Det finns en generell brist på kunskap om miljöpåverkan av små avlopp.

Facebooksidan Avloppsbedrägeriet I en studie och examensarbete i Biologi och miljövetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet och genom intervjuer av representanter från kommuner som SLU gjorde 2018 kring enskilda avlopp. visar resultatet att det finns en generell brist på kunskap rörande hur stor miljöpåverkan enskilda avlopp har vilket medför att de krav

Fortsätt läsa

I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd !

De som tror att avlopp bidrager till förbättring av miljö och hälsa ska läsa detta och besöka wwwbiosludged.com I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd ! Hej, Se gärna det här uppropet att stoppa slam-förgiftningen av våra jordbruk, vår mat och oss själva.  Vi bör

Fortsätt läsa

Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam

Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam. Nya avancerade analysverktyg och datautvärderingsmetoder för att analysera avloppsslam har börjat användas som ser till ett större spektrum. De nyutvecklade metoderna möjliggör analys och efterföljande identifiering av miljöföreningar med vitt skilda kemiska egenskaper. Det tillkommer också ständigt nya produkter på marknaden som kan

Fortsätt läsa