheter som har små avlopp med vattentoalett som inte är anslutna till VA nät. I debatten påstås att de små avloppsanläggningarna svara för 15 % av fosforpåverkan på våra recipienter. Många fastighetsägare har fått
 • Villaägarna/Ståndpunkter gällande kommunalt VA, nov 2017 - Mail växling med Anna Werner nov 2017, samt en egen kommentar. Dessa två förändringar, skulle göra att kommunerna tog sig en ordentlig funderare innan de valde var de ska dra ut VA-nätet: 1, Man ska inte behöva betala för kommunalt VA förrän man ansluter sig rent fysiskt.  2, Har man
 • Magazin24/Gör omtag för Norr Mälarstrand. Vi redovisar partiernas ställningstagande. Omtag eller ej. -
 • Villaägarna har i nummer nr 4-18, sept-okt. sammanställt ett antal frågor och svar till partierna.  - Villaägarna har ställt 12 viktiga frågor om boende , och redovisar detta i nr 4 år 2018. Fråga 10 gäller VA. När ett område får kommunalt VA – tycker ni man ska betala anslutnings-avgift för kommunalt VA oavsett om man kopplat på sig till det kommunala VA-nätet eller inte? KD
 • Bblat/Avstängd gata och missfärgat vatten efter läcka på Nibblesbackevägen - Bblat: Avstängd gata och missfärgat vatten efter läcka på Nibblesbackevägen En läcka ger missfärgat vatten i området under förmiddagen, men missfärgningen är ofarlig, rapporterar kommunen. En vattenläcka där Nibblesbackevägen möter Ringvägen har lett till att boende i området fått missfärgat vatten i kranarna. Företag med lokaler längs med Kramstagatan är
 • SR-P4 Västmanland/Inbrott på Salas vattenverk – Säpo inkopplat - Salas Vattenverk kan ha blivit utsatt för ett sabotage. Ett inbrott på en del av vattenverket upptäcktes där en eller flera personer har tagit sig nästan ända fram till vattnet. Lyssna på reportaget
 • Säffle-tidningen/Många avloppsfrågor att besvara - Säfletidningen 2018-06-29 Nysäter: Förslag som blir dyra för oss på landet Det finns en ny utredning om avlopp och deras miljöpåverkan. Den heter ”Vägar till hållbara vattentjänster” och lämnades till regeringen i maj i år. Utredningen är nu ute på remiss och det är viktigt att många läser och tycker
 • Från centrala Göteborg till torp och vegansk odling: ”Känns så skönt att göra tvärtom” - Kärleken till Göteborg var inte stark nog. Odling och självhushåll lockade Dan Palmqvist och Josefine Arnar till Delsbo i Hälsingland, och det lilla torpet i byn Kila. Webredaktörens fundering: Är det politikerna i staden som skall bestämma om hur människor skall ha det långt ute på landsbygden eller är det
 • Lidköpings kommun uppmanar – Koka dricksvattnet - VIKTIGT MEDDELANDE: Det kommunala dricksvattnet är otjänligt i Lidköpings kommun och kan vara förorenat i Grästorps kommun, i Västra Götalands län. Räddningsledaren uppmanar alla att koka vattnet. Lidköpings kommun uppmanar: Koka dricksvattnet Tarmbakterier har upptäckts i det kommunala dricksvattnet i Lidköping. Det innebär att allt dricksvatten måste kokas innan man
 • Köping/Bblat: VA-bråket: Stugägarna sågar Köpings VA-svar - Bärgslagsbladet 1 aug, artikel 13 om VA bråket. Köpings kommun publicerade den 18 juli 2018 en insändare där man uppger sig svara på olika frågor angående VA-frågan. Den är helt uppenbart ett spel för gallerierna. Kommunen erkänner att man ”inte varit tillräckligt bra i sin kommunikation kring detta komplexa ärende”,
 • Bohuslänningen/Munkedals nya översiktsplan, ÖP 18, är nu ute för samråd. Förslaget är återigen att bygga ut Gårvik och Tungenäset till ett stort villasamhälle, försörjd med ett gammalmodigt avloppssystem. - Förstör inte vår idyll i Gårvik Munkedals nya översiktsplan, ÖP 18, är nu ute för samråd. Förslaget är återigen att bygga ut Gårvik och Tungenäset till ett stort villasamhälle, försörjd med ett gammalmodigt avloppssystem. Enligt kommunens planering skulle processen ha startat mycket tidigare och varit klar 2017. Min tolkning av
 • Västerbottens mellanbygd/Inventering som hotar landsbygd - Insändare 19 juli 2018 Det finns avlopp runt om i vårt land som absolut måste åtgärdas. Men när myndighetssverige slår till drabbas ofta alla. I Sverige ska alla behandlas lika och då tittar man inte på ett avlopps påverkan utan på den reningsteknik som avloppet har. Havs och vattenmyndigheten som
 • VLT: Omfattande strömavbrott drabbade flera kommuner - 2018-07-29: Omfattande strömavbrott drabbade flera kommuner Strax före klockan 13 på söndagen gick strömmen för fler än 6 000 av Mälarenergis abonnenter i främst Kungsörs och Köpings kommuner men också i delar av Hallstahammar och Arboga. En knapp timme senare hade så gott som alla fått strömmen åter. 208-07-27: Nära 2 000 hushåll
 • Land/Nya regler för enskilda avlopp kväver landsbygden - Arbetsmiljöverket smyger in nya regler för tömning av enskilda avlopp – utan tydlig kommunikation och tid för anpassning. Vad göra om man bor på landbygden och är berörd av detta? Antingen flytta till stan eller övergå till utedass som i gamla tider, undrar debattören Torbjörn Lindahl, berörd fastighetsägare. Om du
 • Norrtälje tidning/Enskilda avlopp duger gott - ”Det påstås att kommunal VA är mer långsiktigt hållbart än enskilda lösningar”, skriver Britt-Mari Canhasi, Sune Rehnberg och Ingmar Ögren. Den 19:e februari antog Norrtälje kommunfullmäktige ”VA-plan för Norrtälje kommun”. Ingen protesterade utom Sverigedemokraterna, som framförde kritik på två punkter: Det påstås att kommunal VA är mer långsiktigt hållbart än enskilda
 • Avloppets kväve och humus bör också återvinnas - Även slamfrågan är en het denna sommar. Carolina Skog har tillsatt utredning för utreda stopp för slamspridning och återvinning av fosfor. Kan möjligen vara bra men risken för suboptimering är uppenbar. I denna replik framhålls detta och att regeringen måste satsa på vattensnåla och sorterande system. https://www.dn.se/debatt/repliker/avloppets-kvave-och-humus-bor-ocksa-atervinnas/ Miljöminister Karolina Skog
 • Bohuslänningen/Ingen annan slutsats kan dras än att det är odemokratiska krafter som enbart är ute efter exploatering av Gårvik - Bohuslänningen/Munkedal-Gårvik DEBATT OCH INSÄNDARE, 23 jul, 2018 Att påbörja ett arbete innan alla tillstånd är klara, kan inte tolkas på något annat sätt än att den lilla människan i samhället skall köras över. Kommuntjänstemän skall lära sig att ta hand om de människor som bor i kommunen. Vilket öde skall naturen
 • Land Lantbruk/Bakterier i stället för slamtömning - Bakterier i stället för slamtömning (Fler artiklar i va-ämnet hittar du också via länken) 2016-12-02: Med hjälp av bakterier och kemisk syresättning behöver enskilda avlopp inte tömmas på slam. Dessutom sänks fosforhalten till en i de flesta fall godtagbar nivå. Det visar fleråriga tester i Gislaved. En gång i månaden plockar
 • GP/ Debatt: Vattenkrisen visar att vi behöver en bättre samhällsplaning - GP/ Debatt: Vattenkrisen visar att vi behöver en bättre samhällsplaning Marknaden in – samhällsplanering ut Man kan tycka vad som helst om statlig inblandning men någon typ av samordning är nödvändig när långsiktiga hushållningsfrågor ska omsättas i planer och beslut. Detta innebär inte per automatik att staten alltid gör rätt
 • Västerbottenskuriren: Kommentar till Lars A Grahns replik: ”Centralt avloppsinsamlande är bäst” - Kommentar till Lars A Grahns replik: ”Centralt avloppsinsamlande är bäst” publicerad i Västerbottens Kuriren den 6 juli. Mänskligheten står inför tre stora utmaningar: – klimatförändringen – livsmedelsförsörjningen – energiförsörjningen De stora svårigheterna gällande livsmedels- och energiförsörjningen kommer att sammanfalla på tidsaxeln. Oljan och den brytbara fosforn kommer att ta slut
 • Bblat/ MP: Skydda Mälarens vatten, samt kommentarer till insändaren - Insändare i Bblat: Skydda Mälarens vatten Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Över två miljoner människor får sitt vatten från Mälaren. Vi har gjort resan från 1960-talets badförbud till dagens klart renare Mälaren. Men en bit av resan kvarstår. Övergödning, främmande arter, bekämpningsmedel, miljögifter och fossilbränsledriven båttrafik med sina utsläpp hotar
 • UNT: Avloppsledning flöt upp till ytan - Det var inget sjöodjur som syntes vid Garnsviken i Sigtuna utan en gammal avloppsledning som troligtvis på grund av gasbildning flutit upp till ytan. Nicklas Kihlberg 10:58 | 2017-08-02 Både Sigtunabygden, Sigtuna kommun och Sigtuna vatten och renhållning har under början av veckan tagit emot tips och anmälningar om ett
 • Bblat/ Köping svarar på VA-frågor och lanserar särskilt webbsida - Insändare: Köping svarar på VA-frågor och lanserar särskilt webbsida Vi vill ge helhetsbilden kring arbetet med vatten och avlopp till norra mälarstranden. Under våren har diskussionerna kring arbetet med att bygga vatten och avlopp till norra mälarstranden intensifierats. Det har varit många artiklar och insändare i tidningarna till exempel. Vi
 • DN Debatt ”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart” - ”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart” Fosfor är livsavgörande för produktionen av mat. Det är en ändlig resurs som Sverige under årtionden kastat bort genom att inte ta vara på avloppsslam. Regeringens nya lag om fosforåterföring måste utformas så att slöseriet upphör så snart som möjligt, skriver miljöminister
 • Bohuslänningen/Uddevalla: LRF-jubel åt slamstopp - Regeringen tillsätter en utredning med målsättningen att förbjuda slamspridning på jordbruksmark. – Underbart att man äntligen tagit intryck av kritiken, säger Torsten Torstensson, LRF i Uddevalla. I torsdags tillsatte regeringen och miljöminister Karolina Skog (MP) en utredning om hur ett förbud ska utformas. Den politiska debatten har varit högljudd om
 • SVT/Värmland: Småhusägare kritiska till kommunens miljöarbete - Småhusägare kritiska till kommunens miljöarbete Att ha enskilt avlopp vid sin stuga kan bli en riktigt dyr historia. Det vet paret Bjerkman utanför Sunne. När kommunen inspekterade deras avloppsanläggning i våras fick de en riktigt kalldusch……
 • Bblat: Mörkar köping VA-kostnaderna? - Mörkar köping VA-Kostnaderna (Via länken hittar du flera artiklar om va bråket i Köping.) I månadsskiftet maj/juni blev Elizabeth Salomonsson (S) och Ola Saaw (M) intervjuade om kostnaderna för va-anslutningen på Norra Mälarstranden och om Gerd på Stäudd skulle kunna bo kvar. Kostnaden de nämnde var 230 000 kr. Det
 • Köping/BBlat: Kan du lova att verka för att beslutet om sjöledning till fastigheterna längs Norra Mälarstranden återtas? - (Uppdaterat 2018-09-04,15:10.) Fråga: INSKICKAT 25 JUNI 2018 – 09:40 Länk till Bblat: Kan du lova att verka för att beslutet om sjöledning till fastigheterna längs Norra Mälarstranden återtas? Roland Karlsson M SVARAT 26 JUNI 2018 – 11:34 Nej, det finns inget i dagsläget som talar för det. Sedan kommer vi
 • Expressen: Min pension ligger under EUs fattigdomsgräns - Artikel i Expressen 19 feb 2017
 • SVT Nyheter: Västernorrland: Hans avlopp underkändes av kommunen – trots rent vatten - Sven-Olof Jansson i Östergraninge i Sollefteå kommun har som många andra med enskilt avlopp fått sin anläggning underkänd av kommunen. Men Sven-Olof ger sig inte så lätt och nu har han bevis på att vattnet är så rent att det går att dricka. Sven-Olof Jansson delar sitt avlopp med fyra
 • Västerbottens Kuriren: Umeå kommun avvaktar med sin Vatten- och avloppsstrategi. Det gäller i huvudsak fritidshusområden. - – Det är det vi strävat efter, säger Lars-Gunnar Hampusson i Mjölebygdens vattenförening. Ny bedömning är en anledning till beslutet. Det är Umeå kommuns näringslivs- och planeringsutskott som beslutat att det ska avvaktas med genomförandet av VA-strategin. Orsakerna är nya rättsfall, ett pågående regeringsuppdrag samt ny bedömning av påverkan på
 • SVD: ”Små avlopp kan felaktigt underkännas” - Tusentals små avloppsanläggningar kan underkännas på felaktiga grunder, på grund av en ny studie. Låt oss hoppas att vi slipper höra politiker som hänvisar till denna undermåliga rapport, skriver Roland Ekstrand på Svensk Klimatcertifiering. Smed-rapporten bygger inte på relevanta data och får till följd att vi får en helt snedvriden
 • Intressekonflikt leder till resurskrävande avloppshantering - Intressekonflikt leder till resurskrävande avloppshantering Svenskt Vatten frågar politikerna om det är deras intressebrist som lett till senaste årens återkommande vattenbrist på somrarna. Problemet är snarare en intressekonflikt, där Svenskt Vatten som huvudaktör för landets kommunala avloppsreningsverk lever kvar i 1900-talets ingenjörsteknik. Den lyckades bra med att förhindra fosfor i
 • Kretsloppslösningar, cirkulär ekonomi, växtnäring, mullbildning osv är det som måste till. Svenskt vatten och va branchföreningar spelar ett fult spel om många miljarder - Denna artikel har jag fått– har inte själv DN – och den bekräftar bara det vi vet! Nu vet fler människor. Kretsloppslösningar, cirkulär ekonomi, växtnäring, mullbildning osv är det som måste till. Med tanke på Svenskt Vatten och VVS Fabrikörernas Råd med flera branschföreningar – som tjänar många miljarder på
 • Debatt i Alltinget: Svenskt vatten undrar ”Vattenbrist eller intressebrist?” - DEBATT. Handen på hjärtat, du politiker som läser detta, hur har du brytt dig om dricksvattenfrågan under mandatperioden? Den tiden är förbi när vi kunde ta vatten för givet, skriver fem företrädare för Svenskt Vatten. ”Vad svarar du och ditt parti de som blir varslade för att fabriken saknar vatten,
 • Lag och Rätt: Lång väntan i avloppsfrågan - Tidningen Lag och Rätt skriver i sin ledare Lång väntan i avloppsfrågan Trycket på kommunerna att bygga ut VA-nätet måste minska och möjligheten för medborgarna att påverka besluten måste öka, enligt regeringens utredare Anders Grönvall. I den riktningen föreslår han ett antal ändringar i lagen om allmänna vattentjänster. Eftersom utredningen
 • LRF: Jakten på enskilda avlopp fortsätter - Värmland, Västra Götaland Staten och kommunerna vägrar ta till sig nya fakta. Enskilda avlopp är den i särklass minsta mänskliga källan till utsläpp av fosfor i haven. Det visar en genomgång av de officiella siffror som staten själv tagit fram. Det måste alltså finnas en annan orsak än miljön till jakten
 • Bblat: Protesterande sommarstugeägare krävde omtag i prestigeladdat VA-beslut - Sista kommunfullmäktige i Köping innan sommaren och innan valet fick en dramatisk inramning då sommarstugeägare från Norra Mälarstranden samlats för en manifestation vid Folkets Hus. Ett femtiotal sommarstugeägare kom till fullmäktigesammanträdet för att ställa medborgarförslag. På bilden ses bland andra Roland Karlsson och Anders Segerberg från styrgruppen. Bild: Anders Brage
 • Succé när alla partier utom ett kom på VA-föreläsning hos drabbade Roland - ”En succé”. Så sammanfattar fiskaren Roland Karlsson i Lilla Sandviken föreläsningen i onsdags, där VA-experten Peter Ridderstolpe inbjudits för att föreläsa för kommunens politiker. Ett minireningsverk för 20 hushåll skulle bli betydligt billigare för de boende i Lilla Sandviken i Dåvö, säger Roland Karlsson och visar den infiltrationsanläggning som redan
 • Bohusläningen: Munkedal: Omdiskuterat va-bygge har startat - Arbetet med den 4,4 kilometer långa va-ledningen till Gårvik i Munkedals kommun har inletts. Bygget av den första etappen har precis satt igång, det handlar om en sträcka på cirka 800 meter….   ….I nuläget är i stort sett alla tillstånd klara när det gäller utbyggnaden. Det som saknas är tillstånd
 • GP, Politikerna måste ta avloppsfrågan på allvar - DEBATT Landsbygdens folk väntar på politikernas svar om avloppsfrågan. En tillsynes ”liten” fråga för stadsplaneringen i Sverige men som kan få stora konsekvenser om svaret uteblir – både politiskt och privat för människor som tvingas lämna sina hem, skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskningsassistent på Chalmers Arkitektur. Enskilda avlopp på
 • SVT Västernorrland: Västernorrland värsta avloppslänet säger branchorganistationen VVS fabrikanternas råd. - Enskilda avlopp rinner många gånger helt olagligt rakt ut i naturen och Västernorrlands län är absolut sämst i landet på att åtgärda problemet. Det visar en färsk undersökning. Det är branschorganisationen VVS-fabrikanternas råd som i en enkätundersökning undersökt i vilken takt de ensklida avloppen i landets alla län åtgärdas…..
 • SVT Nyheter Västernorrland: ”Jakten på enskilda avlopp är en felsatsning” - Kommunernas jakt på enskilda avlopp är ett slag i luften och felaktig, det menar en forskare med mångårig erfarenhet av studier kring avloppssystem. Att enskilda avlopp underkänns vid kommunernas inspektioner är mera regel än undantag. I Sollefteå kommun med omkring 3000 enskilda avlopp räknar man med att 80 procent av
 • Bbat, VA-bråket: Rena diktaturfasoner - Vatten ! Läser stup i ett om folk som har insändare om sjövattenledningen som Köpings kommun vill lägga ner ut till Norra Mälarstrands stugor. Det är väl okej för dom som vill ha det men inte att tvinga på dom som inte vill ha det. De som vill ha det
 • Bblat/VA-bråket: Inte dags för omtag säger Ola Saaw (M) - Svar på Roland Karlssons insändare den 30/6 i Bbl/AT. Det stämmer som Roland Karlsson skriver att jag sagt, att om kostnaden för sjöledningen skulle stiga till orimliga belopp så skulle vi kanske behöva gör ett omtag. Utgångspunkten vid sådana här typ av projekt är det skall finansiera sig självt med anslutningsavgifter från
 • VA-bråket: Kommunalråden värnar mer om sina tjänstemän än om de boende - Tjänstemännen på Tekniska kontoret i Köping arbetar oförtrutet vidare med den ålderdomliga sjöförlagda ledningen på Norra Mälarstranden. Nyligen godkände kommunstyrelsens arbetsutskott en ansökan om lantmäteriförrättning för ledningsrätt. Det kommer i förlängningen att innebära tvångsinlösen av mark för ledningsdragning, eftersom kommunen inte äger någon mark i området. Och i dagarna behandlar
 • Avloppsrör i Mälaren kan brista -
 • VA bråket: Vakna oppositionspolitiker! -
 • Inbjudan: Köpings kommunfullmäktige, miljö och byggnadsnämnd samt berörda tjänstemän på byggnads- och miljökontor till infomation av Peter Ridderstolpe -  
 • Lag och Rätt: Den statlige utredningen, hållbara vattentjänster: Öka flexibiliteten om avlopp - Logga in hos Lag och rätt, och läs hela artikeln! Användarnamn är den e-postadress som utskicket skickas till. Lösenordet är det förnamn du angav när du tog prenumerationen.
 • SR P4, Den nya vattenledningen blir för dyr – Gerd kan tvingas flytta - I Köping vill kommunen bygga en ny vatten- och avloppsanläggning, som innebär att en del som bor i området inte kommer att har råd att bo kvar. En enmansutredning som presenterades för regeringen igår sätter fokus på en fråga som leder till stora konflikter på flera håll i landet, bland
 • SR-P4 Intervju 2018-05-28, Avloppsutredning: Ingen tvångsanslutning - Avloppsutredning: Ingen tvångsanslutning Utredningen om hur kommunerna ska hantera de enskilda avlopp som fungerar dåligt har nu räckts över till regeringen. I Sverige finns det runt en kvarts miljon enskilda avlopp som inte lever upp till reningskraven och över hela landet har det uttryckts protester mot att dessa ska tvångsanslutas
 • Västmanlands nyheter: Får miljonskulder om kommunen vinner -
 • Magazin 24: ”Mörkar Köpings kommun i målet om sjöledning” - Roland Karlsson, boende i Lilla Sandviken, skriver att ”möjligheten att våra barn och ungdomar riskerar att få bada bland bajskorvar är för mig mycket osmaklig”.
 • Hälsingsborgs dagblad: Dyrare va taxa i nytt område i Åstorp - Utbyggnaden av vatten och avlopp i Åstorps kommun leder till en taxehöjning för alla nya anslutningar. Samtidigt diskuteras en särtaxa i Maglaby-Högalid där ett nytt avloppsnät planeras…. … – Om de ska spränga sig fram här flera kilometer kommer det att bli mycket dyrare än de beräknat, säger Ulf Mårtensson, som
 • ATL: Förslag på flexiblare avloppslösningar. Kommunerna bör utreda billigare alternativ -
 • Anders Grönwall i Land Lantbruk: Avloppsfrågan ska kunna lösas mer flexibelt - Ändra lagen så att det blir mer flexibelt för kommunerna att lösa avloppsfrågan och låt kommunerna ta fram långsiktiga planer för hur de hur de vill dra fram kommunalt vatten och avlopp. Det skriver regeringens utredare i avloppsfrågan, Anders Grönvall…….
 • ATL: Kommunalt VA eller eget reningsverk? För Roland Karlsson kostar Köpings kommuns alternativ 37 000 kronor mer, bara i årliga avgifter. - LILLA SANDVIKEN ATL Pensionären Roland Karlsson bor på en jordbruksfastighet utanför Köping vid Mälarens norra strand. Fastigheten rymmer totalt åtta byggnader med vatten och avlopp. Tidigare hade han även sju fritidshus på arrenderad mark. På 90-talet fastighetsbildades arrendetomterna och utökades med tre till totalt tio fritidsfastigheter. För att få tillstånd
 • KLotet SR, Risk för slamberg i Sverige - Hej Igår  (16 maj) sände Klotet ett längre avsnitt om slammet. ”Risk för slamberg i Sverige”  ”Att lägga slam från reningsverken på åkrarna är inte längre en lösning. I värsta fall riskerar det att bildas slamberg när hundratusentals ton om året ska tas om hand av Sveriges kommuner”         (se https://sverigesradio.se/vetklotet  )  Huvudbudskapet var att
 • Insändare i Bärgslagsbladet, maj 2018. Köpings kommun driver vidare sitt vansinnesprojekt mot bättre vetande - Köpings kommun driver vidare sitt vansinnesprojekt mot bättre vetande Köpings kommun driver vidare sitt projekt att bygga ut kommunalt VA i området man kallar Norr Mälarstrand. Detta trots alla relevanta invändningar om att man kommer att skövla naturen genom att spränga sönder urberg i omfattande skala, inkräkta på naturreservat, öka
 • Land Lantbruk 2018-05-10, Enskilda avlopp inget stort miljöproblem - Det är ett märkligt påstående att enskilda avlopp släpper ut orenat avloppsvatten. Och att enskilda avlopp skulle släppa ut lika mycket som kommunala, som Havs- och vattenmyndigheten påstår, är en lögn. Det skriver Börje Berntsson i en replik på Anders Mårtenssons debattinlägg om fastighetsägares ansvar för avlopp…………. …..Att utse ägare
 • VA-bråket: Stugupproret i Köping fortsätter - Insändare i bblat Köpings kommun planerar en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) vid Mälarens norra strand för närmare 100 miljoner kronor. Ett uttalat syfte är att omvandla fritidshus till året-runt-bostäder. Men detta gigantiska infrastrukturprojekt ska betalas av oss, de cirka 230 sommarstugeägarna och boende på området! En utbyggnad
 • SVT-Hälsingborg: Läckor och slukhål kostar stora pengar - Vattenläckor och slukhål kostar NSVA stora pengar. Nu ska över 40 miljoner kronor satsas på vattennätet.  
 • Replik Bostadspolitik, Dalademokraten. Schyman och Engman – glöm inte vanligt folk som hotas av kommunalt VA-bedrägeri - Hej alla! Det är otroligt spännande att läsa om alla de initiativ som tas lokalt av alla er. Jag är mycket imponerad av det som skrivs och framförs. För mig som tidigare var involverad på detaljnivå kring olika utbyggnadsprojekt i våra primära rekreationsområden känns som frågorna ”stått stilla” under ganska
 • P4 Södermanland: Fastighetsägare kan tvingas åtgärda avlopp i onödan - Lyssna på inslaget: Fastighetsägare kan tvingas åtgärda avlopp i onödan. Är reglerna verkligen riktiga? Skall verkligen markbäddar dömas ut för att de är några decennier gamla. Ja kräver regelverket 2006. Men forskarrapporten om markretention visar att markens egen förmåga att fånga avloppets ämnen fungerar. Gräver vi bara ner pengarna i
 • Källsorterande avlopp ska se till att ämnen i avföring återanvänds - Kiss och bajs från Stockholms största reningsverk transporteras dagligen 120 mil till Aitik-gruvan i Norrland. Samtidigt anses cirkulationen av näringsämnen mellan jordbruket och staden vara en av grunderna för ett hållbart kretsloppssamhälle. I Helsingborg tror man sig vara en lösning på spåren.
 • Fritidshusägare på krigsstigen – upprörda över höjda avgifter - Boende i Snatra sportstugeområde strax utanför Karlholmsbruk i Tierps kommun är upprörda över de chockhöjda anslutningskostnaderna för kommunalt vatten och avlopp.
 • Avloppsvatten från 450 000 hushåll rann ut i Östersjön - Orenat avloppsvatten från 450 000 hushåll i ryska Kaliningrad har runnit rakt ut i Östersjön under ett stort antal år.  Nu har ett reningsverk som ska ta hand om avloppsvattnet äntligen öppnat. Kommentar: Vore det inte bättre nu om man satsade energin på att hjälp dom forna öststaterna att sluta förgifta Östersjön
 • Sörmedsjöns byförenings VA-grupp fortsätter arbetet i VA upproret.  - Sörmedsjöns byförenings VA-grupp fortsätter arbetet i VA upproret. – Vi har stridit för att få ha egna avlopp och nu får vi det och då gäller det att ta fram det bästa alternativen säger Rolf Almstedt, ordförande i byföreningen. Se artikeln:  CCF_000004 och CCF_000005
 • Bygga hus.se, länktråd till avloppsfrågor - På hemsidan Bygga hus.se, som står oberoende på konsumentens sida, så finns flera debattforum om va frågorna. Sök på va. Gå in på t ex denna länk, och följ länktrådarna. 
 • SR P1, Studio 1, Protester mot anslutning till kommunala avlopp. Kommer jag kunna ha min fastighet kvar efter valet? - Runt om i landet hörs protester mot kraven på anslutning till kommunala vatten och avloppsnät. Av miljöskäl är kommunerna enligt lag skyldig att bygga och erbjuda avlopp i områden som växer, eller som ligger nära sjöar och vattendrag. I dagarna har nätverket ”VA i tiden”, som samlar berörda fastighetsägare i hela
 • Tvångsanslutning väcker vrede, Inslag i TV4 nyheterna 2018-03-20 - TV4 nyhetsinslag om tvångsanslutning som väcker vrede. Se 7:50 min in i programmet och 2 min frammåt.  
 • DN Debatt. LRF: ”Vi ska sluta ställa landsbygd mot stad – vi behöver varandra - DN DEBATT 20/3. LRF: I rollen som landsbygdens försvarare har vi drivit samma krav år efter år. Med viss självkritik inser vi att frågeställningen nu måste få nytt syre. Vi måste sluta ställa stad mot landsbygd och inse att vi är beroende av varandra och att det finns ett nationellt
 • Finsk modell lösningen på dyra avloppsbyten - Finsk modell lösningen på dyra avloppsbyten Sverige bör undersöka möjligheten att tillämpa det finska systemet för uppgradering av avlopp, som tar hänsyn till både fastighetsägare och miljö, skriver Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe (C).  
 • Gamla ledningar orsakar enormt vattensvinn - Gamla ledningar orsakar enormt vattensvinn
 • VA-lagstiftningen ger maktobalans - Kommentar: VA-lagstiftningen ger maktobalans
 • Dalademokraten, 2018-03-07, Rädda Östersjön, återvinn växtnäring från toaletter - Rädda Östersjön, återvinn växtnäring från toaletter  ”I framtidens kretsloppssamhälle kan man till och med tänka sig att privatpersoner får en mindre intäkt från toalettavfallet. En familj på sig 2 vuxna och två barn ”producerar” växtnäring för att gödsla nästan 1,5 hektar (cirka 15000 kvadratmeter)”, skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare
 • Oxelösund kan bli bas för miljöprojekt. - Så här ska Östersjön nu räddas? Hur seriöst är detta projekt? Teori och praktik brukar ju inte alltid gå hand i hand, i alla fall inte tillsammans med kostnaderna. Måste väl parallellt även kunna finnas andra lösningar också? Tanken verkar god men ska dock finansieras utav någon. Vi vet att
 • 2017-09-13, Centrum för rättvisa hjälper par att överklaga för vägar i Partille. - Paret Lars-Erik Jevås och Christina Nilsson tvingades betala över 300 000 kronor till Partille kommun för vägar som de varken behöver eller vill ha. Utöver avgifterna tvingades de samtidigt att avstå mark utan ersättning. Centrum för rättvisa hjälper dem att kräva tillbaka sina pengar. Den 22 juni 2016 dömde Mark- och miljööverdomstolen till kommunens fördel.
 • Dags att byta ut Köpings stadssigill från 1378 mot en vindflöjel! - Dags att byta ut Köpings stadssigill från 1378 mot en vindflöjel Bergslagsbladet 2018-02-22 Jag blir innerligt glad att Christer Nordling inbjuder till dialog, det är tyvärr dåligt med sånt i övrigt. Nu talar man klarspråk på riktigt. Det handlar enbart om att omvandla ett fritidsområde till fastboende. Här har kommunen
 • GP Ledare, Sonesson: Gör försummade VA-näten till valfråga - Göteborgsposten LEDARE  2018-02-19 Landets VA-nät är ålderstigna och har inte alls underhållits i den takt som krävs. Miljarder fattas. Detta kan få förödande konsekvenser eftersom dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. VA-näten utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Ansvar måste utkrävas….  
 • Bblat/Köping om VA-bråket: Bra med åretrunt-bostäder - Christer Norling, Teknisk chef Köpings kommun ger svar på varför fritidsboendena skall anslutas till det kommunala va nätet. Köping om VA-bråket_ Bra med året-runt-bostäder ”I antagen VA-plan för Köpings kommun, antagen 2014-02- 24, framgår det vilka ambitioner kommunen har beträffande VA-försörjningen. Vi har där presenterat och beslutat om en långsiktig
 • Köping/ 18 miljoner försvann i ”bottenlöst hål” – politiker misstänker friserade siffror - 18 miljoner försvann i ”bottenlöst hål” – politiker misstänker friserade siffror Är det vi på Norrmälarstrand som skalll bidra med finnansieringen? Inför den totala tystnaden och de slutna dörrarna från Köpings kommuns politiker och förvaltning, så är det väsentligt att Köpings kommun visar vad kostnaderna för våra avlopp består av,
 • Framtiden stavas kretslopp: Stuguppror i Orsa vinner laga rätt till eget VA-system! - Förnuft, samlad kraft med kloka människor med kunskap och en vilja av stål kan ge fantastiska resultat, tvivla aldrig på det. Det är ett gäng Orsabor i Dalarna ett bevis på. Allt sedan Johan gjorde ett besök hem till uppfinnaren och entreprenören Carl Lindström för några år sedan och vi fick en
 • Köpings kommun går med miljoner i förlust, vet inte hur - Köpings kommun  bollar med miljonerna. Muddringen av hamnen kostar  mer än planerat. Västerås hamn skall muddras, kostnad 386 miljoner kronor Köpings hamn skall muddras för 238 miljoner kronor. (Lyssna på inslaget från P4 Västmanland, ”Eftermiddag i P4 Västmanland”, kl 14: 59, 1 tim 13 min in i programmet. Slut 1:17:00).
 • Orsa/ Två års kamp gav resultat. VA gruppen och Nätverket VA-i-tiden.se vann striden om avloppen - Orsaborna fick rätt att anlägga egna avlopp Se artikel i Dalademokraten .  
 • Bohuslänningen/ Enskilda kan inte kräva kommunalt avlopp - Replik till Per-Arne Brink 4 februari ”Att skriva att alla är överens om att förenkla planprocessen är oviktigt.” Gårvik är ett område med enskilt vatten och avlopp. Munkedal Vatten har inte, och kan inte ha, ansvar för enskilda avlopp. Ansvaret för enskilt avlopp faller på fastighetsägaren, men kommunen har tillsynsskyldighet
 • Däckfirman navet i Lyse. Karl-Olof fick rätt i avloppsfrågan - Det blåste snålt och småregnade hösten 2016, när Karl-Olof Niklasson visade sin uppfinning för oss; ett litet hyfsat billigt reningsverk tänkt för enskilda villor och familjer. Det kunde, hade han bevisat, rena avloppsvattnet från både fosfor och kväve. En liten luftpump tog hand om kvävet och behållare med kalk band
 • Sätt ledningsplanerna på paus. Bohusläningen om Gårvik/Munkedal - Kommunen har inte gjort någon inventering av avloppen. Det finns ingen anledning att sätta spaden i jorden då man inte vet om investeringarna leder till bättre miljö. ”Låt (den statliga) utredningen visa om det inte finns bättre alternativ för såväl miljön som allas vår ekonomi innan spaden sätts i jorden
 • Forskare och myndigheter inte överens i avloppsfrågan. - 2018-jan. Lantbrukets affärer nr 1. Forskare och myndigheter inte överens i avloppsfrågan. Avlopp i Lbr affärer jan 2018. Se sista stycket där HaV fortsätter att hävda att retentionen beaktas av SMED, trots att SMED själva erkänner att så inte sker! HAV menar att de skall ställa större krav på kommunala
 • Köping/ VA-soppan i Köpings kommun - VA-soppan i Köpings kommun Hur tar Köpings kommun ansvar för miljön ? Kommunen tvångsansluter mot vår vilja 235 fastigheter utmed Norrmälarstrand till en sjöförlagd ledning på Mälarens botten 15 km från Norsaverket till Stora Aspholmen….
2018-jan. Lantbrukets affärer nr 1.
Forskare och myndigheter inte överens i avloppsfrågan.
Avlopp i Lbr affärer jan 2018.

Se sista stycket där HaV fortsätter att hävda att retentionen beaktas av SMED, trots att SMED själva erkänner att så inte sker! HAV menar att de skall ställa större krav på kommunala avlopp, men detta  kan ju inte hävdas förrän de genomförts. Även EU har ju bedömt att svenska reningsverk inte uppfyller kraven på god rening. Senast träffade EU regeringen i slutet av januari för att diskutera förbättringar på området.

Det är ju inte bara ”bristfälliga och olagliga avloppsanläggningar som får krav på åtgärder”. Det är fullt  fungerande markbäddar/infiltrationer och slutna septiktankar som dömts ut.

OM dessa är olagliga så är det fel på lagen som snarast måste ändras för fortsatt tilltro till vårt rättssamhälle.

Se även http://www.va-i-tiden.se/sakkunskap/ om rapporten från forskarna och hur myndigheter undviker att godkänna vetenskapliga rapporter. Treje remissrundan fastnar på KTH, där jävsituation till avloppsindustrin är beklaglig.
Människors berövas sina hem och stugor för att andra har intressen i egna vinster. Finns det någon anledning att vi stolt agerar som världens samvete, när människor tvingas flytta från sina hem runt om i världen på grund av multinationella bolags intressen om skogar, hamnar, nya flotta stadsdelar, när nu sverige inte bara gör likadant, utan även tvingar de som bor i berörda va områdena att bekosta ny infrastruktur, för att städerna vill expandera i deras områden. Stöld kallas det eller expropiation och då betalar man vad det kostar.

 2018-01-03, Folkbladet.
Enskilda avlopp är ingen skitsak för landsbygden

Folkets röst.
Vi inom Landsbygdspartiet oberoende, LPo, har fått signaler från våra medlemmar att många kommuner nu utökat jakten på enskilda avlopp. Fastighetsägarna tvingas göra om sitt fungerande system, ofta med krav på anslutning till det kommunala nätet.

2017-12-24, Samhällsnytt,
Sveriges avloppsrening döms ut – hundratals miljoner i EU-böter hotar.

Även rapporterat av Svenskt vatten, branchföreningen för svenska kommunala reningsverk.

➤ Reningsverken i ett flertal svenska kommuner uppfyller inte de krav på avlopp som EU-ställer. Svenska skattebetalare kan nu tvingas betala många hundratals miljoner i böter om kommunerna inte skärper sig.

Svensk vattenrening brukade vara i världsklass. Nu har standarden sjunkit till en nivå där man anser sig tvungen att åberopa en dispens från gällande EU-minimikrav.

2017-12-25, Entrepenadaktuellt,
Karl-Erik vill stauera exempel med ny reningsteknik

 Karl-Erik Becker är en av många på landsbygden som fått sitt avlopp utdömt. Istället för att gräva en ny, dyr anläggning har han valt att testa en helt ny, mycket billigare metod utvecklad av en uppfinnare på Västkusten.
Ytterligare artiklar om detta.
2017-04-08, SR, P4 Väst, Uppfinnaren Karl-Olof Niklasson har avlidit
2016-14-16, NWT.se/Frykdalsbygden, Ex-kommunalråd tar strid för skitsak
Karl-Johan Adolfsson, före detta kommunalråd, saknar tillstånd för att installera ny avloppsrening på gården i Västra Ämtervik. Nu slåss han i näst högsta instans för att få en småskalig, billig ekovariant godkänd. Domen kan bli vägledande i landet.

2017-12, LRF, Karl-Olof Niklasson hade rätt
Myndigheterna för folket bakom ljuset.

Karl-Olof Niklasson hade rätt. Enskilda avlopp är inget större miljöproblem. När han sa att ”alltihop är en stor bluff”, då låg forskarnas rapport på Havs- och vattenmyndighetens bord. Men myndigheten ville inte publicera den.

En som tidigt började prata om markens förmåga att binda fosfor, och ifrågasatte myndigheternas jakt på enskilda avlopp, var Karl-Olof Niklasson i Lyse.

”Alltihop är en stor bluff”, sa Karl-Olof Niklasson, i en av många intervjuer i media. Karl-Olof Niklasson hade rätt. Det visar den forskarrapport som Havs- och vattenmyndigheten försökt sopa under mattan i två år.

Läs även detta om enskilda avlopp från LRF från okt, nov 2017.

Dalsland byter fokus i avloppsfrågan, nr 6. Miljönämnden fokuserar på kommunala reningsverk istället.
Dalsland väljer att fokusera mer på kommunala reningsverk. Tillsynen av enskilda avlopp kommer att inriktas mer på de där det behövs. Förslaget kommer att behandlas i miljönämnden kommande möte.

Fel prioritering jaga enskilda avlopp, nr 5.
Höga halter tungmetaller viktigare att åtgärda menar forskarna.
Det finns ingen ursäkt för att fördröja publiceringen av rapporten i två år. Det hävdar Lars Hylander, en av forskarna bakom rapporten om enskilda avlopp. Tungmetaller är ett verkligt miljöproblem som man istället borde åtgärda.

Bygg om reningsverken istället, nr 4. Att jaga enskilda avlopp är slöseri med resurser.
Att jaga enskilda avlopp ger inget resultat. Sverige borde istället satsa på att bygga om kommunala reningsverk. Det hävdar en av forskarna bakom rapporten som Havs- och vattenmyndigheten inte vill publicera.

HaV ville inte publicera rapporten, nr 3. Skickades på granskning trots att forskarna skrev om den.
Havs- och vattenmyndigheten betalade den forskarrapport som visar att fosfor från enskilda avlopp inte är något större problem. Men myndigheten blev inte nöjd med resultatet, och vill därför inte publicera den.

Markens förmåga ta upp fosfor underskattas, nr 2.
Forskarrapport – Större delen av fosforn från enskilda avlopp stannar i marken.
Fosfor från enskilda avlopp stannar i marken. Väldigt lite förs vidare till ytvatten. Det visar den forskningsrapport, betalad av Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten visar att myndigheterna underskattat markretentionen.

Jakten på enskilda avlopp onödig, nr 1. Hetsjakten på enskilda avlopp är helt onödig.
Det hävdar forskare som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utrett frågan. Myndigheterna har helt enkelt inte stöd i fakta för sin kampanj mot enskilda avlopp.

2017-12-21, Tvångsanslutning är odemokratisk

Angående beslutet om tvångsanslutning till kommunalt VA av Norr Mälarstrand som tagits av Köpings kommunalfullmäktige undrar jag om kommunstyrelsen överhuvudtaget vet vad de beslutat om.

Vilket/vilka underlag finns för detta beslut? Eller är det tagit med intentionen att det är nog ”bra” för miljön. Miljöpåverkan från Norr Mälarstrand torde redan i dagsläget vara minimal! Det här handlar nog inte om miljön, utan att omvandla området till sjönära permanent boende för att öka skatteintäkter till kommunen och låta nuvarande fastighetsägare stå för notan…..

2017-12-19, UNT (Uppsala nya tidning), Miljonkostnad för kommunalt vatten

Knivsta kommun väljer att gå vidare med sina planer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp på landsbygden – samtidigt som regeringen diskuterar en lagändring i frågan.

Anslutningsavgiften per hushåll på landsbygden som kopplas till kommunalt vatten och avlopp beräknas ligga på drygt 200 000 kronor, enligt kommunalrådet Björn-Owe Björk (KD)

– Vi har hamnat i en situation där byggnation på landsbygden försvåras på grund av VA-lagstiftningarna (vatten och avlopp, reds. anm.). Enligt lag ska man ha kommunalt vatten om man har 10 till 20 grannar, eller fler. De boende i området kan då behöva betala en dyr avgift för anslutning vid tomtgränsen, säger Björn-Owe Björ

2017-12-15?, Bostadsministern tror på alternativa avloppslösningar.

Intervju med Bostadsminister Peter Eriksson  gjort av TV4.

2017-12-11. Dagens insändare i Bärgslagsbladet.

150 000 kronor till VA-nätet_ _Utan att ens komma åt en kaffekopp med vatten
….Jag tycker det är orimligt att från dag till annan få denna kostnad slängd i ansiktet då ingen information av något slag har utgått till oss. Nu pågår i stället en osmaklig kohandel….

2017-12-10, Brev till SR Ekot

Kent Leonardsson har varit i kontakt med Sveriges Radio, ekotredaktionen och deras granskande journalister vid flera tillfällen. De har lovat att ringa åter, men så har inte hänt. Till slut så skrev Kent ett brev till Olle Zachrison, chef för ekoredaktionen, och begär en förklaring på varför inget händer från deras del. Det som händer i landet är en kommunal våltäkt i ”Metoo”-anda på fastighetsägare som har hus på landsbygden runt om i sverige. Varför skildras inte detta, är locket på från våra politiker?

2017-12-04, Bärgslagsbladet, Vi är ofta rättslösa i VA frågor
2017-11-29, Mora Tidning.
Orsas VA-uppror sprider sig- kräver stopp för utbyggnad

Uppropet startade i Orsa och sprider sig över hela landet. VA- upproret kräver totalstopp för kommunernas VA utbyggnad. Nybildade nationella nätverket VA i tiden har redan hunnit träffa politiskt sakkunniga på Miljödepartementet. De är också inbjudna till överläggningar med regeringens speciella utredare Anders Grönwall……

 

2017-11-21

”Långtifrån cirkulär ekonomi i avloppssektorn”

2017-11-17, Bergslagsbladet
Muddring ska minska gifthalten enligt Köpings tekniska chef.

Vid muddringen av Köpingsviken kommer stora mängder av TBT att avlägsnas från botten och vattnet kommer därför med tiden att bli renare…..

(Webbredaktörens anm: Jag har aldrig förut hört att man skall rädda sjöarna genom muddring, och samtidigt få rätt till att fördröja god ekologisk status i vattnet pga detta.
Parallellt med att kräva att fritidshusområden som ligger utmed Mälaren, skall anslutas till kommunalt va, med motiveringen att därmed minska på näringstillförseln från enskilda avlopp och att rädda badvikarna från att förstöras, så vill Köpings och Västerås  kommuner muddra i fartygsrännan och i hamnarna för att kunna ta in större båtar och större hamnar.
Motivet till detta är att om större båtar används så kommer trafiken på Mälaren att möjliggöra större lastmängd med färre båtar, och därmed också minska antalt gånger uppvirvlingen av sedimentlagren sker. Idag går ca 5 båtar i veckan in till Köping, så minskningen är marginell.

Fritidsbåtar drivna av fossila bränslen utgör dock en risk för miljön för Mälarens inre del och därför har några politiker i Kungsör och Arboga gemensamt lämnat in en motion om att förbjuda fritidsbåtar med

2017-11-06, Bergslagsbladet, VA-soppan i Köpings kommun 20171106

Hur kan ansvariga politiker i Köping ha mage att tvångsansluta oss och sedan utsätta Mälaren som dricksvattentäkt för två miljoner invånare för konsekvenserna och miljöeffekterna av det livsfarliga TBT genom att muddra….

2017-11-01, SR Klotet.
Bråttom till framtidens toalett.
Vattentoalettens nackdelar blir tydliga när ett land som Indien ska hitta sanitetssystem till den halva miljard invånare som idag uträttar sina behov i det fria.

2017-11-01, Västmanlands läns tidning.
Omyndigförklara inte, ge människor, talerätt i fråga om sitt eget avlopp
Hur är det möjligt att en fastighetsägare kan få en räkning från kommunen på flera hundra tusentals kronor utan att haft möjlighet att påverka den. Bakgrunden är att kommunen fritt kan besluta om…
Roland Ekstrand

2017, SvD, Onödiga investeringar i vatten och avlopp
Onödiga investeringar i vatten och avlopp Att plåga fastighetsägare med åläggande om att bygga om sina avloppsanläggningar som inte har någon betydelse för den lokala miljön bör stoppas….
Roland Ekstrand VD Svensk Klimatcertifiering AB

2017, SVD Replik, Tyckande om småskaliga avlopp
Vilken grund finns för påståendet att 15 eller 18 procent av fosforn i avloppsvattnet från små avlopp når sjöar och hav. SMEDS rapporten som ofta används som referens påpekas att de beräkningar man gjort utgår ifrån vilken typ av avloppsanläggning man brukar och tar ingen hänsyn till att marken kommer att ta upp fosfor efter själva avloppsanläggningen…
Roland Ekstrand

2017-10-23, DalaDemokraten,  Det finns en lösning där vi kan vara rädda om dricksvattnet och säkra växtnäring.
Cirka en tredjedel av vårt dricksvatten förorenas av toalettavfall. Två viktiga framtidsresurser – rent vatten och naturlig växtnäring – blandas i dag i VA-system och blir istället ett problem. Men det finns en lösning, skriver debattören Ulf Svensson, civilekonom.

För närvarande pågår en intensiv debatt kring enskilda avlopp, Stugupproret och vattenbristen i vårt land. Tyvärr råder en viss oklarhet om vilka samband som gäller och många har tvärsäkra svar. Senast i Dala-Demokraten från tre samordnare från VA-Fakta.
LÄS VA-FAKTAS debattartikel här: Vatten är vårt viktigaste livsmedel – så se till att säkra VA-nätet
Vi kan konstatera att cirka en tredjedel av vårt dricksvatten förorenas av toalettavfall. Två viktiga framtidsresurser – rent vatten och naturlig växtnäring – blandas i dag i VA-system och blir istället ett problem. En liter urin i toaletten, alltså den bästa växtnäringen, blandas med dricksvatten och annat vatten i reningsverket där det inte går att återvinna. Sjöar, hav och vattendrag förorenas med välkända problem som följd.
LÄS OCKSÅ: Kalla fakta – bybor i Dalarna kämpar mot kommunen för att få bo kvar

Två viktiga framtidsresurser – rent vatten och naturlig växtnäring – blandas i dag i VA-system och blir istället ett problem. En liter urin i toaletten, alltså den bästa växtnäringen, blandas med dricksvatten och annat vatten i reningsverket där det inte går att återvinna, skriver debattören.

Redan idag finns lösningar på problemet att ta vara på växtnäringen utan att använda en droppe vatten. En lösning är källsortering där en metod är långtidskompostering. Denna lösning innebär att man skaffar en toalett som inte behöver vatten, inte kräver avlopp eller elanslutning. Inga rördragningar till någon anslutningspunkt eller betalning av någon avloppsavgift överhuvudtaget. Är detta möjligt!?
LÄS OCKSÅ: Debatt: Enhetliga regler för avlopp kan minska algblomningen

Just det system jag refererar till utvecklades i slutet av 30-talet, vidareutvecklades på 60-talet och exporterades till USA på 70-talet där det fortfarande används. Nu har en storstadskommun strax utanför Stockholm, Haninge kommun, nappat och fastslagit att man både vill värna sitt dricksvatten och ta tillvara växtnäringen. Via medel från Havs- och vattenmyndigheten bygger man nu ut ett retursystem av källsorterat toaavfall som dessutom står i samklang med LRF:s nya kretsloppspolicy som stipulerar att man bara villa ha högklassig växtnäring.
Med ett utbyggt system för källsorterat toaavfall skulle ingen i Dalarna, eller i Sverige, behöva flytta från sitt hus på grund av helt onödiga, storskaliga och kretsloppsfientliga lösningar, lösningar som dessutom är mycket kostsamma för samhället.
Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskningsassistent på Chalmers, Stadsbyggnad samt Initiativet för hållbart byggande och boende

2017-10-18, Eskilstuna Kuriren, Debatt: Myter om enskilda avlopp

2017-10-18, P1, Upprörd stugägare talar med Tengby
(Tid i programmet: 4:47-10:51)

2017-10-16, TV4, Kalla fakta. Om Fastighetsägarnas situation.
Programmets titel: STUGUPPRORET
Varje år ansluts tusentals hushåll till kommunalt vatten och avlopp. På allt fler håll protesterar nu fastighetsägare mot att tvingas in i det kommunala VA-nätet. På många håll är motståndet organiserat i föreningar och sammanslutningar bestående av hundratals fastighetsägare.

2017-10-13, Västerbottenkuriren. Dyr nota för Umeåbor.
Boende i kustområden i Umeå kommun kan tvingas gå från hus och hem. Beslutsfattarna bör tänka om och skrinlägga planerna på den tänkta storskaliga utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet. Innan kommunen tvingar fastighetsägare att ansluta måste man undersöka alternativa lösningar. Enskilda avloppsanläggningar är bra ur miljösynpunkt….
Roland Ekstrand, Svensk klimatcertifiering.

2017-10, LRF, Jakten på enskilda avlopp onödig
Värmland, Västra Götaland Påverkan på miljön är väldigt liten hävdar forskare.
Hetsjakten på enskilda avlopp är helt onödig. Det hävdar forskare som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utrett frågan. Myndigheterna har helt enkelt inte stöd i fakta för sin kampanj mot enskilda avlopp.

2017-10-11, SR: Inslag om övergödning:
Åtgärder mot gödande utsläpp av fosfor och kväve från land ut i Östersjöns vatten har varit framgångsrika. Idag är utsläppen ungefär på samma låga nivå som på 1950-talet.

Samtidigt har fosfor från jordbruk, avlopp och industrier lagrats på havsbottnarna, i decennier, och när övergödningen gör att bottnarna blir syrefattiga så läcker fosforn ut i vattnet igen, och göder ännu mer.

2017-08-09 SR, Tvångsansluten till kommunalt avlopp, mitt system är bättre. 
Just nu pågår flera projekt runt om i landet där kommunerna byter ut enskilda VA-anläggningar och ersätter de med kommunalt vatten och avlopp.

Syftet är förse hushållen med rent dricksvatten och samtidigt ta hand om avloppet på ett säkert sätt, men billigt är det inte. Det kostar mellan  150 000 och 400 000 kronor bara i anslutningsavgift men kommunerna brukar försvara sig med att säkerheten ökar och att det är bra för miljön.

Håller man inte med kommunen och tycker att man själv har en bättre anläggning, ja då blir det svårt. Det har familjen Solvarm som bor i ett ganska ovanligt hus i den lilla byn Sikhall norr om Vänersborg i Västergötland.

2017-07-28, Nya Tider v30, 300 000 hushåll riskerar miljardsmäll
Drygt 300 000 hushåll med enskilt avlopp riskerar att drabbas av kostnader på uppåt ett hundra tusen kronor, i många fall till ingen som helst nytta. Nya Tiders granskning visar att myndigheterna jagar privatpersoner med krav på att bekosta dyra anläggningar medan de verkliga problemen inte angrips…..

SVD 2017-05-30, ”Enskilt avlopp inte största miljöboven”
Kraven får inte vara högre på enskilda avlopp än på kommu­nala reningsverk.

Hur ska vi klara av att rädda Östersjön från övergödning? Det behövs krafttag. Tillförseln är över 30 000 ton fosfor per år. Havsbottnen dör.
Just nu är det populära svaret att vi måste ta itu med de enskilda avloppen.

Tyvärr kan vi inte rädda Östersjön genom att punktmarkera de enskilda avloppen. Vi måste se till att utsläppen av fosfor minskar på riktigt – och att vi försöker vara kostnadseffektiva när vi räddar havsmiljön, skriver Anna Werner, Villaägarnas Riksförbund.

SVD 2017-06-04, ”Tveksam miljövinst när enskilda avlopp byggs om”
Fosforläckaget från enskilda avlopp anses resultera i övergödning av sjöar och vattendrag. Men frågan är om en ombyggnad av enskilda avloppsanläggningar skapar den miljöförbättring som man tror? Det skriver Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering AB.

2015-11-22, Stelbent va lagstiftning gynnar fel lösning
Småhusägare och kommuner drabbas nu på löpande band av orimliga kostnader för nya VA-lösningar. Lagen styr mot stora ledningsbundna nät, istället för att främja robusta anläggningar med låg produktion av avloppsvatten eller arbete uppströms med att få bort farliga kemikalier. Därför måste VA-lagstiftningen ses över, skriver flera debattörer gemensamt….