Brev från partisekreteren för Socialdemokraterna, önskar ej flera brev

SV: MMD förhandlingar i Köping 2018-12-13 21 december 2018  08:48  23 KB Från:  Lena Rådström Baastad Till:  anders@segerberg.me Hej! Tacksam om ni har möjlighet att ta bort den här adressen från era mejlutskick. Med vänlig hälsning Maria Calding ———————————————- Maria Calding | Partisekreterarens assistent Socialdemokraterna E-post: maria.calding@socialdemokraterna.se T: +46 8 786 53 85  M: +46 76 129

Fortsätt läsa

Köping/Salomonsson och makten

Striden fortsätter mellan Karl Bejbom, Krönikör på Bblat (Bergslagsbladet, Arboga Tidning), och Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande. Insändare och krönikor 2018-01-11: Salomonsson: Jag välkomnar kritisk, saklig och informativ granskning 2018-01-09: Karl Beijbom: Ni har 100 procent rätt. 2018-01-05: Karl Beijbom: Makthavare i Köping vill att min röst i debatten tystnar 2018-01-03: Salomonsson: Elizabeth Salomonsson

Fortsätt läsa

Förslag till motion/ medborgarförslag ang kommunalt VA.

Färdig motion / medborgarförslag vid hantering av enskilda avloppssystem inom Sveriges kommuner. Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp (pdf) Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp.(Redigerbar fil (odt) Vädjan och uppmaning att olika representanter driver detta ärende för att komma tillrätta med missförhållande som råder inom sin och flertal andra kommuner

Fortsätt läsa

Höör/Förslag till VA motion

Förslag till Motion till kommunfullmäktige i Höör. Återtagande av beslut om Verksamhetsområde/ VAutbyggnad med hänvisning till ny kommande lag efter massiva protester i Höör och Sverige och därmed framkommande fakta kring verkligheten. Motivation Det fattades beslut i kommunfullmäktige och skickades ut en reklambroschyr för grävbranschen som kommunal information 2013/2014 om

Fortsätt läsa

Trosa/ Vilken är partiets åsikt om det för miljön vansinniga tvång vi i Tofsö samfällighet har påtvingats.

Mail 25 maj 2018 till webredaktören:  Detta har skickats till samtliga partier och partiledarstab Vill höra partiets åsikt om det för miljön vansinniga tvång vi i Tofsö samfällighet har påtvingats. Efter att länstyrelsen på vaga grunder beordrat Trosa kommun att dom skulle ta huvudansvar för avlopp och bdt-vatten undersökte kommunen

Fortsätt läsa

LPo

Det måste bli ett slut på galenskapen LPo kräver nu att inga enskilt fungerande avloppssystem och slutna kretslopp ska tvingas till ombyggnad.eller tvångsanslutningar. Kompetensen måste höjas och förståelsen av retention bland våra kommunanställda som får uppdraget måste bejakas. Micke

Fortsätt läsa

Köping/Centerpartiet begär omprövning

Centerpartiet i Köping​​​2018-09-06 Jenny Adolphson​​​ Till kommunstyrelsen i Köping Begäran om omprövning av beslut om bildande av verksamhetsområde i Norr Mälarstrand Kommunfullmäktige i Köping beslöt i november 2016 att göra områden längs norra mälarstranden till verksamhetsområde enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Beslutet fattades i full enighet med utgångspunkt i

Fortsätt läsa