Kategorier

Riksdagen/ Träff med riksdagsman 29 dec-18 ang små avlopp

2018-11-29 träffade jag, webbredaktören för va-i-tiden, en riksdagsledamot (M) som avsåg att skriva en motion/fråga till riksdagen. (En ifrån Umeås berörda områden på Mjölekusten träffade henne förra året tillsammans med villaägarnas Anna Werner, sakpolitisk skribent.) Vi satt ner i riksdagshuset under någon timme och diskuterade. Som grund för diskussionen lämnade jag

Fortsätt läsa

Köping Bblat/ Miljödomstolen kommer till Köping för att avgöra VA-ledning till Norra Mälarstranden

(Relaterat inlägg, se även samlad dokumentation kring MMd målet.)   Bblat (Bärgslagsbladet) 201812-05, Miljödomstolen kommer till Köping för att avgöra VA-ledning till Norra Mälarstranden På torsdag i nästa vecka, på Luciadagen, kommer Mark- och Miljödomstolen att sammanträda i Köping för att avgöra frågan om den omdiskuterade VA-ledningen i Mälaren ska

Fortsätt läsa

Slam från reningsverk/Vi skall inte godta spridning av PCB och dioxiner i vår framställning av barnmat.

Hej våra slamkritiker! Trots att Livsmedelsverket tidigare varnat för de farliga miljögifterna dioxin och PCB, har man nu skärpt riskbedömningen ytterligare. Se nedan: – Insändare 2018-11-21 i GP – Livsmedelsverkets skärpta syn på miljögifterna. – Kommentar av Gunnar Lindgren I och med att jordbruket fortsätter att sprida ut de i

Fortsätt läsa

Webredaktören har ordet/Novembermörker och VA frågan, 1: statlig utredning

Den statliga utredningen “Hållbara vattentjänster” Du hittar remissvaren till utredningen här. Jag har i länken lyft fram en del av remissvaren, som är skrivna ur ett fastighetsägarperspektiv, samt några lösryckta stycken ur andra svar. Så här skrev Mora tidning om Orsa/Holen-gruppens medverkan kring uppvaktningen av utredningen och remissvar. Formas utreder markretentionens betydelse

Fortsätt läsa

Västerås/Strömskär– Tidö-Lindö. Stopp i sjöledning, problem med åtgärder pga vinter och is

Avloppsproblemet . Detta har hänt: Den 16/11 2013 utlöstes larmen i 3 stugägares pumpstationer. Felsökning påbörjades av Rolle och PO efter samråd med Leif Norelius (SkandinaviskKommunalteknik). Det konstaterades att ett mycket högt tryck hade byggts upp i avloppssystemet. Det tyder på ett stopp någonstans i ledningen. Efter olika åtgärder för att lokalisera

Fortsätt läsa