Vänersborgs kommun anlitar extern advokatfirma för att fastslå i MMD att naturhuset ska tvångsanslutas.

Hej Jag hoppas ännu att det rättsfall jag driver i MMD ska häva kommunens ogrundade självhävdade tolkningsföreträde av LAV. Bedömning av system bör ske på lika bedömningsgrunder och med jämförbara bedömningsunderlag. Min bevisning är bra. Men vi får se. Processen tar tid och advokaternas taxameter tickar på. Kommunen har obegränsade

Fortsätt läsa

Köping/Förhandling och summering av: Ansökan och yttranden till MMd om sjöförlagd va-ledning

Köpings kommun har ansökt om att få lägga en sjöförlagd ledning i Mälaren till våra områden. Ledningen är 8 km,har 4 pumpstationer med bräddavlopp placerade intill flera badplatser. Förhandlingar sker 13 dec 2018 kl 10 i IOGT/NTO lokalen i Köping. Se MMD Kungörelse M2878-17 2018-11-06. Ansökan på Mark och miljödomstolen (MMd) har

Fortsätt läsa

Köping/Tavsta hage: Svar till MMd på att kommunen anser att fastigheten på Tavsta hage inte berörs av sjöledningen

Till Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Mål M 2878-17 Jag har tagit del av Köpings kommuns komplettering av tillstånds ansökan. Uppdragsnummer: 13002743 Daterad 2018-09-10 Under 1) Sakägarförteckning kan jag läsa att ett yttrande från mig, Peter Löfblad fastighetsägare till hovgården 1:19. Fastigheten ligger inom Tavsta hage och är inte berörd

Fortsätt läsa

Köping, Bblats/ Salomonsson: S är ett demokratiskt parti

Replik. I en insändare har undertecknad blivit utmålad som ”maktfullkomlig” – i negativ mening (Bbl/At den 10 oktober). Maktfullkomlig definieras som ”diktatorisk, tyrannisk, despotisk, enväldig, egenmäktig, suverän, självrådig och självsvåldig”. Jag kan försäkra signaturen ”Struwe” att min tid vid ”makten” inte skulle blivit så lång om jag uppfyllt de kriterierna! Jag skulle

Fortsätt läsa