Va i Tiden Hus och Stugägares forum för rätten till sitt enskilda avlopp

Munkedal/Tungenäset, Gårvik

Debattartiklar mm
  • Bohuslänningen/ Enskilda kan inte kräva kommunalt avlopp - Replik till Per-Arne Brink 4 februari ”Att skriva att alla är överens om att förenkla planprocessen är oviktigt.” Gårvik är ett område med enskilt vatten och avlopp. Munkedal Vatten har inte, och kan inte ha, ansvar för enskilda avlopp. Ansvaret för enskilt avlopp faller på fastighetsägaren, men kommunen har tillsynsskyldighet
Gårvik
Vi håller sedan 2014 igång ett lokalt motstånd mot att göra om ett gammalt sommar paradis till dröm lyxboende för troende politiker i Munkedals kommun. Vi har drivit frågan så långt vi kan och vunnit i mmd 2015. Men nästan all politikerna ihop med det kommunala bolaget driver på, och nu vill man börja gräva fram ledningen.
Detta ska köras igång 2018.
Projekt ansvarig är Västvatten området är Tungenäset/Gårvik.
Nedan en del dokument kring va frågan:
samt Munkedals va strategi:

Bil 6 Va-strategi KF 2015-10-01

Dom i Mmd
Bil 8 M144645
Bil 9 M144656