xx/Debatt: Bättre avlopp kan minska algblomningen. Anders Mårtensson (VVS fabrikanternas råd), Anna Werner (Villaägarna ), Lars Hylander (SLU)

Debattinlägg från Lars Hylander  Villaägarna Anna Werner Anders Mårtensson, Vd för VVS-Fabrikanternas Råd _____________________________________________________________________________ Docent i miljöanalys (SLU), Lars Hylander Debatt: Slopa avloppen för att minska algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande

Fortsätt läsa

Dalademokraten/ Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen

Dalademokraten hade för ett par dar sen en insändare med sakfel av Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd. Mitt svar nedan. Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande toaletter alternativt snålspolande vakuumtoaletter, där

Fortsätt läsa

Bohuslänningen/ Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra . Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt

Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt Replik till Ann Lundström, 23 juni LÄS MER: Avföring kan inte rinna orenat ut i våra vattendrag Ann Lundström, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skriver att avföring inte ska rinna orenat ut i våra

Fortsätt läsa

Måste man tömma en slambrunn

Brevväxling mellan Den lilla människan Anna och mig som webredaktör och Lars Hylander. ____________________________________________________________________________________________ Mail till Anders Är man då som jag och framför kritik, hur ska jag då kunna lita på att bli rätt behandlad i en annan sakfråga som berör samma ämne? Nu har jag upptäckt att man

Fortsätt läsa

Rapport/ Skyddszoner visar att marken även efter 50 år inte är mättad på fosfor. Effectiveness of a buffer strip in reducing phosphorus runoff

Brev till webredaktören: Vad gäller markens mättnadsgrad så passar jag på att informera om den här studien som förvisso rör skyddszoner men som visar att även efter 50 år så är marken inte mättnad. Effectiveness of a buffer strip in reducing phosphorus runoff Data is analysed for an unmanaged 5

Fortsätt läsa

Redmic/ Forskarrapport/ Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp Forskningsprojektet RedMic har som övergripande mål att identifiera och kvantifiera utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp och att utveckla och utvärdera nya reningstekniker. I projektet ingår också att identifiera viktiga källor till miljöföroreningar i privata hushåll och att ta fram en effektiv strategi för

Fortsätt läsa

Havs myndigheten/ Information till fastighetsägare om små avlopp

Information till fastighetsägare om små avlopp Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avloppsanläggningar bidrar till övergödningen av våra vatten och innebär en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas. Många avlopp saknar helt rening Av de 691 000 fastigheter som har små avloppsanläggningar med vattentoalett ansluten har så många

Fortsätt läsa

LP(o) brev till HaV, fortsättning av förtydligande 30/4-2019

Tidigare korrespondens i brevväxlingen se länk:  Markretentio av fosfor, hur betydelsefull är den?. Brevväxkling mellan HaV Mats Svennsson och Arne Gunnarsson   Ämne: Förtydligande 30/4 Datum: Mon, 27 May 2019 10:59:50 +0200 Från: Gunnarsson <arne.grasholma@gmail.com> Till: Mats Svensson <mats.svensson@havochvatten.se> Hej Mats. Det är snart en hel månad sedan jag hade kontakt

Fortsätt läsa

Infiltrations och markbäddar, fosforutsläpp, skyddsnivåer, läckande va system i städerna

Hej! (Kommentarer av Lars Hylander av nedanstående mail av Anders Segerberg till Ulf Svensson ang en artikel i SVD) I tillägg till humanrelaterat P från läckande avloppsledningar som Anders beskriver nedan så läcker P från avloppsverkens slam som används för att täcka deponier, vägslänter och andra grönområden. Denna P anges som diffusa utsläpp,

Fortsätt läsa