2018-05-28: Brev till va-i-tiden nätverket, m fl

Till: Fastighetsägare på fritidshusområdena utmed Köpings norra Mälarstrand dvs Dåvö, Stäudd och St. Aspholmen, till va-i-tiden.se nätverket, samt en del media och politiker. Utredningen Hållbara vattentjänster Utredaren Anders Grönwall har idag lämnat överlämnat sitt betänkande Vägar till hållbara vattentjänster SOU 2018:38 till regeringen.  Läs den och och fundera på vad det innebär. 

Fortsätt läsa

Det är  såväl politikernas som myndigheternas heder och trovärdighet som står på spel. För att ha respekt och förtroende för dem måste de sanningsenligt redogöra för hur de kommunala reningsverken fungerar och vad de presterar

Som Sveriges medborgare har vi rätt att få klara och sanningsenliga besked av politikerna och myndigheterna om vad den kommunala avloppvattenbehandlingen presterar innan vi tvingas ansluta våra fastigheter till de kommunala avloppsreningsverken. Hittills har vi från det hållet fått veta att det finns paragrafer som myndigheterna hänvisar till och de

Fortsätt läsa