Protestlistor/Namninsamlingar

Köping/Norra mälarstranden, dvs fritidshusområdena på Stäudd, Dåvö och St Aspholmen. Upprop: Stoppa den huvudlösa utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp vid Mälarens norra strand! Vi kräver att projekteringen stoppas och att Köpings kommun istället utreder de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ som finns! Två alternativ: Följ länken till skrivunder.com och

Fortsätt läsa

Bedömningen av människors hälsa och miljö i samband med avlopp är olika beroende om det skall betalas av kommunen eller enskilda

Som du ser tog vi fram uppgifter på hur länsstyrelsen i Gävle bedömer skyddet för människors hälsa och miljön. Syftet med de redovisade haverierna i de allmänna avloppsreningsverken är att nå fram till en nivå, en gräns för vad som kan bedömas vara risk för människors hälsa och miljö. Det har

Fortsätt läsa

2018-02-19: Vad händer nu i Nordanstig/Sörfjärden.

Till stöd för vår ansökan åberopar vi utöver denna inlaga vad som angetts hos Högsta domstolen HD, Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, Statens Va-nämnd, Va-nämnden, kammarrätt, KR, Mark- och miljödomstol, MoM, Mark- och miljööverdomstol, MMÖD, samt länsrätt och fastighetsrätt. Den oskäligt långa handläggningstiden har beräknats från inledande process vid länsrätten i Gävle

Fortsätt läsa

2010-02-18, Gnarps avloppsverk behöver rengöras. I vanliga fall renas avloppsvattnet till 90-95 procent. Under rengörningen kommer vattnet att renas till 60-65 procent

Gnarp/Hudiksvalls Tidning. Gnarps avloppsverk behöver rengöras. I slutet av månaden ska föroreningarna i verket skrapas bort. – Det här gör vi varje år, säger Gunilla Edmark, miljö och kvalitetschef på Mittsverige Vatten. Reningsverket består av tre stationer som renar avloppsvattnet. Föroreningarna som tas bort från vattnet faller till botten av

Fortsätt läsa