Diskussionerna i pressen har gått hårda i Köping mellan politiker och oss på de 10 områdena på köpings norra mälarstrand. Talar med oss direkt gör de inte.

Debattinläggen enl nedan och en del till, se va-i-tiden.se och menyfliken=> kommuner=>Svealand=>Köping (Nedanstående text som pdf fil ) Det börjar med att Kd ledaren i Köping, Lars-Axel Nordell skriver “”Vedervärdigt” av Köping att inte invänta ny lagstiftning som slopar VA-tvång” ”Det råder ett demokratiskt underskott i kommuner som Köping, där

Fortsätt läsa

Ifall Köpings kommun vill få renare vikar. Vattna med övergött vatten och skapa bättre vattenkvalitet

Vattna åkrar med övergött vatten; Gör det i Köping => Bättre vattenkvalitet i Mälarvikar, större skördar på åkrarna i Köpingstrakten, även under torrsomrar, samtidigt som åkrarna behöver mindre gödning. Det är ju enklare i Köping än i Västervik i exemplen nedan, i och med att Mälarens vatten är sötvatten och

Fortsätt läsa

Köping Bblat/ Moderat går emot majoritetslinjen om VA-tvånget: ”Vi inväntar ny lagstiftning”

Moderat går emot majoritetslinjen om VA-tvånget: ”Vi inväntar ny lagstiftning” Klipp ur artikeln av Anders Brage, Bblat: Moderaterna i Köping gör ett diskret ”helt om” i den infekterade frågan om VA-utbyggnad till Norr Mälarstrand. Deltidskommunalrådet Ola Saaw uppger i en insändare i Bbl/AT att man avvaktar ny lagstiftning Ola Saaw

Fortsätt läsa