VVS fabrikanternas råd

Pressmeddelanden 2019-03-28 45 år innan alla avlopp i Sverige är renade etc Kommentar: Många debattinlägg har publicerats av vvs branschens rådnu 2019, se exempel på dessa på denna länk. Almedalen VVS fabrikanternas råd: Hemsida om Små avlopp:  ”Vad är små avlopp? En fullt fungerande avloppsanläggning är ett avlopp som renar förorenat vatten från

Fortsätt läsa

Riksdagen/ Nu ska dricksvattnet skyddas bättre,

Nu ska dricksvattnet skyddas bättre Publicerad 01 mars 2018 I dag den 1 mars har regeringen överlämnat förslag till Lagrådet med syftet att stärka skyddet av dricksvattnet i Sverige. Lagrådsremissen innehåller förslag om säkrare dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och underhållsplaner samt en tydlig uppmaning till mellankommunalt samarbete på dricksvattenområdet.

Fortsätt läsa

Seger för C: Ny policy på gång för enskilda avlopp

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.e-pages.dk%2Fbohuslaningen%2F2056%2Farticle%2F954887%2F7%2F1%2Fexternal%2F%3Ftoken%3Dd5dae1b07cb3815c8fc5744a98259201%26fbclid%3DIwAR0dpl9DPh_4u4oEz_-NA56Qb9WnVlHxTbZP2fcOdAwXx5C-yEy-6i00igg&h=AT2sYDWtnigJ6AuV0aGwAZu4qBmkyD-D0vcaXsQ76ZAkw4h1pUPg0nFg3Rlo7d8BcxJ2atEnzB2GEYO9NfEC0mSxHUpHP3aDJHLAqq3F618TjZ6YmoN67Zk-pWAftiXvf5seKwVi får väl se vad resultat blir västvatten har ju inte varit med i diskussion vad jag vet men det är bra om man tänker om det kanske blir stopp för jakten på enskilda avlopp i Sotenäs Munkedal Uddevalla Färgelandas kommuner också. Att nya kunskaper kring frågan slår igenom samt

Fortsätt läsa