Kungsör/Jägaråsen

  •        Hur ser kalkylen ut för Jägaråsen. Det finns naturligtvis en projektkalkyl för arbetet som jag vill ta del av. Har för mej att jag läst någonstans att Kommunen gräver i egen regi. Är det så? Hur har ni så fall prissatt eget arbete?

    Svar:  I kommunens VA plan kan du hitta kalkylen för Jägaråsen, se sidan 18 enligt bifogat fil. Det är vår syster bolag  KKTAB som bygger åt oss och det är bara goda erfarenheter med att bygga i egen regi särskild  med kommunikationen, men vi anlitar även våra kontrakterade gräv entreprenör för att gräva åt oss.

  •          Hur ser anslutningstaxorna ut för Jägaråsen. Jag hittade era taxor på er hemsida med priser från 2007. Gäller dessa eller är det någon form av särtaxa i fritidshusområdena?

       Svar: Vi tillämpar inte särtaxa , vi beräknar enligt den giltiga VA Taxan, se enligt bifogat fil.

  •         Finns det någon ekonomisk uppföljning av VA arbetet på Skillingeudd, ex kostnad/kund, kostnad/kilometer, etc? Vad är era erfarenheter från det jobbet.

       Svar: Jag tycker att det har fungerat bra med att bygga egen regi särskild med kommunikationen. I kommunens VA plan kan du hitta kalkylen för Skillinge se sidan 17, enligt bifogad  fil.