”Sverige behöver återvinning på riktigt istället för en sopreform”

För sophanteringen har vi länge sorterat sopporna, och kan göra det bättre, för att verkligen åstadkomma en cirkulär ekonomi. Varför klarar inte kommunerna av att tänka utanför gängse ramar när det gäller toalettavfallet. Det är ett utmärkt gödningsämne om det hanteras rätt, men ihopblandat med allt annat vatten från tvättmaskiner,

Fortsätt läsa

Plastpartiklar från tvätt och kosmetika stor miljöbov. Plasten går rakt igenom reningsverken

Plastpartiklar från tvättar går rakt igenom reningsverken och ut i vattendrag, sjöar och hav. Där infiltrationsanläggningar för enskilda hushåll används, så fångas plastpartiklarna upp av marken. Ministern: Kläder större bov bakom mikroplaster än smink ”Men mycket tyder på att det finns en betydligt större bov bakom mikroplasten i våra hav.

Fortsätt läsa

Köping- Förvaltningsrätten hinner inte dömma förrän Köping genomför va projektet.

Från: Registrator Förvaltningsrätten i Uppsala – FUP [mailto:forvaltningsratteniuppsala@dom.se] Skickat: den 18 januari 2018 12:14 Till: Lars-Göran Carlsson <lars-goran.carlsson@sala.se> Ämne: Mål 6577-16 Hej Det går tyvärr aldrig att säga någon exakt tidpunkt då det beror på så många olika faktorer. Med vänlig hälsning Maria Romelin Föredragande jurist, Enhet 2, Förvaltningsrätten i Uppsala Från: Registrator Förvaltningsrätten i

Fortsätt läsa

Till samtliga riksdagsledamöter och partiledare.

Ifrån Orsa, Smedjebacken och Köping har representanter för de som protesterar mot den kommunala va anslutningen skrivit Brev till samtliga riksledamöter och partiledare.  ………..”Vi är oberoende fastighetsägare runt om i Sverige som reagerat mot denna ekonomiska våldtäkt, i bästa metoo-anda som kommunerna utsätter oss för och vi protesterar mot detta rättsövergrepp. Vårt

Fortsätt läsa

Sammanställning av argument inför vårt besök på miljödepartementet

Bakgrund Tillgång på vatten av god kvalitet är en grundläggande rättighet för människan. Hanteringen av avloppsvatten och avloppsrestprodukter syftar till att skydda människors hälsa, miljö och säkerställa god hushållning av naturresurser. Valet av VA försörjning oavsett organisationsform ska enbart ha dessa syften. Detta är grundläggande i både PBL, MB och Vattentjänstlagen.

Fortsätt läsa

2017-12-21, Bärgslagsbladet, Tvångsanslutning är odemokratisk

Angående beslutet om tvångsanslutning till kommunalt VA av Norr Mälarstrand som tagits av Köpings kommunalfullmäktige undrar jag om kommunstyrelsen överhuvudtaget vet vad de beslutat om. Vilket/vilka underlag finns för detta beslut? Eller är det tagit med intentionen att det är nog ”bra” för miljön. Miljöpåverkan från Norr Mälarstrand torde redan

Fortsätt läsa