Kommunala tvångsanslutningar- förtvivlade människor

 • ÖP/ Många fritidshus i Berg kan få kommunalt vatten och avlopp – men inga beslut är tagna säger VA-chefen - Många fritidshus i Berg kan få kommunalt vatten och avlopp – men inga beslut är tagna säger VA-chefen
 • Västerbottenskuriren/ Bergner: Individer i kläm när hela Balfors grävde avlopp - Bergner: Individer i kläm när hela Balfors grävde avlopp Publicerad 13 oktober kl. 10:00
 • TTLEA/ Beslut om Solvarm kan påverka andra med eget avlopp - Beslut om Solvarm kan påverka andra med eget avlopp VänersborgSamhällsbyggnadsnämnden tänker inte pröva om familjen Solvarm i Sikhall kan slippa att ingå i sitt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Och det får betydelse för andra med eget avlopp, menar James Bucci (V)…..
 • James Bucci blogg/ ATT BITA TILLBAKA. Om Vänersborg och Sikhall. - Att bita tillbaka ”Den 12 september fanns min motion, som berörde familjen Solvarms fastighet Sikhall 1:20, på dagordningen hos Vänersborgs samhällsbyggnadsnämnd. Jag skrev motionen i april 2019. Vårbruk i Lilleskogsdalen Motionen avslutades med ett yrkande  Att – samhällsbyggnadsnämnden prövar frågan om befintligt verksamhetsområde för VA som omfattar fastighet Sikhall 1:20 kan inskränkas
 • Luleå/ Tvist om enskilda avlopp på Hertsölandet - Tvist om enskilda avlopp på Hertsölandet Boende och fritidshusägare på Hertsölandet som har enskilda avlopp går i väntans tider. Orsaken är en tvist mellan sex fastighetsägare och Luleå kommun. Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens förbud av anläggningarna och nu har miljö- och byggnadsnämnden gått vidare till högsta instans. Om
 • DN Åsikt/ ”Ska vi exportera kretslopp eller avlopp?” samt replik - DN Åsikt. ”Ska vi exportera kretslopp eller avlopp?” INSÄNDARE. VA-branschen har fortfarande inte gjort någon färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige vilket är mycket anmärkningsvärt, skriver civilekonomen Ulf Svensson. I den senaste IPCC-rapporten om hav och kryosfären (is och snöbeklädda områden) framkommer ytterst allvarliga fakta om färskvattentillgångarna i världen.  Att stora ismassor i
 • Lokaltidningen Mellanskåne/ Fastighetsägare tvingas betala 94 265 kronor för VA på ödetomt - Fastighetsägare tvingas betala 94 265 kronor för VA på ödetomt Mark- och miljödomstolen ger Hörby kommun rätt HÖRBY. Fastigheten är obebyggd men ligger inom detaljplanelagt område. Därför ska fastighetsägaren betala va-avgifter, menar Hörby kommun. Fastighetsägaren hävdar att vatten och avlopp drogs fram redan 1978 och vill därför inte betala. Mark-
 • Enköping/ Va-utbyggnad Märsön - Va-utbyggnad Märsön …. ”Varför ska Märsön bli ett va-verksamhetsområde? I kommunens va-plan har området pekats ut som ett prioriterat område. Kommunen har gjort en bedömning av vilka områden som har behov av kommunalt vatten och avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till skydd för miljön och människors hälsa. Det
 • SR P4 Stockholm/ Hon tvingas byta VA-system – efter tre månader - Publicerat tisdag 20 augusti kl 05.14 Ulrika Brebäck tog lån och installerade miljövänligt VA-system för 125 000 kronor. Tre månader sedan meddelar Norrtälje kommun att hon ska anslutas till det kommunala nätet – för ytterligare en kvarts miljon. Det är för sorgligt. Jag har tagit lån för det här och nu
 • Cirkulation,VA tidskriften/ Striden om de små avloppen - Striden om de små avloppen Hur mycket fosfor släpper små avlopp egentligen ut? Hur mycket fosfor fastnar i marken? Vilka krav ska ställas på reningen? I skuggan av klimatdebatten har de här frågorna utvecklats till den kanske mest infekterade miljöstriden idag…….
 • Finnspång-Bränntorp/ Brevväxling med kommunen- del2 - Forstättning på mailväxling till kommunen Från: Magnus Pirholt <magnus.pirholt@finspang.se> Skickat: den 30 september 2019 14:14 Till: ’nocka6@hotmail.com’ <nocka6@hotmail.com> Ämne: Sv: Svar Önskas Hej Håkan Här kommer svar, rödmarkerat, på dina frågor. Som jag tydligt har meddelat i tidigare kommunikation med dig så finns inte svar på alla frågor i nuläge. Vartefter processen fortskrider så
 • SR- ring P1 / Fastighetsägare i Trosa protesterar mot höga VA-avgifter - Fastighetsägare i Trosa protesterar mot höga VA-avgifter ….. Kritiska kommunpolitiker och fastighetsägare över hela landet anser nu att många hushåll tvångsansluts till ett kommunalt VA-system, trots att hushållen redan har fungerande, enskilda vatten- och avloppslösningar….. …….– Det området ligger cirka femton kilometer från ett kommunalt VA-nät. Det skulle i det
 • Sundsvalls tidning, Husägare tvingas till kommunal VA-anslutning - år 2008: Husägare tvingas till kommunal VA-anslutning Två tusen ägare av hus i strandnära områden kan tvingas ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet – till en kostnad av 100 000 kronor. Bara på södra Alnön berörs 1 400 husägare.   Nya direktiv från Naturvårdsverket i syfte att förbättra
 • Tranås Tidningen/ Rättegång i avloppsstriden - Rättegång i avloppsstriden (Flera länkar i tidningen) TRANÅS I snart sex år har en avloppsstrid pågått mellan Barbro Olausson och Tranås kommun. Igår skulle frågan avgöras i Statens va-nämnd. Statens va-nämnd är en domstol som handlägger tvister om vatten och avlopp för hela landet. De olika målen avgörs vid ett sammanträde
 • Lösenordsskyddad: Förtäckta skatter- skåne/ Får man koppla eget vatten till kommunens avlopp eller måste egen brunn bortkopplas. Finns lagstöd för detta? - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Klipp ur facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ EU lagstiftning , EA ”LATHUNDEN”. Övergrepp- lagskydd - EU lagstiftning / EA ”LATHUNDEN” Ett övergrepps-lagskydd ”nu även” för Sveriges institutions-förtryckta EU medborgare. (Ett utförligare stöd ges genom att först ladda ned samtliga länkar) EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA 1. Utgör primärrätten 2. Juridiskt bindande = ja vid tillämpning av unionsrätten. 3. Ikraftträdande 2009-12-01 Stadgan källa: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF
 • Bohuslänningen/ Är mardrömmen över för fastighetsägarna? - Är mardrömmen över för fastighetsägarna? Nyligen kom ett domslut från Vänersborgs Tingsrätt i ett principiellt viktigt mål om avgiftsskyldighet till kommunalt vatten och avlopp. Frågan har gällt om en fastighetsägare skall anses avgiftsskyldig för anslutning till det kommunala­ va-nätet eller inte, trots att man har en egen lösning som är
 • Skövde nyheter/ Klagomål på avlopp i Äppelbyn: ”Har klara kvalitetsbrister” - Klagomål på avlopp i Äppelbyn: ”Har klara kvalitetsbrister”  KNISTAD Avloppsreningen vid Knistad Äppelby sattes aldrig i gång. Trots det kopplades de nybyggda villorna på. Det konstaterar Miljösamverkan Östra Skaraborg efter en inspektion på plats. 
 • SVD/ Överkrav på avlopp drabbar stugägare - SVD Överkrav på avlopp drabbar stugägare (alt länk till va i tiden) Bilden av enskilda avlopp som stora miljöbovar är inte riktig. Extra krav på fosforrening utöver det skydd som marken ger blir ofta orimligt dyrt, skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp…… ______________________________________________________________________________________________________ REPLIK | ENSKILDA AVLOPP Anders Mårtensson,
 • Vänersborg- TTela och Älvsborgs läns allehanda/ Solvarm och dom i sept 2019 - AVLOPPSTVIST Solvarm fick rätt mot kommunen Solvarm fick rätt mot Vänersborgs kommun i tvisten om anslutningen till va-systemet. Mark- och miljödomstolen bedömer att familjens enskilda system är lika bra som, och i vissa delar bättre än, kommunens. ….”Kan domen få andra att föröka ­slippa koppla sig till kommunalt va? –
 • Vänersborg- Solvarm- brevkommentarer efter domen i sept 2019 - Div brev __________________________________________________________________________________________________ Brev: Frågan i Vänersborg handlade §24LAV. Det är den paragrafen som kan ge enskild rätt att slippa anslutningskostnader. Solvarm är den första som lyckats bevisa att rekvisiten i § 24 är uppfyllda. Därför är domen ett genombrott. Bifogar artikel i TTELA (trollhättans tidning + elfborgs läns allehanda)
 • Riksdagen/ Anslutning till kommunalt vatten och avlopp Interpellation 2017/18:40 av Lars Beckman (M) - Anslutning till kommunalt vatten och avlopp Interpellation 2017/18:40 av Lars Beckman (M) (Se länken ovan till debatten) till Miljöminister Karolina Skog (MP)   Frågan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp (va) uppmärksammades i ett reportage av Kalla Fakta i TV4 den 16 oktober 2017. I reportaget beskrivs hur enskilda hushåll i
 • Åstorp- Magleby/ 2019-08-23, Dagens bulletin blir ganska ointressant…….eller tvärt om. - 2019-08-23 kl: 06.15 Anders !!! Dagens bulletin blir ganska ointressant…….eller tvärt om. Det är lugnt i byn sedan onsdagens ”tvärnit”. Ingen grävmaskin, ingen lastbil och ingen lastmaskin. Vi lyssnar på fågelkvitter och hjortarnas ”vrölande” Tydligen väntar entreprenören på en ”sprängexpert” som ska uttala sig om fortsättningens arbete i byn. Om
 • Trosa- Tofsö/ Frågor och svar om Tofsö VA - Frågor och svar om Tofsö VA
 • Åstorp- Magleby/ Grävningsprojektet i vattentäktsområdet kräver dispenser. Det får man utan vidare av kommunen. - 2019-08-22, 11:34. Anders !!! Tack för att du sprider mina/ våra rapporter från Magleby. Kan meddela till dig att arbetet står helt stilla så här långt denna dag. Grävmaskinen är flyttad till annat arbete. // Ulf ____________________________________________________________________________________ 2019-08-22, 7:22 Anders…..god morgon denna torsdagsmorgon då klockan är 06.26 Vill denna morgon
 • Åstorp- Magleby/ skrivelse till projektledaren, som är konsult från COWI AB, Göteborg. Vad kostar han/ timme för oss skattebetalare i kommunen??? - 2019-08-07 Anders !!! Morgon igen……….skrivelse till projektledaren, som är konsult från COWI AB, Göteborg. Vad kostar han/ timme för oss skattebetalare i kommunen??? Läs skrivelsen…………publicera om du vill: Skrivelse till Projektledaren, Cowi för avloppsprojektet Magleby, Åstorp Mvh / Ulf i Magleby
 • Åstorp/AVLOPPSPROJEKTET I MAGLEBY., 19 och 21 aug 2019 - AVLOPPSPROJEKTET I MAGLEBY. 21 August 2019  18:55  9 KB From: Ulf Mårtensson To: anders@segerberg.me Anders !!! Denna dags morgon hände det……kl 08.30 blev det totalstopp i grävandet…….Söderåsen dök upp ur underjorden. Så denna dag har det varit projektledare, byggledare o andra ”höjdare” och tittat ner i schaktet. Tre ytterligare gropar längs med
 • Bohuslänningen- UDDEVALLA/ Seger för C: Ny policy på gång för enskilda avlopp - Var är Havs vägledningar??? Varför agerar olika kommuner så olika Varför agerar inspektörerna så olika? Ena metoden godkänns på ett ställe, och underkänns på ett annat. Fastighetsägaren betalar hundratusentals kronor, och kan tvingas från sin stuga och sitt hem för tyckanden hos inspektörer, miljöavdelningar och politiker. Bohuslänningen- UDDEVALLA/ Seger för
 • Norrtälje/ SD- Enskilda avlopp duger gott - Enskilda avlopp duger gott … Varför envisas då kommunen att jaga efter miljöproblem som oftast inte finns. Svårt att säga men det kan ha att göra med att det handlar om stora pengar för grävmaskinister och säljare av VA-utrustning. Dessutom ger inspektionerna inkomster till kommunen…. ….Den som tycker så bör
 • Norrtälje tidning/ VA problemen i norra kommundelen måste lösas - VA problemen i norra kommundelen måste lösas ”Ett robust och miljömässigt hållbart VA-system… med lokala lösningar kan vara ett fullgott alternativ till kommunalt VA” skriver ett par kommunpolitiker i Norrtelje. Se även Norrtälljes program förutveckling av kommunalt vatten och avlopp.  (Se bl a sid 2, bakgrund)    
 • LT- ledare/ Stinkande jakt på husägare med småskaliga avlopp - Stinkande jakt på husägare med småskaliga avlopp ”Varje år blir tusentals småhusägare tvångsanslutna till kommunalt vatten och avlopp. När nya villakvarter planeras tvingas inte sällan även de som redan bor i området att ansluta sig, oavsett om det handlar om fritidshus med torrdass eller åretruntboenden med moderna och godkända avloppslösningar.”
 • Lösenordsskyddad: VA och Konkurrensverket - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Allehanda, INSÄNDARE: Sollefteå upphör med jakten på enskilda avlopp - Facebookgruppen Va-i-tiden nätverk INSÄNDARE | 9 maj INSÄNDARE: Sollefteå upphör med jakten på enskilda avlopp Tack och grattis till den nya majoriteten i Sollefteå kommun för modet att upphöra med jakten på enskilda avlopp. Äntligen har politikerna förstått att lyssna till sina medborgare. Tack och grattis till den nya majoriteten
 • Dalademokraten/ Debatt: VA-systemen ökar enskildas miljöskulder – vad gör MP åt detta? - Debatt: VA-systemen ökar enskildas miljöskulder – vad gör MP åt detta? I en debattartikel skriver de båda språkrören, och tillika ministrarna Per Bolund och Isabella Lövin om att den som är satt i miljöskuld inte är fri. Detta påpekande är helt sant. Frågan är vad hundratusentals svenska stug- och fritidshusägare
 • LJungby/ Infomöte om va ledningar och cykelbana. Påstående: Kommunala utsläpp står för 10%, enskilda för 90%. - Hej Anders! Vi var på informationsmöte om den nya överföringsledningen som kommunen hade ihop med Vägverket som ska delfinansiera en cykelväg som ska dras ovanför ledningen. Några saker jag reagerade på var inledningen där kommunens representant säger: vi måste komma ifrån det här med infiltrationsanläggningar; framtida högre krav gör att
 • I glesbygden finns miljoner som vill vara oberoende av el,vatten ,sanitet och slippa avgift till nätverken -
 • Facebooksidan: Tyresö Verkligheten - Facebooksidan: Tyresö Verkligheten Tack alla i Tyresö som är villiga att granska kommunens ”makthavare” och hur de praktiserar sin maktutövning. Utan det tycker politiker och tjänstemän att de kan regera med dolda egna intressen mot de boende. Det har funnits en rörelse i riktningen mot att politiker får bestämma vilka
 • Gefle Dagblad/Tvångsanslutning av enskilda avlopp till kommunalt VA är inte bra för miljön - Tvångsanslutning av enskilda avlopp till kommunalt VA är inte bra för miljön …….Bildtext: Det finns dock en åtgärd som är ännu sämre för miljön, nämligen tvångsanslutning av enskilda avlopp med fullgod rening till kommunala reningsverk. Härvid ökar utsläppen till ytvatten av både fosfor och gifter, skriver Lars Hylander……. ………..Sommarens bad hotas
 • Köping/ Överklagan till HD och önskan om prövningstillstånd - Överklagan till HD och önskan om prövningstillstånd Brev till fastighetsägarna och namninsamling Överklagande av mark-och miljödomstolens dom 2019-07-12 Överklagande till HD av mark och miljödomstolens dom 2019-07-12, swedish and english.  (Translation done by google translate.) Komplettering av ansökan. 2019-08-16 Roland Norlen, Överklagande till HD.  (Gabriel Michanek, professor i miljörätt, har
 • SR P4 Stockholm/ Notan för kommunens krav på VA-lösning: 2,4 miljoner - Notan för kommunens krav på VA-lösning: 2,4 miljoner 2,4 miljoner kronor tycker Haninge kommun att Thomas Lundin och hans två grannar ska betala för en ny avloppslösning då deras gamla inte uppfyller kraven. – Det känns som om man är den lilla människan i samhället som inte har så mycket
 • Östra Småland/ Åklagare: Nya VA-taxan är olaglig - Åklagare: Nya VA-taxan är olaglig ”Thomas Hagman, kammaråklagare i Kalmar, anser att kommunens nya VA-taxa är olaglig och har begärt en laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Växjö. Östra Småland har tidigare rapporterat om kommunens nya VA-taxa som kommer fördubbla vattenavgifterna i Kalmar till år 2026. Orsaken är de mycket stora investeringar
 • Finnspång-Bränntorp/ Brevväxling med kommunen ang intrång på tomt för kommunala mätningar för detaljplaner för senare anslutning till kommunalt va - (Svar på nedanstående frågor i mail, se länk.) Från: Magnus Pirholt <magnus.pirholt@finspang.se> Skickat: den 3 juli 2019 08:09 Till: Håkan Dahl Kopia: Finspångs Kommun Ämne: Sv: Svar önskas Hej Håkan Det är rätt som du skriver att det inte omfattar bostad. Kommunen planerar inte genomföra åtgärder i er bostad. Vi kommer att knacka på
 • Va-anläggningar döms ut i onödan - Va-anläggningar döms ut i onödan Svar till: Lars Hylander, 3 juli i Bohuslänningen Håller helt med Lars Hylander om att kommuner helt i onödan dömer ut väl fungerande enskilda avloppsanläggningar. Kommunerna gör ofta detta för att ansluta områden till den kommunala va-anläggningen trots att anläggningarna i många fall är väl
 • Dagens samhälle/ Kommuner, så löser ni landsbygdens VA-problem I Skara har vi hittat en modell - Kommuner, så löser ni landsbygdens VA-problem I Skara har vi hittat en modell för att få fastighetsägare på landsbygden att frivilligt ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det innebär stora fördelar för såväl miljön som de boende, som dessutom får en snabb fiberuppkoppling på köpet……..
 • SR-P4 Stockholm/ Varning för bluffsamtal om avlopp på Värmdö - Varning för bluffsamtal om avlopp på Värmdö Publicerat måndag 10 juni kl 08.49 Värmdö kommun varnar nu för bluffsamtal från ett företag som ringer runt och erbjuder Värmdöborna renspolning av avloppsledningar.     Webredaktörens kommentar: När den lilla människans sunt förnuft talar emot vad kommunerna tvingar dem till i fråga
 • SKD/Publicerad 12/6 2016 06:00 Tvingas betala chockavgifter för vattnet - Publicerad 12/6 2016 06:00 Tvingas betala chockavgifter för vattnet
 • Orter som lagt verksamhetsområdena för va på hyllan - Orter som lagt verksamhetsområdena för va på hyllan. OBS- utkast- skall kollas bättre.  Läs mer på länkarna: Dals-Ed rev 2019-10-10 Dals Ed har lagt ner avloppsidiotin med hjälp av WRS och Ridderstolpe.Det var beräknat till 100 miljoner kr för 57 fastboende personer och lite fritidshus. Men varje fastighet skulle inte