Mail ifrån Anders Grönwall

Nedanstående mail skickade Anders Grönwall via kontaktformuläret  på va-i-tiden.se. Mailet går till webbredaktören som skickade det vidare till övriga i ”Departementsgruppen”. Vi i departementsgruppen söker nu förslag till ett datum då vi kan träffa Grönwall. Parallellt med detta pågår filning på argumentationsdokumentet (se ovan dess slutliga text). Från: Anders Grönvall

Fortsätt läsa