Dalademokraten, 2018-03-07, Rädda Östersjön, återvinn växtnäring från toaletter

Rädda Östersjön, återvinn växtnäring från toaletter  ”I framtidens kretsloppssamhälle kan man till och med tänka sig att privatpersoner får en mindre intäkt från toalettavfallet. En familj på sig 2 vuxna och två barn ”producerar” växtnäring för att gödsla nästan 1,5 hektar (cirka 15000 kvadratmeter)”, skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare

Fortsätt läsa

2017-09-13, Centrum för rättvisa hjälper par att överklaga för vägar i Partille.

Paret Lars-Erik Jevås och Christina Nilsson tvingades betala över 300 000 kronor till Partille kommun för vägar som de varken behöver eller vill ha. Utöver avgifterna tvingades de samtidigt att avstå mark utan ersättning. Centrum för rättvisa hjälper dem att kräva tillbaka sina pengar. Den 22 juni 2016 dömde Mark- och miljööverdomstolen till kommunens fördel.

Fortsätt läsa

Tillstånd för damm och elkraftsanläggningar verkar följa samma mönster som va-utbyggnaden. I vilken verklighet arbetar myndigheterna i?

Inlägg från en grupp på facebook som heter Avloppsbedrägeriet Det finns ytterligare vattentjänster än va frågor där myndigheterna verkar sakna verklighetsförankring, och det är damm och elkraftsanläggningar. Här har man inte betalt för att tänka utan bara för att utför sitt jobb punkt slut. Sedan vänder de ryggen och kör

Fortsätt läsa

Föreningen Strandskyddarna har många frågor som är kopplade till Va-frågan.

På va-i-tiden.se´s nätverkssidor ser jag att många  av föreningen Strandskydds frågeställningar är kopplade till Va frågan. Bildvy över Gårviks badplats. Fotot taget där en bajspump/hamnkontor ska ligga enligt det kommunala beslutet.  Vid bräddningar kommer länsar läggas ut som hindrar bajset att flyta ut längre ut i havet. Foto Tom Hagström

Fortsätt läsa