Kommunala reningsverk

Inlägg:

 • REVAQ Certifiering, Rapport till Cancer- och Allergifonden, Professor Göran Persson, - Rapport till Cancer- och Allergifonden REVAQ certifiering – risk för MILJÖGIFTER från SLAM till åker och livsmedel Tillämpad biokemisk miljö- och hälsoforskning, Göran Petersson februari 2009 Professor i Kemisk Miljövetenskap Kemi- och Bioteknik, Chalmers
 • Utsläpp reningsverk - Har inte detaljkunskap om detta ärende, men är helt förvissad i att; ·         Det kommunala reningsverket har en fosforhalt i sitt utgående avloppsvatten (ca 0,3 mg/l) som ligger 5 till 10 ggr högre än god ekologisk status i recipienten. (0,03-0,04 mg/l) ·         En enskild anläggning kommer att ge ett mycket mindre bidrag
 • Hallstahammar/ Tränsta boendes överklagningar på betongplatta, gödselfabrik och spridning av avloppsslam på åkrar - (Se Webbredaktören tar till orda. /Avloppsbedrägeriet 2) ___________________________________________________________________________ From: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com> Sent: Thursday, November 7, 2019 7:30:30 PM Subject: VB: Olovligt byggande Hej! Skickade iväg en anmälan igår till kommunerna och passade den vidare till lokalmedia. Vidarebefordrar den till er också.  Nu har Magnus Östin från VLT hört av
 • Köpings reaktioner på betongplattan för avloppsslam i Tränsta- Hallstahammar - (Se Va-i-tiden. Webbredaktören tar till orda. /Avloppsbedrägeriet 2) _____________________________________________________________________________________ Från: Linda Eriksson <Linda.Eriksson@koping.se> Skickat: den 12 november 2019 14:40 Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com> Ämne: SV: Orosanmälan gällande miljöfarlig verksamhet Uppsala 2:6 Biototal AB Hej Patricia! Tack för dina frågor och synpunkter. Miljökontoret har fått kännedom om verksamheten och har förstått att det finns frågor och
 • NA/ VIKTIGT MEDDELANDE: Tvingas tömma vattentornet i Fjugesta efter bakterielarm – ansvariga i krismöte - Tvingas tömma vattentornet i Fjugesta efter bakterielarm – ansvariga i krismöte Alla boende i Fjugesta med kommunal vattenförsörjning måste koka vattnet. Kommunen måste också tömma ett helt vattentorn – efter bakterier upptäckts. Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, skickades ut på tisdagseftermiddagen.   Vattenkrisen kan pågå i flera dagar: ”Ingen
 • VA artiklar- ännu inte inskrivna som inlägg - 1) vvsforum.se 24 oktober 2019 ”Vem stoppar de olagliga avloppen?” Flera uttalanden från olika aktörer- Bland annat uttalanden från Anders Mårtensson och Hav. Mårtensson ger t ex sin syn på det som ”Skitgubbarna”,arbetsgruppen i Landsbygdspartiet framfört mm 2) riksdagen.se Enskilda fastighetsägares rätt över avloppslösningar Motion 2018/19:1710 av Sten Bergheden (M)
 • Gunnar Lindgren/ Gifter i avloppsvatten hamnar oundvikligen i slammet och därmed i vår livsmedelsproduktion - Gifter-i-avloppsvatten-hamnar-oundvikligen-i-slammet-och-därmed-i-vår-livsmedelsproduktion
 • Hallstahammar- Tränsta/ Betongplatta för avloppsslamshantering- Orosanmälan gällande miljöfarlig verksamhet Uppsala 2:6    - Från: Patricia Larsson Leo Skickat: den 10 november 2019 23:04 Till: miljo@hallstahammar.se <miljo@hallstahammar.se>; miljokontoret@koping.se <miljokontoret@koping.se>; samhallsbyggnad@koping.se <samhallsbyggnad@koping.se>; bygglov@hallstahammar.se <bygglov@hallstahammar.se> Kopia: Ida Svansbo <ida.svansbo@sr.se>; p4vastmanland@sverigesradio.se <p4vastmanland@sverigesradio.se>; redaktionen@bblat.se <redaktionen@bblat.se>; redaktionen@magazin24.se <redaktionen@magazin24.se>; tips@vlt.se <tips@vlt.se>; vastmanland@svt.se <vastmanland@svt.se>; Per Anders Lenhov <pa.lenhov@vastmanland.tv>; svtnyheter@svt.se <svtnyheter@svt.se>; morgonstudion@svt.se <morgonstudion@svt.se>; nyhetsmorgon@tv4.se <nyhetsmorgon@tv4.se>; nyheterna.goteborg@tv4.se <nyheterna.goteborg@tv4.se>; nyheterna.lulea@tv4.se <nyheterna.lulea@tv4.se>; nyheterna.malmo@tv4.se <nyheterna.malmo@tv4.se>; nyheterna.skaraborg@tv4.se <nyheterna.skaraborg@tv4.se>; nyheterna.umea@tv4.se <nyheterna.umea@tv4.se>; nyheterna.ostersund@tv4.se
 • GP/ Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord - Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord DebattStora mängder plast med miljögifter blandas in i vårt avloppsslam i reningsprocessen. De giftiga ämnena riskerar sedan att hamna på vår åkermark, men också i vårt dricksvatten. Det är hög tid att spridning av slam i vår livsmedelsproduktion upphör, skriver Gunnar Lindgren och
 • Brevskörd/Bedömning av miljöfarlig verksamhet- Diskussion kring betongplatta, gödselfabrik, spridning av avloppsslam på åkrar resp enskilda små avlopp - (Se Webbredaktören tar till orda. /Avloppsbedrägeriet )   Hej I min artikel, Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord., berättar jag att man sätter till ca 300 ton plast per år till slammet vid Ryaverket i Göteborg. Men enligt en årsredovisning finns ca 470 ton fosfor per år i slammet.
 • Norra Skåne/ Avloppsverk olagliga – förbjuds troligen - Avloppsverk olagliga – förbjuds troligen Bild tidningsartikel: 2019-11-08 Nsk Avlopp Kritiken: Nästan ingen rening alls.  
 • Ren Åker Ren Mat/ Gifter i avloppsvatten hamnar oundvikligen i slammet och därmed i vår livsmedelsproduktion - Gifter i avloppsvatten hamnar oundvikligen i slammet och därmed i vår livsmedelsproduktion /Gunnar LIndgren   För att ge en mer positiv bild av slammets innehåll säger reningsverken att man gör slammet bättre genom att inte låta gifter och olämpliga ämnen tillföras avloppsnätet. Denna ambition kallar man ”uppströmsarbete”. Men detta går
 • Slamspridning på åkermark: Dioxiner och PCB - Till de berörda av Biototals lagring och spridning av avloppsslam. Kopia till Gunnar Lindgren gunnar.lindgren.mail@telia.com som är mer insatt i frågan. Som jag ser det bör ni som närboende påpeka risk för exponering av Dioxiner och PCB. Bifogar Livsmedelsverkets rapport om dioxiner och PCB och risk med dess höga exponering
 • Arbetarbladet/ Debatt: Enskilda avlopp är inte problemet – det är lösningen! - Debatt: Enskilda avlopp är inte problemet – det är lösningen! … Tyvärr behövs kommunala reningsverk för tätbebyggelse och även enskilda miniavloppsverk i extrema sjönära lägen. Dessa lösningar bör endast tas till när inte det bästa alternativet är möjligt – enskilda avlopp med rening via näringsupptag i omgivande växtlighet…..  
 • Avloppsslam- REVAQ-certifiering - REVAQ-CERTIFIERING. (Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet) Certifieringen är framtagen på initiativ av Svenskt Vatten tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel. Den ska visa att kommuns hantering av avloppsslam lever upp till specificerade krav för att nå en kvalitet som gör det möjligt att återföra viktiga näringsämnen till åkermark. Kretsloppet sluts när
 • Dagens Samhälle/ Gräv rätt, så blir det hållbart! - Gräv rätt, så blir det hållbart! Ansvaret på de som förvaltar våra VA-nät i Sverige kommuner har kanske aldrig varit så stora. Ofta kan det ha gått många år eller decennier sedan det senast gjordes större investeringar eller underhåll. Om det är så kan erfarenhet ha gått förlorad när det
 • Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ Om slamspridning enl certifiering, om kommunalt vatten som skall kokas, leveranser som är osäkra - Se länk Avloppsbedrägeriet REVAQ-CERTIFIERING. Certifieringen är framtagen på initiativ av Svenskt Vatten tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel. Den ska visa att kommuns hantering av avloppsslam lever upp till specificerade krav för att nå en kvalitet som gör det möjligt att återföra viktiga näringsämnen till åkermark. Kretsloppet sluts
 • Naturskyddsföreningen/ Rapport: Avlopp på våra åkrar- en rapport om miljögifter i slam - Naturskyddsföreningen/ Rapport: Avlopp på våra åkrar- en rapport om miljögifter i slam
 • Maildiskussion/ Fel i schablonen till enskilda avlopp - Hej Anders Jag skulle vilja att ni tittar på dessa utsläppsvärden som nästan alla kommuner kör med och visar upp… men det finns ett stort problem med denna schablon, som fastighetsägarna måste förstå. Ett stort miljöproblem i debatten är då fosfor som egentligen inte är ett stort miljöproblem då naturen
 • Bohuslänningen/ Vi ska inte medverka till att landsbygden blir en soptipp - Vi ska inte medverka till att landsbygden blir en soptipp Debatt och insändareTorsten Torstensson (C): De största problemen finns hos kommunernas egna reningsverk. I flera uppslag i Bohusläningens utgivning den 12 september behandlas Uddevalla kommuns hantering av enskilda avlopp och slamfrågan. Tidningens reporter har valt att inte kontakta de som
 • VT/ När VA blir ett krisområde - När VA blir ett krisområde LEDARE Nästa krisande infrastrukturområde efter järnvägen är landets kommunala vatten- och avloppsnät. En nyligen presenterad rapport initierad av branschorganisationen Svenskt vatten visar att det behövs stora investeringar och att de måste påbörjas nu. Med den takt som kommunerna höll förra hösten är inte alla rör utbytta
 • Havet.nu/ ”En liten påverkan på Östersjön totalt” (Om det Polska reningsverket som havererat) - ”En liten påverkan på Östersjön totalt” PUBLICERAD 2019-09-06 Det har talats om kollaps, haveri och ett rejält bakslag för Östersjöns försiktiga återhämtning. Men följderna av olyckan i det polska reningsverket Czajka kommer att ha en försvinnande liten påverkan på Östersjön i stort. Det säger Christoph Humborg, professor på Stockholms universitets
 • SVT Helsingborg/ Chockupptäckt – miljontals fimpar vid avloppsrör i Öresund - Chockupptäckt – miljontals fimpar vid avloppsrör i Öresund Publicerad 20 augusti 2019 Dykprojektet Havsresan kollade havsbotten vid dagvattenrören som mynnar ut i Öresund. Och hittade mängder av fimpar. …. Dykarna kollade också bottnen vid dagvattenrör som mynnar ut en bit ut i vattnet. Dagvattensystemet samlar upp regnvatten från stadens gator som
 • Aftonbladet/ ”Avloppsläckan i Skellefteälven fortsätter” - aftonbladet.se 2019 ”Avloppsläckan i Skellefteälven fortsätter” 350 000 liter orenat avloppsvatten rinner ut i Skellefteälven varje timme efter fredagens brand i ett ställverk – och det kommer att fortsätta till på måndag, uppger P4 Västerbotten. – Dels behöver vi riva bort det som brunnit och dels har vi inte grejerna för
 • SVT Stockholm/ Avgifter för vatten och avlopp väntas fördubblas - Avgifter för vatten och avlopp väntas fördubblas Publicerad 8 februari 2019 Avgifterna för vatten och avlopp kommer att fördubblas under de kommande 20 åren för att klara de enorma investeringar som väntar. Det anser branschföreningen Svenskt Vatten som gått igenom behoven, och ju längre kommunerna väntar desto dyrare blir det.
 • SVT Stockholm/ Avföring gick rakt ut i vattnet i Vaxholm - Avföring gick rakt ut i vattnet i Vaxholm Publicerad 3 juni 2018 Inflyttningen till de nya husen vid Pålsundet i Vaxholm påbörjades förra året. Men en permanent lösning för vatten och avlopp saknades så avloppsvattnet har släppts ut i havet, skriver tidningen Mitti. Nu utreds händelsen som miljöbrott…… ….Enligt Småa kan
 • SVT Västernorrland/ Olagliga avlopp sprider smitta - Olagliga avlopp sprider smitta Publicerad 20 september 2016 Enskilda avlopp är ett omfattande miljöproblem, bara i Västernorrland rinner omkring tjugotusen avlopp med avföring rakt ut i naturen och nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten förändrade regler……   (Se även länken längst ned i artikeln till Bajsvatten rinner rakt ut i naturen). KOmmentar:
 • SVT Västernorrland/ Bajset dumpas i skogen utan rening - Bajset dumpas i skogen utan rening Publicerad 22 september 2016 Det avloppsslam som sugs upp ur enskilda avlopp tippas i många kommuner helt öppet i en grop i skogen, utan egentlig rening men med myndigheternas godkännande. En tankbil med avloppsslam, bestående av kiss och bajs och gråvatten från hushållen, tömmer sitt
 • Lokaltidningen Båstad/ Fiskare såg kondomer och bindor flyta i Lagan - Fiskare såg kondomer och bindor flyta i Lagan Spillvatten rann ut i dagvattenröret vid Gröningen LAHOLM. Bindor, kondomer, toapapper och till och med avföring kom flytande förbi fiskarna nere vid Gröningen. Orsaken till den olustiga situationen är, enligt Laholmsbuktens VA, att en teknisk pryl, kallad propp, gått sönder vilket medfört
 • DN Åsikt/ ”Ska vi exportera kretslopp eller avlopp?” samt replik - DN Åsikt. ”Ska vi exportera kretslopp eller avlopp?” INSÄNDARE. VA-branschen har fortfarande inte gjort någon färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige vilket är mycket anmärkningsvärt, skriver civilekonomen Ulf Svensson. I den senaste IPCC-rapporten om hav och kryosfären (is och snöbeklädda områden) framkommer ytterst allvarliga fakta om färskvattentillgångarna i världen.  Att stora ismassor i
 • SVT Västmanland/ Jättestor fettklump hittades i avloppsrör i Västerås - Jättestor fettklump hittades i avloppsrör i Västerås Publicerad 30 augusti 2019 När Mälarenergi nyligen skulle undersöka vad som störde inflödet till en av deras pumpstationer i Västerås fann man något ovanligt, i alla fall sett till storlek. Inne i röret hade nämligen en stor fettklump, på ungefär en meter i diameter,
 • SVT inrikes/ Svenska avloppsrör – en tickande bomb - Svenska avloppsrör – en tickande bomb Publicerad 19 maj 2013 Avloppsrören och vattenrören i svenska kommuner är så utslitna att många skulle behöva bytas ut. Enligt en expert kommer avloppsläckor som leder till att folk blir sjuka att öka, om inte politikerna vågar höja avgifterna kraftigt. Under jord ligger ett enormt
 • Borås tidning/Enskilda avlopp är inte problemet – de är lösningen - Enskilda avlopp är inte problemet – de är lösningen Polens största reningsverk i Warszawa havererade för en styv månad sedan och 3 000 liter orenat vatten per sekund forsade ut i Östersjön. Det tog mer än en vecka att få stopp på problemet. Skulle samma sak kunna hända i Sverige? Utan
 • SVT- Södertälje/ Helen Weidenblads betesmark dränktes i avloppsvatten:”Kan tvingas sälja av fåren” - Helen Weidenblads betesmark dränktes i avloppsvatten:”Kan tvingas sälja av fåren” Tipsare och kommentator:  Det verkar finnas dubbla eller parallella regler i Sverige – en för vanliga medborgare och en för kommuner. Se bifogat klipp/länk från Nykvarn; https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/helen-weidenblads-betesmark-dranktes-i-avloppsvatten-kan-tvingas-salja-av-faren# Ulf Svensson
 • Invånare förbjuds förbruka vatten i Stenungsund - Invånare förbjuds förbruka vatten i Stenungsund I DAG KL 10:30,2019-10-01 Ett tekniskt fel i vattenverket har slagit ut vattenproduktionen i Stenungsund. I sms till invånarna skriver kommunen: ”All vattenförbrukning är från och med nu förbjuden.” LIVE: Vattnet tillbaka i Stenungsund AVSNITT I DAG KL 14:20, 2019-10-01
 • Köping/ Misstänkt vattenläcka i Sundänge/Våsjö - Misstänkt vattenläcka i Sundänge/Våsjö 2019-10-01 Vi misstänker en vattenläcka i Sundängetrakten och kommer därför behöva stänga av vattnet till och från för att ringa in läckan. Om du har en fastighet i Sundänge eller Våsjö kan du behöva kontrollera din egen anläggning. Vi kan se att det går åt mycket
 • Trelleborgs allehanda/ Många protester mot va-avgifter - Många protester mot va-avgifter TEGELBERGA 22 december 2017
 • Skånska dagbladet/ Inget sänkt tak för va-kostnader - Publicerad 18/4 2015 09:30 Inget sänkt tak för va-kostnader HÖÖR Tre partier skrev tre motioner i syfte att få ner kostnaden för de som påverkas av den pågående va-utbyggnaden i kommunens ytterområden. Förgäves ser det ut som. Nu har en majoritet i kommunstyrelsen beslutat att den gällande va-taxan ska ligga fast………………..
 • Skånska dagbladet/ Avgörande närmar sig i va- tvist - Publicerad 10/4 2015 12:56 · Uppdaterad 15/4 2015 16:19 Avgörande närmar sig i va- tvist  
 • Kuriren.nu- Stenungssund/ Vatten analyseras efter sabotage - Vatten analyseras efter sabotage STENUNGSUNDFörst i kväll väntas analyserna av det vattnet i Stenungsund, där vattentornet misstänks ha blivit utsatt för skadegörelse, vara klara. Kommunens invånare uppmanas att inte dricka vattnet förrän klartecken ges.(TT) 06:41 | 2014-06-26 Först i kväll väntas analyserna av det kommunala vattnet i Stenungsund, där vattentornet
 • Svenskt Vatten/ Ny seniorkonsult och projektledare på Public affairs. Stärker påverkansarbetet. - Seniorkonsult tar över Public affairs på Svenskt vatten måndag den 23 september 2019 Seniorkonsult och projektledare på Paues Åberg Susanna Lindh tar över Public affairs-ansvaret på Svenskt vatten. Susanna Lind var mellan 2015 och 2017 politiskt sakkunnig för Moderaterna. Hon hade olika roller i bland annat civilutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.
 • Skövde nyheter/ Klagomål på avlopp i Äppelbyn: ”Har klara kvalitetsbrister” - Klagomål på avlopp i Äppelbyn: ”Har klara kvalitetsbrister”  KNISTAD Avloppsreningen vid Knistad Äppelby sattes aldrig i gång. Trots det kopplades de nybyggda villorna på. Det konstaterar Miljösamverkan Östra Skaraborg efter en inspektion på plats. 
 • Facebookssidan Avloppsbedrägeriet/ Med utspädning av massor med vatten klarar reningsverken gränsvärdena för utsläpp - MIchael Richter, avloppsbedrägeriet Avloppsslammet binder tungmetaller och kemikalier och Läkemedel mm och vid rötning och reningsprocess och vid slamhantering fälls mer rester ut i lakvattnet. Det stora problemet är allt detta dricksvatten som vi spär ut och sköljer bort för transport av fekalier och annat som dumpas i systemet. Och
 • GP/ Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl - Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl GästkrönikaVårt stackars avloppsreningsverk, Ryaverket, får ta emot ca 60 procent vatten som inte har ett skvatt där att göra. Dvs mer än hälften av vattnet som kommer dit ska inte dit!
 • VVS forum/ Små kommuner behöver stänga VA-nät - Små kommuner behöver stänga VA-nät Många kommuner med utflyttning behöver avveckla VA-områden. Men det finns ingen rättspraxis för hur det ska gå till. Samhällsdebatten handlar ofta om utbyggnad av VA-nät och hur det påverkar fastighetsägare. Mindre uppmärksammat är att många kommuner med minskande befolkning i stället behöver avveckla VA-områden. ”I våra
 • SVD/ Överkrav på avlopp drabbar stugägare - SVD Överkrav på avlopp drabbar stugägare (alt länk till va i tiden) Bilden av enskilda avlopp som stora miljöbovar är inte riktig. Extra krav på fosforrening utöver det skydd som marken ger blir ofta orimligt dyrt, skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp…… ______________________________________________________________________________________________________ REPLIK | ENSKILDA AVLOPP Anders Mårtensson,
 • Kungälvsposten/ Efter branden: Avloppsvatten rinner ut i älven - Efter branden: Avloppsvatten rinner ut i älven 5 sept 2019 Under fredagen kommer viss lukt förekomma från Nordre älv, efter gårdagens brand i Älvparkens avloppspumpstation.
 • GP- Lerum/ Avloppsvatten rann ut på badplats i Lerum - Avloppsvatten rann ut på badplats i Lerum VästsverigeEtt kraftigt skyfall under Valborgshelgen gjorde att det läckte ut avloppsvatten i Säveån. Aspens badplats i Lerum tvingas därför att stänga för sina badgäster i väntan på svar från kommunens vattenprover. ”Ett arbetet som beräknas att ske någon gång mellan 14-18 maj.Läckaget ska
 • Expressen-GT/ Avloppsvatten rann rakt ut i Göta älv - Avloppsvatten rann rakt ut i Göta älv  11 aug 2012 Bajs, toapapper och tamponger guppade runt i Göta älv. Det var ingen trevlig syn när regnet vräkt ner i måndags. Det kraftiga skyfallet ledde till att avloppsvatten rann rakt ut i älven.
 • Land Lantbruk/ Avloppsvatten från 450 000 hushåll rann ut i Östersjön - Avloppsvatten från 450 000 hushåll rann ut i Östersjön 9 juni 2017 Orenat avloppsvatten från 450 000 hushåll i ryska Kaliningrad har runnit rakt ut i Östersjön under ett stort antal år. Nu har ett reningsverk som ska ta hand om avloppsvattnet äntligen öppnat.
 • SN/ Nyköping: Naturvårdsverket släppte ut skit – måste betala vite - Naturvårdsverket släppte ut skit – måste betala vite 2019-05-30 NYKÖPING Avloppsvatten rann ut orenat från Naturvårdsverkets fastighet. Nu måste Naturvårdsverket betala vite.  
 • Dalademokraten/ Pumpstation havererade – Avloppsvatten rann ut nära badplats: ”Det är inte första gången” - Pumpstation havererade – Avloppsvatten rann ut nära badplats: ”Det är inte första gången”
 • Vimmerby tidning/ Bajs i vattnet – men nu kan man bada - Bajs i vattnet – men nu kan man bada 2019-07-30 HORN Förra onsdagen larmades räddningstjänsten i Horn och Kisa till ett utsläpp i Stångån i Horn. Räddningstjänsten la ut länsar i Horn och vid Blomsfors för att förhindra att utsläppet rann ut i sjön Åsunden. Nu är det klart vad det
 • NT/ Allvarligt att avlopp rann ut i Glan - Allvarligt att avlopp rann ut i Glan NORRKÖPING  I tre och en halv månad rann avloppsvatten orenat ut i Glan efter en läcka i en ledning vid Tallebo väster om Norrköping.
 • Norran/ Avloppsvatten rann ut i Timmerviken - Klipp: Avloppsvatten rann ut i Timmerviken Notera att denna artikel är från 2014. Ett stopp i en huvudledning resulterade i en översvämning i en brunn där avloppsvatten rann ut i Timmerviken.
 • Affarsliv.com/ Avloppsvatten rann ut i sjö - Avloppsvatten rann ut i sjö 2017-09-01 FINSPÅNG Efter ett ledningsläckage förra veckan så har orenat avloppsvatten hittat till Skutbosjön i Finspång. ”Finspångs tekniska verk gick under fredagen ut med en varning till de boende i området efter att orenat avloppsvatten hittat till Skutbosjön. Läckaget lagades i måndags men en del
 • SR-P4 Stockholm/ - Publicerat tisdag 16 juli kl 14.01 Kraftigt regn och en krånglande pump gjorde att avloppsvatten från Värmdö kommun rann ut i Östersjön under en timme på måndagen. Den här typen av utsläpp kallas bräddning och sker oftast vid snösmältning. – Det händer flera gånger per år, det gör det för alla
 • SR P4 Halland/ Avloppsvatten rann rakt ut i Unneån - Avloppsvatten rann rakt ut i Unneån Kommunalt avloppsvatten har runnit rakt ut i Unneån vid Unnaryd. Vid stora regnfall har avföring och toapapper flutit fram genom samhället. Detta på grund av att reningsverket inte klarar belastningen. – Boende har ringt in och sagt att det har breddat över och då har
 • Mitti Söderort/ Avloppsvatten rann ut i Långsjöbadet – staden avråder från bad - Avloppsvatten rann ut i Långsjöbadet – staden avråder från bad PUBLICERAD 25 JUNI 2019, KL. 13:03 Sedan förra veckan avråder staden från bad vid Långsjöbadet. Anledningen är kraftigt förhöjda halter av kolibakterier i vattnet på grund av att avloppsvatten läckt ut. – Det är en pumpstation som havererat, säger Åsa Hoffmann
 • SVT- Dalarna/Fortfarande smittorisk efter att avloppsvatten läckt ut i Ludvika - Fortfarande smittorisk efter att avloppsvatten läckt ut i Ludvika Publicerad 29 maj 2019 En avloppsledning under Gårlångsvägen brast under onsdagen och avloppsvatten har runnit ut i Gårlången. Även om avloppsledningen nu är lagad så avråder kommunen från kontakt med vatten. En avloppsledning har brustit innan reningsverket vid sjön Gårlången i Ludvika.
 • Kollaps på reningsverk: Läcker 3000 liter bajsvatten – i sekunden - Expressen: Polens största reningsverk har kollapsat SVD: Östersjön kan drabbas av polskt avloppsläckage SR-P1: Haveri i reningsverk väcker oro för Östersjön   MSN: Kollaps på reningsverk: Läcker 3000 liter bajsvatten – i sekunden I reningsverket Czajka, i polska Warszawa, har en stor tank kollapsat. Orenat avloppsvatten rinner nu ut i floden Wisła
 • Cirkulation VA tidskriften/ Mikroplast från konstgräs litet miljöproblem - Mikroplast från konstgräs litet miljöproblem Tidigare uppskattningar av den potentiella spridningen av plastmaterial från konstgräsplaner kan ha överskattats upp till 50 gånger. Med rätt åtgärder är inte spridning av mikroplast från konstgräsplaner något stort miljöproblem. Mätningar som gjorts över lång tid visar nu att det dels verkar spridas betydligt mindre
 • Cirkulation-VA tidskriften/ Kampen om bilden av VA-nätet - Kampen om bilden av VA-nätet Kraven på förnyelse av kommunernas ledningsnät ökar. I debattartiklar, i pressutspel och i Almedalen är det idag näringslivet som driver på diskussionen med ett budskap om ett eftersatt ledningsnät. Hos de ansvariga finns en viss oro över att förhållandena svartmålas och förenklas……
 • UNT/ Dags att sätta stopp för slamspridningen - Dags att sätta stopp för slamspridningen ”INSÄNDARE Den 16 augusti skrev UNT om en förfärlig stank som spred sig i Uppsala. Orsaken var att Ragn-Sells spred avloppsslam på åkrarna vid Hågaby. Tyvärr är det endast när lukten blir besvärande som fenomenet får någon uppmärksamhet. Annars sker denna snuskiga verksamhet ganska obemärkt.
 • SR P1 Vetenskapsradion/ Forskare i Sverige och Indien har tillsammans utvecklat ett sätt att rena vatten från antibiotika - Intressant artikel – kanske att forskningsfinansiärerna kan ta sig an ”hushållsnivån” Forskare i Sverige och Indien har tillsammans utvecklat ett sätt att rena vatten från antibiotika. Med hjälp av solljus och nanopartiklar från bland annat järn har de lyckats bryta ner både antibiotikamolekyler och antibiotikaresistenta bakterier, rapporterar Vetenskapsradion. Tidigare har
 • Lösenordsskyddad: DD/ Debatt: Kretsloppsbaserad mat är bara halva steget - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Klimatanpassningsportalen - Klimatanpassningsportalen- länk till avlopp
 • SMHI/ Förnyelse av ledningsnät för vatten och höjda taxor i Kalmar, fördjupning - Förnyelse av ledningsnät för vatten och höjda taxor i Kalmar, fördjupning Uppdaterad   22 augusti 2019 Publicerad   31 oktober 2016 Kalmarregionen har redan idag problem med vattenbrist under sommartid, något som kan förvärras i ett framtida klimat. För att säkra vattentillgången ökade Kalmar Vatten takten på förnyelsen av ledningsnätet vilket bland
 • JN nytt/ 2016 och 2013: Bakterier hittade – koka vattnet - 2016: Bakterier hittade – koka vattnet Habo kommun uppmanar nu det boende i Brandstorp att koka sitt dricksvatten, det eftersom det finns bakterier i vattnet. eftersom det finns bakterier i vattnet. Habo kommun skriver på sin hemsida att man har fått förhandsbesked från laboratoriet att det kan finnas bakterier i
 • TT/Världen står inför en dricksvattenkris. - Världen står inför en dricksvattenkris. BERI ZANGANA/TT 21.8.2019 20:29 UPPDATERAD 21.8.2019 20:58   Dålig kvalitet på vattnet ger stora konsekvenser för barn – som riskerar att inte växa fullt ut på grund av dålig syreupptagningsförmåga, varnar Världsbanken. Världsbanken har i sin rapport ”Kvalitet okänd: Den osynliga vattenkrisen” gjort en sammanställning av
 • Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ VVS branschens råds VD om avloppsdeklarationer och kommentarer - VVS branschens råds VD, Anders Mårtensson skriver svar på Arne Gunnarssons (LPo) debattartikel Debatt: Avloppsdeklarationer är en hjälp för fastighetsägare Det har föranlett ett stort antal inlägg på facebookgruppen Avloppsbedrägeriet: Michael Richter: ”Priset för denna trygghet motsvarar högst två kronor per dag, vilket ska ställas i relation till miljökostnaden för illa
 • SMP/ Ständigt arbete för effektivare ­rening av avloppsvatten - Ständigt arbete för effektivare ­rening av avloppsvatten Svar på Börje Svenssons insändare i Smålands­posten. Tack till insändarskribenten som visar på stort miljöintresse för nya hållbara tekniker för vattenrening! I Växjö kommun pågår det ständigt arbete med att optimera processer och metoder för effektivare rening av avloppsvatten. Redan 2011 började Växjö
 • SR P4 Värmland/Skoghalls avlopp anmäls till EU-domstolen - Skoghalls avlopp anmäls till EU-domstolen Publicerat onsdag 7 augusti kl 05.46 Skoghall är en av tio svenska orter som pekas ut i en anmälan till EU-domstolen för brister i avloppsreningen. Det är EU-kommissionen som har anmält Sverige till domstolen.
 • Hem o Hyra/ Enorm skillnad i pris för vatten och avlopp - Enorm skillnad i pris för vatten och avlopp 12 SEPTEMBER 2016 KL 14:00 NYHETER Inflationen står nästan still men priset för vatten och avlopp ökar med 2,5 procent. På mindre än fem år har tolv kommuner höjt taxan med över 40 procent. … – Varför är det så stora skillnader? Hur kan
 • Aftonbladet/Orenat avlopp släpptes ut i Kalmarsund - 23 mars 2018. Orenat avlopp släpptes ut i Kalmarsund, KALMAR,  Under två dygn rann orenat avloppsvatten från Köpingsvik rakt ut i Kalmarsund. Enligt vittnen som hittat spår på stränderna var det ”en flod av mänsklig avföring, bindor, piss, trosskydd med mera” i Björkviken mellan Borgholm och Köpingsvik, rapporterar Ölandsbladet. Skälet till haveriet var stora
 • VA-nätet måste bytas ut i snabbare takt - VA-nätet måste bytas ut i snabbare takt HAMPE MOBÄRG, VD MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SAMORDNARE VA-FAKTA ANDERS MÅRTENSSON, VD VVS-FABRIKANTERNAS RÅD OCH SAMORDNARE VA-FAKTA MATS ROSMAN, SVENSKA RÖRGROSSISTFÖRENINGEN VVS OCH SAMORDNARE VA-FAKTA  11 oktober 2017, 22 december 2017 När ska regeringen agera för framtidens dricksvattenförsörjning? Drickbart vatten direkt ur kranen kan snart vara
 • GP/ Vi vill ha rent dricksvatten även i framtiden - Vi vill ha rent dricksvatten även i framtiden DebattSveriges VA-nät är gammalt och läcker som ett såll, men i dag vet ingen exakt hur illa ställt det är med den lokala infrastrukturen. Nu måste vi få kontroll på vattenfrågan och resurser att snabbare byta ut de gamla rören, skriver representanter
 • Norrbottenskuriren-Boden/ Dåliga ledningsnät kräver mycket pengar - Dåliga ledningsnät kräver mycket pengar Ledningsnäten i Boden för vatten och avlopp tar 300 år att byta ut med dagens takt. Nu stundar snabbare tempo för att rusta nätet. Räkna med höjda taxor……..
 • ”Vi lagar när det går sönder” Riskerna med ett otillräckligt underhåll av de svenska VA-systemen - ”Vi lagar när det går sönder” Riskerna med ett otillräckligt underhåll av de svenska VA-systemen.   Nästan alla svenskar har hört talas om de parasitutbrott som gjorde 47 000 personer sjuka i Östersund och Skellefteå. Samtidigt är det bara en av tio som är oroliga för att ett parasitutbrott ska
 • ”GP-ARTIKEL GER ÖKAD INSIKT OM VÅRT FÖRÅLDRADE VA-NÄT” - ”GP-ARTIKEL GER ÖKAD INSIKT OM VÅRT FÖRÅLDRADE VA-NÄT” ”Åldrat VA-nät en kostnadsbomb” stod på förstasidan av Göteborgs-Posten torsdagen den 25 januari. I artikeln beskrivs att renoveringen av de i snitt 60 år gamla ledningarna under mark går för långsamt, takten behöver på sikt fördubblas. Samtidigt är kunskapen om hur de
 • Kommentar till MACRO projektet - Se om MACRO projektet här  Som sagt, skulle ett antal tongivande kommuner börja ha separata rörledningar för toalettavloppsvatten  + separat rötningsanläggning av detta till biogas plus en rötrest som sprids på åkrar, så får kommunerna lättare för att acceptera: Fritidsområden och villor har torrtoaletter eller 3-kammarbrunn som töms ibland, och
 • SVT, Uppsala/ 1500 ton avloppsslam orsakar bajsstanken i Uppsala - 1500 ton avloppsslam orsakar bajsstanken i Uppsala Publicerad 15 augusti 2019 Det luktar bajs i hela Uppsala och många undrar vad det beror på. Svaret är 1570 ton avloppsslam som nu har spridits på åkrar runt staden. ”Luften blåser åt fel håll”, säger Lisa Wigh, avloppsspecialist på Ragn-Sells. (Kommentar: Artikeln ger
 • Bohuslänningen- UDDEVALLA/ Seger för C: Ny policy på gång för enskilda avlopp - Var är Havs vägledningar??? Varför agerar olika kommuner så olika Varför agerar inspektörerna så olika? Ena metoden godkänns på ett ställe, och underkänns på ett annat. Fastighetsägaren betalar hundratusentals kronor, och kan tvingas från sin stuga och sitt hem för tyckanden hos inspektörer, miljöavdelningar och politiker. Bohuslänningen- UDDEVALLA/ Seger för
 • Smögen/ The world news, Expressen, Bohuslänningen och flera skribenter skriver: Hundratusentals liter med bajsvatten rann ut i havet - Hundratusentals liter med bajsvatten rann ut i havet – TheWorldNews.net   Publicerad 19 aug 2019 kl 22.17 Tidigare i somras släppte Omholmens reningsverk av misstag ut 240 000 liter avloppsvatten utanför Smögen. … säger Magnus Holm driftsingenjör på Västvatten till Bohusläningen. … Source https://www.expressen.se/gt/hundratusentals-liter-med-bajsvatten–rann–ut-i-havet/ … ________________________________________________________________________________________________________ 240 000 liter avloppsvatten spolades ut i havet vid Smögen en natt
 • EU portalen/ Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening - Nyhetssajten EU portalen: Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening EU-kommissionen kritiserar Sverige för att inte följa unionens regelverk om rening av avloppsvatten och drar landet inför EU-domstolen. Det rör sig om tio svenska tätorter som EU-kommissionen anser inte rensar avloppsvatten på ett lämpligt sätt innan det släpps ut i naturen.
 • Bblat- Arboga/Kommunen i Arboga uppmanar allmänheten – drick inte kranvattnet - Kommunen i Arboga uppmanar allmänheten – drick inte kranvattnet Vattenprover som har gjorts visar att dricksvattnet i Arboga kommun för tillfället är otjänligt. Allmänheten uppmanas därför att koka allt vatten innan man dricker det, det skriver kommunen på sin hemsida. Arboga kommun uppmanar invånarna i Arboga tätort, Hällarna, Medåker och
 • Vänersborg- Kärvlings blogg/ Vatten vatten… Och avlopp. - Kommentar: Vad är det kommunerna håller på med?  Var tog miljö och klimatmål vägen?   Vatten vatten… Och avlopp. I veckan släpptes en skakande rapport från World Resources Institute. Den visade att 25% av världens befolkning hotas av vattenbrist. 17 av världens länder kan snart stå helt utan vatten. New York
 • Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening - Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening EU-kommissionen kritiserar Sverige för att inte följa unionens regelverk om rening av avloppsvatten och drar landet inför EU-domstolen. Det rör sig om tio svenska tätorter som EU-kommissionen anser inte rensar avloppsvatten på ett lämpligt sätt innan det släpps ut i naturen. ”Orenat avloppsvatten kan
 • SR P4 Västmanland/ Stor vattenläcka i Västerås - Stor vattenläcka i Västerås Publicerat lördag 3 augusti kl 22.59 På lördagskvällen började vatten forsa fram på marken vid villorna på Skerikesvägen i Västerås, sannolikt sedan en ledning sprungit läck. Enligt Hans Tollbom, inre befäl vid Räddsam Mälardalen, bubblade det upp cirka 5000 liter vatten i minuten. Räddningstjänsten kontaktade Mälarenergi
 • Entrepenad/ Gigantiskt avloppsprojekt - Gigantiskt avloppsprojekt Stockholm rustar för framtidens avloppshantering, ett projekt som går loss på över nio miljarder kronor. Stockholm Vatten och Avfall lägger 9,2 miljarder kronor på att bygga ut avloppsinfrastrukturen, en jättetunnel och stora om- och utbyggnader av det befintliga reningsverket väntar. Nacka. Att rena stockholmarnas avloppsvatten är en krävande uppgift
 • Köping- Magazin 24/ Vattenläcka på Glasgatan Körfält stängs av. - Vattenläcka på Glasgatan Körfält stängs av.
 • Köping- Magazin24/ Vattenläcka i Köping Under torsdagen upptäcktes en vattenläcka på Ringvägen i Köping. - Vattenläcka i Köping Under torsdagen upptäcktes en vattenläcka på Ringvägen i Köping.   Webredaktörens kommentar: Och sen höjer Köping va förbruknings priset med 10% och hänvisar till att förbrukningen av dricksvatten inte har varit i nivå med budgeterat. Det är väl i så fall våra och alla andra områden på
 • 3 källor till dåligt badvatten. Fritidsbåtar, kryssningsfartyg, barn som skiter där de står. - Hej, Det finns åtminstone tre källor till dåligt badvatten som man sällan talar om; 1) ute på havet släpper cruising ship ut massa skit – läs gärna denna text eftersom det rör den svenska kusten, 2) fritidsbåtar släpper ut mycket skit trots att det nu börjar finnas hopsamlingsstationer (men där
 • VK/ Avloppsvatten släpps fortfarande ut i älven – kommunen vill ha hjälp av allmänheten - Avloppsvatten släpps fortfarande ut i älven – kommunen vill ha hjälp av allmänheten Publicerad i måndags kl. 14:25 (2019-07-22) Fortfarande släpps stora mängder orenat avloppsvatten ut i Skellefteälven i höjd med Hedensbyn. ”Räknar med att ha igång pumpstationen under eftermiddagen”, säger Helena Jonsson…. ….Kommer ni att sanera i älven på
 • Expressen/ Här rinner bajs och tamponger rakt ut - Här rinner bajs och tamponger rakt ut Publicerad 5 jun 2019 kl 20.47 I samband med att en ny vattenledning skulle läggas borrades avloppsledningen sönder. Nu rinner mänsklig avföring och annat nedspolat material rakt ut i Listerbyån i Blekinge. – Det här måste de ju göra något åt, tänk på
 • VVS Forum/ Förväxlade avlopp och dagvatten - Förväxlade avlopp och dagvatten Under flera år rann avloppvatten från ett av höghusen på Liljeholmskajen i Stockholm rakt ut i den närliggande Årstaviken. Orsaken var att avloppet från delar av fastigheten felaktigt kopplats till dagvattnet. Nu utreds om byggherren JM är skyldig till miljöbrott, rapporterar tidningen Stockholm direkt…..
 • Norran/ Avloppsvatten förstörde Nybroviken - Artikel från 2015: Avloppsvatten förstörde Nybroviken I 85 år har avloppsvattnet från en fastighet på Strandvägen – en av Stockholms mest exklusiva adresser – pumpats ut i Nybroviken intill. Det har lett till att vattenkvaliteten där stadigt har försämrats… ……………..Förr i tiden kontrollerade särskilda VA-inspektörer anslutningarna. Funktionen har försvunnit även
 • SVT- Norrbotten/ Avloppsvatten har pumpats ut i älven – trots upprepade larm - Avloppsvatten har pumpats ut i älven – trots upprepade larm Publicerad 13 juni 2018 En läckande avloppsledning har orsakat ilska och badförbud i Luleälven vid Gammelstad. Men trots upprepade larm från boende tog det lång tid innan kommunen ingrep. När Mauritz Fredriksson var ute på en promenad vid tvåtiden i måndags
 • GP- Göteborg/ Så ska mindre avloppsvatten hamna i havet - Så ska mindre avloppsvatten hamna i havet Göteborg släpper ut mer orenat avloppsvatten än andra städer i landet. Efter ett föreläggande från miljöförvaltningen strävar kretslopp och vatten nu efter att halvera den så kallade bräddningen. Men det är inte säkert att miljöförvaltningen accepterar lösningen…… ……. Förvaltningsdirektören Marianne Erlandson konstaterar att tillsammans
 • GP/ Avloppsvatten rann rakt ut i Göta älv  - Avloppsvatten rann rakt ut i Göta älv  Publicerad 11 aug 2012 kl 09.42 Bajs, toapapper och tamponger guppade runt i Göta älv. Det var ingen trevlig syn när regnet vräkt ner i måndags. Det kraftiga skyfallet ledde till att avloppsvatten rann rakt ut i älven. – Vi har badförbud i
 • Norran.se/Orenat avloppsvatten släpps ut i älven. – Allt som spolas ner i toaletten går ut i älven nu, säger Helena Jonsson - Avloppsvattnet fortsätter att rinna ut i älven Publicerad 2019-0721. Under fredagen skedde ett haveri i ett ställverket i en pumpstation vilket ledde till att orenat avloppsvatten släpptes ut i Skellefteälven. – Som det ser ut just nu så kan vi inte laga problemet förrän på måndag, säger Helena Jonsson, verksamhetschef
 • SR P4 Göteborg/ Avloppsvatten rinner ut i Nordre älv efter brand - Avloppsvatten rinner ut i Nordre älv efter brand Publicerat torsdag 5 april 2018 kl 22.33 Avloppsvatten rinner ut i Nordre älv efter en brand i en pumpstation på torsdagen. ”Viss lukt” kan enligt kommunen förekomma. Det var strax innan klockan 17 på torsdagen som räddningstjänsten larmades om en brand i
 • SVT Norrbotten/ Tvingas pumpa ut avloppsvatten i älven. Tekniska verken har fått tillstånd av Kiruna kommun. - Tvingas pumpa ut avloppsvatten i älven Publicerad 17 juli 2017 De höga vattenflödena i Norrbotten fortsätter ställa till med problem. Nu måste orenat avloppsvatten pumpas ut i Torneälven. Avloppsvattnet ska pumpas ut från reningsverket i Vittangi som ligger precis vid Torneälven. – Vi får ett inflöde i spillvattenledningarna och för att
 • Helsingborg Dagblad/ Bajsvattnets tid fortsätter: ”Det finns inte en stad som har ett reningsverk som klarar av ett skyfall” - HELSINGBORGS BADVATTEN17 juli 2019 06:30 Bajsvattnets tid fortsätter: ”Det finns inte en stad som har ett reningsverk som klarar av ett skyfall” När det ösregnar släpps orenat vatten ut i havet och badplatserna blir – platser utan bad. Som Fria bad, Kallis och Tropical beach förra veckan. I Almedalen prisades
 • Dala Demokraten/ Viktiga fakta saknas när VA-systemet ska bedömas - Viktiga fakta saknas när VA-systemet ska bedömas ”I Dala-Demokraten den 10 juli skriver Vd:n för VVS-Fabrikanternas Råd ”Bättre avlopp kan minska algblomningen”. Att värna sina medlemmars intressen är hans arbete och inget konstigt med det. VA-industrins argument är väl kända vid det här laget, men tyvärr saknas centrala fakta när
 • Östra Småland/ Åklagare: Nya VA-taxan är olaglig - Åklagare: Nya VA-taxan är olaglig ”Thomas Hagman, kammaråklagare i Kalmar, anser att kommunens nya VA-taxa är olaglig och har begärt en laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Växjö. Östra Småland har tidigare rapporterat om kommunens nya VA-taxa som kommer fördubbla vattenavgifterna i Kalmar till år 2026. Orsaken är de mycket stora investeringar
 • xx/Debatt: Bättre avlopp kan minska algblomningen. Anders Mårtensson (VVS fabrikanternas råd), Anna Werner (Villaägarna ), Lars Hylander (SLU) - Debattinlägg från Lars Hylander  Villaägarna Anna Werner Anders Mårtensson, Vd för VVS-Fabrikanternas Råd _____________________________________________________________________________ Docent i miljöanalys (SLU), Lars Hylander Debatt: Slopa avloppen för att minska algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande
 • Dalademokraten/ Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen - Dalademokraten hade för ett par dar sen en insändare med sakfel av Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd. Mitt svar nedan. Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande toaletter alternativt snålspolande vakuumtoaletter, där
 • Köping/ Problem med avloppspumpar på Malmövägen efter gårdagens åskväder. Problem med avloppspumparna - Publicerad 2019-07-13 Boende,miljö & trafik, Nyheter, Driftsnyhet Problem med avloppspumpar på Malmövägen efter gårdagens åskväder Det är problem med avloppspumparna för boende på Malmövägen efter gårdagens åskväder. Frlsökning pågår, avloppsbrunnarna kommer pumpas ur manuellt under dagen. Det är just nu problem med avloppspumparna som servar boende på Malmövägen efter gårdagens
 • Bohuslänningen/ Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra . Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt - Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt Replik till Ann Lundström, 23 juni LÄS MER: Avföring kan inte rinna orenat ut i våra vattendrag Ann Lundström, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skriver att avföring inte ska rinna orenat ut i våra
 • SVT Väst/ Bajsbakterier i vattnet på flera badplatser i Västsverige - Bajsbakterier i vattnet på flera badplatser i Västsverige Publicerad 6 juli 2019 På flera badplatser i länet avråds från bad efter problem med förorenat vatten. Kommunerna har upptäckt förhöjda halter av E.coli-bakterier och intestinala enterokocker, som kan leda till magsjuka om man sväljer vattnet…… Webredaktörens kommentar:  Märklligt nog är kommunerna väl
 • VA guiden/ Svenskt Vatten hotas med stämning på en miljon kronor - Svenskt Vatten hotas med stämning på en miljon kronor Svenskt Vattens avrådan från att köpa träningskläder behandlade med silver upprör. Tillverkaren Polygiene hotar med att lämna in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen om inte Svenskt Vatten genast slutar med sina uppmaningar att inte använda träningskläder som har behandlats med silver……
 • Smålänningen- Markaryd/ Kommunen höjer VA avgift, skall renovera VA nätet. - Kommunen höjer VA-avgift 24 okt 2017: Ska renovera vatten – och avloppsnätet MARKARYDS KOMMUN Kommunstyrelsen i Markaryd vill att VA-taxan höjs med fyra procent från och med nästa år. Det beror på att kommunen behöver mer pengar för att kunna förnya VA-nätet som det finns brister i…… …. – Som framgår
 • Almedalen- Dricksvatten- Arena- Dålig koll på dricksvatten - Hej igen Anders! Dagens text är från Almedalen och handlar om dricksvattnet – det finns också en länk i artikeln (som finns på Dagens Arena -Dålig koll på kemiska hot mot dricksvattnet så att man kan se debatten i efterskott. Allt gott! Ulf Svensson ”Panelen bestod av (från vänster) moderatorn Ylva
 • GP/ Sluta spola bort våra avlopp med dricksvatten - Sluta spola bort våra avlopp med dricksvatten Hanteringen av vårt dricksvatten och våra avlopp måste förbättras radikalt. Inte minst för att den ekologisk väv som bär upp allt mänskligt liv nu är allvarligt hotad, skriver Ulf Svensson…….
 • SR-P4/ Lösningsmedel i Huddinges avloppsnät - Lösningsmedel i Huddinges avloppsnät Publicerat onsdag 4 juli 2018 kl 07.30 Vid flera tillfällen har det kommit larm om doft av lösningsmedel i avloppsnätet i Huddinge. Stockholm vatten försöker nu tillsammans med kommunen att spåra varifrån utsläppen kommer……..
 • Finland- Yle - PUBLICERAD 28.05.2019 – 14:39. Bajsvatten förorenade badvatten i Pargas – tusentals kubikmeter rann ut nära simstränder
 • Hallandsposten/ Husägare hotas av vite för utsläpp HylteTvå ägare till en fastighet i Järanäs förbjuds att släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. - Husägare hotas av vite för utsläpp Hylte Två ägare till en fastighet i Järanäs förbjuds att släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ställde sig i förra veckan bakom en tjänsteskrivelse som föreslår ett förbud om utsläpp av spillvatten från wc och bdt (bad, dusch tvätt) i den
 • NT- Söderköping/ - Tvångsanslutning blir dyrt för boende
 • Land Lantbruk/ ”Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta”, Edward Riedl - ”Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta” Om det inte går att påvisa näringsläckage ska inte fastighetsägare kunna påtvingas anslutning till kommunalt VA-nät. Det menar Edward Riedl (M) i sin riksdagsmotion………
 • NVP Värmdö/ Husägare slipper betala VA-dragningar - 12 aug 2014: Husägare slipper betala VA-dragningar VÄRMDÖ 11:38 | 12 augusti 2014 En kommun kan inte vältra över kostnaderna för framdragning av kommunalt vatten och avlopp på enskilda fastighetsägare. Det slår Svea hovrätt fast i en dom som kan bli vägledande för kommuner.
 • SVT Västerbotten/ Tvingas betala 100.000 kronor för nytt vatten - Tvingas betala 100.000 kronor för nytt vatten Publicerad 11 oktober 2017 Skellefteås nya vattenverk beskrivs som ett av kommunens dyraste projekt genom tiderna. Men flera fastighetsägare har surnat till då de känner sig tvungna att ansluta till det kommunala vattennätet – och betala kring 100.000 kronor ur egen ficka.
 • SVT/ Västerbotten: Länets dåliga vattenledningar får kritik - Länets dåliga vattenledningar får kritik Publicerad 1 januari 2019 Större delen av Västerbottens vattennät är under all kritik. Det finns ett stort investeringsbehov och trots att alla är medvetna om situationen görs alldeles för lite. Det menar Inger Olofsson som är samordnare för VA-samverkan i Västerbotten. – Det är inte information
 • Höör- SKD/ Inget sänkt tak för va-kostnader - Artikeln publicerad 18/4 2015: Inget sänkt tak för va-kostnader
 • Facebook: Fagersta nyheter/ SIMBADET AVSTÄNGT EFTER KRAFTIGA SKYFALLET - NVK har stängt Simbadet efter torsdagsnattens skyfall. Orsaken är att det kan ha kommit avloppsvatten i badvattnet. Redan när Simbadet planerades att öppna för drygt två år sedan höjdes varnande röster för att det fanns risk för förorening av badvattnet eftersom Fagersta kommuns bräddavlopp går ut strax intill. ”Såna regn
 • Lönnsboda/ Kommunens avlopp förstör bondes mark - 2016-05-12, Kommunens avlopp förstör bondes mark
 • Norra Skåne/ Avloppskrav får husägare att se rött - 2016-10-29, Avloppskrav får husägare att se rött
 • Avloppsfrågan ger stora rubriker i tidningarna i Skåne - Skriv:  Google NSK avlopp Mängder med upprörda känslor. Är det så landsbygdens skall befolkas?
 • Norge/Askoy/ Forskare ska undersöka smittan i Norge, Över 50 har vårdats på sjukhus efter smitta - Forskare ska undersöka smittan i Norge Över 2 000 personer i norska Askøy har insjuknat på grund av bakterier i vattnet. Efter ett tidigare parasitutbrott i Bergen kunde ett forskarlag konstatera att patienter drabbats av kroniska tarmproblem och utmattningssyndrom som följd. Nu vill samma forskare ta sig an patienter i
 • UNT/ Ställ högre krav på reningsverken - Klara Ellström (MP), ordförande i Uppsala Miljö- och Hälsoskyddsnämnd, slår in öppna dörrar i sin insändare UNT 20/5, (länk va i tiden) Ingen ifrågasätter behovet att rena avlopp på landsbygden och alla ska naturligtvis ha säkert dricksvatten. Problemet är att hennes nämnd inte beaktar rimlighetsaspekten vid sin bedömning. Enligt Miljöbalken
 • Dagens samhälle/ ”Lyxfällans käftar har redan slagit igen” El och VA näten behöver upprustas för mycket stora pengar - ”Lyxfällans käftar har redan slagit igen” En hel del svenska politiker verka lida av en farlig blindhet inför tyngden av långsamma, dolda kostnader. Hur ska exempelvis den högst behövliga upprustningen av våra el- och VA-nät kunna finansieras, nu när går vi mot en period där räkningarna kommer att börja landa på
 • Klimatpåverkan av byggande större än man tidigare trott, det är de första åren som står för de stora CO2 utsläppen. - Hej igen, Nu har jag läst om Roland Karlssons fall – och kan konstatera att galenskapen nu går på torra land – och i vattnet! Det jag nu skulle vilja plocka fram är de analyser som görs i samband med regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige”, där till dags dato 13 olika branscher
 • Utvinning av fosfor genom torkning av avloppsslam - Nio av tio svenskar, 87 procent, anser att Sverige ska utvinna näringsämnet fosfor på egen hand genom avloppsslam. I dag är Sveriges jordbruk beroende av importerad fosfor. En ny Sifo-undersökning visar nu att nio av tio svenskar, 87 procent, anser att Sverige ska utvinna näringsämnet fosfor på egen hand genom
 • Askoy/ Smitta utom kontroll i Norge – 2 000 sjuka - Dagbladet.no Askøy: Samme bakterier i fire av sju prøver Fire av sju vannprøver tatt forskjellige steder i drikkevannet i Askøy kommune fredag 7. juni viser samme årsak til tarminfeksjonen som har rammet mange innbyggere. Det er mest sannsynlig at smitten kommer fra det øvre bassenget i Kleppe vannverk, men kommunen
 • Åstorp- Magleby/ Va ledning rakt igenom skånes bästa vattentäkt till Söderåsens norrsida. Riskfyllt projekt - Anders !!! Tack för ALLA inlägg i debatten. Ju mer artiklar/ debatter desto bättre. NU  till Åstorps kommun….ni har säkert läst det förut. Här vill / skall kommunen lägga ner Överföringsledning för våra avlopp på Söderåsens norrsida. Det gäller 100 fastigheter. 4,5 KM Överföringsledning rakt genom Skånes bästa vattentäkt. Undersökningar
 • Expressen/ Tingstadstunneln kan översvämmas av bajs - Tingstadstunneln riskerar att översvämmas av bajs. Avloppsvatten från 180 000 personer kan hamna i tunneln om det blir driftstopp i en huvudpump, skriver Göteborg Direkt. En helt ny station byggs nu för att få bukt på problemet…………….
 • Replik Carl Lindström/WC eller torrdass - Vad är den egentliga skillnaden mellan en spolfri toalett och en vattentoalett? Frågar man Svenskt Vatten får man ofta ett ganska nedsättande omdöme om ”torrdass” vs. ”riktig toalett”. Men en vattentoalett, som i stor skala blandar dricksvatten med avföring, förstör i processen och transporten dricksvattnet såväl som den bredspektrala växtnäringen
 • SvD Johan Rockström/ Naturen är bästa klimatkämpen - Johan Rockström:Naturen själv är bästa klimatkämpen ”Hälften av alla utsläpp av växthusgaser tas upp av naturliga ekosystem. Om de inte skyddas så blir klimatkampen omöjlig att vinna.” ”Östersjön är, tyvärr, ett bra exempel. Världens sjukaste innanhav. Precis utanför våra fönster i världen mest miljömedvetna land. Den senaste mätningen från SMHI
 • Lösenordsskyddad: Varifrån läcker näringen som dödar våra hav? - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Östersjön dör inte bara av kväve och fosforutsläpp. Denna ekologiska krasch ger allvarliga konsekvenser i näringsväven - Tror inte alla har sett filmen ”Torsken – Havets hopp”, SVT 14 april 2019, vilket alla borde göra. Där framgår med tydlighet att det finns även andra orsaker än kväve- och fosforutsläpp från mänsklig aktivitet som orsak till övergödning och syrebrister. Det finns ytterligare, och dessutom allvarliga, effekter av denna ekologiska
 • SVT Dalarna/ Fortfarande smittorisk efter att avloppsvatten läckt ut i Ludvika - Foto: Google Maps 29 maj: Fortfarande smittorisk efter att avloppsvatten läckt ut i Ludvika En avloppsledning under Gårlångsvägen brast under onsdagen och avloppsvatten har runnit ut i Gårlången. Även om avloppsledningen nu är lagad så avråder kommunen från kontakt med vatten. En avloppsledning har brustit innan reningsverket vid sjön Gårlången i
 • Funderingar kring torrdass i storstaden och utdömandet av det samma på landsbygden. Varför? - Webbredaktören funderar: När utedass av alla sorter döms ut på landsbygden så implementerar kommunerna dem i sin verksamhet eftersom det är så dyrt att ansluta wc toaletter. (Se Nu byggs sex utedass vid Valhallavägen.) Carl Lindström har byggt en mulltoanläggning (Composterakonceptet) åt kommunen vid Tyresös allmänna badplats (södra Stockholm). Alla
 • Kommunala reningsverk står för betydande bidrag av klimatgasen kväveoxid - Beträffande klimatpåverkan från avloppen så är det helt fel att begränsa det till utsläpp av CO2. Kväveoxider måste inkluderas eftersom de står för ett betydande bidrag som klimatgas direkt från reningsverkens kvävesteg. Dessutom indirekt genom att vi åter måste binda luftens kväve till handelsgödsel, vilket är energikrävande och globalt främst görs med
 • Arboga- Bblat/ Piltoprojekt kan ge ett renare avloppsvatten - Piltoprojekt kan ge ett renare avloppsvatten Se sid 12 Arboga: ” Traditionellt avloppsvatten innehåller bland annat bakterier, parasiter och läkemedelsrester.  För att råda bot på det testar nu Arboga kommun tillsammans med företaget Aqua-Q att skapa rening så att kommunen på ett säkert sätt kan använda renat avloppsvatten för olika
 • Köping- Magazin 24/ Ingen klarar längre av att ta ansvar för helheten - Magazin24 #687, sid 4 Ingen klarar längre av att ta ansvar för helheten.  Klipp ur artikeln: Dricksvatten är enligt den samlade politikerkåren vårt viktigaste livsmedel. Detta framgick nyligen av en debatt i Sveriges Riksdag om vattenvård.  Men vattnet är inte bara en omhuldad resurs utan också en hotad tillgång. ………………
 • Giftiga föroreningar i Tavelån. PFAS läcker ut i naturen från slamdeponier från reningsverken - Hej Bifogar texten till en artikeln i dagens VK om miljögifter från deponi, kanske vore bättre om det lades lite krut på detta istället för att jaga enskilda avlopp? Leif Giftiga föroreningar i Tavelån Vattendrag runt svenska avfallsanläggningar är förorenade av högfluorerade kemikalier. Prover från år 2017 visar att det
 • Industiellt jordbruk, avlopp, slamhantering och enormt höga energibehov - Vi bör starta med klimatboven #1 Industriellt Jordbruk … gör vi rätt här försvinner avloppen, ”slamhantering” och otroligt högt energibehov While most people think of the burning of fossil fuels as the primary driver of pollution, data point to industrial agriculture as the greatest contributor of greenhouse gas emissions. An estimated 44% to
 • Simrishamn/ Invigning av reningsverk för läkemedelsrening -   Invigning av Simrishamns reningsverk Den 24 maj 2019 bjuder IVL Svenska Miljöinstitutet och Simrishamns kommun in till en halvdag med seminarium, rundvandring och invigning av den fullskaliga anläggningen för läkemedelsrening.Hela programmet hittar du här… Här kan du anmäla dig, sista anmälningsdag är 17 majBakgrundMed ett förändrat klimat följer nya utmaningar. Simrishamns kommun
 • Regeringen bör arbeta för att reningsverk ska kunna hantera läkemedelsrester (MJU13) -   Utskottets förslag Regeringen bör arbeta för att reningsverk ska kunna hantera läkemedelsrester (MJU13) Läkemedel och andra föroreningar hamnar i avloppsvattnet, men idag är det få reningsverk som klarar av att hantera sådana ämnen. Därför vill miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att
 • SR P1, Läkemedelsrester från avlopp ska renas bort - Läkemedelsrester från avlopp ska renas bort Mycket av läkemedlen vi tar rinner igenom våra kroppar och ut i avloppet. Hittills har reningsverken haft svårt att fånga upp substanserna, men nu ska det bli ändring på det……
 • Dagens industri/ Begär bidrag för avloppsmiss (EU hotar med mycket dryga böter pga reningsverkens oförmåga) - Begär bidrag för avloppsmiss ”Sverige riskerar hundratals miljoner i böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv. För att blidka EU måste ett antal små kommuner kvickt investera i sina reningsverk. Nu begär de att staten betalar – eftersom det är den svenska tolkningen av direktivet som ställt till bekymren. Sedan flera
 • GP-Gästkrönika/ Dags för rening av dagvatten - Dags för rening av dagvatten GästkrönikaRegnvatten som för ut mikroplastpartiklar i kretsloppet är ett underskattat miljöproblem, skriver gästskribenten Göran Värmby, tidigare miljöchef på Göteborgs stad. Följ länken ovan. ”För några år sedan fick en liten däckverkstad i Göteborgsområdet besök av Miljökontoret i den aktuella kommunen. Man hade prioriterat däckverkstäder som
 • Vänersborg/Brand i Vänersborgs reningsverk Holmängen 2016. - Klipp ur Kärvlings blogg.  ……Under år 2016 brann det i ett ställverk i centrala Vänersborg, vilket gjorde att verket blev utslaget i 20 timmar. Under denna tid bräddade Holmängen 8.000 m³ orenat avloppsvatten…
 • Brev/ Värdefull fosfor från enskilda avlopp blir oanvändbar om dessa avlopp ansluts till våra reningsverk - Enligt en banbrytande undersökning hos SLU har slamfosforn mycket låg tillgänglighet för växter i jordbruket. Det beror på att reningsverken avsiktligt gör fosforn hårt bunden vid exv järnkemikalier. Just cirkulationen av växttillgänglig fosfor har varit det viktigaste argumentet för slamspridningen. Och med ”risk/nytta” tänkande har spridningen av miljögifter, plast, radioaktivitet,
 • Vänersborg- Stefan Kärvling (V) Blogg/ Solvarm och kommunen – en parodi - New post on Stefan Kärvlings blogg Solvarm och kommunen – en parodi by karvling Samtidigt som samhällsbyggnadsnämnden kritiseras av revisorerna för en mängd underlåtenheter och oegentligheter när det gäller renoveringen och ombyggnationen av kommunhuset (se ”Svidande kritik från revisorerna – kommunhuset”), så driver samma nämnd en process mot familjen Solvarm i Sikhall. Och
 • Många kommunala läckage rapporteras aldrig i media. Rapport från en skogsvandrare utanför Södertälje - Hej Anders, Bra, utmärkt att du sammanställer att de kommunala avloppsrenings-systemen med rör och reningsverk är långtifrån perfekta! I och med att kommunala avlopps-system också förorenar recipienter i verkligheten, de är långt ifrån perfekta, så blir tvångsanslutningar till VA-system ännu obegripligare ur miljösynpunkt. Många kommunala läckage rapporteras aldrig i media,
 • Kommentar på Svenskt vattens nya bok: Vatten – om att värdera det ovärdeliga. Klum och Eliasson ute på grumligt vatten - (Se inlägg om Svenskt vattens nya bok: Vatten- om att värdera det ovärdeliga) Hej, Jag tycker att man måste bemöta två ikoner som hamnat på fel spår. Det är också ödets ironi att vi löntagare fyller på våra pensionsfonder. som i sin tur ska finansiera ”upprustningen” av VA-systemet, som i
 • Slamspridning från avlopp ökar mängden dioxiner och PCB i vår mat. - Jag bifogar en fil från Livsmedelsverket som pekar på ett annat problem. Barn och unga exponeras för alltför höga halter av PCB o Dioxiner, främst via kött+mjölk. Försiktighetsprincipen talar därför för att fortsätta med slamförbud på åkermark för livsmedelsproduktion. Dock lobbar Svenskt Vatten för att börja med slamspridning på åker
 • SVT- Uppsala/ Här rinner bajsvatten rakt ut i skogen i Storvreta - Här rinner bajsvatten rakt ut i skogen i Storvreta En spillvattenläcka har upptäckts i Storvreta utanför Uppsala. Det är stopp i ett avloppssystem och för tillfället rinner det ut avloppsvatten i skogen. Reparatörer är på plats men i nuläget är det oklart när felet kan vara åtgärdat. – Det är
 • Brev: Färdplaner för att bli fossilfria och klimatneutrala: Va branschen lyser med sin frånvaro - Nu har jag läst om Roland Karlssons fall – och kan konstatera att galenskapen nu går på torra land – och i vattnet! Det jag nu skulle vilja plocka fram är de analyser som görs i samband med regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige”, där till dags dato 13 olika branscher har lämnat
 • Två brevkommentar till fosforfälla av polinite, Polsk kalksten - Se tidigare artikel om polinite här Efter Rolands (Ekstrands) o Anders tips igår ringde jag Miljökontoret i Nyköping angående P-filter och deras kretslopp. Visade sig att filtren lagts på deponi sedan 3 år tillbaka! DVS man bryter en lagerresurs i Polen, tillverkar filter med lika stora CO2-utsläpp per ton mineral
 • Svenskt vatten/ Ny bok: Vatten- om att värdera det ovärdeliga - Vatten – om att värdera det ovärderliga 2019-03-22, Svenskt Vatten   Boken är ett samarbete mellan Mattias Alexandrov Klum och Svenskt Vatten och en frukt av den resa landet runt där Mattias träffade vattenproducenter och dokumenterade lokala vattendrag. Texterna är skrivna av Anna Froster, författare och biolog och boken går
 • Bohuslänningen- Debatt/Obefogat och dyrt va-tvång - Obefogat och dyrt va-tvång Debatt och insändare Miljön gynnas inte av att fastigheter tvingas in i kommunala avloppsnät. 6 apr, 2019, Bohuslänningen.  VA-industrins branschorganisationer kampanjar för en total privatisering av VA-sektorn. Detta kommer speciellt drabba låginkomsthushåll när taxorna fördubblas och anslutningsavgifterna höjs. I storstadsområden får husägarna betala anslutningsavgifter till det
 • Vad säger kommunerna och experterna om infiltration och små avlopp - Klipp från facebook- Avloppsbedrägeriet, 7 bef, Michael Richter Citat från en kommun: Vi har många äldre infiltrationer i kommunen och har hittills valt att förbjuda utsläpp från anläggningar som är äldre än 25 år, detta oavsett om de har ett tillstånd eller inte. Luftningsrör har också varit en avgörande faktor
 • Rikare liv/ Va skandalen fördjupas - Obefogade prishöjningar. VA-skandalen fördjupas Risker att förlora fastigheten VA-industrins branschorganisationer kampanjar för närvarande för en total privatisering av VA-sektorn. Detta kommer speciellt att drabba låginkomsthushåll mycket hårt när taxorna fördubblas och anslutningsavgifterna till VA-näten stiger i höjden över hela landet. Ulf Svensson: |2019-04-02| Nu dras även myndigheter in i denna skandal efter
 • Kriminellt utnyttjande av maktsituation av kommuner och svenkt vatten nekar andra lösningar - Klipp från facebook, Avloppsbedrägeriet Det finns ett vidsträckt kriminellt utnyttjande av maktsituationer där ”makthavare” med jäv utnyttjar sin ställning i kommuner och regioner (speciellt förekommande i Region Gotland där avloppsindustrin siktat in sig på att få avsalta havsvatten, lägga dricksvattenrör och ”när vi ändå har grävt diken så passar vi
 • Brev till Sweco: Avloppen som miljöhot. Kan Sweco ta upp det på sin agenda. - 15 mars 2019 Från:  Carl Lindstrom Till:  Åsa Bergman, Sweco Hej åsa, Har tidigare arbetat med Sweco men har en fråga: Avloppssystemet är i sig ett globalt systemfel (enligt Oceana), baserat på att allt som kan adderas till avloppsnätet hamnar i samma blandning. Jag var forskningssekr. på SNV på 70
 • Det finns en generell brist på kunskap om miljöpåverkan av små avlopp. - Facebooksidan Avloppsbedrägeriet I en studie och examensarbete i Biologi och miljövetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet och genom intervjuer av representanter från kommuner som SLU gjorde 2018 kring enskilda avlopp. visar resultatet att det finns en generell brist på kunskap rörande hur stor miljöpåverkan enskilda avlopp har vilket medför att de krav
 • HD- Pålsjö/ Avloppsvatten läcker rakt ut i badvattnet -
 • I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd ! - De som tror att avlopp bidrager till förbättring av miljö och hälsa ska läsa detta och besöka wwwbiosludged.com I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd ! _________________________ Se gärna det här uppropet att stoppa slam-förgiftningen av våra jordbruk, vår mat och oss själva.  Vi bör
 • SVT Nyheter/Svenska avloppsrör – en tickande bomb - SVT Nyheter/Svenska avloppsrör – en tickande bomb Publicerad 19 maj 2013 Avloppsrören och vattenrören i svenska kommuner är så utslitna att många skulle behöva bytas ut. Enligt en expert kommer avloppsläckor som leder till att folk blir sjuka att öka, om inte politikerna vågar höja avgifterna kraftigt. Under jord ligger ett
 • Dagens Samhälle/Miljardbehov kan dubbla VA-taxorna -
 • SVT Örebro/ Sjukhuset bygger egen dricksvattenförsörjning pga problem med kommunalt odrickbart dricksvatten. - SVT Play, Lokala nyheter 13 mars 2019.  Flera gånger har sveriges sjukhus fått problem när det kommunala dricksvattnet inte går att använda. På Örebro sjukhus bygger man nu en anläggning som skall kunna försörja sjukhuset med drickvatten vid kommunala problem. Liknande anläggning är också på gång i Lindesberg.
 • SVT/Stor läcka på universitetssjukhuset i Linköping – avloppsvatten rann ut på avdelningar Publicerad igår 19.21 - Stor läcka på universitetssjukhuset i Linköping – avloppsvatten rann ut på avdelningar 1
 • Brevdiskussion om vem som skall betala för LTA pumpen och dess drift. - Fråga Är det så att pumpgropen som ju är på egen tomt skall ingå i kommunen arbete. En del har huset på klipphällar. Man får inte elda på dem. Pumpgropen är nästan 3 m djup o kommer behöva sprängas ner i klippan och likaså för många hus där stora flyttblock
 • Dalademokraten-debatt/Fördubblade VA-avgifter – undrar ingen varför?  - Fördubblade VA avgifter- undrar ingen varför. Svar från Svenskt Vatten: Investeringar behövs för ett säkert dricksvatten Svar: Svenskt Vatten – branschorganisation under falsk flagg
 • Köping- Bblat/Vattenläcka stänger väg – torra kranar väntas - Vattenläcka stänger väg ”Under måndagen arbetar man med att tina tjälen i marken och räknar med att påbörja schaktning under tisdagen. När läckaget ska lagas kommer vattnet att stängas av för boende i närområdet i ungefär två timmar.”
 • Köping- BBlat/ Strömavbrott åtgärdades i Köpingstrakten – 150 var strömlösa - Nästan 150 hushåll på landsbygden kring Köping var strömlösa under någon timme på tisdagen.
 • Köping- BBlat/ Stort strömavbrott på flera ställen i Västmanland – över 1700 var utan el - Vid 04.30 på söndagsmorgonen informerade Mälarenergi att cirka 1700 hushåll var utan el i bland annat Kungsör, Köping, Arboga och Västerås.
 • Kungsör- BBlat/ Enormt jobb väntar efter vattenläcka – 85 meter ledning måste flyttas: ”Kommer att ta veckor” - Enormt jobb väntar efter vattenläcka – 85 meter ledning måste flyttas: ”Kommer att ta veckor” ”Vattenläckan på Drottninggatan i Kungsör får stora konsekvenser. En lång sträcka av ledningen måste bytas och flyttas, vilket tar lång tid. Vattenförsörjningen i det drabbade hyreshuset får lösas provisoriskt under tiden.” ”– Den gamla ledningen
 • Köping-Kolsva/Vattenläcka i Kolsva – oklart när det kan lagas - Vattenläcka i Kolsva – oklart när det kan lagas ”Vi väntar just nu på att få information om eventuella andra ledningar som finns i marken vid läckan, så att vi inte ska gräva av något vid schaktningen”, skriver kommunen på sin hemsida.
 • Köping- Bblat/Vattnet avstängt under natten efter läcka. Vattentank placeras ut. - En vattenläcka i centrala Kungsör gör att kommunen tvingats stänga av vattenleveranser till flera adresser. Ett bilsläp med dricksvatten kommer att placeras ut under kvällen. Dåligt vattentryck gjorde att vattenläckan upptäcktes vid 17 tiden på onsdagen, och läckan kunde lokaliseras till området mellan Odengatan och Drottninggatan. Vattenleveranserna har stängts av
 • Vad händer med pumpstationer om havytan höjs. Länsstyrelsen i Skåne stoppar klimatkänsliga byggprojekt - Vad händer med pumstationer om havsytan höjs? Pumpstationer för avlopp placeras ibland intill badplatser för att dessa är de lägsta punkterna. Bräddar pumpstationen så finns möjligheten att lägga ut länsar så att inte bajskorvarna och toapappret flyter ut i sjön/havet. Det är i alla fall motiveringar som en del kommuner
 • SVT Dalarna/100 dagar med kokat vatten: ”Vi har vant oss lite grann” - 100 dagar med kokat vatten: ”Vi har vant oss lite grann” Publicerad 8 januari 2019 I byn Klitten i Älvdalen har vattnet varit otjänligt sedan den 1 oktober – i exakt 100 dagar. Byborna måste koka vattnet eftersom det kan finnas risk för att man blir sjuk av att dricka det.
 • GP/ Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl - Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl Gästkrönika Vårt stackars avloppsreningsverk, Ryaverket, får ta emot ca 60 procent vatten som inte har ett skvatt där att göra. Dvs mer än hälften av vattnet som kommer dit ska inte dit!…. För ett år sedan fick vi problem i vår bostadsrättsförening i Kålltorp med avloppet. Vi
 • Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam - Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam. Nya avancerade analysverktyg och datautvärderingsmetoder för att analysera avloppsslam har börjat användas som ser till ett större spektrum. De nyutvecklade metoderna möjliggör analys och efterföljande identifiering av miljöföreningar med vitt skilda kemiska egenskaper. Det tillkommer också ständigt nya produkter på marknaden som kan
 • SVT/20 projekt i Sverige får 37 miljoner kronor i bidrag för nya arbetsformer i vattenvården - SVT/Småland, Publicerad 20 december 2018 37 miljoner för att motverka övergödning – Västervik mottagare 20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav.
 • SN/Ny teknik ska testas på reningsverket i Oxelösund - SN, 4 jan 2019. Ny teknik ska testas på reningsverket i Oxelösund Miljöproblemet med avloppsslam kan komma att lösas i Oxelösund. Snart börjar testerna under visst hemlighetsmakeri.
 • Hörby/ Fördubblade va taxor - Fick av Lars i Önneköp veta att Hörby kommun förbereder att fördubbla VA-taxorna. Det intressanta är dels att Landsbygdspartiet lämnat in en motion om bättre/lokala VA-lösningar i just Hörby, dels att kommunen numera styrs av SD. Nu är det många som röstat på SD som undrar vad som händer egentligen.
 • Burlövs nyheter/Stora mängder orenat avlopp ut i Finjasjön - Stora mängder orenat avlopp ut i Finjasjön 11/12/18 Dagvattendammen som är påverkad av avlopp och olja ligger vid Södra Kringelvägen, mitt emot reningsverket. Avloppsvatten i stora mängder rinner ut i Finjasjön via dagvattendammarna i Sjörröd utan att behandlas i reningsverket. Vattnet i dammarna stinker och är grått, begagnat toalettpapper och
 • Våra avloppsreningsverk utplånar värdefull växttillgänglig fosfor. - Våra avloppsreningsverk utplånar växttillgänglig fosfor. Reningsverken saboterar vår målsättning att skapa ett kretslopp för fosfor som anses vara av största vikt för framtiden. All anslutning av växttillgänglig fosfor till våra avloppsreningsverk skall förbjudas. Slammets andel av växtnäringen till jordbrukets kretslopp är kraftigt överdriven: Slammets innehåll av växtnäring är närmast betydelselöst
 • Slam från reningsverk/Vi skall inte godta spridning av PCB och dioxiner i vår framställning av barnmat. - Hej våra slamkritiker! Trots att Livsmedelsverket tidigare varnat för de farliga miljögifterna dioxin och PCB, har man nu skärpt riskbedömningen ytterligare. Se nedan: – Insändare 2018-11-21 i GP – Livsmedelsverkets skärpta syn på miljögifterna. – Kommentar av Gunnar Lindgren I och med att jordbruket fortsätter att sprida ut de i
 • Västerås/Strömskär– Tidö-Lindö. Stopp i sjöledning, problem med åtgärder pga vinter och is - Avloppsproblemet . Detta har hänt: Den 16/11 2013 utlöstes larmen i 3 stugägares pumpstationer. Felsökning påbörjades av Rolle och PO efter samråd med Leif Norelius (SkandinaviskKommunalteknik). Det konstaterades att ett mycket högt tryck hade byggts upp i avloppssystemet. Det tyder på ett stopp någonstans i ledningen. Efter olika åtgärder för att lokalisera
 • Formas utreder markretentionens betydelse för påverkan från små avlopp - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har beslutat att göra systematisk översikt gällande markretention av fosfor från enskilda avlopp. Detta framgår av Formas remissvar till Miljö- och energidepartementet angående betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster……..
 • DT/Piteåmodellen för att bedöma behovet av gemensamma va lösningar. - (anm webredaktören: Då det är omständligt och tidskrävande att göra fackmannamässiga grundliga undersökningar på plats, i enlighet med lagens krav, så har bl. a GIS metoden tagits fram. Den innebär att utgående ifrån markkartor på jordtyper mm så kan man avgöra hur ett torde se ut och därmed kunna rita
 • Land Lantbruk/ Slam ett giftigt och ohälsosamt gödningsmedel - https://www.landlantbruk.se/lantbruk/slam-ett-giftigt-och-ohalsosamt-godningsmedel/ ”Slam ett giftigt och ohälsosamt gödningsmedel” | Land … Svar till Kersti Linderholm. Slam från reningsverk innehåller inte bara dioxiner utan tusentals andra hälsovådliga miljögifter och rest- och nedbrytningsprodukter vi inte vet så mycket om, eftersom ingen har tagit reda på det.. Tusentals kemiska produkter från det moderna samhällets
 • DN/ FBI: Sverige kan drabbas av fler dataintrång - Dataintrång av just det slag som DN kunde avslöja att Försvarsmakten har utsatts för blir allt vanligare. Den varningen kommer nu från både FBI och MSB i Sverige. Utpressning och stöld av lösenord kan vara målet……
 • Köping/ Nödvattentankar ställs ut till hushåll mellan Köping och Kolsva – ”Maximal otur” - Bblat. Nödvattentankar ställs ut till hushåll mellan Köping och Kolsva – ”Maximal otur” Det finns just nu inget vatten att tillgå för hushåll norr om Holmsmalma, Malma kyrkby, Åsby och i Torp eller för andra som får sitt vatten från Sundängeledningen. Kommunen skulle rengöra överföringsledningen mellan Köping och Kolsva under natten
 • EU hotar med miljardböter. Svenska reningsverk uppfyller inte reningskraven, men detta motiveras med retention. Enskilda avlopp skall bedömas efter samma krav. - Svar på skriftliga frågor om rening av avloppsvatten i Sverige (Överträdelse nr 2002/2130 och 2009/2310) Sverige hotas av miljardskadestånd för utsläpp från kommunala reningsverk. Sveriges svar som lämnades i augusti åberopas retention på 63-91 % som svar till EUkommissionen på skriftliga frågor om rening av avloppsvatten i Sverige (Överträdelse nr
 • LRF försvarar slamspridningen. Nu krävs en skarpare strategi. - Hej, I tidningen Land idag svarar Jan Eksvärd LRF på ett slamkritiskt debattinlägg av Lars Hylander från 19 sept: ”Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull” ”Vi bönder måste genom LRF ta Livsmedelsverkets utlåtande på allvar där de slår fast att intaget av miljögifterna dioxiner och PCB hos barn utgör

 

Det finns ett antal luckor i resonemanget från Regeringens/statens sida gällande VA-frågorna.

a)  Vart tog kretsloppet vägen?
b)  Cirkulär ekonomi.
c)  Koldioxidutsläppen.
d)  Minska flygresorna, tillbringa mer av sin fritid/semester i Sverige med omnejd. Men fritidshusen omvandlas till permanentbostäder som ger långa dagliga resvägar.
e) Observera att plastpartiklar kommer till slammet dels från samhällets avloppsvatten, men en väsentlig del sätter reningsverken till själva som processkemikalie. ……….

Svenska reningsverk når inte upp till godtagbar reningsnivå.

Sedan 2010 pågår ett överträdelseärende där Europeiska kommissionen har riktat kritik mot Sverige för bristande genomförande av EU:s avloppsdirektiv hos vissa avloppsreningsanläggningar. Den 23 januari samlar miljöminister Karolina Skog flera kommunstyrelseordföranden och landshövdingar till ett möte om att avloppsreningsverk som de ansvarar för ännu inte lever upp till EU:s krav. Detta trots att bristerna varit kända i flera år.

Konferens Vatten Avlopp Kretslopp 21-22 mars i Gävle

Arrangör VA-Guiden

Uttalande från Svensk Vatten om programmet Kalla Fakta.

Extra nyhetsbrev pga Kalla faktaprogrammet, med råd hur reningsverksrepresentanter bör svara på reportars frågor.
Viktigt att notera är att SV tydligt markerar att ekonomiska överväganden inte får leda VA utbyggnaden.

Citat ur mail

”Kommunernas reningsverk är överlag skitdåliga på kretslopps-principer. De jobbar oftast med avskiljning till deponi – vilket är ett förbjudet ord varför de istället kallar det kvittblivning eller tom jordförbättring! Kreativ bokföring…. De mäter också i koncentrationer och släpper in stora mängder dagvatten som späder. JA det är inte klokt att det får fortgå.

De har satt sig i en besvärlig sits med nedströms tekniklösningar som blir dyra att underhålla och har svårt att få till kretslopp av de livsnödvändiga näringsämnena (tex fosfor). Termodynamisk osmart.  Länsstyrelserna verkar gilla läget?”

Utsläpp från reningsverk

Smedjebacken

DT 20170-05-19, Reningsverket kan ha begått miljöbrottbegått miljöbrott,
artikel i Dalatidningen 2017-05-19

Det som släpps ut från de områden i Torrbo som skall anslutas till det kommunala reningsverket, läcker inte ut till sjön Barken. Men stugägarna skall anslutas till det kommunala reningsverket, med hänvisning till att annars så kommer sjön Barken att gödas för mycket av deras utsläpp.

Samtidigt så läcker reningsverket i Smedjebacken ut för 1000 personer rakt ut i sjön i samband med en renovering som blivit akutåtgärder. Visserligen har man tillstånd till en del av dessa utsläpp, men när man från kommunen svarar att dessa utsläpp är marginella och att sjön Barken ändock är undergödd, så är dubbelmoralen klart lysande.

Vänersborg

Bräddningar av orenat avloppsvatten från Vänersborg reningsverk: 11 000 m3

Köping

Bräddningar av orenat avloppsvatten från Köping reningsverk: 60 000 m3
(Jämförelse: Halva stora silon, 12 torn) i Köping fylld med avloppsvatten rakt ut i sjön
(Norsa reningsverk, miljörapport 2015)

 

 

Våra utsläpp på fritidshusområden gentemot Köpings reningsverk och industriverksamheter. 

Köpings reningsverks utsläpp vs Norrmälarstrand

(Funderingar efter att ha studerat miljörapporten 2015 för reningsverket i Norsa, Köping)

 • Varför är storskaligt reningsverk bättre än lokala kretslopp?
 • Hur stor är säkerheten med kommunalt reningsverk. 
  72 timmars beredskap för strömlöshet (verket gjorde av med 723MWh/år dvs el för 35 villor)  
  Vad gör avloppsreningsverket då?

  Hur klarar de 25 bräddavloppen i nuvarande ledningsnät strömlöshet. Idag är en av anledningarna till bräddning just strömlöshet.
  Kommer de 4 bräddavloppen för vår ledningen att få reservkraft, för att bl a inte förstöra badvikar och Natura 2000 områden. 

 • Vad händer vid en hackerattack mot reningsverket. 

 • Jag skiter inte i Mälaren, jag är rädd om miljö och hälsa. 
  Bräddningar sker i reningsverket, då orenat avlopp från hushåll, industri och vägar  går orenad ut i Mälaren.  60 000m3 släpps ut, mängden motsvarar nästan halva lantmännens silo i Norsa (totalt 137 500m3).  Detta motsvarar 3 m3 avloppsvatten per kommun-innevånare (20 500 personenheter (pe)). 

  Dessutom bräddar ledningsnätet på olika stationer. 
  Visserligen dygnet runt bevakning men bara 20 av 25 bräddavloppidag  är larmade externt enl miljörapport 2015. Ytterligare 4 pumpstationer kommer installeras för Norr Mälarstrandsprojektet vid badvikar och vid Natura 2000 områden.
  Vad gör vakthavande vid för mycket regn, stor snösmältning,som det är ofta varje år , avloppsstopp, handhavandefel, strömlöshet.
  Hur kan de storskaliga lösningarna vara bättre än de små.

 • Det är bra att reningsverk finns för städer, men reningsverk renar inte 100% utan till 98,5%. Det innebär att ytterligare 60 000 m3 rinner ut i Mälaren orenat från Köpings reningsverk. 
  Dvs ytterligare en halv silo fylld med kloakvatten.
  Hur kan de storskaliga lösningarna vara bättre än de små?

 • Dricksvattenledningarna läcker 25% i Örebro och Köping, men avloppsledningarna läcker bara 0,6%. Detta motsvarar 20 000 m3 avloppsvatten, dvs 4,5 torn av silon som rinner ut under Köping. Det är 1 m3 per person i Köping. Siffran 0,6% är högst tvivelaktig, kan utan vidare vara 6%. 

  Vi har slutna tankar, trekammarbrunnar, och köksbrunnar som slamsugs och vi har infiltrationsbäddar. Slamsugningen ger knappt 1000 m3 (totalt 4731 m3 i Köping)
  Om vi förvandlar allt förbrukat vatten till avloppsvatten så skulle det mycket högt räknat ge ca 1 000 m3 per år som bräddas lokalt ner i marken idag, dvs 0,2 silotorn.

 • En påse NPK gödning, 7,5 kg blåkorn, säljs på ICA maxi. Den låg där ihop med andra påsar på flera lastpallar.  
  Påsen innehåller 0,9 kg N och 0,23 kg P. Mixen 6:1 motsvarar mänskligt avlopp. 

  Fritidshus med markbädd och infiltration: 
  P-utsläpp:  17-33 g/år. Säcken motsvarar avloppsutsläppen från 8-10 hus.

  Permanentboende med markbädd och infiltration: 125-150 g/år. 2 säckar motsvarar ett permanentboende med 2,4 pers, 65% närvarograd. 

  Så om man låter våra utsläpp gå ner i marken så göder vi sjön, men strör man säcken ovanpå marken så är det ingen fara. Då göder man blommor och gräsmatta, och denna gödning skall göras flera gånger per år. Marken tar åt sig gödningen och enbart om gräsmattan ligger alldeles intill vattnet så kommer gödningen ut i Mälaren. Detta på samma sätt som för jordbruken. 

  Ifall jag bott inne i stan och om det regnar snart efter jag spridit kornen så rinner en del av gräsmattans gödning ut i dagvattenbunnarna i stan och sen ut i sjön. 

  Är det rimligt att investera 100 Mkr i att fånga eventuella utsläpp motsvarande någon säck blåkorn som kan komma i Mälaren? 

Slutsatsen jag kan dra är, att idag skiter jag inte i Mälaren, men efter anslutning kommer jag göra det. 
Hur kan de storskaliga lösningarna vara bättre än de små?
Varför anses vi som en hög risk för miljö och hälsa när det faktiskt är tvärtom?”

 /Anders, Dåvö Köping