Köping/ Medborgarförslagen tar tid och kraft – men ingen KAK-politiker vågar ta bort dem

Medborgarförslagen tar tid och kraft – men ingen KAK-politiker vågar ta bort dem KLipp ur artikeln: ”Klätterställningar har byggts, lekplatser rustats och konstnärliga utsmyckningar kommit till. Medborgarförslag utnyttjas i KAK-kommunerna som ett sätt för allmänheten att föra fram sina idéer.” ”– Många medborgarförslag är ofta irrelevanta och orsakar bara administrativt

Fortsätt läsa

Köping-Bblat/Debatt Salomonsson (S): Jo, ni är bakåtsträvare KD

Svar till Nordell (KD) i Bblat 15/4. ”Jo, jag anser att ni, KD, är bakåtsträvare! Samhällsbyggnadsnämnden tog ställning till två detaljplaner som skulle möjliggöra ”anläggning av kommunala vatten- och avloppsledningar genom att ta bort bestämmelser som förhindrar detta.” Ett gammalt förbud som KD alltså vill behålla och på så sätt minska

Fortsätt läsa

Land Lantbruk/Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta

”Ingen ska tvångsanslutas utan påvisad miljönytta” Om det inte går att påvisa näringsläckage ska inte fastighetsägare kunna påtvingas anslutning till kommunalt VA-nät. Det menar Edward Riedl (M) i sin riksdagsmotion. Edward Riedl, riksdagsledamot från Västerbotten sedan 2010, har tillsammans med några kolleger i Moderaterna engagerat sig i frågan om tvångsanslutning

Fortsätt läsa

Tvångsanslutningar till kommunalt va, Riksdagsmotion Edward Riedl (M)

Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp,  Motion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M) ”Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa tvångsanslutningarna till kommunalt vatten och avlopp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag kan kommunerna tvångsansluta enskilda till kommunalt vatten och avlopp trots

Fortsätt läsa