Skrivelse till Kommunstyrelsen i Köpings kommun

Kommunstyrelsen i Köping Angående frågeställningar, begäran och yrkanden, KF §§ 131,132 Norrmälarstrand, 2016-11-28 Vid möte 2018-06-04 med VA-chef Elin Granberg, VA-ingenjör Dennis Fasth, Miljöchef Göran Nilsson ställdes frågan kring vilket beslutsunderlag som ligger till grund för beslutet kring verksamhetsområde vid Norrmälarstrand. Kommunens företrädare in- formerade om att beslutsunderlaget utgörs av den

Fortsätt läsa

Vänterpartiets syn på anslutning av fastigheter till det kommunala va-nätet

Från: Johan Dellensjö <johan.dellensjo@riksdagen.se> Datum: 31 augusti 2018 15:51:00 CEST Till: ”lgc.hilmer@icloud.com” <lgc.hilmer@icloud.com> Ämne: Svar från Vänsterpartiet Hej Lars-Göran, Tack för ditt mail och er skrivelse. Ursäkta sent svar från oss. Vi har mycket att göra och det är väldigt många som kontaktar oss. Jag har tagit del av er skrivelse om VA-frågan. Ni

Fortsätt läsa

Mail till va-i-tiden nätverket, Årets val, vårt va-val: Kommer du ha kvar ditt hem eller din stuga efter valet, det är frågan.

Hej Då var det dags igen för ett brev ifrån nätverket va-i-tiden.se och strategigruppen på Köpings norra Mälarstrand. Nu om valet. Jag kommer snart med fler mail om läget runt om i Sverige, om slamdeponistopp, om bräddningar och badförbud efter åskvädren, om gasfyllda ledningar som sliter sig från sjöbottnar mm.

Fortsätt läsa

Vad grundar sig Katrineholms va inspektörer på när de underkänner en avloppsanläggning

En fastighetsägare i Katrineholms kommun, Björn Olson, har fått sin avloppsanläggning underkänd, trots att  han har en mycket välskött anläggning med trekammarbrunn och markbädd som fungerar klanderfritt. Uppenbarligen har miljöinspektören gått på HaV:s tidigare, felaktiga instruktioner att markbäddar äldre än 15 år inte ska godkännas.HaV har efter hänvisning till vetenskapen

Fortsätt läsa