Svenskt vatten, vattenvisionen

 • Filmtips/Östersjön – hot och hopp. Om den kemiska cocktailen som hotar livet - Hej igen alla VA medvetna. Vill tipsa om en film se nedan. Måndag den 25 november TV2 kl. 20:00 Nu har man till och med gjort reklam för filmen på SVT nyheter🙂 Del 14 av 16. Östersjön – hot och hopp. Efter att ha filmat forskning runt Östersjön i tio
 • Avloppsslam- REVAQ-certifiering - REVAQ-CERTIFIERING. (Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet) Certifieringen är framtagen på initiativ av Svenskt Vatten tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel. Den ska visa att kommuns hantering av avloppsslam lever upp till specificerade krav för att nå en kvalitet som gör det möjligt att återföra viktiga näringsämnen till åkermark. Kretsloppet sluts när
 • Dagens samhälle/ Stora prisskillnader på vatten mellan kommuner - Stora prisskillnader på vatten mellan kommuner Prisskillnaden på vatten i kranen kan vara så mycket som 300 procent mellan kommuner. Om prisgapet inte ska öka krävs nu en politisk diskussion och en modernare vattentjänstlag, skriver Pär Dalhielm
 vd på Svenskt Vatten.
 • Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ Om slamspridning enl certifiering, om kommunalt vatten som skall kokas, leveranser som är osäkra - Se länk Avloppsbedrägeriet REVAQ-CERTIFIERING. Certifieringen är framtagen på initiativ av Svenskt Vatten tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel. Den ska visa att kommuns hantering av avloppsslam lever upp till specificerade krav för att nå en kvalitet som gör det möjligt att återföra viktiga näringsämnen till åkermark. Kretsloppet sluts
 • Svenkt Vatten / Webbutbildning för förtroendevalda - Webbutbildning för förtroendevalda. Var med i matchen när besluten skall fattas. Kommentar: Detta är utvald propaganda för svenskt vattens ombyggnadsprogram där de vill göra samma felaktiga antaganden som de gjort tidigare. Valet av personer som presenterar är gjort för att vara maximalt auktoritatvt (nästan polisiärt) fōr att ge intryck av att
 • Facebook gruppen Kalvfjärdens vänner/ Svenskt Vatten, SKL= PR grupper för att expandera avloppsnätet. - Svenskt Vatten är en PR groupp för avloppsindustrin … SKL är en PR grupp för Sveriges Kommuner och Landsting … de två har ett gemensamt ekonomiskt intresse att expandera avloppsnätet i Sverige, som INTE främjar miljö och hälsa ! Avloppen är de utan motstycke största förorenarna av grundvatten, floder, kustvatten
 • Svenskt Vatten/ Ny seniorkonsult och projektledare på Public affairs. Stärker påverkansarbetet. - Seniorkonsult tar över Public affairs på Svenskt vatten måndag den 23 september 2019 Seniorkonsult och projektledare på Paues Åberg Susanna Lindh tar över Public affairs-ansvaret på Svenskt vatten. Susanna Lind var mellan 2015 och 2017 politiskt sakkunnig för Moderaterna. Hon hade olika roller i bland annat civilutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.
 • Svenskt vatten/ Remissvar hållbara vattentjänster: Bra men ofullständigt om enskilda avlopp – svagt om klimatanpassning - Bra men ofullständigt om enskilda avlopp – svagt om klimatanpassning 2018-11-01 I Svenskt Vattens remissvar till utredningen om hållbara vattentjänster välkomnas att fastighetsägare på landsbygden ges bättre möjlighet att själva ordna sina avlopp, men bara om de är långsiktigt hållbara. Annars kan kommunerna ändå tvingas bygga ut kommunalt avlopp, vilket
 • Svenskt Vatten- konferens VA-juridiskt forum 2019  - VA-juridiskt forum 2019  VA-Juridiskt Forum i Västerås 30 sep – 1 okt har inte som primärt mål att redovisa alla nya lagstiftningar på området – utan hur de mest väsentliga bör tolkas……
 • Svenskt vatten uppdaterar och informerar om vattenbrist och bevattningsförbud i landet. - Vattenbrist Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Här kan du läsa om aktuella bevattningsförbud…..
 • Svenskt Vatten: ”Långsiktigt är vattenbrist ett stort problem” - SMHI: Risk för vattenbrist i 15 län Det är risk för vattenbrist i 15 av 21 län den kommande månaden. Det framgår av en lägesbild för vattenförsörjningen som SMHI publicerade på måndagseftermiddagen. Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som framför allt används för kommunal vattenförsörjning, är under de normala i stora
 • Lösenordsskyddad: Vattenvisionen och fleras kommentarer - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Vattenvisionen på Svenskt vattens hemsida. Vilka är aktörerna? - Såg just nu att Vattenvisionen finns på Svenskt Vattens hemsida. Intressant beskrivning och presentation; Första meningen: Aktörer i vattensektorn har tillsammans tagit fram en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Plötsligt har ”aktörer” tagit på sig rollen att göra en ”nationellt förankrad” osv – dvs politiken
 • Svenskt Vatten- Vattenvisionen - Svenskt Vatten har tagit ett initiativ att samla ”branchen” i en nåt man kalla Vattenvisionen. WRS blev inbjudna att ge synpunkter. Jag tillsammans med några av mina yngre kolleger skrev i hop detta. Hälsningar Peter   Politikerförslag (små)avlopp M Gardfjell 2018-02-11 190228_WRS förslag på korrigeringar och förbättringar av vattenvisionen WRS