Köping/Centerpartiet begär omprövning

Centerpartiet i Köping​​​2018-09-06 Jenny Adolphson​​​ Till kommunstyrelsen i Köping Begäran om omprövning av beslut om bildande av verksamhetsområde i Norr Mälarstrand Kommunfullmäktige i Köping beslöt i november 2016 att göra områden längs norra mälarstranden till verksamhetsområde enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Beslutet fattades i full enighet med utgångspunkt i

Fortsätt läsa

Skrivelse till Kommunstyrelsen i Köpings kommun

Kommunstyrelsen i Köping Angående frågeställningar, begäran och yrkanden, KF §§ 131,132 Norrmälarstrand, 2016-11-28 Vid möte 2018-06-04 med VA-chef Elin Granberg, VA-ingenjör Dennis Fasth, Miljöchef Göran Nilsson ställdes frågan kring vilket beslutsunderlag som ligger till grund för beslutet kring verksamhetsområde vid Norrmälarstrand. Kommunens företrädare in- formerade om att beslutsunderlaget utgörs av den

Fortsätt läsa