Vattenvisionen på Svenskt vattens hemsida. Vilka är aktörerna?

Såg just nu att Vattenvisionen finns på Svenskt Vattens hemsida. Intressant beskrivning och presentation; Första meningen: Aktörer i vattensektorn har tillsammans tagit fram en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Plötsligt har ”aktörer” tagit på sig rollen att göra en ”nationellt förankrad” osv – dvs politiken

Fortsätt läsa

SVT- Uppsala/ Tusentals avlopp underkänns – Östhammar tar strid mot övergödning

Tusentals avlopp underkänns – Östhammar tar strid mot övergödning Publicerad 17 maj 2019 Flera tusen enskilda avlopp i Östhammar kan komma att behöva byggas om. Kommunen inspekterar just nu avloppen på Söderön. Målet är en bättre vattenmiljö – fastighetsägarna får själva betala. Det är framför allt fastigheter närmare än 300 meter

Fortsätt läsa

Funderingar kring torrdass i storstaden och utdömandet av det samma på landsbygden. Varför?

Webbredaktören funderar: När utedass av alla sorter döms ut på landsbygden så implementerar kommunerna dem i sin verksamhet eftersom det är så dyrt att ansluta wc toaletter. (Se Nu byggs sex utedass vid Valhallavägen.) Carl Lindström har byggt en mulltoanläggning (Composterakonceptet) åt kommunen vid Tyresös allmänna badplats (södra Stockholm). Alla

Fortsätt läsa

Infiltrations och markbäddar, fosforutsläpp, skyddsnivåer, läckande va system i städerna

Hej! (Kommentarer av Lars Hylander av nedanstående mail av Anders Segerberg till Ulf Svensson ang en artikel i SVD) I tillägg till humanrelaterat P från läckande avloppsledningar som Anders beskriver nedan så läcker P från avloppsverkens slam som används för att täcka deponier, vägslänter och andra grönområden. Denna P anges som diffusa utsläpp,

Fortsätt läsa

Munkedals kommun-Gårvik/ Nytt förslag till detaljplan för att anpassa byggrätter så att helårsboende underlättas.

Gårvik Östra Kommunen har tagit fram ett nytt förslag på detaljplan för Gårvik Östra. Syftet med detaljplanen är att anpassa byggrätter så att helårsboende underlättas och området ges en sammanhållen struktur. På grund av att tidigare förslag på ny detaljplan upphävdes av mark- och miljödomstolen har ett nytt förslag tagits

Fortsätt läsa

Avloppsbedrägeriet- facebook/ Jag kan inte låta bli, jag blir så upprörd hur politiken ibland behandlarenskilda kummuninnevånare. Var finns empatin

Tom Hagström har delat en länk 18 maj kl. 14:53 Kan inte låta bli, jag blir så upprörd ”livsfarligt med enskilda avlopp” hur politiken ibland behandlar enskilda kommun invånare och använder alla sina möjligheter att komma åt enskilda stugägare, Var finns empatin i politiken där enskilda utsätts som bovar för att man

Fortsätt läsa