Bohuslänningen/ Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra . Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt

Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt Replik till Ann Lundström, 23 juni LÄS MER: Avföring kan inte rinna orenat ut i våra vattendrag Ann Lundström, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skriver att avföring inte ska rinna orenat ut i våra

Fortsätt läsa

Helsingborgs dagblad/ En dag, kanske vårt goda dricksvatten är borta

2019-07-01 Bäste redaktör, Göran !! Översänder text som rör ”vår” vattentäkt i Magleby, Kvidinge. Det rör kommunledningens sätt att INTE ta hand om det fina/ goda dricksvatten som finns i området. (Tidningsinsändare) EN DAG, KANSKE VÅRT GODA DRICKSVATTEN ÄR BORTA. Den stora vattentäkten vid Magleby, Kvidingefältet är i riskzonen. Vattentäkten

Fortsätt läsa

Debattinlägg i flera tidningar av Roland Ekstrand/ Miljödomstolarnas ansvar

Miljödomstolarnas ansvar I förra veckan avkunnade Mark och miljööverdomstolen en dom M 11835-18 som följer samma mönster som tidigare domar som behandlar enskilda avlopp. Domstolen påpekar att det ankommer på den som söker tillstånd för verksamhet att visa att hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap iakttas. Det är alltså verksamhetsutövaren som

Fortsätt läsa

Brev till Havs och Vattenmyndigheten om fosforfällor, av Roland Ekstrand

Till Havs och vattenmyndigheten Mark och miljööverdomstolen har i mål M11835-18 underkänt Mark och miljödomstolens dom att fastighetsägare inte behöver installera fosforfälla vid nybyggnation av fritidshus. Mark och miljööverdomstolen hänvisar till vad miljönämnden har anför som motiv för sitt underkännande av ansökan om att inrätta en avloppsanläggning. Nyköping hänvisar till

Fortsätt läsa

SVT Väst/ Bajsbakterier i vattnet på flera badplatser i Västsverige

Bajsbakterier i vattnet på flera badplatser i Västsverige Publicerad 6 juli 2019 På flera badplatser i länet avråds från bad efter problem med förorenat vatten. Kommunerna har upptäckt förhöjda halter av E.coli-bakterier och intestinala enterokocker, som kan leda till magsjuka om man sväljer vattnet…… Webredaktörens kommentar:  Märklligt nog är kommunerna väl

Fortsätt läsa