Norrtälje

Norrtälje

Backat om kommunalt VA, går på enskilda lösningar.
VA taxor och länkar till krav och skötsel:
Kommunen ger råd via sin hemsida på olika typer av avloppslösningar
Många av de lösningar som finns idag i områdena är godkända.
För frågor hänvisar man till kommunens kontaktcenter Telefon: 0176 – 710 00 E-post: kontaktcenter@norrtalje.se.
Skötsel av enskild anläggning ger att både sluten wc tank + infiltrationsbädd resp trekammarbrunn med infiltrationsbädd är tillåtna. De skall däremot skötas.

Inlägg:

  • Brev ifrån en upprörd medborgare och sommarstugeägare. - I Grisslehamn i Norrtälje kommun anlade man förra sommaren ett nytt vatten- och avloppsnät. Detta omfattar ca 60 fastigheter. Sveab som utförde arbetena fick 18,6 miljoner. Jag ska betala 287 440 kr och då ingår inte anslutning av mitt hus. Jag har godkänt vatten och godkänt avlopp. Jag har inga