Åstorp- Magleby/ Va ledning rakt igenom skånes bästa vattentäkt till Söderåsens norrsida. Riskfyllt projekt

Anders !!! Tack för ALLA inlägg i debatten. Ju mer artiklar/ debatter desto bättre. NU  till Åstorps kommun….ni har säkert läst det förut. Här vill / skall kommunen lägga ner Överföringsledning för våra avlopp på Söderåsens norrsida. Det gäller 100 fastigheter. 4,5 KM Överföringsledning rakt genom Skånes bästa vattentäkt. Undersökningar

Fortsätt läsa

Funderingar kring torrdass i storstaden och utdömandet av det samma på landsbygden. Varför?

Webbredaktören funderar: När utedass av alla sorter döms ut på landsbygden så implementerar kommunerna dem i sin verksamhet eftersom det är så dyrt att ansluta wc toaletter. (Se Nu byggs sex utedass vid Valhallavägen.) Carl Lindström har byggt en mulltoanläggning (Composterakonceptet) åt kommunen vid Tyresös allmänna badplats (södra Stockholm). Alla

Fortsätt läsa

Kommunala reningsverk står för betydande bidrag av klimatgasen kväveoxid

Beträffande klimatpåverkan från avloppen så är det helt fel att begränsa det till utsläpp av CO2. Kväveoxider måste inkluderas eftersom de står för ett betydande bidrag som klimatgas direkt från reningsverkens kvävesteg. Dessutom indirekt genom att vi åter måste binda luftens kväve till handelsgödsel, vilket är energikrävande och globalt främst görs med

Fortsätt läsa