Köping: Frågor till tekniska kontoret

Från: Elin Granberg <Elin.Granberg@koping.se> Datum: 2018-08-14 11:04 (GMT+01:00) Till: bo.karlsson@koping.net Kopia: KK Tekniska Kontoret <tekniska.kontoret@koping.se>, Dennis Fasth <Dennis.Fasth@koping.se> Rubrik: SV: Meddelande angående Frågor och svar Hej Bosse! Du finner svar nedan under varje fråga. Hälsningar Elin Granberg VA-chef _________________________________________ Köpings kommun, Tekniska kontoret, 731 85 Köping Besöksadress: Kristinelundsvägen 4 Telefon:

Fortsätt läsa

DEMOKRATIREVISION INFÖR VALET 2018. Granskningen som inleddes för att fakta-utvärdera ett politiskt antaget miljöbeslut om att reducera övergödning uppdagade även antidemokratisk maktkorruption.

Göteborg d 2018-08-01 Granskningen som inleddes för att fakta-utvärdera ett politiskt antaget miljöbeslut om  att reducera övergödning uppdagade även antidemokratisk maktkorruption. Nyckelmakts-utnämningar har i decennier skett inom lykta partidörrar utan att  kunna kompetensgranskas. Resultatet anges av Sveriges pågående samhällsutveckling. 2 st word filer bifogas varav en utgör faktaredovisningen med den större datamängden.

Fortsätt läsa

Åstorp/Maglarp- info om läget. S vill fullfölja va projektet oavsett kostnad för fastighetsägarna

Info från Åstorp. Här kommer vårt avloppsprojekt att bli valfråga. S vill fullfölja projektet oavsett kostnader för fastighetsägare. Vår teoretiska uträkning är att det blir minst 250000:- / fastighet. Oppositionen i kommunen är på vår linje, bygg ” stora” minireningsverk inom verksamhetsområdet. Vi är på väg mot ”regimskifte” i vår

Fortsätt läsa