LRF, Villaägarna, LP(o), Strandskyddarna m fl org.

  • LRF/ Karl-Olof Niklasson hade rätt - Karl-Olof Niklasson hade rätt Värmland, Västra Götaland Myndigheterna för folket bakom ljuset. Karl-Olof Niklasson hade rätt. Enskilda avlopp är inget större miljöproblem. När han sa att ”alltihop är en stor bluff”, då låg forskarnas rapport på Havs- och vattenmyndighetens bord. Men myndigheten ville inte publicera den. ”Trots sin svåra sjukdom engagerade
  • Kan tänka mej lite reklam för en liten förening som indirekt kämpar med Va-i-tidens frågor mot alla som vill förstöra våra stränder. - www.strandskyddarna.com driver ofta frågor i mmd/länsstyrelser där pumpstationer ledningar på stränder är med. Det har till och med hänt dom har gått in och drivit frågor utan att man haft några medlemmar som dragit i frågan. Jag rekommenderar en liten titt på deras hemsida om ni behöver hjälp där VA-
  • Villaägarna/ Anslutning till kommunalt va- stärk villkoren för fastighetsägare - 05 juni 2018, Villaägarna Anslutning till kommunalt va – stärk villkoren för fastighetsägare Tusentals husägare med godkänt enskilt avlopp riskerar att komma i kläm när kommuner väljer att ansluta allt fler fastigheter till kommunalt va. Villaägarna vill att fastighetsägare får bättre information, boendedialog och ekonomisk trygghet i frågor som rör avlopp. Men