Norrtälje

Norrtälje

Inlägg

  • Norrtälje tidning/Enskilda avlopp duger gott- ”Det påstås att kommunal VA är mer långsiktigt hållbart än enskilda lösningar”, skriver Britt-Mari Canhasi, Sune Rehnberg och Ingmar Ögren. Den 19:e februari antog Norrtälje kommunfullmäktige ”VA-plan för Norrtälje kommun”. Ingen protesterade utom Sverigedemokraterna, som framförde kritik på två punkter: Det påstås att kommunal VA är mer långsiktigt hållbart än enskilda
  • Norrtälje: Frihamra Samfällighetsförening med eget vatten och godkända avlopp skall anslutas till kommunalt va- Jag fick ett brev: Frihamra Samfällighetsförening med vattenförening och Frihamra Vägförening. Norrtälje kommun vill ansluta samtliga fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Vi har eget vatten och samtliga har godkända avloppsanläggningar. Av den anledningen vill jag gärna att vi kan vara med i Er gemenskap och utbyta erfarenheter. Läste
  • Brev ifrån en upprörd medborgare och sommarstugeägare.- I Grisslehamn i Norrtälje kommun anlade man förra sommaren ett nytt vatten- och avloppsnät. Detta omfattar ca 60 fastigheter. Sveab som utförde arbetena fick 18,6 miljoner. Jag ska betala 287 440 kr och då ingår inte anslutning av mitt hus. Jag har godkänt vatten och godkänt avlopp. Jag har inga

 

Info som webbförfattaren fått 2017:

Backat om kommunalt VA, går på enskilda lösningar.
VA taxor och länkar till krav och skötsel:
Kommunen ger råd via sin hemsida på olika typer av avloppslösningar
Många av de lösningar som finns idag i områdena är godkända.
För frågor hänvisar man till kommunens kontaktcenter Telefon: 0176 – 710 00 E-post: kontaktcenter@norrtalje.se.
Skötsel av enskild anläggning ger att både sluten wc tank + infiltrationsbädd resp trekammarbrunn med infiltrationsbädd är tillåtna. De skall däremot skötas.