Köping/Kolsvaupproret: En del artiklar om nedläggningen av kommundelsnämnden

BBlat, Köping/Kolsvaprotester slogs ned av majoriteten: ”Det känns surt” Köping, Magazin 24/Ledare: Kolsvas kommunala framtid (byt kommmun) Köping, ledare Bblat/ Karl Beijbom: Respektera demokratin och invånarna i Kolsva Köping, Bblat/ Missnöje när nyvalda fullmäktige samlades – Kolsvafrågan återremitterades Köping, Bblat/ Se upp Kolsvabor! Kom till Stora torget och säg: Nej!

Fortsätt läsa

BBlat, Köping/Kolsvaprotester slogs ned av majoriteten: ”Det känns surt”

Partipiskorna ven och kvällens omröstning slutade som väntat med att motståndet kördes över. Men protesterna mot nedläggningen av Kolsva kommundel har splittrat kommunen. Däremot verkar debatten inte ha splittrat partierna i kommunfullmäktige. Med siffrorna 32 mot 17 gick majoritetens förslag igenom. Köpings politiska ledning stärker greppet om Kolsva och väljer

Fortsätt läsa

Köping/Förhandling och summering av: Ansökan och yttranden till MMd om sjöförlagd va-ledning

Köpings kommun har ansökt om att få lägga en sjöförlagd ledning i Mälaren till våra områden. Ledningen är 8 km,har 4 pumpstationer med bräddavlopp placerade intill flera badplatser. Förhandlingar sker 13 dec 2018 kl 10 i IOGT/NTO lokalen i Köping. Se MMD Kungörelse M2878-17 2018-11-06. Ansökan på Mark och miljödomstolen (MMd) har

Fortsätt läsa

Köping/Tavsta hage: Svar till MMd på att kommunen anser att fastigheten på Tavsta hage inte berörs av sjöledningen

Till Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Mål M 2878-17 Jag har tagit del av Köpings kommuns komplettering av tillstånds ansökan. Uppdragsnummer: 13002743 Daterad 2018-09-10 Under 1) Sakägarförteckning kan jag läsa att ett yttrande från mig, Peter Löfblad fastighetsägare till hovgården 1:19. Fastigheten ligger inom Tavsta hage och är inte berörd

Fortsätt läsa