Jordbruksaktuellt/ Debatt: Övergreppet på våra enskilda avlopp. Kommentar till Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd som hyllar förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp.

Övergreppet på våra enskilda avlopp Debatt: Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och vattenmyndigheten och innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas lämna en obligatorisk avloppsdeklaration vart sjunde år till en uppskattad kostnad av 2000

Fortsätt läsa

Rapport om återföring av avföring + urin från flerfamiljshus + regler om det

Hej alla,  Intressant rapport om återföring av avföring + urin från flerfamiljshus + regler om det: https://pub.epsilon.slu.se/11601/26/richert_a_etal_141020.pdf Det ser ut som om Södertälje kommun är mest intresserade av detta, av kommunerna i Stockholms län. I rapporten nämns tjänstemän som vi skulle kunna komma i kontakt med. Forskare på SLU som

Fortsätt läsa

DN Debatt/ ”Om vi ska rädda Östersjön måste jordbruket förändras”

DN Debatt. ”Om vi ska rädda Östersjön måste jordbruket förändras” ”DN DEBATT 30/7. Torskbeståndet minskar. Utbredningen av döda havsbottnar ökar. Kraftig algblomning pågår för fullt. Problemen för Östersjön radar upp sig och situationen kommer inte bli bättre förrän jordbruket tar sitt ansvar. Lösningen finns i ekologiska kretsloppsjordbruk, skriver Artur Granstedt, docent

Fortsätt läsa