LRF, Villaägarna, LP(o), Strandskyddarna m fl org.

  • SVT Blekinge/ Enskilda avlopp en dyr miljöbomb - Enskilda avlopp en dyr miljöbomb Publicerad 25 maj 2017 Minst 100 000 kan vara olagliga. Och eftersom det är dyrt går det alldeles för långsamt att fixa. En utredning ska se över hur fastighetsägare kan få incitament att rena sina avlopp bättre…… .…..”Stelbent lag” Intresseorganisationen Villaägarna höjer flera varningens fingrar innan
  • Villaägarna/ Enskilda avlopp- Detta säger lagen - Villaägarna/ Enskilda avlopp- Detta säger lagen
  • LRF/ Karl-Olof Niklasson hade rätt - Karl-Olof Niklasson hade rätt Värmland, Västra Götaland Myndigheterna för folket bakom ljuset. Karl-Olof Niklasson hade rätt. Enskilda avlopp är inget större miljöproblem. När han sa att ”alltihop är en stor bluff”, då låg forskarnas rapport på Havs- och vattenmyndighetens bord. Men myndigheten ville inte publicera den. ”Trots sin svåra sjukdom engagerade
  • Kan tänka mej lite reklam för en liten förening som indirekt kämpar med Va-i-tidens frågor mot alla som vill förstöra våra stränder. - www.strandskyddarna.com driver ofta frågor i mmd/länsstyrelser där pumpstationer ledningar på stränder är med. Det har till och med hänt dom har gått in och drivit frågor utan att man haft några medlemmar som dragit i frågan. Jag rekommenderar en liten titt på deras hemsida om ni behöver hjälp där VA-
  • Villaägarna/ Anslutning till kommunalt va- stärk villkoren för fastighetsägare - 05 juni 2018, Villaägarna Anslutning till kommunalt va – stärk villkoren för fastighetsägare Tusentals husägare med godkänt enskilt avlopp riskerar att komma i kläm när kommuner väljer att ansluta allt fler fastigheter till kommunalt va. Villaägarna vill att fastighetsägare får bättre information, boendedialog och ekonomisk trygghet i frågor som rör avlopp. Men