Komplettering av uppgifter för prövningstillstånd av HD och överklagan ang sjöförlagd ledning

Ansökan om prövningstillstånd och överklagan av MMd dom, till HD. Inkl komplettering av ansökan Bilagor Upprop för namninsamling- Fullmakt för överklagan för namninsamling  Utskriften medpersonliga data som är lämnande vid namninsamlingen, som pers nr etc har skickat till domstolen, men visas inte på denna publika sida. Skrivunder.com – Underskrifter –

Fortsätt läsa

Om vattentjänstlagen och dess bedrövliga konsekvenser, Om vattentjänstlagen och dess bedrövliga konsekvenser

Personligt brev till er i ledande ställning i Köpings. Om vattentjänstlagen och dess bedrövliga konsekvenser From:  André Luc To:  Andreas Trygg, Elizabeth Salomonsson, Jenny Adolphson, Lars Axel Nordell, Maria Liljedahl, Ola Saaw (less) Bcc:  anders@segerberg.me Hej Jag bifogar ett personligt brev till er i ledande ställning i Köpings kommun. (Till Köpingskommunen.pdf) Vi har lyckats i Höör få

Fortsätt läsa

Köping- Magazin24/ Vattenläcka i Köping Under torsdagen upptäcktes en vattenläcka på Ringvägen i Köping.

Vattenläcka i Köping Under torsdagen upptäcktes en vattenläcka på Ringvägen i Köping.   Webredaktörens kommentar: Och sen höjer Köping va förbruknings priset med 10% och hänvisar till att förbrukningen av dricksvatten inte har varit i nivå med budgeterat. Det är väl i så fall våra och alla andra områden på

Fortsätt läsa

Köping/ Överklagan till HD och önskan om prövningstillstånd

Överklagan till HD och önskan om prövningstillstånd Brev till fastighetsägarna och namninsamling Överklagande av mark-och miljödomstolens dom 2019-07-12 Överklagande till HD av mark och miljödomstolens dom 2019-07-12, swedish and english.  (Translation done by google translate.) Komplettering av ansökan. 2019-08-16 Roland Norlen, Överklagande till HD.  (Gabriel Michanek, professor i miljörätt, har

Fortsätt läsa

Köping/ Problem med avloppspumpar på Malmövägen efter gårdagens åskväder. Problem med avloppspumparna

Publicerad 2019-07-13 Boende,miljö & trafik, Nyheter, Driftsnyhet Problem med avloppspumpar på Malmövägen efter gårdagens åskväder Det är problem med avloppspumparna för boende på Malmövägen efter gårdagens åskväder. Frlsökning pågår, avloppsbrunnarna kommer pumpas ur manuellt under dagen. Det är just nu problem med avloppspumparna som servar boende på Malmövägen efter gårdagens

Fortsätt läsa

Köping/ Överklagan, till HD, av tillstånd för nedläggning av va ledningar till fritidshusområden på Köpings ”Norra Mälarstrand”

Mail avsänt 13/7 2019 Mark- och miljööverdomstolen, svea.hovratt@dom.se fvb Högsta domstolen  Överklagande av Mark- och miljööverdomstolens vid Svea hovrätts beslut meddelad  i mål om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet för nedläggning av va-ledningar i Mälaren m.m ,  Mål nr M 2482-19.  Vi yrkar att mark- och miljödomstolens dom ändras på så

Fortsätt läsa