Höör/Jularp-Sjunnerup

Följ länken till deras hemsida:

De har undersökt andra reningslösningar,

  • diskuterat om fosforbrist och slamdeponi och Pärlprojektet,
  • överklagat om taxor och deras uppbyggnad,
  • överklagat om ledningsrätter som har gjort att projektet dragit ut i tiden.
  • Höör: Politikernas syn på att invänta regerings utredning om va - Hej Bifogar senaste brev från Höör. Vi har sett  TV4 programmet och det har politikerna sett också. Stefan Lissmark (S) en av våra kom. råd svarade mig faktiskt på mitt anförande: Brevet till politikerna: Hej vänner och bekanta inom Höörs politik.   När nya riktlinjer/direktiv om VA har lämnats till Regeringen och