EU portalen/ Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening

Nyhetssajten EU portalen: Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening EU-kommissionen kritiserar Sverige för att inte följa unionens regelverk om rening av avloppsvatten och drar landet inför EU-domstolen. Det rör sig om tio svenska tätorter som EU-kommissionen anser inte rensar avloppsvatten på ett lämpligt sätt innan det släpps ut i naturen.

Fortsätt läsa

Bblat- Arboga/Kommunen i Arboga uppmanar allmänheten – drick inte kranvattnet

Kommunen i Arboga uppmanar allmänheten – drick inte kranvattnet Vattenprover som har gjorts visar att dricksvattnet i Arboga kommun för tillfället är otjänligt. Allmänheten uppmanas därför att koka allt vatten innan man dricker det, det skriver kommunen på sin hemsida. Arboga kommun uppmanar invånarna i Arboga tätort, Hällarna, Medåker och

Fortsätt läsa

Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening

Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening EU-kommissionen kritiserar Sverige för att inte följa unionens regelverk om rening av avloppsvatten och drar landet inför EU-domstolen. Det rör sig om tio svenska tätorter som EU-kommissionen anser inte rensar avloppsvatten på ett lämpligt sätt innan det släpps ut i naturen. ”Orenat avloppsvatten kan

Fortsätt läsa

Köping- Magazin24/ Vattenläcka i Köping Under torsdagen upptäcktes en vattenläcka på Ringvägen i Köping.

Vattenläcka i Köping Under torsdagen upptäcktes en vattenläcka på Ringvägen i Köping.   Webredaktörens kommentar: Och sen höjer Köping va förbruknings priset med 10% och hänvisar till att förbrukningen av dricksvatten inte har varit i nivå med budgeterat. Det är väl i så fall våra och alla andra områden på

Fortsätt läsa

VK/ Avloppsvatten släpps fortfarande ut i älven – kommunen vill ha hjälp av allmänheten

Avloppsvatten släpps fortfarande ut i älven – kommunen vill ha hjälp av allmänheten Publicerad i måndags kl. 14:25 (2019-07-22) Fortfarande släpps stora mängder orenat avloppsvatten ut i Skellefteälven i höjd med Hedensbyn. ”Räknar med att ha igång pumpstationen under eftermiddagen”, säger Helena Jonsson…. ….Kommer ni att sanera i älven på

Fortsätt läsa