VVS fabrikanternas råd

Pressmeddelanden 2019-03-28 45 år innan alla avlopp i Sverige är renade etc Kommentar: Många debattinlägg har publicerats av vvs branschens rådnu 2019, se exempel på dessa på denna länk. Almedalen VVS fabrikanternas råd: Hemsida om Små avlopp:  ”Vad är små avlopp? En fullt fungerande avloppsanläggning är ett avlopp som renar förorenat vatten från

Fortsätt läsa

Riksdagen/ Nu ska dricksvattnet skyddas bättre,

Nu ska dricksvattnet skyddas bättre Publicerad 01 mars 2018 I dag den 1 mars har regeringen överlämnat förslag till Lagrådet med syftet att stärka skyddet av dricksvattnet i Sverige. Lagrådsremissen innehåller förslag om säkrare dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och underhållsplaner samt en tydlig uppmaning till mellankommunalt samarbete på dricksvattenområdet.

Fortsätt läsa