Va i Tiden Hus och Stugägares forum för rätten till sitt enskilda avlopp

Argumentations- dokumentet, skrivelse och följebrev

Sammanställning av argument inför vårt besök på miljödepartementet som överlämnats till Grönwall 8 dec 2017. Grönwalls utredning arbetar efter direktiv. Nedanstående är en
Komprimering av kommitédirektiv kopplade till argument och krav.

 

Nedanstående skrivelse och följebrev har skickats till ett tiotal områden i Sverige som berörs av kommunal tvångsanslutning av VA.

LAV-utredare-skrivelse

Följebrev skrivelse

Förutom att underteckna skrivelsen som representanter för grupper av fastighetsägare som ställt sig bakom dessa representanter, har områdena kommit in med sina bilagor på sin syn på kommunal va anslutning.