Köping/Vilka är egentligen markägare; Projektering fortsätter. Grävning när domslut fallit

Från: Elin Granberg <Elin.Granberg@koping.se> Datum: 28 augusti 2018 08:44:53 CEST Till: ”lgc.hilmer@icloud.com” <lgc.hilmer@icloud.com> Kopia: KK Diariet Kommunstyrelsen <diariet.ks@koping.se>, Dennis Fasth <Dennis.Fasth@koping.se>, Christer Nordling <christer.nordling@koping.se> Ämne: VB: Köpings kommun VA Hej Lars-Göran! Du står som ägare till Hogsta 1:28 och denna information som du bifogat går till de markägare där projekterad ledning går över. Hogsta 1:28

Fortsätt läsa

Bblat/Avstängd gata och missfärgat vatten efter läcka på Nibblesbackevägen

Bblat: Avstängd gata och missfärgat vatten efter läcka på Nibblesbackevägen En läcka ger missfärgat vatten i området under förmiddagen, men missfärgningen är ofarlig, rapporterar kommunen. En vattenläcka där Nibblesbackevägen möter Ringvägen har lett till att boende i området fått missfärgat vatten i kranarna. Företag med lokaler längs med Kramstagatan är

Fortsätt läsa

Högsta domstolen/Dricksvatten är en produkt och omfattas av produktansvarslagen och inte vattentjänstlagen

165 käranden har väckt talan gentemot Miljöteknik vid Blekinge tingsrätt. De anser att vattnet de fått sig levererat haft en säkerhetsrisk. Dom meddelad 14 juni 2018.   Domslutstext: 2. Kärandena vid tingsrätten har väckt talan mot Miljöteknik vid Blekinge tingsrätt. De har yrkat att tingsrätten ska fastställa att Miljöteknik är

Fortsätt läsa