Det finns en generell brist på kunskap om miljöpåverkan av små avlopp.

Facebooksidan Avloppsbedrägeriet I en studie och examensarbete i Biologi och miljövetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet och genom intervjuer av representanter från kommuner som SLU gjorde 2018 kring enskilda avlopp. visar resultatet att det finns en generell brist på kunskap rörande hur stor miljöpåverkan enskilda avlopp har vilket medför att de krav

Fortsätt läsa

I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd !

De som tror att avlopp bidrager till förbättring av miljö och hälsa ska läsa detta och besöka wwwbiosludged.com I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd ! Hej, Se gärna det här uppropet att stoppa slam-förgiftningen av våra jordbruk, vår mat och oss själva.  Vi bör

Fortsätt läsa

Hur kan man förstöra möjligheten till kretsloppsbaserat jordbruk? Stora organisationer eliminerar lösningar för att de konkurerar med existerande praxis.

Hej Har funderat mycket på detta under ett 75 årigt liv med sökande efter orsak verkan sammanhang… flera länder som har haft problem har löst dem genom kooperativ samling av resurser , intelektuella, resursmässiga och ekonomiska och andra länder kan gå till krig pga av egocentriska ledare.  Det är väl

Fortsätt läsa

Förslag till motion/ medborgarförslag ang kommunalt VA.

Färdig motion / medborgarförslag vid hantering av enskilda avloppssystem inom Sveriges kommuner. Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp (pdf) Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp.(Redigerbar fil (odt) Vädjan och uppmaning att olika representanter driver detta ärende för att komma tillrätta med missförhållande som råder inom sin och flertal andra kommuner

Fortsätt läsa