Vänersborg: Upprop och namninsamling

Stoppa myndighetsutövning som hindrar Solvarms Naturhus med kretsloppssystem. Detta huset sparar på miljön och forskning bedrivs där nya bättre lösningar tas fram. Naturhuset är ett framtidsalternativ och bättre än det kommunala avloppssystem som nu byggs ut längst med Vänerkusten. SKRIV UNDER för att påverka beslutet om tvångsanslutning av Naturhus i Vänersborgs

Äganderätt, rättsäkerhet, LAV

Nedanstående är skrivet av Kjell Edholm Sörfjärden/Nordanstig, men kan anses gälla generellt. 1 kap. Statsskickets grunder ”1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.