GP/ Debatt: Vattenkrisen visar att vi behöver en bättre samhällsplaning

GP/ Debatt: Vattenkrisen visar att vi behöver en bättre samhällsplaning Marknaden in – samhällsplanering ut Man kan tycka vad som helst om statlig inblandning men någon typ av samordning är nödvändig när långsiktiga hushållningsfrågor ska omsättas i planer och beslut. Detta innebär inte per automatik att staten alltid gör rätt

Västerbottenskuriren: Kommentar till Lars A Grahns replik: ”Centralt avloppsinsamlande är bäst”

Kommentar till Lars A Grahns replik: ”Centralt avloppsinsamlande är bäst” publicerad i Västerbottens Kuriren den 6 juli. Mänskligheten står inför tre stora utmaningar: – klimatförändringen – livsmedelsförsörjningen – energiförsörjningen De stora svårigheterna gällande livsmedels- och energiförsörjningen kommer att sammanfalla på tidsaxeln. Oljan och den brytbara fosforn kommer att ta slut

Bblat/ MP: Skydda Mälarens vatten, samt kommentarer till insändaren

Insändare i Bblat: Skydda Mälarens vatten Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Över två miljoner människor får sitt vatten från Mälaren. Vi har gjort resan från 1960-talets badförbud till dagens klart renare Mälaren. Men en bit av resan kvarstår. Övergödning, främmande arter, bekämpningsmedel, miljögifter och fossilbränsledriven båttrafik med sina utsläpp hotar

DN Debatt ”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart”

”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart” Fosfor är livsavgörande för produktionen av mat. Det är en ändlig resurs som Sverige under årtionden kastat bort genom att inte ta vara på avloppsslam. Regeringens nya lag om fosforåterföring måste utformas så att slöseriet upphör så snart som möjligt, skriver miljöminister

Bohuslänningen/Uddevalla: LRF-jubel åt slamstopp

Regeringen tillsätter en utredning med målsättningen att förbjuda slamspridning på jordbruksmark. – Underbart att man äntligen tagit intryck av kritiken, säger Torsten Torstensson, LRF i Uddevalla. I torsdags tillsatte regeringen och miljöminister Karolina Skog (MP) en utredning om hur ett förbud ska utformas. Den politiska debatten har varit högljudd om