Köping- Bblat/ Köpings odlingslotter måste flyttas efter 50 år – strandskyddad å ska bli tillgänglig för alla

BBlat skriver ”Köpings odlingslotter måste flyttas efter 50 år – strandskyddad å ska bli tillgänglig för alla” ”– Jo, det är ju så att Kölstaån omfattas av strandskydd som alla andra åar och sjöar, förklarar planarkitekt Angelica Sjölund och fortsätter: – Nu ska Köpings kommun med det här planförslaget se

Fortsätt läsa

BBlat/Striden om avloppstvånget tas till nästa nivå: Kärntruppen samlar namn och stärker stridskassan

Striden om avloppstvånget tas till nästa nivå: Kärntruppen samlar namn och stärker stridskassan Bblat skriver: ”Striden om tvångsanslutning till Köpings VA-nät går vidare. Sommarstugeägarna vid det som brukar kallas Norrmälarstrand begär nu extra tid för att samla argumenten i ett överklagande till Mark- och Miljööverdomstolen.” Mark och miljödomstolens dom föll

Fortsätt läsa

BBlat Insändare/ VA-frågan på Norra Mälarstranden: Stoppa detta vansinnesprojekt

VA-frågan på Norra Mälarstranden: Stoppa detta vansinnesprojekt Ingen har väl undgått den infekterade striden om VA-projektet på Norra Mälarstranden. Och nu har domen kommit från MMD (Mark- och Miljödomstolen). Jag fick läsa den två gånger för att försöka förstå den. Vid första anblicken såg den ut som ett rent beställningsjobb från

Fortsätt läsa

Köping/MMd önskar för prövningstillstånd ytterligare kompletteringar av var och en som givit fullmakt till Lars-Göran C

Från: Kent Andersson <kent.1969@outlook.com> Skickat: den 16 mars 2019 19:36 Till: lgc.hilmer@icloud.com Ämne: Svea Hovrätt och Prövningstillstånd . Viktigt Hej alla glada kämpar + tack för erat stöd. Tyvärr tycker Domstolen  att man vill krångla till ansökan, därav dessa kompletteringar som du ser i denna fil, Svea HR M 2482-19 Aktbil 16[3166] . 20190316. Beträffande

Fortsätt läsa

Köping- Magazin24, Tjänstemannaansvar och politikeransvar för VA- projektet Norr Mälarstrand?

”Tjänstemannaansvar och politikeransvar för VA- projektet Norr Mälarstrand?” Debattartikel från Strategigruppen Norra Mälarstranden publicerad 8 feb 2019.  Vilket ansvar har tjänstemännen respektive politikerna i Köpings kommun när ni vill bygga ut VA-området på Norra Mälarstranden? VA-gruppen med Tekniska, Miljö och Byggnadskontoret har ju alla fakta? Eller har dom inte gått

Fortsätt läsa

Köping- Bblat/Vattenägarna överklagar Miljödomstolens godkännande av Köpings kommuns sjöledning

Vattenägarna överklagar Miljödomstolens godkännande av Köpings kommuns sjöledning Bblat skriver ”Fiskaren Roland Karlsson i Lilla Sandviken förlorade slaget mot Köpings kommun i Mark- och Miljödomstolen – men nu fortsätter han kriga mot beslutet att leda vatten och avlopp i sjöledning till Norra Mälarstranden.”   Ett antal vattenägare gör gemensam sak

Fortsätt läsa