Bedömningen av människors hälsa och miljö i samband med avlopp är olika beroende om det skall betalas av kommunen eller enskilda

Som du ser tog vi fram uppgifter på hur länsstyrelsen i Gävle bedömer skyddet för människors hälsa och miljön. Syftet med de redovisade haverierna i de allmänna avloppsreningsverken är att nå fram till en nivå, en gräns för vad som kan bedömas vara risk för människors hälsa och miljö. Det har

Fortsätt läsa

2018-02-19: Vad händer nu i Nordanstig/Sörfjärden.

Till stöd för vår ansökan åberopar vi utöver denna inlaga vad som angetts hos Högsta domstolen HD, Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, Statens Va-nämnd, Va-nämnden, kammarrätt, KR, Mark- och miljödomstol, MoM, Mark- och miljööverdomstol, MMÖD, samt länsrätt och fastighetsrätt. Den oskäligt långa handläggningstiden har beräknats från inledande process vid länsrätten i Gävle

Fortsätt läsa

2010-02-18, Gnarps avloppsverk behöver rengöras. I vanliga fall renas avloppsvattnet till 90-95 procent. Under rengörningen kommer vattnet att renas till 60-65 procent

Gnarp/Hudiksvalls Tidning. Gnarps avloppsverk behöver rengöras. I slutet av månaden ska föroreningarna i verket skrapas bort. – Det här gör vi varje år, säger Gunilla Edmark, miljö och kvalitetschef på Mittsverige Vatten. Reningsverket består av tre stationer som renar avloppsvattnet. Föroreningarna som tas bort från vattnet faller till botten av

Fortsätt läsa

2017-08-24, Enköping, bakterier i dricksvattnet

2017-08-24, Aftonbladet: Bakterier har smittat ner vattnet i stora delar av Enköpings kommun. http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/82p1Q/kommunens-larm-koka-vattnet-innan-du-dricker-det Nu går kommunen ut med information att invånarna i de drabbade områdena ska koka vattnet innan de dricker det. Här hittar du information och karta om situationen i kommunen. Det kommer ta minst tre dygn innan kommunen häver restriktionerna eftersom

Fortsätt läsa