GP/ Onödig oro för kemikalier vid rening av avloppsvatten. VD för Gryab svarar.

Onödig oro för kemikalier vid rening av avloppsvatten Debatt: I en debattartikel i GP uttrycker skribenterna oro över att Gryaab och Ryaverket använder polymer vid reningen av Göteborgsregionens avloppsvatten. De anser att det skadar åkermark och dricksvatten. Vi vill förklara varför polymeren är bra för avloppsvattenreningen och inte skadar miljön,

Fortsätt läsa

P4 Västmanland/ Biototal: Osäkerhet kring avloppsslam – lagen kan ändras. Ingen risk för miljöpåverkan av gödselplattan. Boende i Tränsta är oroliga att lakvatten ska tränga ut i grundvattnet

P4 Västmanland Osäkerhet kring avloppsslam – lagen kan ändras Samtidigt som en gödselplatta för mellanlagring av uppemot 10 000 ton avloppsslam anlagts i Tränsta, så utreder regeringen ett förbud mot spridning av avloppsslam på åkrar. Hallstahammars kommun har fått flera klagomål från allmänheten som är orolig över gödselplattan där fastighetsägaren och

Fortsätt läsa

Biototals misslyckande med gödselfabriker, gödselhögar glider ut i åar och förstör Östersjön

Företaget Biototals misslyckanden 6 december 2019  17:30  18 KB Från: Patricia Larsson Leo Till:  (40 mer) Hittat några av Biototals tidigare fadäser. Kan vara bra att försöka kontakta de som har protesterat mot företaget och fått dom att flytta på sig. https://www.tranastidning.se/article/protester-fran-boende/ www.tranastidning.se/article/ingen-mer-lagring-av-avforing/ https://www.affarsliv.com/nyheter/soderkoping/miljokatastrof-for-ostersjon-om4800565.aspx ”Miljökatastrof för Östersjön” – Sidor – Affärsliv SÖDERKÖPING Söderköping

Fortsätt läsa

Boliden/ Rötslam används vid återställning av gruvområden

Rötslam används vid återställning av gruvområden Sedan 2002 använder Boliden rötat avloppsslam i samband med återställningen av gruvområden. Det är framföra allt gråbergsupplag och sandmagasin som täcks med det näringsrika rötslammet för att underlätta etableringen av ny växtlighet och minska erosionsrisken. Rötslammet som används vid återställningen av mark vid Bolidens

Fortsätt läsa