Avloppsbedrägeriet-Därför behövs en förening som bevakar och tillvaratar enskildas intressen och övervakar myndigheters bedömning av Små enskilda avlopp?

Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet Mickefix Richter Därför behövs en förening som bevakar och tillvaratar enskildas intressen och övervakar myndigheters bedömning av Små enskilda avlopp? Åtgärder ska vara proportionella i förhållande till skyddsnivån, och vara grundade på undersökning av potentiella fördelar och kostnader för en viss insats eller brist på insats. Häri får det

Fortsätt läsa

Klipp ur facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ EU lagstiftning , EA ”LATHUNDEN”. Övergrepp- lagskydd

EU lagstiftning / EA ”LATHUNDEN” Ett övergrepps-lagskydd ”nu även” för Sveriges institutions-förtryckta EU medborgare. (Ett utförligare stöd ges genom att först ladda ned samtliga länkar) EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA 1. Utgör primärrätten 2. Juridiskt bindande = ja vid tillämpning av unionsrätten. 3. Ikraftträdande 2009-12-01 Stadgan källa: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF

Fortsätt läsa

Allehanda/ Mark- och miljödomstolens dom borde leda till prejudicerande åtgärd för underkända avlopp

INSÄNDARE: Mark- och miljödomstolens dom borde leda till prejudicerande åtgärd för underkända avlopp publicerad 14 aug. Äntligen har förnuftet segrat och satt stopp för de kommunala tjänstemän som rest runt i vår kommun och underkänt flera enskilda avlopp med vad som verkar vara endast sina egna personliga tyckanden som stöd.

Fortsätt läsa

Vänersborg- Solvarm- brevkommentarer efter domen i sept 2019

Div brev __________________________________________________________________________________________________ Brev: Frågan i Vänersborg handlade §24LAV. Det är den paragrafen som kan ge enskild rätt att slippa anslutningskostnader. Solvarm är den första som lyckats bevisa att rekvisiten i § 24 är uppfyllda. Därför är domen ett genombrott. Bifogar artikel i TTELA (trollhättans tidning + elfborgs läns allehanda)

Fortsätt läsa

Åstorp/ Magleby, 2019-08-25

2019-08-25 Anders !!! Tack för info……har skickat vidare till KF-delegater……KF- möte imorgon måndag i Åstorp, kl 18.30 välkommen. Vårt vattentäktsområde ·        5 soptippar ·        1 Asfaltverk ·        Snart 4,5 km lång avloppsledning rakt genom vattentäkten. 35000 personer dricker vattnet varje dag. ·        Nytt vattenverk skall ev byggas ca 30 meter norr om riksväg 21.

Fortsätt läsa

Komplettering av uppgifter för prövningstillstånd av HD och överklagan ang sjöförlagd ledning

Ansökan om prövningstillstånd och överklagan av MMd dom, till HD. Inkl komplettering av ansökan Bilagor Upprop för namninsamling- Fullmakt för överklagan för namninsamling  Utskriften medpersonliga data som är lämnande vid namninsamlingen, som pers nr etc har skickat till domstolen, men visas inte på denna publika sida. Skrivunder.com – Underskrifter –

Fortsätt läsa