Umeå KF, vecka 35, ärende 221/18: Beslut om avvaktande att genomföra VA strategin

Umeå kommun kommer i fullmäktige vecka 35 att ta upp om Beslut att avvakta genomförande av VA-strategin. Länsstyrelsen ämnar ompröva klassificeringen av Mjölefjärdens miljöstatus och kommunen avvaktar länsstyrelsens beslut. Pågående regeringsuppdrag om kommunens skyldighet enl vattentjänstlagen är under remiss och kommunen avvaktar inriktningen i denna rapport.

Fortsätt läsa

Fråga till Direktdemokraterna: Olaglig debitering är bedrägeri och skall provas enligt brottsbalken.

30 av 290 kommuner försöker olagligt debitera boende för tvångsanslutning till avlopp för upp till en miljon kronor. Detta driver många familjer från sina hem, när det inte finns nya bostäder att få tag i. Enligt lagen är detta bedrägeri och kommunstyrelsens ordförande skall provas enligt brottsbalken. Stort missnöje i

Fortsätt läsa

Liberalernas svar på vår skrivelse 2018-01-01 till samliga riksdagsmän

Vi i va-i-tiden nätverket skickade ju en skrivelse till samtliga riksdagsmän 2018-01-15. Det ar varit mycket svårt att få något svar ifrån pariterna och Lars-Göran tog därför nu i augusti och ringde upp flera av partierna. Nedanstående är Liberalernas svar: Från: Martin Andreasson <information@liberalerna.se> Datum: 15 augusti 2018 15:08:58 CEST Till: Lars-Göran Carlsson

Fortsätt läsa

Köping: Frågor till tekniska kontoret

Från: Elin Granberg <Elin.Granberg@koping.se> Datum: 2018-08-14 11:04 (GMT+01:00) Till: bo.karlsson@koping.net Kopia: KK Tekniska Kontoret <tekniska.kontoret@koping.se>, Dennis Fasth <Dennis.Fasth@koping.se> Rubrik: SV: Meddelande angående Frågor och svar Hej Bosse! Du finner svar nedan under varje fråga. Hälsningar Elin Granberg VA-chef _________________________________________ Köpings kommun, Tekniska kontoret, 731 85 Köping Besöksadress: Kristinelundsvägen 4 Telefon:

Fortsätt läsa