Bblat/Köping om VA-bråket: Bra med åretrunt-bostäder

Christer Norling, Teknisk chef Köpings kommun ger svar på varför fritidsboendena skall anslutas till det kommunala va nätet. Köping om VA-bråket_ Bra med året-runt-bostäder ”I antagen VA-plan för Köpings kommun, antagen 2014-02- 24, framgår det vilka ambitioner kommunen har beträffande VA-försörjningen. Vi har där presenterat och beslutat om en långsiktig

Fortsätt läsa

Sveriges agerande är helt sjukt! När jag har visat hur återvinning sker på riktigt straffas jag så att jag ändå måste betala för vad det meningslösa anläggandet av vad kommunalt VA kostar!

Sveriges agerande är helt sjukt! När jag har visat hur återvinning sker på riktigt straffas jag så att jag ändå måste betala för vad det meningslösa anläggandet av vad kommunalt VA kostar! Jag har nu bott i 28 år på Älgö och kommunen har aldrig hämtat några sopor! Med multrum

Fortsätt läsa

Köping/ 18 miljoner försvann i ”bottenlöst hål” – politiker misstänker friserade siffror

18 miljoner försvann i ”bottenlöst hål” – politiker misstänker friserade siffror Är det vi på Norrmälarstrand som skalll bidra med finnansieringen? Inför den totala tystnaden och de slutna dörrarna från Köpings kommuns politiker och förvaltning, så är det väsentligt att Köpings kommun visar vad kostnaderna för våra avlopp består av,

Fortsätt läsa

LP(o) Landsbygdspartiet (oberoende) tar ställning mot kommunala reningsverk på landsbygden där det inte är motiverat

Enskilda avlopp är ingen skitsak. Vi inom Landsbygdspartiet oberoende, LPo, har fått signaler från våra medlemmar att många kommuner nu utökat jakten på enskilda avlopp. Fastighetsägarna tvingas göra om sitt fungerande system, ofta med krav på anslutning till det kommunala nätet. Detta kan innebära kostnader på flera hundra tusen kronor för

Fortsätt läsa