SR P1/ Ring P1: VA frågan: Politikernas okunskap hot mot demokratin. Felaktiga beslut grundar sig på okunskap och avsaknad av fakta

Ring P1 (första inslaget) ”Ringde ”Ring P1” idag! Försökte att presentera i stora drag om den eländiga situationen på VA fronten och kommunernas galna framfart. Lite av innehållet nedan: Att politikernas okunskap innebär ett hot mot vår demokrati Tvångsanslutning på felaktiga beslut grundade på okunskap och avsaknad av fakta Forskare

Fortsätt läsa

Kretsloppstänk- Inget som gäller för reningsverken. Kretsloppslösningar är enkla att ordna i tät bebygelse på landsbygden. Kretslopp för OS

De kommunala reningsverken byggdes på 50 – 60 talen. På den tiden byggde man sopnedkast i alla hyreshus. Alt avfall batterier, matrester, plåtburkar, falskor, allt tryckes ned i samma rör. Det hamnade till slut på stadens soptipp. Idag vet vi bättre. Vi sorterar och återvinner nästan allt. Inga nya soptippar.

Fortsätt läsa