Facebookssidan Avloppsbedrägeriet/ Med utspädning av massor med vatten klarar reningsverken gränsvärdena för utsläpp

MIchael Richter, avloppsbedrägeriet Avloppsslammet binder tungmetaller och kemikalier och Läkemedel mm och vid rötning och reningsprocess och vid slamhantering fälls mer rester ut i lakvattnet. Det stora problemet är allt detta dricksvatten som vi spär ut och sköljer bort för transport av fekalier och annat som dumpas i systemet. Och

Fortsätt läsa

ATL/ ”Avloppshysterin saknar stöd i lagen”

”Avloppshysterin saknar stöd i lagen” Havs- och vattenmyndighetens agerande kan endast kallas kollektivt missbruk av tjänsteställning, skriver Arne Gunnarsson. …..Att det är riksdagen som stiftar lagarna är en grundläggande demokratisk ­regel. Riksdagen består av delegater från hela landet med olika bakgrund och kunskaper. Riksdagen ska således be­vaka att ny lagstiftning blir

Fortsätt läsa

VVS forum/ Små kommuner behöver stänga VA-nät

Små kommuner behöver stänga VA-nät Många kommuner med utflyttning behöver avveckla VA-områden. Men det finns ingen rättspraxis för hur det ska gå till. Samhällsdebatten handlar ofta om utbyggnad av VA-nät och hur det påverkar fastighetsägare. Mindre uppmärksammat är att många kommuner med minskande befolkning i stället behöver avveckla VA-områden. ”I våra

Fortsätt läsa

Dalademokraten/ Enskilda avlopp: Myndigheterna fördärvar både miljö och människors hälsa

Debatt/ Enskilda avlopp: Myndigheterna fördärvar både miljö och människors hälsa Läs hela artikeln mha länken ovan. nedan bara småklipp.  En norrman, en finne och en svensk fick överta sina föräldrars sommarstugor….. ”Dags att vakna och börja arbeta för miljö- och hållbarhetsmål för att få en planet också kommande generationer kan leva

Fortsätt läsa