Köping: Stäudds brev till kommunens va-avdelning ang brev om ledningsdragning samt svar

Köpings kommuns brev till markägarna .Information om dragning av VA-ledning på din mark vid norra mälarstranden. Köpings kommuns brev till Lantmäteriet Brev har också gått till lantmäteriet för att förvarna om behov av tjänst för ledningsdragning, och använding av ledningsrätt ifall markägare inte frivilligt accepterar kommunens förhandling.   Stäudds brev

Fortsätt läsa

Vänersborg: Solvarms tre strider; Kommunen och juridisk hjälp. Finns det någon lösning mer än KARV som är accepterad?

Webredaktörens funderingar: Striden fortsätter. Att någon skall våga motsätta sig kommunens beslut och visa att hens lösning är mycket bättre är oacceptabelt i Vänersborgs kommun. Så också på andra ställen. Hans Lönn i Nacka har fört en lång kamp mot kommunen, liksom Carl Lindström i Tyresö. Likaså Sven olof  Jansson

Fortsätt läsa

Brev till SLU: Som enda part i SMED, som kan bedöma markbehandlingseffekten måste denna rapport göras om.

Hej Elin   Jag och många med mig är mycket upprörda över SMEDs s.k. redovisning av små behandlings-anläggningars ”utsläpp” DEBATT | MILJÖPÅVERKAN ”303 ton fosfor och 3 133 ton kväve släpps ut varje år från småskaliga avloppsanläggningar, enligt en ny rapport från Smed (Svenska MiljöEmissionsData).”  SLU borde ju om några vara medvetna om

Fortsätt läsa