Svenskt vatten, vattenvisionen

  • Lösenordsskyddad: Vattenvisionen och fleras kommentarer - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
  • Vattenvisionen på Svenskt vattens hemsida. Vilka är aktörerna? - Såg just nu att Vattenvisionen finns på Svenskt Vattens hemsida. Intressant beskrivning och presentation; Första meningen: Aktörer i vattensektorn har tillsammans tagit fram en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Plötsligt har ”aktörer” tagit på sig rollen att göra en ”nationellt förankrad” osv – dvs politiken
  • Svenskt Vatten- Vattenvisionen - Svenskt Vatten har tagit ett initiativ att samla ”branchen” i en nåt man kalla Vattenvisionen. WRS blev inbjudna att ge synpunkter. Jag tillsammans med några av mina yngre kolleger skrev i hop detta. Hälsningar Peter   Politikerförslag (små)avlopp M Gardfjell 2018-02-11 190228_WRS förslag på korrigeringar och förbättringar av vattenvisionen WRS