Sydsvenskan/  ”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.”

RISK FÖR VATTENBRIST 7 november 2019 05:00 Debattinlägg: ”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.” Dagens problem när det gäller tillgången till drickbart vatten har ett direkt samband med nedläggningen av Planverket och dess arbete, skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare inom samhällsplanering vid Chalmers.

Fortsätt läsa

Bohuslänningen/ Det måste bli slut med onödiga tvingande avloppsbeslut. (Branschorganisationen för Minireningsverk, MRV)

Det måste bli slut med onödiga tvingande avloppsbeslut Debatt och insändare: I grunden är syftet gott men går ofta väldigt fel och de som drabbas är de fastighetsägare som har egna avloppsanläggningar. / Branchorganisationen MRV för EN-godkända minireningsverk ____________________________________________________________________ Kommentar Instämmer helt. Själv hade jag svårt att förstå meningen: Restprodukten i

Fortsätt läsa

Brevskörd/Bedömning av miljöfarlig verksamhet- Diskussion kring betongplatta, gödselfabrik, spridning av avloppsslam på åkrar resp enskilda små avlopp

(Se Webbredaktören tar till orda. /Avloppsbedrägeriet )   Hej I min artikel, Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord., berättar jag att man sätter till ca 300 ton plast per år till slammet vid Ryaverket i Göteborg. Men enligt en årsredovisning finns ca 470 ton fosfor per år i slammet.

Fortsätt läsa

Ren Åker Ren Mat/ Gifter i avloppsvatten hamnar oundvikligen i slammet och därmed i vår livsmedelsproduktion

Gifter i avloppsvatten hamnar oundvikligen i slammet och därmed i vår livsmedelsproduktion /Gunnar LIndgren   För att ge en mer positiv bild av slammets innehåll säger reningsverken att man gör slammet bättre genom att inte låta gifter och olämpliga ämnen tillföras avloppsnätet. Denna ambition kallar man ”uppströmsarbete”. Men detta går

Fortsätt läsa

Nästa helg träffas vi – ett antal människor i Köping för att bekämpa de övergrepp som myndigheterna gör mot dem som har enskilt avlopp.

inlägg från Arne Enskilt avlopp? Håll hoppet uppe! Nästa helg träffas vi – ett antal människor i Köping – för att starta en opolitisk förening, för att bekämpa de övergrepp som myndigheterna gör mot dem som har enskilt avlopp. Nu måste det bli ett slut!! Men vi kommer att behöva

Fortsätt läsa