Äganderätt, rättsäkerhet, LAV

Nedanstående är skrivet av Kjell Edholm Sörfjärden/Nordanstig, men kan anses gälla generellt. 1 kap. Statsskickets grunder ”1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.