Expressen Ledare/ Vårt kranvatten är hotat – regeringen måste agera

Vårt kranvatten är hotat – regeringen måste agera ”Problemen om somrarna är följder av politiska misslyckanden. Stora delar av de kommunala VA-näten byggdes för snart ett halvt sekel sedan. Att pengar behövs har varit känt länge, i den senaste beräkningen från intresseorganisationen Svenskt vatten efterlystes en trettiofemprocentig ökning av investeringarna

Fortsätt läsa

xx/Debatt: Bättre avlopp kan minska algblomningen. Anders Mårtensson (VVS fabrikanternas råd), Anna Werner (Villaägarna ), Lars Hylander (SLU)

Debattinlägg från Lars Hylander  Villaägarna Anna Werner Anders Mårtensson, Vd för VVS-Fabrikanternas Råd _____________________________________________________________________________ Docent i miljöanalys (SLU), Lars Hylander Debatt: Slopa avloppen för att minska algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande

Fortsätt läsa

Dalademokraten/ Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen

Dalademokraten hade för ett par dar sen en insändare med sakfel av Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd. Mitt svar nedan. Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande toaletter alternativt snålspolande vakuumtoaletter, där

Fortsätt läsa

Köping/ Problem med avloppspumpar på Malmövägen efter gårdagens åskväder. Problem med avloppspumparna

Publicerad 2019-07-13 Boende,miljö & trafik, Nyheter, Driftsnyhet Problem med avloppspumpar på Malmövägen efter gårdagens åskväder Det är problem med avloppspumparna för boende på Malmövägen efter gårdagens åskväder. Frlsökning pågår, avloppsbrunnarna kommer pumpas ur manuellt under dagen. Det är just nu problem med avloppspumparna som servar boende på Malmövägen efter gårdagens

Fortsätt läsa

Köping/ Överklagan, till HD, av tillstånd för nedläggning av va ledningar till fritidshusområden på Köpings ”Norra Mälarstrand”

Mail avsänt 13/7 2019 Mark- och miljööverdomstolen, svea.hovratt@dom.se fvb Högsta domstolen  Överklagande av Mark- och miljööverdomstolens vid Svea hovrätts beslut meddelad  i mål om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet för nedläggning av va-ledningar i Mälaren m.m ,  Mål nr M 2482-19.  Vi yrkar att mark- och miljödomstolens dom ändras på så

Fortsätt läsa