2017-12-19, SV: M2017/03212/Brev Nödrop från en medborgare

Från: Viktoria Chlot <viktoria.chlot@regeringskansliet.se> för M Brev <m.brev@regeringskansliet.se> Skickat: Tuesday, December 19, 2017 1:37:46 PM Till: hans-erik.carlsson@live.se Ämne: SV: M2017/03212/Brev Nödrop från en medborgare Hej Hans-Erik, Tack för ditt mejl och för dina synpunkter. Som du kanske känner till kan varken ministern eller departementet kommentera eller ingripa i ett enskilda ärende. I november svarade

Fortsätt läsa

2017-12-16, Nödrop från en medborgare

Från: Hans-Erik Carlsson [mailto:hans-erik.carlsson@live.se] Skickat: den 16 december 2017 19:35 Till: FA Registrator <fa.registrator@regeringskansliet.se>; diariet.ks@koping.se; ulf.kristersson@moderaterna.se; stefan.loven@socialdemokraterna.se; jimmie.akesson@sverigedemokraterna.se; jan.bjorklund@liberalerna.se; lars-goran.carlsson@sala.se Ämne: Nödrop från en medborgare Om man inte från regeringens sida kan få stopp på den fullständigt vettlösa ordning som idag gäller kring tolkning och vantolkningar av lagar avseende vatten och avlopp på landsbygden, vem ska då få det? Ska

Fortsätt läsa

2017-12-21, Bärgslagsbladet, Tvångsanslutning är odemokratisk

Angående beslutet om tvångsanslutning till kommunalt VA av Norr Mälarstrand som tagits av Köpings kommunalfullmäktige undrar jag om kommunstyrelsen överhuvudtaget vet vad de beslutat om. Vilket/vilka underlag finns för detta beslut? Eller är det tagit med intentionen att det är nog ”bra” för miljön. Miljöpåverkan från Norr Mälarstrand torde redan

Fortsätt läsa

Tillägsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02), dir 2017:129. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2017 Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 11 maj 2017 kommittédirektiv om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp (dir. 2017:54). Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Fortsätt läsa

Brev till regeringskansliet: Snälla hjälp!!! Jag håller på att gå under på grund av oron att hamna på gatan!!!

SV: M2017/03203/Brev VB: VA LTH 20171215 VC 15 december 2017  12:52  22 KB Från:  M Brev Till:  gerd.andersen@live.se Hej Gerd, Tack för ditt mejl. Av ditt mejl förstår jag att du befinner dig en besvärlig situation vilket jag beklagar. Departementet kan dock enligt grundlagen inte kommentera eller ingripa i det enskilda ärende

Fortsätt läsa