Skogsavverkningar som stoppas – hot mot äganderätten?

  • BLT/ Regeringen verkar ha svårt att komma ihåg att äganderätten är en mänsklig rättighet - Regeringen verkar ha svårt att komma ihåg att äganderätten är en mänsklig rättighet LEDARE  Artikeln publicerades 4 januari 2018 Äganderätten håller på att urholkas. Moderaternas förslag om en äganderättsutredning med fokus på de gröna näringarna är mycket välkommet och borde bli ett gemensamt krav från allianspartierna i höstens valrörelse. I Sverige är