Sammanställning av argument inför vårt besök på miljödepartementet

Bakgrund Tillgång på vatten av god kvalitet är en grundläggande rättighet för människan. Hanteringen av avloppsvatten och avloppsrestprodukter syftar till att skydda människors hälsa, miljö och säkerställa god hushållning av naturresurser. Valet av VA försörjning oavsett organisationsform ska enbart ha dessa syften. Detta är grundläggande i både PBL, MB och Vattentjänstlagen.

Fortsätt läsa

2017-12-19, RE: SV: M2017/03212/Brev Nödrop från en medborgare

19 december 2017  21:23  23 KB Från:  Hans-Erik Carlsson Till:  M Brev, FA Registrator <fa.registrator@regeringskansliet.se> (7 mer) Hej Viktoria Jag känner mycket väl till att enskilda fall varken kan ingripa i eller kommentera enskilda ärenden. Däremot kan man begära att inkommande mail från medborgare läses. Min åsikt har ingen som helst bäring på något enskilt

Fortsätt läsa

2017-12-19, SV: M2017/03212/Brev Nödrop från en medborgare

Från: Viktoria Chlot <viktoria.chlot@regeringskansliet.se> för M Brev <m.brev@regeringskansliet.se> Skickat: Tuesday, December 19, 2017 1:37:46 PM Till: hans-erik.carlsson@live.se Ämne: SV: M2017/03212/Brev Nödrop från en medborgare Hej Hans-Erik, Tack för ditt mejl och för dina synpunkter. Som du kanske känner till kan varken ministern eller departementet kommentera eller ingripa i ett enskilda ärende. I november svarade

Fortsätt läsa

2017-12-16, Nödrop från en medborgare

Från: Hans-Erik Carlsson [mailto:hans-erik.carlsson@live.se] Skickat: den 16 december 2017 19:35 Till: FA Registrator <fa.registrator@regeringskansliet.se>; diariet.ks@koping.se; ulf.kristersson@moderaterna.se; stefan.loven@socialdemokraterna.se; jimmie.akesson@sverigedemokraterna.se; jan.bjorklund@liberalerna.se; lars-goran.carlsson@sala.se Ämne: Nödrop från en medborgare Om man inte från regeringens sida kan få stopp på den fullständigt vettlösa ordning som idag gäller kring tolkning och vantolkningar av lagar avseende vatten och avlopp på landsbygden, vem ska då få det? Ska

Fortsätt läsa

2017-12-21, Bärgslagsbladet, Tvångsanslutning är odemokratisk

Angående beslutet om tvångsanslutning till kommunalt VA av Norr Mälarstrand som tagits av Köpings kommunalfullmäktige undrar jag om kommunstyrelsen överhuvudtaget vet vad de beslutat om. Vilket/vilka underlag finns för detta beslut? Eller är det tagit med intentionen att det är nog ”bra” för miljön. Miljöpåverkan från Norr Mälarstrand torde redan

Fortsätt läsa

Tillägsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02), dir 2017:129. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2017 Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 11 maj 2017 kommittédirektiv om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp (dir. 2017:54). Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Fortsätt läsa