Ren Mat Ren Åker/ Remissvar till miljödepartementet angående Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från Regeringen – ”Hållbar återföring av fosfor” (Rapport 6580)

Till Miljödepartementet Göteborg 2014-03-26 Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från Regeringen – ”Hållbar återföring av fosfor” (Rapport 6580) Miljöorganisationen Ren Åker Ren Mat anser att Naturvårdsverkets nya förslag missar målet: Minskad tillförsel av gifter till miljön! Eftersom vi bara har ett avloppsnät i varje tätort går så gott

Fortsätt läsa

Skall inte vanligt folk utan bara tjänstemän i förvaltningar ha tillgång till offentliga uppgifter? Hur skall vi kunna föra talan utan fakta.- SGU vill inte ha med privatpersoner att göra.

Mailkontakt till webredaktören: ”Ringde SGU Kundservice angående Jordartskartan mm pga intresse för underlaget till avloppsbedömningar. Blev mycket vänligt bemött, men samtidigt förmedlades att ”de från högsta ledning fått besked att inte lägga tid på privatpersoner”, något som min Kundservicekontakt inte kände sig principiellt bekväm med men pga belastningen anammade. SGU

Fortsätt läsa

Köping- ledare/ Molander: Hon måste göra det möjligt att starta företag här igen

Molander: Hon måste göra det möjligt att starta företag här igen ” Hur blev Sveriges industriella hjärta till en av landets sämsta platser för företag? Ja, det frågar åtminstone jag mig när jag läser om Västmanland i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet i landets kommuner. Sju av tio västmanländska kommuner ligger

Fortsätt läsa