Jordbruksaktuellt/ Debatt: Övergreppet på våra enskilda avlopp. Kommentar till Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd som hyllar förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp.

Övergreppet på våra enskilda avlopp Debatt: Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och vattenmyndigheten och innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas lämna en obligatorisk avloppsdeklaration vart sjunde år till en uppskattad kostnad av 2000

Fortsätt läsa

Förslag på en kretsloppslösning där hushållsavloppet går till en biogasanläggning

Hej Jag har tips på en lämplig lösning. En kretsloppslösning där hushållsavloppet går till en biogasanläggning och därefter prepareras till biogödsel som återförs till jordbruket,. Detta kan man lösa med LPS teknik. En avloppspump i botten av huset som pumpar hushållsavloppet till reningsverket genom avloppsledningar som är smalare än de

Fortsätt läsa

Rapport om återföring av avföring + urin från flerfamiljshus + regler om det

Hej alla,  Intressant rapport om återföring av avföring + urin från flerfamiljshus + regler om det: https://pub.epsilon.slu.se/11601/26/richert_a_etal_141020.pdf Det ser ut som om Södertälje kommun är mest intresserade av detta, av kommunerna i Stockholms län. I rapporten nämns tjänstemän som vi skulle kunna komma i kontakt med. Forskare på SLU som

Fortsätt läsa

Folkbladet/ ”Övergrepp på enskilda avlopp”

”Övergrepp på enskilda avlopp” Myndigheterna och branschen vägrar acceptera naturens egen rening. Det drabbar främst landsbygdsbefolkningen, skriver Arne Gunnarsson. Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och vattenmyndigheten och innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas

Fortsätt läsa