Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar- diskussioner, tidningsartiklar