BblAt/ Äldreboenden tvingades klara sig utan rinnande vatten – chefer: ”Vi hämtar i 25-litersdunkar och spolar toaletter med hinkar// omfattande vattenläcka på Nibblesbackevägen

Äldreboenden tvingades klara sig utan rinnande vatten – chefer: ”Vi hämtar i 25-litersdunkar och spolar toaletter med hinkar Den omfattande vattenläckan på Nibblesbackevägen gjorde att flera äldreboenden i området tvingades klara sig utan rinnande vatten. På Nygården, som även har en restaurang, kördes vattendunkar på rullvagnar och hinkar placerades utanför

Fortsätt läsa

Utsläpp reningsverk

Har inte detaljkunskap om detta ärende, men är helt förvissad i att; ·         Det kommunala reningsverket har en fosforhalt i sitt utgående avloppsvatten (ca 0,3 mg/l) som ligger 5 till 10 ggr högre än god ekologisk status i recipienten. (0,03-0,04 mg/l) ·         En enskild anläggning kommer att ge ett mycket mindre bidrag

Fortsätt läsa

NA/ VIKTIGT MEDDELANDE: Tvingas tömma vattentornet i Fjugesta efter bakterielarm – ansvariga i krismöte

Tvingas tömma vattentornet i Fjugesta efter bakterielarm – ansvariga i krismöte Alla boende i Fjugesta med kommunal vattenförsörjning måste koka vattnet. Kommunen måste också tömma ett helt vattentorn – efter bakterier upptäckts. Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, skickades ut på tisdagseftermiddagen.   Vattenkrisen kan pågå i flera dagar: ”Ingen

Fortsätt läsa

VA artiklar- ännu inte inskrivna som inlägg

1) vvsforum.se 24 oktober 2019 ”Vem stoppar de olagliga avloppen?” Flera uttalanden från olika aktörer- Bland annat uttalanden från Anders Mårtensson och Hav. Mårtensson ger t ex sin syn på det som ”Skitgubbarna”,arbetsgruppen i Landsbygdspartiet framfört mm 2) riksdagen.se Enskilda fastighetsägares rätt över avloppslösningar Motion 2018/19:1710 av Sten Bergheden (M)

Fortsätt läsa

Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ Om slamspridning enl certifiering, om kommunalt vatten som skall kokas, leveranser som är osäkra

Se länk Avloppsbedrägeriet REVAQ-CERTIFIERING. Certifieringen är framtagen på initiativ av Svenskt Vatten tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel. Den ska visa att kommuns hantering av avloppsslam lever upp till specificerade krav för att nå en kvalitet som gör det möjligt att återföra viktiga näringsämnen till åkermark. Kretsloppet sluts

Fortsätt läsa