Alvproblem. När kommuner drar ledningar över åkrar förstörs marken.

Från: Ulf Müller <ulf.muller58@gmail.com> Datum: 2018-09-03 20:26 (GMT+01:00) Till: Karolina Johansson <karolina.johansson@vannas.se> Kopia: Magdalena Andersson <magdalena.andersson@lansstyrelsen.se>, kajsa.berggren@lansstyrelsen.se, mats.granath@lrf.se, sara.bystrom@hushallningssallskapet.se, Anders Segerberg <anders@segerberg.me> Rubrik: Alvproblem Hej Karolina! I ett mail till dig den 18 augusti beskrev jag hur undermålig återställningen av vår åkermark efter era grävningar för kommunalt VA utförts på

Fortsätt läsa

Skrivelse till Kommunstyrelsen i Köpings kommun

Kommunstyrelsen i Köping Angående frågeställningar, begäran och yrkanden, KF §§ 131,132 Norrmälarstrand, 2016-11-28 Vid möte 2018-06-04 med VA-chef Elin Granberg, VA-ingenjör Dennis Fasth, Miljöchef Göran Nilsson ställdes frågan kring vilket beslutsunderlag som ligger till grund för beslutet kring verksamhetsområde vid Norrmälarstrand. Kommunens företrädare in- formerade om att beslutsunderlaget utgörs av den

Fortsätt läsa