Sakkunskap/Artiklar, nyheter, tidningsurklipp

Artiklar, nyheter:

 • Lbr/ Forskare och myndigheter inte överens i avloppsfrågan - Jan 2018, Forskare och myndigheter inte överens i avloppsfrågan    
 • Ny bok av Roland om VA/ Ekstrand om Kommunernas myndighetsutövning - Hej Anders Den nya boken Kommunernas Myndighetsutövning Del 2 finns på länken rolandekstrand.vulkanmedia.se Del 2 ingår som en forsättningsdel på bok 1. Se innehållsförteckningen. Den här boken är en uppföljning av den tidigare boken som finns på Del 1 där jag berättar hur kommuner behandlar fastighetsägare. I denna del finns
 • Retentionsrapporten: Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp- smittskydd och fosfor - Retentionsrapport: Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor (länk till VA-guiden). (Peter Ridderstolpe, Lars Hylander) Rapporten beskriver hur man kan tillvarata/bedöma markretention vid val av lokalisering och teknik för enskilda avlopp. Slutsats => Fosforn från enskilda avlopp fastnar till stor del i mark
 • Remissvar på retentionsrapporten - Detta är en sammanställning av remissvaren till retentionsrapporten som Peter Ridderstolpe och Lars Hylander skrev 2014. Hinner Du inte läsa alla så hoppa Vattenmyndigheternas, eller läs en av dem eftersom övriga har ”copy-paste” från varann. Bedömning av KTHs remissvar jan 2018 VM södra östersjön VM Norra Östersjön VM Bottenviken VM
 • Lösenordsskyddad: GIS stöd- diskussion - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Markbaserad rening och fosfor- Frukostseminarium 2019-09-06, WRS Peter Ridderstolpe - Frukostseminarium markbaserad rening och fosfor Hur mycket fosfor avskiljs med markbaserad rening och hur mycket når recipienter? Hur ställer vi rätt krav? Seminariet hölls som ett liten ”säljaktivitet” för WRS. Ett tiotal personer närvarade. Inspektörer från Tierp, Sigtuna, Håbo, Enköping och förvaltningschefen Uppsala.
 • Diagram/ Av 25 miljöföroreningar avskiljs 20 bättre i markbädd än i allmänna reningsverk - Diagrammet nedan visar att att 25 MF (miljöföroreningar) avskiljs 20 bätttre i markbädd än i ARV (allmänna reningsverk). IVL 2012 visade på liknande resultat. Här var skillnaderna ännu större (till förmån för markbäddar). I USA anses MF inte vara problem i markbaserad rening. Two feet percolation => ”concerntrations of no
 • Lösenordsskyddad: Någon som har erfarenhet av Tree Well/ Vidareutveckling av Alnarps-reningsverket. Godkänd? - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • SVD/ ”Miljöregler för avlopp bör tolkas mer balanserat” - SVD ”Miljöregler för avlopp bör tolkas mer balanserat” SLUTREPLIK | ENSKILDA AVLOPP Det behövs nya allmänna råd när det gäller enskilda avlopp och en mer balanserad rättspraxis ute i kommunerna. Det skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp, i en slutreplik. Publicerad 2019-09-16 I en artikel som publicerades i SvD den 8 september förklarade
 • Överkrav på avlopp drabbar stugägare  - SVD länk: Överkrav på avlopp drabbar stugägare Bilden av enskilda avlopp som stora miljöbovar är inte riktig. Extra krav på fosforrening utöver det skydd som marken ger blir ofta orimligt dyrt, skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp. Enskilda avlopp utmålas ofta som stora problem för sjöar och vattendrag och att
 • Finns några riktiga mätningar och beräkningsunderlag på enskilda avlopp utöver BOD7 pe/d för att fastslå storleken från enskilda avlopp. - Frågor från Michael Richter, SVAR från Lars Hylander. Finns det överhuvud taget några riktiga fastslagna mätningar och beräkningsunderlag på enskilda avlopp utöver BOD7 pe/d att använda för att fastslå  utsläpps storleken från de enskilda avloppen?  NEJ, INTE VAD JAG VET. MAN HÄNVISAR OFTA BETRÄFFANDE P TILL DAVID EVEBORNS AVHANDLING, SOM
 • Lösenordsskyddad: Förfrågan om exjobb från arkitekturlinjen: Torra toalösningar - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • SVD/ Överkrav på avlopp drabbar stugägare - SVD Överkrav på avlopp drabbar stugägare (alt länk till va i tiden) Bilden av enskilda avlopp som stora miljöbovar är inte riktig. Extra krav på fosforrening utöver det skydd som marken ger blir ofta orimligt dyrt, skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp…… ______________________________________________________________________________________________________ REPLIK | ENSKILDA AVLOPP Anders Mårtensson,
 • xx/Debatt: Bättre avlopp kan minska algblomningen. Anders Mårtensson (VVS fabrikanternas råd), Anna Werner (Villaägarna ), Lars Hylander (SLU) - Debattinlägg från Lars Hylander  Villaägarna Anna Werner Anders Mårtensson, Vd för VVS-Fabrikanternas Råd _____________________________________________________________________________ Docent i miljöanalys (SLU), Lars Hylander Debatt: Slopa avloppen för att minska algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande
 • Dalademokraten/ Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen - Dalademokraten hade för ett par dar sen en insändare med sakfel av Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd. Mitt svar nedan. Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande toaletter alternativt snålspolande vakuumtoaletter, där
 • Bohuslänningen/ Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra . Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt - Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt Replik till Ann Lundström, 23 juni LÄS MER: Avföring kan inte rinna orenat ut i våra vattendrag Ann Lundström, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skriver att avföring inte ska rinna orenat ut i våra
 • Måste man tömma en slambrunn - Brevväxling mellan Den lilla människan Anna och mig som webredaktör och Lars Hylander. ____________________________________________________________________________________________ Mail till Anders Är man då som jag och framför kritik, hur ska jag då kunna lita på att bli rätt behandlad i en annan sakfråga som berör samma ämne? Nu har jag upptäckt att man
 • Rapport/ Skyddszoner visar att marken även efter 50 år inte är mättad på fosfor. Effectiveness of a buffer strip in reducing phosphorus runoff - Brev till webredaktören: Vad gäller markens mättnadsgrad så passar jag på att informera om den här studien som förvisso rör skyddszoner men som visar att även efter 50 år så är marken inte mättnad. Effectiveness of a buffer strip in reducing phosphorus runoff Data is analysed for an unmanaged 5
 • Redmic/ Forskarrapport/ Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp - Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp Forskningsprojektet RedMic har som övergripande mål att identifiera och kvantifiera utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp och att utveckla och utvärdera nya reningstekniker. I projektet ingår också att identifiera viktiga källor till miljöföroreningar i privata hushåll och att ta fram en effektiv strategi för
 • Havs myndigheten/ Information till fastighetsägare om små avlopp - Information till fastighetsägare om små avlopp Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avloppsanläggningar bidrar till övergödningen av våra vatten och innebär en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas. Många avlopp saknar helt rening Av de 691 000 fastigheter som har små avloppsanläggningar med vattentoalett ansluten har så många
 • Scoperapport: European Sustainable Phosphoros plattform (ESPP) - European Sustainable Phosphoros plattform (ESPP) (Detta är vetenskapligt granskade artiklar. De är dock presenterade av fosfatgödselindustrin, så det är möjligt men inte säkert att de gjort ett urval av artiklar som talar för deras intresse./ Lars Hylander) Sustainable management of phosphorus and other nutrients is crucial for agriculture, food, industry,
 • LP(o) brev till HaV, fortsättning av förtydligande 30/4-2019 - Tidigare korrespondens i brevväxlingen se länk:  Markretentio av fosfor, hur betydelsefull är den?. Brevväxkling mellan HaV Mats Svennsson och Arne Gunnarsson   Ämne: Förtydligande 30/4 Datum: Mon, 27 May 2019 10:59:50 +0200 Från: Gunnarsson <arne.grasholma@gmail.com> Till: Mats Svensson <mats.svensson@havochvatten.se> Hej Mats. Det är snart en hel månad sedan jag hade kontakt
 • Infiltrations och markbäddar, fosforutsläpp, skyddsnivåer, läckande va system i städerna - Hej! (Kommentarer av Lars Hylander av nedanstående mail av Anders Segerberg till Ulf Svensson ang en artikel i SVD) I tillägg till humanrelaterat P från läckande avloppsledningar som Anders beskriver nedan så läcker P från avloppsverkens slam som används för att täcka deponier, vägslänter och andra grönområden. Denna P anges som diffusa utsläpp,
 • Svenskt Vatten- Vattenvisionen - Svenskt Vatten har tagit ett initiativ att samla ”branchen” i en nåt man kalla Vattenvisionen. WRS blev inbjudna att ge synpunkter. Jag tillsammans med några av mina yngre kolleger skrev i hop detta. Hälsningar Peter   Politikerförslag (små)avlopp M Gardfjell 2018-02-11 190228_WRS förslag på korrigeringar och förbättringar av vattenvisionen WRS
 • Brev: Svar på debattinlägg av Ulf Svensson i Dalademokraten: Planverket Revivval är en bra ide. - Kommentar till: Dalademokraten- Debatt /Va branschen : Orenat vatten blir ett allt större hot. Dalademokraten- Debatt/ VA-branschen: Orenat vatten blir ett allt större hot   ”Planverket revival är en bra ide”. Brist på helhetssyn kring mark och vattenresurser är ju ett av grundfelen i dagens sk miljöarbete. Detta gäller inte
 • Brevväxling Lars Hylander – Hav - Retention i modeller 6 May 2019  21:11  22 KB From:  Kungsgården To:  ’Peter Ridderstolpe’, ’anders segerberg’ (4 more) Nedan mejlväxling som återigen bekräftar att HaV ljuger när de hävdar att markretention beaktas. Det man beaktar är retention i ytvatten (vattendrag och främst i sjöar, dammar etc). Intressant med artikeln Peter hittade att utsläppsmålen satts för
 • Är HaV ensamt på att tro på kommunala reningsverks förträfflighet. Så verkade det på VAK konferensen i Borås - På Sveriges nationella Vatten och avloppskonferens (VAK) i Borås för några år sen fick alla deltagarna rösta på några aktuella frågor genom att hålla upp ett rött eller grönt papper. En av frågorna var huruvida kommunala avlopp alltid är bättre än små? Nästan alla röstade rött, dvs nej. Undantaget var
 • VA-Guiden/ Sveriges radio om tvångsanslutningar i Norrtälje - Sveriges radio om tvångsanslutningar i Norrtälje Av Marie Strand 2 maj, 2019 Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp väcker starka känslor. Sveriges radio P4 Stockholm lyfter fram frågorna i Norrtälje kommun och allmänheten diskuterar via Facebook. De drabbades perspektiv I inslaget får man höra om krav på anslutning till kommunalt vatten och
 • Industiellt jordbruk, avlopp, slamhantering och enormt höga energibehov - Vi bör starta med klimatboven #1 Industriellt Jordbruk … gör vi rätt här försvinner avloppen, ”slamhantering” och otroligt högt energibehov While most people think of the burning of fossil fuels as the primary driver of pollution, data point to industrial agriculture as the greatest contributor of greenhouse gas emissions. An estimated 44% to
 • Köping-Magazin24/ HaV:s underlag för tillsynskampanjen av små avlopp baseras på tyckande - Replik från författare till forskningsrapport. Den 17 april publicerade Magazin24 en replik från Ann Lundgren, enhetschef på Hav- och vattenmyndigheten, i papperstidningen. I den berörde hon en forskningsrapport signerad Peter Ridderstolpe och Lars Hylander. Nu replikerar författarna…….
 • Brev/ Värdefull fosfor från enskilda avlopp blir oanvändbar om dessa avlopp ansluts till våra reningsverk - Enligt en banbrytande undersökning hos SLU har slamfosforn mycket låg tillgänglighet för växter i jordbruket. Det beror på att reningsverken avsiktligt gör fosforn hårt bunden vid exv järnkemikalier. Just cirkulationen av växttillgänglig fosfor har varit det viktigaste argumentet för slamspridningen. Och med ”risk/nytta” tänkande har spridningen av miljögifter, plast, radioaktivitet,
 • Remisssvar HAV, Lars Hylander - Tack Peter. Bifogar mitt remissvar där jag plankat det mesta från WRS:s svar, med tillägg att även sociala aspekter måste beaktas. Lade även till problematiken med POP som PCB, Dioxiner m fl, där både små liksom kommunala avlopp har stora utmaningar, även om mindre problem i små avlopp där man
 • Remissvar HaV/WRS-Peter Ridderstolpe - Så här blev vårt remissvar till HaV angående ny vägledning. Vi menar att HaV borde inrikta sig på att ge enskilda avlopp grundläggande skydd för hälsa. miljö och en sund resurshushållning istället för att ensidigt fokus på ytvatten, övergödning och MKN, eftersom detta resulterar i dyra och ofta helt meningslösa
 • Lösenordsskyddad: Brevväxling Hav och forskare/expert ang namninsamlingens text om att myndigheterna tar beslut på felaktiga grunder. - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Fosforfällor- Avloppsguiden ger råd -  Se länk: Kompletterande fosforrening Denna systemlösning handlar om två sätt att komplettera en markbaserad rening så att den renar mer fosfor. Kemiska fällning och fosforfilter.  
 • Formasmöte 2019-04-08. Studier av retention av fosfor i mark ur ett mycket snävt perspektiv. - Vi som var på Formas möte i måndags erfor hur man nu ska studera retention i mark ur ett mycket snävt perspektiv. Endast tre experter som sedan tidigare samarbetar och gör uppdraget för egen akademisk meritering. Ingen från Norge som sedan länge arbetat med frågorna, ingen utanför Uppsala/Sthlm/V-ås-regionen. Kjell Ivarsson
 • Forskarstudie om markens mättnadsgrad av fosfor visar att efter 50 år är inte marken mättad - Fick ett mail om en forskarstudie utförd i Canada: ”Vad gäller markens mättnadsgrad så passar jag på att informera om den här studien som förvisso rör skyddszoner men som visar att även efter 50 år så är marken inte mättnad.” Effectiveness of a buffer strip in reducing phosphorus runoff Data
 • Formas bjuder in till rådgivande möte/Markretention av fosfor- hur betydelsefull är den? -   Markretentionen av fosfor – hur betydelsefull är den? Formas bjuder in till rådgivande möte Enskilda avlopp kan bidra till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och hav. Men på avloppsvattnets väg från anläggningen till mottagande ytvatten hålls en del av näringsämnet fosfor kvar i marken. Frågan är hur effektiv denna
 • Lösenordsskyddad: Hav slingrar sig så att de slår knut på sig själva. Då gör kommunerna som de vill - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Föredrag för riksdagsledamöter från KD, M och SD av Lars Hylander - Hej! Bifogar min presentation,Hylander_små avlopp fosfor o smitta 13 mars 2019.ppt, jag föredrog i riksdagen idag. Många tack till Peter för att jag fick använda ett par tydliga bilder. Ett antal ledamöter  inbjudna och ett tiotal Riksdagsmänn från KD, M o SD lyssnade mycket aktivt och var chockade över myndigheternas
 • HAVs nya vägledning ang små avlopp, Ger den någon vägledning till den enskilde inspektören? - Vore bra om så många av oss orkar läsa och nagelfara HaV.s nya vägledning (som Mats refererar till). Jag har inte orkat titta på den än, men tror att den ger dålig (ingen) vägledning kring de viktiga frågorna som Arne tar upp. De duger inte att nationell myndighet lämnar allt
 • Markretention av fosfor- hur betydelsefull är den? Brevväxling mellan HAV, Mats Svensson och Arne Gunnarsson - Efter att du läst nedanstående denna länk där du finner HAVs vägledning Se även kommentar till detta och Katrineholms agerande då de inte anser sig få vägledning av Hav. Se fortsättning av mailkorrespondensen 30/4 med HaV   _____________ Mail från Arne Gunnarsson med kopia till va-i-tiden. Hej alla ”skitgubbar”.  Jag
 • Brevväxling mellan HAV och Arne Gunnarsson, styrelseledamot i Landsbygdspartiet - Se även tidigare dialog mellan Arne Gunnarsson och Mats Svensson/Hav.    Dialog mellan Arne Gunnarsson, fastighetsägare i Markaryd (medlem i styrelsen för landsbygdspartiet) och Mats Svensson Hav. Mer info om Lpo kan du få på www.landsbygdspartiet.org. Från: Arne Gunnarsson <arne.grasholma@gmail.com> Skickat: den 1 mars 2019 13:25 Till: Mats Svensson <mats.svensson@havochvatten.se>; Ämne:
 • Ny bok/ Enskilda avlopp och kommunernas myndighetsutövning, Roland Ekstrand - Roland Ekstrand har samlat på sig erfarenheter om kommunernas myndighetsutövning angående  enskilda avlopp och har nu givit ut en bok : Kommunernas myndighetsutövning i fall med enskilda avlopp.  Som tidigare kommunalråd i Värmdö, så vet Roland hur politiker agerar och tänker. Roland har arbetat med många fall runt om i
 • Långt under gränsvärdena. Ändå tvingas Micke till anslutning till VA - Den mängd organiska substanser som en person ger upphov till per dag enligt beräkningsmodell pe/d, är proportionerlig till övriga föroreningar som fosfor och kväve. Därför mäts mängden organiska substanser i vatten under en mätperiod på 7 dygn (BOD7) för att ge ett mått på antalet personekvivalenter. I Sverige definieras en
 • Ljungby/ Kommunen hållit informationsmöte- Håller man sig till sanningen? - Mail från en åhörare: Kommunen höll ett informationsmöte om den nya överföringsledningen som kommunen hade ihop med Vägverket som ska delfinansiera en cykelväg som ska dras ovanför ledningen.   Några saker jag reagerade på var inledningen där kommunens representant säger: vi måste komma ifrån det här med infiltrationsanläggningar; framtida högre
 • Naturvårdsverket/ Ifrågsättande av fältundersökning P i slam 1995 - Din fältundersökning P i slam 1995 7 januari 2019  13:41  63 KB Från:  svenning@ericsson.ms Till:  anna-lena.carlsson@naturvardsverket.se Hej Anna-Lena Och en god fortsättning inför 2019. Jag har läst igenom din fältstudie rapport. i Slutsatsen så anges : ” Andelen fosfor i slamfraktionen 30%. Samt konstaterandet att tidigare litteratur-redovisningar anger en avsevärt lägre andel än 30
 • Studier i norra USA och Canada stöder slutsatserna i retentionsrapporten att fosfor fastnar i mark. - ScopeNewsletter 2006. Här finns sammanställningar från över tjugo tunga referenser som bekräftar slutsatsen i retentionsrapporten, nämligen att fosfor fastnar i mark och att endast en liten del av tillförd fosfor till anläggning i normalfallet når ytvatten.  Många av de refererade studierna har utförts i Kanada eller norra USA, dvs i
 • WRS: Remissvar på ”Hållbara vattentjänster” - Synpunkter på Betänkande av utredningen om hållbara vattentjänster; SOU 2018:34
 • Vattenmyndigheten/ Åtgärder för bättre vatten/Åtgärder för kommuner - Åtgärder för kommuner Kommunerna har 8 åtgärder i åtgärdsprogrammet
 • Hur mycket fosfor kan fastläggas i en infiltrationsbädd? - Hur mycket fosfor kan fastläggas i bädden (dvs den omättade zonen) Volym: 30m3 *1 m = 30m3 Massa: 30*1,5 (jordens densitet)= 45 ton Inbindningskapacitet: 350 g/ton (normalt för jord i Sverige)=> 0,350 x 45= 15 kg Det betyder att all P binds in under 15 år,  eller (vilket är mer
 • Brev till SLU: Som enda part i SMED, som kan bedöma markbehandlingseffekten måste denna rapport göras om. - Hej Elin   Jag och många med mig är mycket upprörda över SMEDs s.k. redovisning av små behandlings-anläggningars ”utsläpp” DEBATT | MILJÖPÅVERKAN ”303 ton fosfor och 3 133 ton kväve släpps ut varje år från småskaliga avloppsanläggningar, enligt en ny rapport från Smed (Svenska MiljöEmissionsData).”  SLU borde ju om några vara medvetna om
 • Det råder balans i vattnet när andelen kväve är 7 gånger mer än fosfor - Det råder balans i vattnet när andelen kväve är 7 gånger mer än fosfor (VATTEN 63 193-208 Lund 2007). Minskar andelen kväve så växer cyanobakterierna till och de använder kvävet som finns i luften för att återställa balansen. Cyanobakterierna lever en vecka och när de dör så faller de till
 • Succé när alla partier utom ett kom på VA-föreläsning hos drabbade Roland - ”En succé”. Så sammanfattar fiskaren Roland Karlsson i Lilla Sandviken föreläsningen i onsdags, där VA-experten Peter Ridderstolpe inbjudits för att föreläsa för kommunens politiker. Ett minireningsverk för 20 hushåll skulle bli betydligt billigare för de boende i Lilla Sandviken i Dåvö, säger Roland Karlsson och visar den infiltrationsanläggning som redan
 • Föredrag 20180613, Peter Riddertolpe, Uthålligt VA vid Norr Mälarstrand och Köping - Föredrag av Peter Ridderstolpe hållet hos Roland Karlsson i La Sandviken/Dåvö, Köping: Uthålligt VA vid Norr Mälarstrand och Köping, Peter R 20180613
 • GP, Politikerna måste ta avloppsfrågan på allvar - DEBATT Landsbygdens folk väntar på politikernas svar om avloppsfrågan. En tillsynes ”liten” fråga för stadsplaneringen i Sverige men som kan få stora konsekvenser om svaret uteblir – både politiskt och privat för människor som tvingas lämna sina hem, skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskningsassistent på Chalmers Arkitektur. Enskilda avlopp på
 • SVT Nyheter Västernorrland: ”Jakten på enskilda avlopp är en felsatsning” - Kommunernas jakt på enskilda avlopp är ett slag i luften och felaktig, det menar en forskare med mångårig erfarenhet av studier kring avloppssystem. Att enskilda avlopp underkänns vid kommunernas inspektioner är mera regel än undantag. I Sollefteå kommun med omkring 3000 enskilda avlopp räknar man med att 80 procent av
 • Svensk forskning visar: Fosfortrender i svenska vatten- mängden fosfor i svenska vatten avtar. - Nedanstående har jag fått ifrån Peter Ridderstolpe, och det är en sammanfattning av de diskussioner Peter haft med de forskare som står bakom forskningsrapporterna och Sten Åke Carlsson, Vattenresurs AB. Här är mycket intressant information om fosfortrender i svenska vatten. Det är tidigare känt att fosforhalterna i inlandsvatten har varit stadigt
 • Retentionsrapporten till Hav, Intervju med författaren. Fastighetsägare tvingas åtgärda avloppen i onödan - Lyssna på intervjun av en av författarna till retentionsrapporten. Markretentionen är inte medtagen i beräkningsgrunderna för Havs regelverk om små avlopp 2006. De stora utsläppen från små avlopp som har räknats fram och lett till rekommendationerna som kommunernas inspektörer använder baserar sig på att avloppet i stort sett orenat påverkar
 • P4 Södermanland: Fastighetsägare kan tvingas åtgärda avlopp i onödan - Lyssna på inslaget: Fastighetsägare kan tvingas åtgärda avlopp i onödan. Är reglerna verkligen riktiga? Skall verkligen markbäddar dömas ut för att de är några decennier gamla. Ja kräver regelverket 2006. Men forskarrapporten om markretention visar att markens egen förmåga att fånga avloppets ämnen fungerar. Gräver vi bara ner pengarna i
 • Den statliga utredningen börjar bli klar. Enskilda och mindre lösningar är en rekommendation för landsbygden. - Läs Anders Grönwalls facebooksida och hur det går med den statliga utredningen.  14 april: ”Kära Facebookvänner som följer Utredningen om hållbara vattentjänster. I veckan skickade vi ut texterna till vårt betänkande för en sista granskning av våra experter. Vi närmar oss slutet. Och vårt betänkande ”Vägar till hållbara vattentjänster” finns
 • Havs och Vattenmyndigheten - HaV bemöter LRF-artiklar om små avloppsanläggningar Havsvatten myndigheten har gjort en sammanställning kring frågan om små anlopp, här finns mycket att fundera över. Axplock av publikationer: Sötvatten 2017. Se sid 30 ff ang mälarens miljögifter.
 • HaV bemöter LRF-artiklar om små avloppsanläggningar - I LRF:s artiklar ”Jakten på enskilda avlopp onödig” och ”HaV ville inte publicera rapporten” finns flera felaktiga påståenden som Havs- och vattenmyndigheten vill bemöta.  Den senaste tiden har flera artiklar, och även inlägg i sociala medier, spridits från LRF Västra Sverige. Artiklarna och inläggen handlar om hur HaV arbetar med
 • Retentionsrapporten och sammanställning av remissvaren: Brevväxling mellan Havs och vattenmyndigheten och en av författarna till retentionsrapporten. - Från: Lennart Sorby [mailto:lennart.sorby@havochvatten.se] Skickat: den 6 mars 2018 11:01 Till: Kungsgården <Kungsgarden@telia.com> Ämne: SV: Retentionsrapporten och sammanställning av remissvaren Hej, Det är riksdagen och regeringen som beslutar om vem som ska pröva små avloppsanläggningar och vilka grundläggande krav som ska gälla. Därefter tolkar varje myndighet (kommun) vad och hur de ska besluta. HaV
 • Naturhuset i Saltsjöbaden - Anders Jag var delaktig i det s.k. Naturhuset i Saltsjöbaden som arkitekten Bengt Warne och en tidigare chef för FOA, Hugo Larsson, var med och byggde. Min mor släppte till tomten i Saltsjöbaden och där byggdes ”Naturhuset” i slutet av 1970 talet:  https://www.ecorelief.se/startsida/naturhus Jag var konsult fast lite på avstånd då jag
 • KTH anmäld för jäv, HAV vägrar sammanställa och utvärdera remissvaren - Gunno Renman är anmäld för jäv samt brister i remissvaret. Bedömning av KTHs remissvar jan 2018 har KTH nu skickat till Gunno Renman för svar. (Anm: En kommentar jag fick när jag skrev in detta inlägg, var att en lantbrukare som använt vanlig träflis i filter för avlopp med mycket goda
 • Lite lekmannamässiga funderingar kring fosforutsläpp - Utgående ifrån mina (webbansvarigs) kunskaper om fosforutsläpp så sammanställde jag utsläppen för Köpings reningsverk, sedimentlagrens utsläpp från Mälaren och våra utsläpp från enskilda avlopp. Se:  Är kommunalt reningsverk verkligen bättre för miljön än småskaliga lösningar? Eller:  Idag skiter vi inte i Mälaren , skall vi göra det sen? Jag konstaterade
 • Framtiden stavas kretslopp: Stuguppror i Orsa vinner laga rätt till eget VA-system! - Förnuft, samlad kraft med kloka människor med kunskap och en vilja av stål kan ge fantastiska resultat, tvivla aldrig på det. Det är ett gäng Orsabor i Dalarna ett bevis på. Allt sedan Johan gjorde ett besök hem till uppfinnaren och entreprenören Carl Lindström för några år sedan och vi fick en
 • Hav fortsätter dölja vetenskaplig forskning, remissomgång till jävig på KTH? - Det verkar som om HAV även fortsättningsvis vill mörka vetenskaplig forskning. Se följande artikel: Forskare och myndigheter inte överens om avloppsfrågan. Se sista stycket där HaV fortsätter att hävda att retentionen beaktas av SMED, trots att SMED själva erkänner att så inte sker! HAV menar att de skall ställa större