Pilotprojekt med kretsloppsanpassad vattenreningsanläggning söker lämpliga fastighetsägare

Hej Anders! Jag undrar om du skulle vilja hjälpa mig att få kontakt med en lämplig fastighetsägare för vårt pilotprojekt genom att publicera mitt mail nedan. Stort tack på förhand! Mvh Hampus Hej! Jag arbetar med ett startup-företag som utvecklar en kretsloppsbaserad vattenreningsanläggning för fastigheter med enskilda avlopp. Vi har

Fortsätt läsa

Facebook, Avloppsbedrägeriet/Sverige står för ett stort hot för fritids/småhus-ägare.

Sverige står för ett stort hot för fritids/småhus-ägare. Trots noll uppmätta föroreningar kommer Trosa kommun tvinga medlemmar i Tofsö samfällighet (171 fritidshus) att installera vacuumtoalett och strandnära BDT  (fast dom flesta har 500-1200 meter till havet). Ägare av hus skall betala allt från tankar till grävning/rörmokare/elektriker och betala samtliga kostnader

Fortsätt läsa

Facebook Avloppsbedrägeriet/Ingen har väl kunnat undgått den oerhörda värme…

Mickefix Richter 29 augusti kl. 07:47, Facebook Avloppsbedrägeriet. Ingen har väl kunnat undgått den oerhörda värme vi haft med följande regn som vållat problem för flertal men som också skapat problem för våra kommuners entreprenör verksamhet. Vilket däremot inte många känner till. Men som fått stora konsekvenser för flertalet hushåll.

Fortsätt läsa

Köping/Vilka är egentligen markägare; Projektering fortsätter. Grävning när domslut fallit

Från: Elin Granberg <Elin.Granberg@koping.se> Datum: 28 augusti 2018 08:44:53 CEST Till: ”lgc.hilmer@icloud.com” <lgc.hilmer@icloud.com> Kopia: KK Diariet Kommunstyrelsen <diariet.ks@koping.se>, Dennis Fasth <Dennis.Fasth@koping.se>, Christer Nordling <christer.nordling@koping.se> Ämne: VB: Köpings kommun VA Hej Lars-Göran! Du står som ägare till Hogsta 1:28 och denna information som du bifogat går till de markägare där projekterad ledning går över. Hogsta 1:28

Fortsätt läsa

Bblat/Avstängd gata och missfärgat vatten efter läcka på Nibblesbackevägen

Bblat: Avstängd gata och missfärgat vatten efter läcka på Nibblesbackevägen En läcka ger missfärgat vatten i området under förmiddagen, men missfärgningen är ofarlig, rapporterar kommunen. En vattenläcka där Nibblesbackevägen möter Ringvägen har lett till att boende i området fått missfärgat vatten i kranarna. Företag med lokaler längs med Kramstagatan är

Fortsätt läsa

Högsta domstolen/Dricksvatten är en produkt och omfattas av produktansvarslagen och inte vattentjänstlagen

165 käranden har väckt talan gentemot Miljöteknik vid Blekinge tingsrätt. De anser att vattnet de fått sig levererat haft en säkerhetsrisk. Dom meddelad 14 juni 2018.   Domslutstext: 2. Kärandena vid tingsrätten har väckt talan mot Miljöteknik vid Blekinge tingsrätt. De har yrkat att tingsrätten ska fastställa att Miljöteknik är

Fortsätt läsa