Köping/Brev till MMd/ Brist på samråd, dialog, tekniska undersökningar och konsekvensanalys

2019-01-13. Några kommentarer rörande ärende Mål nr: M 2878-17 Avdelning:3 Huvudförhandlingen den 13/12 i Köping, rörande nedläggning av VA-ledning. Enligt Domaren vid förhandlingarna den 13/12 var det ok att inkomma med kortare kompletteringar rörande detta. Jag bara hänvisa till mina tidigare skrivelser och bristen på sak argument. Måste ändå kommentera

Fortsätt läsa

Köping/ Brev till MMd/ Kommentarer ang mål M2878-17. Hur reparerar man en sjöförlagd ledning?

17 januari 2019  11:11  8 KB Från: anders segerberg Till: nacka.tingsratt@dom.se En reflektion kring den 8 km långa sjöförlagda va- ledningen som Köping skall lägga ut i Mälaren. Hur reparerar man den?  Strömskär är en ö i Västeråsfjärden och har en kort sjöförlagd ledning som fick problem med stopp. Se länk. Stoppet upptäcktes

Fortsätt läsa

Köping/Salomonsson och makten

Striden fortsätter mellan Karl Bejbom, Krönikör på Bblat (Bergslagsbladet, Arboga Tidning), och Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande. Insändare och krönikor 2018-01-11: Salomonsson: Jag välkomnar kritisk, saklig och informativ granskning 2018-01-09: Karl Beijbom: Ni har 100 procent rätt. 2018-01-05: Karl Beijbom: Makthavare i Köping vill att min röst i debatten tystnar 2018-01-03: Salomonsson: Elizabeth Salomonsson

Fortsätt läsa

Köping/ Yrkande att prövningstillstånd medges för prövning av verksamhetsområde för mål 4202-18

Från: Lars-Göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com> Datum: 2 januari 2019 11:33:22 CET Till: Kammarrätten i Stockholm <avd6.kst@dom.se> Ämne: Skrivelse med överklagande av kammarrättens beslut, mål 4202-18 Högsta förvaltningsdomstolen I överklagan av kommunens beslut om verksamhetsområde till förvaltningsrätten menar jag att det strider mot lag och författning enligt kommunallagen. Grunden för detta är att kommunen saknar underlag

Fortsätt läsa

Köping/ VA taxor- Yrkande på att prövningstillstånd ej ges till Köpings kommun.

Från: Lars-Göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com> Datum: 7 januari 2019 15:24:53 CET Till: avd6.kst@dom.se Ämne: Föreläggande i mål nr 4202-18, rotel 064 Laglighetsprövning enligt kommunallagen Utifrån föreläggande godtas inte överklagandet. Skälen är att det av proposition till LAV 2005/06:78 vad gäller allmänna fördelningsprinciper framgår att vid bestämmande av avgiftsskyldighet måste även EU:s ramdirektiv för vatten beaktas.

Fortsätt läsa