Entrepenör/ Äganderätt- skall kommunerna få lösa in mark för bostadsbyggande utan ersättning?

6 nov 2018: Entrepenör/ Äganderätt- skall kommunerna få lösa in mark för bostadsbyggande utan ersättning? En debatt om kommunerna ska få lösa in mark utan ersättning har blossat upp efter att utredningen Ett snabbare bostadsbyggande presenterades nyligen. Förslagen kan strida mot såväl grundlagen som EU-rätten, menar Anna Treschow, rättspolitisk expert

Fortsätt läsa

Bohuslänningen/ Repliksvar på Karin Pihls ledare i Bohusläningen i början av juni, där hon kände sig kränkt och diskuterar hot mot politiker

Repliksvar på Karin Pihls ledare i Bohusläningen (Tidigare insändare: Karin Pihl: Politikerhatet urholkar den lokala demokratin) Jag hälsade på en släkting på landet och insåg att med trädgårdsodling för självhushåll utan fast månadslön så var det en utmaning att få fram kontanter ens till kaffebröd. Nu har det ena barnet

Fortsätt läsa

Barometern

Avfallsfråga kan lösas i rymden Artikeln publicerades 5 juli 2005 När rymdforskningen och utvecklingen av rymdstationer tar fart kommer även avfallshanteringen att göra framsteg. Det tror William Hogland, professor i miljöteknik och återbruk vid Högskolan i Kalmar. Hur våra sopor ska hanteras framöver är en komplex fråga som har få

Fortsätt läsa