Falkenberg/ Eftra kyrkby

  • Tidsfrist i Falkenberg/Eftra kyrkby, fornlämningar bromsar.. - Fornlämningar har hittats så det bromsar… Även här är Länstyrelsen som beslutar 🙂 Se bifogat brev, Tidsfrist_Eftra Per Inge Eftra Kyrkby, Slöinge
  • Frågor om latrin i en krissituation - Från: Per-Inge Sköld Skickat: den 4 februari 2018 20:43 Till: Annika Håkansson; tina.kallstrom@rvast.se Ämne: Re: Frågor om latrin i en krissituation Hej Annika. Tack för ditt svar, det verkar som att detta är en fråga som inte så många vill ta tag i. ?. Jag har sökt efter förslag och tips på hur man
  • Frågor gällande avloppen och det LTA-systemet som är tänkt att användas i Långasand - Brev 1. Från: Per-Inge Sköld Skickat: den 5 mars 2018 16:47 Till: Robert Hyll <Robert.Hyll@vivab.info> Ang kommunalt avlopp i Långasand Hej Robert. Vi bor i Eftra och är en av de som omfattas av utbyggnaden av det kommunala avloppet, och om jag förstått allt rätt så är du projektledare i detta ärende. Jag