Va i Tiden Hus och Stugägares forum för rätten till sitt enskilda avlopp

Norrtälje

Norrtälje

Backat om kommunalt VA.

Går på enskilda lösningar.

VA taxor och länkar till krav och skötsel:

http://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/Kommunalt-vatten-och-avlopp/avgift-for-kommunalt-vatten-och-avlopp/

Kommunen ger råd via sin hemsida på olika typer av avloppslösningar:

http://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/enskilt-avlopp/olika-avloppslosningar/

Många av de lösningar som finns idag i områdena är godkända.

För frågor hänvisar man till kommunens kontaktcenter Telefon: 0176 – 710 00 E-post: kontaktcenter@norrtalje.se.

Skötsel av enskild anläggning ger att både sluten wc tank + infiltrationsbädd resp trekammarbrunn med infiltrationsbädd är tillåtna. De skall däremot skötas.

http://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/enskilt-avlopp/skotsel-av-enskilt-avlopp/