Förslag till motion/ medborgarförslag ang kommunalt VA.

Färdig motion / medborgarförslag vid hantering av enskilda avloppssystem inom Sveriges kommuner. Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp (pdf) Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp.(Redigerbar fil (odt) Vädjan och uppmaning att olika representanter driver detta ärende för att komma tillrätta med missförhållande som råder inom sin och flertal andra kommuner

Fortsätt läsa

Naturvårdsverket/ Ifrågsättande av fältundersökning P i slam 1995

Din fältundersökning P i slam 1995 7 januari 2019  13:41  63 KB Från:  svenning@ericsson.ms Till:  anna-lena.carlsson@naturvardsverket.se Hej Anna-Lena Och en god fortsättning inför 2019. Jag har läst igenom din fältstudie rapport. i Slutsatsen så anges : ” Andelen fosfor i slamfraktionen 30%. Samt konstaterandet att tidigare litteratur-redovisningar anger en avsevärt lägre andel än 30

Fortsätt läsa

Studier i norra USA och Canada stöder slutsatserna i retentionsrapporten att fosfor fastnar i mark.

ScopeNewsletter 2006. Här finns sammanställningar från över tjugo tunga referenser som bekräftar slutsatsen i retentionsrapporten, nämligen att fosfor fastnar i mark och att endast en liten del av tillförd fosfor till anläggning i normalfallet når ytvatten.  Många av de refererade studierna har utförts i Kanada eller norra USA, dvs i

Fortsätt läsa