Partiernas ställningstaganden i valet 2018

Partiernas ståndpunkter i valet 2018, se länkarna nedan.

(För allmänt om va och rikspolitik se fliken Riksdagspolitik)

Nationellt: Villaägarna har i nummer nr 4-18, sept-okt. sammanställt ett antal frågor och svar till partierna.
Fråga 10 gäller vatten och avlopp.

Köping
Åstorp
Mer finns nedan i länkavsnittet.

I debatterna i riksdagens talarstol har flera partier kritiserat nuvarande va-ordning och krävt att berörda fastighetsägare skall få rimligare villkor.

Det verkar dock inte som om riksdagspartierna vill ta ordentlig ställning till va frågan, kanske därför att många kommuner med partikolleger drar nytta av rådande rättslösa läge, och utnyttjar lagen till sina egna planer att skapa nya attraktiva bostadsområden där fritidshus finns.

Trots att flera områden uppvaktat sina lokala politiker, skrivit till riksdagsledamöter för sina län eller skrivit till riksdagens ledamöter är det otroligt dåligt med svar därifrån. Snarare en tystnad som förstämmer. Det är ju ändå människor som skall betala för den ofta onödiga va utbyggnaden med egna pengar och som tvingas från sina hem och stugor. Varför tiga om denna fördrivning.

Ewa Stenberg i DN skriver: Det är kanske små partier lokala partier som kan få mer makt.
Som LPo, Landsbygdspartiet oberoende, de stödjer vår va fråga, men också SD driver va-frågan på kommunnivå och menar att lokala lösningar är en möjlig väg. 

Liten reflektion från webredaktören:
För egen del så kommer det till tankar om det sociala kontraktet jag har med samhället. Jag bidrar med skatt, och vi tillsammans bygger ett bra samhälle.
Nu säger man åt mig i Köping, att investera en halv miljon kronor och fortsättningsvis 5000 kr per år. Kan du inte det så flytta. Detta för att alla nuvarande vva lösningar har dömts ut, oavsett om de fungerar eller ej.
Motiveringen var först att Mälaren blir förstörd, och att förorenaren, dvs vi 235 fastighetsägare på Norr Mälarstrand skall betala allt. Nu efter att vi bevisat att det är kommunen som är stor förorenare, inte vi, så skall vi räddas från sinande brunnar i en framtid.
Politikerna säger till mig att det blir bra i en framtid, att få kommunalt vatten och avlopp, för flera skall kunna bo där permanent.
Var tog nu det sociala kontraktet vägen? Nu då framtidens samhälle skall byggas, så skall jag betala allt för en framtida bebyggelse, eller överge mitt hem. All annan infrastruktur, som vägar och järnvägar bygger vi tillsammans för en framtid, men inte vatten och avlopp.
Hur kommer därefter det sociala kontraktet fungera? Kommer skolskjussar att komma fram på de smala vägarna grusvägarna. Hur löses dagis och fritids? Kan hemtjänsten göra sitt jobb när befolkning blir äldre, det är långa sträckor på dåliga smala vägar. Eller skall de som då bor där, bekosta den servicen själva?

 

 • Brev till S om landsbygden/ Upplevelse från en som kämpat i sossarnas anda för landsbygden - Upplevelse från en som kämpat i sossarnas anda för landsbygden 13 August 2019  13:22  12 KB From:  Holger Brede To:  press@socialdemokraterna.se Cc:  anders@segerberg.me Hej, Sedan 2013 har jag kämpat i det som kallas va-kriget. Har tillskrivit statsminister och diverse ministrar, politiker under denna period med skrivelser, frågor och naturligtvis synpunkter. Under alla
 • Nytt parti i Södertälje pga av alla pengaskandaler: Realistpartiet. - Realistpartiet i Södertälje, alla kommuner borde ha ett sådant parti:  https://www.realistpartiet.se/ Om alla kommuner i Sverige skulle ha ett sådant parti, så skulle det kosta mer för dem med slöseri med skattepengar, övergrepp mot de egna invånarna både juridiskt och ekonomiskt, m.m. Dels uppmärksammas allt i media kvickt, dels finns
 • Köping Bblat/ Moderat går emot majoritetslinjen om VA-tvånget: ”Vi inväntar ny lagstiftning” - Köping Bblat/ Moderat går emot majoritetslinjen om VA-tvånget: ”Vi inväntar ny lagstiftning” Moderaterna i Köping gör ett diskret ”helt om” i den infekterade frågan om VA-utbyggnad till Norr Mälarstrand. Deltidskommunalrådet Ola Saaw uppger i en insändare i Bbl/AT att man avvaktar ny lagstiftning. ”Vår inriktning i dagsläget är att invänta
 • Köping/ Medborgarförslagen tar tid och kraft – men ingen KAK-politiker vågar ta bort dem - Medborgarförslagen tar tid och kraft – men ingen KAK-politiker vågar ta bort dem KLipp ur artikeln: ”Klätterställningar har byggts, lekplatser rustats och konstnärliga utsmyckningar kommit till. Medborgarförslag utnyttjas i KAK-kommunerna som ett sätt för allmänheten att föra fram sina idéer.” ”– Många medborgarförslag är ofta irrelevanta och orsakar bara administrativt
 • Bohuslänningen/ Politikerhatet urholkar den lokala demokratin - Politikerhatet urholkar den lokala demokratin Politiker ska stå ut med mycket. Skarpa frågor, kritik och satir är något man ska kunna ta om man är i toppolitiken. Folkvalda på kommunnivå får också räkna med hårda ord i debatterna i fullmäktige. Men det finns en tydlig gräns mellan hård kritik och
 • Landsbygdspartiet/Argumentations-sammanställning till försvar för enskilda avlopp på landsbygden - Detta dokument uppdateras successivt av LP(o), så klicka dig vidare så får du sista uppdateringen: 2019-04-26 Argument för enskilda avlopp   LP(o) Ideologi
 • Köping-Bblat/Debatt Salomonsson (S): Jo, ni är bakåtsträvare KD - Svar till Nordell (KD) i Bblat 15/4. ”Jo, jag anser att ni, KD, är bakåtsträvare! Samhällsbyggnadsnämnden tog ställning till två detaljplaner som skulle möjliggöra ”anläggning av kommunala vatten- och avloppsledningar genom att ta bort bestämmelser som förhindrar detta.” Ett gammalt förbud som KD alltså vill behålla och på så sätt minska
 • Land Lantbruk/Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta - ”Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta” Om det inte går att påvisa näringsläckage ska inte fastighetsägare kunna påtvingas anslutning till kommunalt VA-nät. Det menar Edward Riedl (M) i sin riksdagsmotion. Edward Riedl, riksdagsledamot från Västerbotten sedan 2010, har tillsammans med några kolleger i Moderaterna engagerat sig i frågan om tvångsanslutning
 • Faktakunskap och konsekvensanalys förbises å det grövsta - Utifrån min egen erfarenhet, i Smedjebackens kommun, så finns ett uppenbart och kompakt motstånd att hos politikerna ta till sig ny kunskap. Med samma styre i Köping förefaller mönstret vara detsamma? Frågan är hur vi bryter upp dessa kovalenta bindningar mellan i detta fall politikerna och juristerna i Mark &
 • Tvångsanslutningar till kommunalt va, Riksdagsmotion Edward Riedl (M) - Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp,  Motion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M) ”Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa tvångsanslutningarna till kommunalt vatten och avlopp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag kan kommunerna tvångsansluta enskilda till kommunalt vatten och avlopp trots
 • Föredrag för riksdagsledamöter från KD, M och SD av Lars Hylander - Hej! Bifogar min presentation,Hylander_små avlopp fosfor o smitta 13 mars 2019.ppt, jag föredrog i riksdagen idag. Många tack till Peter för att jag fick använda ett par tydliga bilder. Ett antal ledamöter  inbjudna och ett tiotal Riksdagsmänn från KD, M o SD lyssnade mycket aktivt och var chockade över myndigheternas
 • Höör/ Brev om info om va-frågan för kommunpolitikerna - Info fr. Höörs kommun 11 mars 2019 Från:  André Luc Till:  Anders Segerberg, edward.riedl@riksdagen.se Hallo vänner Jag har bifogat : 1- brevet from kom. styr. ordf. Johan Svahnberg som är signerat av alla allianspartierna i kommunen. (brev Svahnberg) Från oppositionen, dvs, S, MP och V samt SD har vi fortfarande inte
 • Sala- Sala Allehanda/Salabornas pengar ner i avloppet? - Det är med ett stort mått av oro som vi i oppositionen betraktar Allians för Salas (C, M, L, KD och SBÄ) hantering av kommunens nuvarande akuta kris och kommande utmaningar. Det har gått upp för styret att de kommer att behöva göra oerhörda besparingar inom hela kommunen. Därför blir
 • Brev från partisekreteren för Socialdemokraterna, önskar ej flera brev - SV: MMD förhandlingar i Köping 2018-12-13 21 december 2018  08:48  23 KB Från:  Lena Rådström Baastad Till:  anders@segerberg.me Hej! Tacksam om ni har möjlighet att ta bort den här adressen från era mejlutskick. Med vänlig hälsning Maria Calding ———————————————- Maria Calding | Partisekreterarens assistent Socialdemokraterna E-post: maria.calding@socialdemokraterna.se T: +46 8 786 53 85  M: +46 76 129
 • Hela vårt samhället krackelera på grund av liberala marknadskrafter!!!! - Hej alla som följer Va i tiden bifogar en länk ta och fundera lite kring vårt gemensamma sätt att leva kan vi framtiden lita på ”samhället” eller ? https://www.etc.se/sites/all/files/papers/2019/01/dagensetc190112nr11.pdf?utm_campaign=cmp_928431&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter#page=2 /Tom Hagström
 • Köping/Salomonsson och makten - Striden fortsätter mellan Karl Bejbom, Krönikör på Bblat (Bergslagsbladet, Arboga Tidning), och Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande. Insändare och krönikor 2018-01-11: Salomonsson: Jag välkomnar kritisk, saklig och informativ granskning 2018-01-09: Karl Beijbom: Ni har 100 procent rätt. 2018-01-05: Karl Beijbom: Makthavare i Köping vill att min röst i debatten tystnar 2018-01-03: Salomonsson: Elizabeth Salomonsson
 • Förslag till motion/ medborgarförslag ang kommunalt VA. - Färdig motion / medborgarförslag vid hantering av enskilda avloppssystem inom Sveriges kommuner. Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp (pdf) Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp.(Redigerbar fil (odt) Vädjan och uppmaning att olika representanter driver detta ärende för att komma tillrätta med missförhållande som råder inom sin och flertal andra kommuner
 • Hörby/Höjning VA taxor, SD , LPo och ny politik kring lokala lösningar för VA - Hej! Det är riktigt att Hörby kommun tänkt fördubbla taxorna. Detta är och har redan klubbats igenom av föra styrelsen och dess nämndemän och legat utanför SD kontroll. Så en höjning kommer säkerligen nu att ske, Men det är inte säkert att det nu leder till en fördubbling av taxan.
 • Hörby/ Fördubblade va taxor - Fick av Lars i Önneköp veta att Hörby kommun förbereder att fördubbla VA-taxorna. Det intressanta är dels att Landsbygdspartiet lämnat in en motion om bättre/lokala VA-lösningar i just Hörby, dels att kommunen numera styrs av SD. Nu är det många som röstat på SD som undrar vad som händer egentligen.
 • Höör/Förslag till VA motion - Förslag till Motion till kommunfullmäktige i Höör. Återtagande av beslut om Verksamhetsområde/ VAutbyggnad med hänvisning till ny kommande lag efter massiva protester i Höör och Sverige och därmed framkommande fakta kring verkligheten. Motivation Det fattades beslut i kommunfullmäktige och skickades ut en reklambroschyr för grävbranschen som kommunal information 2013/2014 om
 • Trosa/ Vilken är partiets åsikt om det för miljön vansinniga tvång vi i Tofsö samfällighet har påtvingats. - Mail 25 maj 2018 till webredaktören:  Detta har skickats till samtliga partier och partiledarstab Vill höra partiets åsikt om det för miljön vansinniga tvång vi i Tofsö samfällighet har påtvingats. Efter att länstyrelsen på vaga grunder beordrat Trosa kommun att dom skulle ta huvudansvar för avlopp och bdt-vatten undersökte kommunen
 • LPo - Det måste bli ett slut på galenskapen LPo kräver nu att inga enskilt fungerande avloppssystem och slutna kretslopp ska tvingas till ombyggnad.eller tvångsanslutningar. Kompetensen måste höjas och förståelsen av retention bland våra kommunanställda som får uppdraget måste bejakas. Micke
 • Köping/Centerpartiet begär omprövning - Centerpartiet i Köping​​​2018-09-06 Jenny Adolphson​​​ Till kommunstyrelsen i Köping Begäran om omprövning av beslut om bildande av verksamhetsområde i Norr Mälarstrand Kommunfullmäktige i Köping beslöt i november 2016 att göra områden längs norra mälarstranden till verksamhetsområde enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Beslutet fattades i full enighet med utgångspunkt i
 • Köping/ Öppet brev till Kristina Lindblad, Ordförande, Miljöpartiet de Gröna i Köping - Öppet brev till Kristina Lindblad, Ordförande, Miljöpartiet de Gröna i Köping
 • P4 Västmanland/ Frågor till politikerna ang va på Norr Mälarstrand - S, V, Mp och M. Är det inte dags för omtag nu, 1? Det är märkligt att S,V, MP och M inte ens ett valår tar omtag gällande beslutet om kommunalt va för 235 fastigheter utmed Norr Mälarstrand. Beslutet är taget på felaktigt beslutsunderlag. Att invänta domslut fördröjer bara ett
 • Skrivelse till Kommunstyrelsen i Köpings kommun - Kommunstyrelsen i Köping Angående frågeställningar, begäran och yrkanden, KF §§ 131,132 Norrmälarstrand, 2016-11-28 Vid möte 2018-06-04 med VA-chef Elin Granberg, VA-ingenjör Dennis Fasth, Miljöchef Göran Nilsson ställdes frågan kring vilket beslutsunderlag som ligger till grund för beslutet kring verksamhetsområde vid Norrmälarstrand. Kommunens företrädare in- formerade om att beslutsunderlaget utgörs av den
 • Villaägarna har i nummer nr 4-18, sept-okt. sammanställt ett antal frågor och svar till partierna.  - Villaägarna har ställt 12 viktiga frågor om boende , och redovisar detta i nr 4 år 2018. Fråga 10 gäller VA. När ett område får kommunalt VA – tycker ni man ska betala anslutnings-avgift för kommunalt VA oavsett om man kopplat på sig till det kommunala VA-nätet eller inte? KD
 • Köping/Partiernas ställningstagande i va frågan - Den som inte kan få fram en halv miljon att investera för Köpings VA-projekt, får sälja och flytta. Därför är det viktig för de flesta av oss att veta vilken ställning partierna tar i VA frågan. Sammanfattning 31 aug: SD: Stoppa Norr Mälarstrandsprojektet. Vill att frågan utreds igen, finns verkligen
 • Vänterpartiets syn på anslutning av fastigheter till det kommunala va-nätet - Från: Johan Dellensjö <johan.dellensjo@riksdagen.se> Datum: 31 augusti 2018 15:51:00 CEST Till: ”lgc.hilmer@icloud.com” <lgc.hilmer@icloud.com> Ämne: Svar från Vänsterpartiet Hej Lars-Göran, Tack för ditt mail och er skrivelse. Ursäkta sent svar från oss. Vi har mycket att göra och det är väldigt många som kontaktar oss. Jag har tagit del av er skrivelse om VA-frågan. Ni
 • Köping/Lib handlingsprogram, urklipp om va -  
 • SD Köping: Går till val på att stoppa norr Mälarstrandsprojektet -
 • Var står riksdagspartierna i va-frågan. Vem skall vi rösta på för att få behålla vår stuga och vårt hem? - Vi tyckte att frågan om vi skulle kunna få ha kvar vår stuga och vårt hem är så viktig för oss i valet att vi ville veta vad partierna tycker:  Vi, nätverket va-i-tiden.se, ville vara ute i god tid före valet och ville veta hur partierna ställer sig till va
 • Åstorp/Kvidinge och Maglaby/Nya Moderaterna går till val på att ompröva va besluten - Den här valaffishen står vid infarten till Maglaby vid åskanten av Söderåsen. Det är här som kommunen vill spränga sig fram med sitt avlopp.  
 • Fråga till Direktdemokraterna: Olaglig debitering är bedrägeri och skall provas enligt brottsbalken. - 30 av 290 kommuner försöker olagligt debitera boende för tvångsanslutning till avlopp för upp till en miljon kronor. Detta driver många familjer från sina hem, när det inte finns nya bostäder att få tag i. Enligt lagen är detta bedrägeri och kommunstyrelsens ordförande skall provas enligt brottsbalken. Stort missnöje i
 • Ledaren för Etc fredagsupplaga. Partierna har stoppat huvudet i sanden och vill inte komma med lösningar angående klimatet Därför klarar inte partierna klimatkollapsen och därmed frågan om vårt vatten - Därför klarar inte partierna klimatkollapsen
 • Liberalernas svar på vår skrivelse 2018-01-01 till samliga riksdagsmän - Vi i va-i-tiden nätverket skickade ju en skrivelse till samtliga riksdagsmän 2018-01-15. Det ar varit mycket svårt att få något svar ifrån pariterna och Lars-Göran tog därför nu i augusti och ringde upp flera av partierna. Nedanstående är Liberalernas svar: Från: Martin Andreasson <information@liberalerna.se> Datum: 15 augusti 2018 15:08:58 CEST Till: Lars-Göran Carlsson
 • Norrtälje tidning/Enskilda avlopp duger gott - ”Det påstås att kommunal VA är mer långsiktigt hållbart än enskilda lösningar”, skriver Britt-Mari Canhasi, Sune Rehnberg och Ingmar Ögren. Den 19:e februari antog Norrtälje kommunfullmäktige ”VA-plan för Norrtälje kommun”. Ingen protesterade utom Sverigedemokraterna, som framförde kritik på två punkter: Det påstås att kommunal VA är mer långsiktigt hållbart än enskilda
 • Lpo är nu det enda parti som verkligen tar landsbygdsfrågorna på allvar : - Ur partiprogrammet Markutnyttjande och byggande I hela landet sväller storstäderna ut över omgivande marker, bra åkerjordar bebyggs och asfalteras. Vi anser att åkermark helst ej ska bebyggas och kräver att när värdefull åkermark ska tas i anspråk för bebyggelse eller vägändamål ska tillståndsprövning inte göras av enskilda kommuner utan av
 • Socialdemokraternas svar till en miljon fastighetsägare på landsbygden som undrar ifall de har råd att bo kvar eller behålla fritidshuset - Från: Lena Rådström Baastad <lena.radstrom.baastad@socialdemokraterna.se> Skickat: den 7 maj 2018 08:56 Till: Lars-Göran Carlsson <lars-goran.carlsson@sala.se> Ämne: SV: Vattentjänstlagen Hej Tack för ert brev. Jag tror att många av mina partikamrater runt om  i landet har sett denna fråga och att den nu diskuteras livligt på många håll. Den kom också upp på vår kongress
 • Svar från Centerpartiet om vattentjänstlagen - Från: Johan Fälldin <johan.falldin@riksdagen.se> Datum: 27 april 2018 13:23:59 CEST Till: ”lgc.hilmer@icloud.com” <lgc.hilmer@icloud.com> Ämne: Svar från Centerpartiet om vattentjänstlagen Hej Lars-Göran! Jag ber om ursäkt för att det dröjt med ett svar från oss. Jag fick frågan till mig ganska nyligen, så allt jag kan konstatera är att den på ett eller annat sätt
 • Brev till Anders Grönwall från Tom i Munkedal. Se till att lösa va-frågan före valet. Regeringen kan stoppa dessa tokiga beslut. - Hej Anders Önskar att ha trevliga nyheter kring hur våra socialdemokratiska partivänner i kommunerna driver frågan om så kallade enskilda avlopp. Mot bättre vetande och direkta lögner försöker man nu fort driva fram  gamla va lösningar för att omvandla sommarstugeområden som ligger i ekonomiskt lönsamma närområden för anslutning till dessa. Partiet kommer att få
 • KD ställningstagande via Caroline Szyber som svar på brevet till partisekreterarna - Svar från Caroline Szyber till Lars Göran Carlsson som sänts brev till samtliga riksdagsmän och senare en påminnelse till partisekreterarna: ”Hej! Stort tack för frågan. Bra ni ligger på i frågan uppmärksammar den för det behövs Detta är något vi jobbat hel del med som parti jag har ställt flera
 • När stadsbor ska åka ut på landsbygden så måste det fungera även där - Tyvärr så verkar det som att kommunpampspartiet, dvs de som, oberoende av partifärg ,bestämmer i staden verkar gilla landsbygden. Eller gilla är kanske inte rätta ordet, utan vill åka dit och semestra, och då skall allt fungera som hemma. Och då är det naturligtvis landsbygdsbon som skall betala, för att
 • Finsk modell lösningen på dyra avloppsbyten - Finsk modell lösningen på dyra avloppsbyten Sverige bör undersöka möjligheten att tillämpa det finska systemet för uppgradering av avlopp, som tar hänsyn till både fastighetsägare och miljö, skriver Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe (C).  
 • Till dig som partisekreterare - Nätverket va-i-tiden skickade ett brev till riksdagsmännen 2018-15. Eftersom vi inte fått mer 1 svar så återkom vi 2018-03-16 med ett brev ”Till dig som partisekreterare” med frågan om vilken ställning resp parti har i denna fråga: Vi är en sammanslutning av fastighetsägare som liksom många andra fastighetsägare i Sverige är
 • LP(o) Landsbygdspartiet (oberoende) tar ställning mot kommunala reningsverk på landsbygden där det inte är motiverat - Enskilda avlopp är ingen skitsak. Vi inom Landsbygdspartiet oberoende, LPo, har fått signaler från våra medlemmar att många kommuner nu utökat jakten på enskilda avlopp. Fastighetsägarna tvingas göra om sitt fungerande system, ofta med krav på anslutning till det kommunala nätet. Detta kan innebära kostnader på flera hundra tusen kronor för