Bohuslänningen/ Det måste bli slut med onödiga tvingande avloppsbeslut. (Branschorganisationen för Minireningsverk, MRV)

Det måste bli slut med onödiga tvingande avloppsbeslut Debatt och insändare: I grunden är syftet gott men går ofta väldigt fel och de som drabbas är de fastighetsägare som har egna avloppsanläggningar. / Branchorganisationen MRV för EN-godkända minireningsverk ____________________________________________________________________ Kommentar Instämmer helt. Själv hade jag svårt att förstå meningen: Restprodukten i

Fortsätt läsa

Svenskt Vatten/ Ny seniorkonsult och projektledare på Public affairs. Stärker påverkansarbetet.

Seniorkonsult tar över Public affairs på Svenskt vatten måndag den 23 september 2019 Seniorkonsult och projektledare på Paues Åberg Susanna Lindh tar över Public affairs-ansvaret på Svenskt vatten. Susanna Lind var mellan 2015 och 2017 politiskt sakkunnig för Moderaterna. Hon hade olika roller i bland annat civilutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.

Fortsätt läsa

SVD Replik/ ”Väl fungerande avlopp gynnar alla”

REPLIK | ENSKILDA AVLOPP Anders Mårtensson, VD, VVS entrepenörernas råd ”Väl fungerande avlopp gynnar alla” Om Peter Ridderstolpe vill sänka ambitionerna i miljökraven för enskilda avlopp bör han argumentera för det, i stället för att misstänkliggöra våra motiv. Det skriver Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas råd, i en replik. Publicerad 18.00, 2019-09-10

Fortsätt läsa

VVS forum

Ny vd och nya medlemmar för VVS-Fabrikanternas Råd Publicerad: 27 november 2013 Anders Mårtensson blir i januari 2014 ny vd för VVS-Fabrikanternas Råd. Han kommer från posten som affärsområdeschef på Schneider Electric och efterträder Hans Ewander som går i pension. VVS-Fabrikanternas Råd har också fått två nya medlemmar: Radonett och Saniflo.

Fortsätt läsa

C i Uddevalla/ Därför är även kommunala avlopp ett miljöproblem. Ifrågasätter VVS branschens mantra om att små avlopp är de stora förorenarna

Därför är även kommunala avlopp ett miljöproblem Slutreplik till Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas råd Anders Mårtensson har vid tre tillfällen, i denna tidning, upprepat sitt mantra att enskilda avlopp är en av de största miljöfarorna som finns i vårt land. Precis som alla andra lobbyister handskas han med fakta som passar

Fortsätt läsa

Dagens samhälle/ VVS branschens råd skickar med en separat tidning, ”Enskilda avlopp för framtiden” i 35 000 ex med tidningen

Enskilda avlopp för framtiden är en tidning som bl.a. har publicerats som bilaga i tidsskriften Dagens Samälle den 3 mars 2016. Totalt har tidningen distribuerats i över 35 000 exemplar. Tidnigen efterlyser i en rad artiklar att våra beslutsfattare ska ta fram ny lagstiftning så att en ökad och hållbar åtgärdstakt av enskilda avlopp kommer till stånd.

Fortsätt läsa

VVS fabrikanternas råd

Pressmeddelanden 2019-03-28 45 år innan alla avlopp i Sverige är renade etc Kommentar: Många debattinlägg har publicerats av vvs branschens rådnu 2019, se exempel på dessa på denna länk. Almedalen VVS fabrikanternas råd: Hemsida om Små avlopp:  ”Vad är små avlopp? En fullt fungerande avloppsanläggning är ett avlopp som renar förorenat vatten från

Fortsätt läsa

Dagens industri/ Olagliga avlopp riskerar att förorena svenska sjöar

10 jan 2019 Avloppsnät Olagliga avlopp riskerar att förorena svenska sjöar En kvarts miljon hus har avlopp som är olagliga och riskerar att släppa ut avloppsvatten i närmaste badsjö eller smittoämnen i grannens brunn. Det kan förhindras genom obligatoriska kontroller av små avlopp, skriver Anders Mårtensson, vd VVS-Fabrikanternas råd……. Anders

Fortsätt läsa