Bohuslänningen/ Repliksvar på Karin Pihls ledare i Bohusläningen i början av juni, där hon kände sig kränkt och diskuterar hot mot politiker

Repliksvar på Karin Pihls ledare i Bohusläningen (Tidigare insändare: Karin Pihl: Politikerhatet urholkar den lokala demokratin) Jag hälsade på en släkting på landet och insåg att med trädgårdsodling för självhushåll utan fast månadslön så var det en utmaning att få fram kontanter ens till kaffebröd. Nu har det ena barnet

Fortsätt läsa

European Sustainable Phosphoros plattform (ESPP)

European Sustainable Phosphoros plattform (ESPP) Sustainable management of phosphorus and other nutrients is crucial for agriculture, food, industry, water and the environment. The European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) brings together companies and stakeholders to address the Phosphorus Challenge and its opportunities. Phosphorus is a non-renewable resource, non-substitutable for food production,

Fortsätt läsa

Varför har va branchen blivit folkets och miljöns fiende?

LAV, lagen om allmänna vattentjänster, infördes som rättighetslag för medborgaren för att ge  tillgång till dricksvatten och skydd mot sanitär olägenhet. Kontexten var  Lubbe Nordströms lortsverige. Idag har LAV mer blivit en skyldighetslag som möjliggör expropriering av människors egendom av politiska ekonomiska intressen, som motiveras av grumliga miljöskäl. Både folk

Fortsätt läsa

Ifall Köpings kommun vill få renare vikar. Vattna med övergött vatten och skapa bättre vattenkvalitet

Vattna åkrar med övergött vatten; Gör det i Köping => Bättre vattenkvalitet i Mälarvikar, större skördar på åkrarna i Köpingstrakten, även under torrsomrar, samtidigt som åkrarna behöver mindre gödning. Det är ju enklare i Köping än i Västervik i exemplen nedan, i och med att Mälarens vatten är sötvatten och

Fortsätt läsa

Hur man får stopp på algblomning. Det är INTE genom att minska tillförsel marginellt av fosfor och kväve (P och N). Syresätt bottnarna istället

Läs nedan. Hur man får stopp på algblomning. Det är INTE genom att minska tillförsel marginellt av fosfor och kväve (P och N). Det är genom att syresätta bottnar i havsvikar, m.m. Stellan Hamrin nedan har forskar i decennier på det på Lunds Univ. Nu är han pensionär och lokalpolitiker

Fortsätt läsa

En intelligent regering skulle tacksamt acceptera källsorterad växtnäring från toaletter som policy för miljövård och hälsa!

Klipp ur facebookgruppen Kalvfjärdens vänner En intelligent regering skulle tacksamt acceptera källsorterad växtnäring från toaletter som policy för miljövård och hälsa. Med så lite dricksvattenanvändning som möjligt för spolfria eller vacuumtoaletter är det möjligt att minska transportenergi i lokala system till en bråkdel av vad avloppen använder… En ointelligent regering

Fortsätt läsa