Trekammarbrunn och infiltration- Kemiska processer, infiltration, tömningsintervaller/ / Kommunens reningssteg// Luftningsrör och fällningskemikalier för infiltration och slambrunn

Hej! Svårt att slita sig från tidigare lärargärning så jag hoppas att ni inte misstycker om det blir lite undervisning? Grundläggande, kvävets kretslopp: T.ex. urin från en ko eller annan organisk kväveförening, – då sker processer i mark (mineralisering) och urinämnena, CO(NH2)2, i urinen övergår till ammoniumjoner, NH4, som nitrifieras:

Fortsätt läsa

Utsläpp reningsverk

Har inte detaljkunskap om detta ärende, men är helt förvissad i att; ·         Det kommunala reningsverket har en fosforhalt i sitt utgående avloppsvatten (ca 0,3 mg/l) som ligger 5 till 10 ggr högre än god ekologisk status i recipienten. (0,03-0,04 mg/l) ·         En enskild anläggning kommer att ge ett mycket mindre bidrag

Fortsätt läsa

Sydsvenskan/  ”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.”

RISK FÖR VATTENBRIST 7 november 2019 05:00 Debattinlägg: ”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.” Dagens problem när det gäller tillgången till drickbart vatten har ett direkt samband med nedläggningen av Planverket och dess arbete, skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare inom samhällsplanering vid Chalmers.

Fortsätt läsa

Bohuslänningen/ Det måste bli slut med onödiga tvingande avloppsbeslut. (Branschorganisationen för Minireningsverk, MRV)

Det måste bli slut med onödiga tvingande avloppsbeslut Debatt och insändare: I grunden är syftet gott men går ofta väldigt fel och de som drabbas är de fastighetsägare som har egna avloppsanläggningar. / Branchorganisationen MRV för EN-godkända minireningsverk ____________________________________________________________________ Kommentar Instämmer helt. Själv hade jag svårt att förstå meningen: Restprodukten i

Fortsätt läsa

Brevskörd/Bedömning av miljöfarlig verksamhet- Diskussion kring betongplatta, gödselfabrik, spridning av avloppsslam på åkrar resp enskilda små avlopp

(Se Webbredaktören tar till orda. /Avloppsbedrägeriet )   Hej I min artikel, Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord., berättar jag att man sätter till ca 300 ton plast per år till slammet vid Ryaverket i Göteborg. Men enligt en årsredovisning finns ca 470 ton fosfor per år i slammet.

Fortsätt läsa