Markbädd underkänd för Svenning Eriksson. Rättsfallet i MMd, Vänersborg

Mark- och Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt mmd.vanersborg@dom.se Torslanda 2019-05-29 Mål M 220–19; Svenning Ericsson ./. Uddevalla kommun Jag vill med anledning av tingsrättens föreläggande sammanfatta min talan och anföra följande. Jag kommer att inleda med en beskrivning av det jag lägger till grund för min talan och mer i detalj

Fortsätt läsa

M-riksdagsman vill förbjuda tvångsanslutningar: ”Man tror inte det kan hända i ett land som Sverige”

Magazin24 #687, sid 11 M-riksdagsman vill förbjuda tvångsanslutningar: ”Man tror inte det kan hända i ett land som Sverige” Moderaten Edward Riedl har motionerat om att förbjuda tvångsanslutningar. I Torsdags fick han stöd av personer som riskerar att drabbas i Köpings kommun. Bland annat räckte de över en namninsamling med

Fortsätt läsa

Kommunernas VA -strategier tvingar fastighetsägare från hus och hem.

Tvångsanslutningar till kommunalt Vatten och avlopp med kostnader för flera hundra tusen gör att folk kan tvingas att sälja sin fastighet. En odemokratisk process där fastighetsägaren står rättslös. Myndigheternas handläggning av överklaganden är i strid med vår grundlag. Överklaganden avslås utan att faktiska förhållanden undersökts, folk nekas kommunala lån, hanteringen

Fortsätt läsa

Brev till SR om publicitet om vattentäkter, miljöfarlig verksamhet och små enskilda avlopp

Från: Ulf Mårtensson [mailto:ulfs.gardsservice@telia.com] Skickat: den 5 maj 2019 07:27 Till: ’daniel.varjo@sverigesradio.se’ Ämne: VATTENTÄKT I ÅSTORPS KOMMUN ! 20109-05-05 Daniel !!!! Har tagit del av dina reportage om vattentäkter och vårt oskyddade vatten. Detta via vårt nätverk www.va-i-tiden.se Jag är kontakterson för fastighetsägare som sedan några år tillbaka fått beslut över oss att ansluta till

Fortsätt läsa