Bräddningar, haverier, slamhögar utsläpp från kommunala reningsverk

 • Vad händer med pumpstationer om havytan höjs. Länsstyrelsen i Skåne stoppar klimatkänsliga byggprojekt- Vad händer med pumstationer om havsytan höjs? Pumpstationer för avlopp placeras ibland intill badplatser för att dessa är de lägsta punkterna. Bräddar pumpstationen så finns möjligheten att lägga ut länsar så att inte bajskorvarna och toapappret flyter ut i sjön/havet. Det är i alla fall motiveringar som en del kommuner
 • SVT Dalarna/100 dagar med kokat vatten: ”Vi har vant oss lite grann”- 100 dagar med kokat vatten: ”Vi har vant oss lite grann” Publicerad 8 januari 2019 I byn Klitten i Älvdalen har vattnet varit otjänligt sedan den 1 oktober – i exakt 100 dagar. Byborna måste koka vattnet eftersom det kan finnas risk för att man blir sjuk av att dricka det.
 • GP/ Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl- Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl Gästkrönika Vårt stackars avloppsreningsverk, Ryaverket, får ta emot ca 60 procent vatten som inte har ett skvatt där att göra. Dvs mer än hälften av vattnet som kommer dit ska inte dit!…. För ett år sedan fick vi problem i vår bostadsrättsförening i Kålltorp med avloppet. Vi
 • Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam- Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam. Nya avancerade analysverktyg och datautvärderingsmetoder för att analysera avloppsslam har börjat användas som ser till ett större spektrum. De nyutvecklade metoderna möjliggör analys och efterföljande identifiering av miljöföreningar med vitt skilda kemiska egenskaper. Det tillkommer också ständigt nya produkter på marknaden som kan
 • Burlövs nyheter/Stora mängder orenat avlopp ut i Finjasjön- Stora mängder orenat avlopp ut i Finjasjön 11/12/18 Dagvattendammen som är påverkad av avlopp och olja ligger vid Södra Kringelvägen, mitt emot reningsverket. Avloppsvatten i stora mängder rinner ut i Finjasjön via dagvattendammarna i Sjörröd utan att behandlas i reningsverket. Vattnet i dammarna stinker och är grått, begagnat toalettpapper och
 • Slam från reningsverk/Vi skall inte godta spridning av PCB och dioxiner i vår framställning av barnmat.- Hej våra slamkritiker! Trots att Livsmedelsverket tidigare varnat för de farliga miljögifterna dioxin och PCB, har man nu skärpt riskbedömningen ytterligare. Se nedan: – Insändare 2018-11-21 i GP – Livsmedelsverkets skärpta syn på miljögifterna. – Kommentar av Gunnar Lindgren I och med att jordbruket fortsätter att sprida ut de i
 • Västerås/Strömskär– Tidö-Lindö. Stopp i sjöledning, problem med åtgärder pga vinter och is- Avloppsproblemet . Detta har hänt: Den 16/11 2013 utlöstes larmen i 3 stugägares pumpstationer. Felsökning påbörjades av Rolle och PO efter samråd med Leif Norelius (SkandinaviskKommunalteknik). Det konstaterades att ett mycket högt tryck hade byggts upp i avloppssystemet. Det tyder på ett stopp någonstans i ledningen. Efter olika åtgärder för att lokalisera
 • DN/ FBI: Sverige kan drabbas av fler dataintrång- Dataintrång av just det slag som DN kunde avslöja att Försvarsmakten har utsatts för blir allt vanligare. Den varningen kommer nu från både FBI och MSB i Sverige. Utpressning och stöld av lösenord kan vara målet……
 • Köping/ Nödvattentankar ställs ut till hushåll mellan Köping och Kolsva – ”Maximal otur”- Bblat. Nödvattentankar ställs ut till hushåll mellan Köping och Kolsva – ”Maximal otur” Det finns just nu inget vatten att tillgå för hushåll norr om Holmsmalma, Malma kyrkby, Åsby och i Torp eller för andra som får sitt vatten från Sundängeledningen. Kommunen skulle rengöra överföringsledningen mellan Köping och Kolsva under natten
 • EU hotar med miljardböter. Svenska reningsverk uppfyller inte reningskraven, men detta motiveras med retention. Enskilda avlopp skall bedömas efter samma krav.- Svar på skriftliga frågor om rening av avloppsvatten i Sverige (Överträdelse nr 2002/2130 och 2009/2310) Sverige hotas av miljardskadestånd för utsläpp från kommunala reningsverk. Sveriges svar som lämnades i augusti åberopas retention på 63-91 % som svar till EUkommissionen på skriftliga frågor om rening av avloppsvatten i Sverige (Överträdelse nr
 • LRF försvarar slamspridningen. Nu krävs en skarpare strategi.- Hej, I tidningen Land idag svarar Jan Eksvärd LRF på ett slamkritiskt debattinlägg av Lars Hylander från 19 sept: ”Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull” ”Vi bönder måste genom LRF ta Livsmedelsverkets utlåtande på allvar där de slår fast att intaget av miljögifterna dioxiner och PCB hos barn utgör
 • SR/Regeringen vill förbjuda slam på åkrar- Regeringen vill förbjuda slam på åkrar. Publicerat onsdag 11 juli kl 16.05 Slammet från reningsverken har länge varit ett problem som ingen velat ta i. Men nu har regeringen bestämt att införa ett förbud mot att sprida slammet på åkrar. I morgon tillsätts en utredning om hur förbudet ska utformas.
 • Land/ Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull.- Tidningen Land: Debatt/ Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull” ”Vi bönder måste genom LRF ta Livsmedelsverkets utlåtande på allvar där de slår fast att intaget av miljögifterna dioxiner och PCB hos barn utgör en ’betydande risk'”, skriver Lars Hylander i ett debattinlägg. Med förvåning läste jag Jan Eksvärds ifrågasättande av ett
 • Brev till miljöministern Kjell Larsson daterat 00-10-22- I samband med ett Öppet brev till Miljöpartiet de Gröna i Köping, 6 sept 2018, så fick jag som webredaktör följande mail: Det är intressant att läsa att: “Vi står bakom beslutet i kommunfullmäktige. Vi tror att kommunalt vatten och avlopp är bästa långsiktiga och hållbara lösningen för att de ca
 • SVT/Drick inte kranvattnet i Arvidsjaur- Kranvattnet i Arvidsjaur förorenat Boende i Arvidsjaurs kommun uppmanas att inte dricka vattnet, då det ska vara förorenat av kemikalier. Att koka vattnet hjälper inte, enligt ansvariga på kommunen…..  
 • Facebook Avloppsbedrägeriet/Ingen har väl kunnat undgått den oerhörda värme…- Mickefix Richter 29 augusti kl. 07:47, Facebook Avloppsbedrägeriet. Ingen har väl kunnat undgått den oerhörda värme vi haft med följande regn som vållat problem för flertal men som också skapat problem för våra kommuners entreprenör verksamhet. Vilket däremot inte många känner till. Men som fått stora konsekvenser för flertalet hushåll.
 • NSD, Luleå/Avloppsledning flöt upp till ytan- Avloppsledning flöt upp till ytan LULEÅ Under måndagen upptäcktes en flytande avloppsledning mellan Karlsvik och Notviken. Ledningen hade släppt från de fästen som höll den på botten. Det var vid en planerad inventering av Luleå kommuns sjöledningar som det hela upptäcktes. Vanligtvis ligger avloppsledningen 2,5 meter under vattenytan och ledningen är
 • Bblat/Avstängd gata och missfärgat vatten efter läcka på Nibblesbackevägen- Bblat: Avstängd gata och missfärgat vatten efter läcka på Nibblesbackevägen En läcka ger missfärgat vatten i området under förmiddagen, men missfärgningen är ofarlig, rapporterar kommunen. En vattenläcka där Nibblesbackevägen möter Ringvägen har lett till att boende i området fått missfärgat vatten i kranarna. Företag med lokaler längs med Kramstagatan är
 • SVT/ Mjölby hotas av vite på 30 miljoner för dålig avloppsrening- Mjölby hotas av vite på 30 miljoner för dålig avloppsrening Länsstyrelsen i Östergötland hotar Mjölby kommun med 30 miljoner kronor i vite. Detta eftersom avloppsreningsverket släpper ut mer kväve i Svartån än vad EU tillåter – kväve som i slutändan hamnar i Östersjön……..
 • Lidköpings kommun uppmanar – Koka dricksvattnet- VIKTIGT MEDDELANDE: Det kommunala dricksvattnet är otjänligt i Lidköpings kommun och kan vara förorenat i Grästorps kommun, i Västra Götalands län. Räddningsledaren uppmanar alla att koka vattnet. Lidköpings kommun uppmanar: Koka dricksvattnet Tarmbakterier har upptäckts i det kommunala dricksvattnet i Lidköping. Det innebär att allt dricksvatten måste kokas innan man
 • Översvämningar pga stora nederbördsmängder- Facebook inlägg på Avloppsbedrägeriet: De våldsamma regnen har gjort att vatten kommit in i byggnader via avloppssystem och orenat vatten har runnit rakt ut i vattendrag. En bräddning är en säkerhetsfunktion som finns i alla kommunala ledningsnät. Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av kraftigt regn
 • Åskvädren kring månadsskiftet juli/aug gav att avloppsvatten översvämmade källare och bad stängdes- Om det är så här det också skall gå med vårt tillskott till reningsverken så finns det väl ingen anledning att ansluta sig. Tacka vet jag småskalighet och markbäddar. Då kommer inte skiten ut i vatttendragen.   Fagerstaposten 1 aug: Smutsigt avloppsvatten i Aspen – Simbadet är avstängt Avloppsvatten har
 • Spaniens och våra läckande avloppssystem- Se denna film om läckande avloppssystem utmed ständerna i Spanien. Är våra system bättre? – De avloppssystem som är 40-100 år gamla och ligger i stadskärnan, alldeles intill ortens centrala vattendrag läcker ut i vattendragen. (För det är ju vid vattendragen och kusten som som de flesta orter har sin
 • VLT: Omfattande strömavbrott drabbade flera kommuner- 2018-07-29: Omfattande strömavbrott drabbade flera kommuner Strax före klockan 13 på söndagen gick strömmen för fler än 6 000 av Mälarenergis abonnenter i främst Kungsörs och Köpings kommuner men också i delar av Hallstahammar och Arboga. En knapp timme senare hade så gott som alla fått strömmen åter. 208-07-27: Nära 2 000 hushåll
 • Plast kommer till reningsverken från avloppen, men en betydande del tillsätts av reningsverken. Dessutom stora mängder andra kemikalier.- ”Observera att plastpartiklar kommer till slammet dels från samhällets avloppsvatten, men en väsentlig del sätter reningsverken till själva som processkemikalie (aminoakrylat). År 2017 kom last/tankbilar till Ryaverket i Göteborg med följande kemikalier: polyaluminiumklorid 647 ton aminoakrylat 271 ton  (plast) järnsulfat 3 239 ton natriumhypoklorit 60 ton metanol 2 448 ton och så vidare.  Verket
 • Hur mycket näringsutsläpp står Skarven för?- Mickefix Richter Detta visar ytterligare på Länsstyrelsens oförmåga att förstå problematiken då de inte kan eller gör skillnad på våra inhemska djur storskarven och invasiva arter som den Kinesiska mellanskarven som nu vållar stora bekymmer runt om i Sverige och som nu riskerar att tömma våra sjöar på fisk och
 • SVT-Hälsingborg: Läckor och slukhål kostar stora pengar- Vattenläckor och slukhål kostar NSVA stora pengar. Nu ska över 40 miljoner kronor satsas på vattennätet.  
 • Nordvästra Skånes Vatten o Avlopp vill dra avloppsledningen rakt genom kommunens vattentäktsområde. Är detta förenligt med riskerna? Brev till Svenkt vatten och havs och vattenmyndigheten.- Nedanstående brev har skickats till venskt vatten och Havs och Vattenmyndigheten i Göteborg. Nu kan vi hoppas att Åstorps kommun får relevanta frågor från dessa myndigheter.   Från: Ulf Mårtensson [mailto:ulfs.gardsservice@telia.com] Skickat: den 21 april 2018 08:13 Till: ’svensktvatten@svensktvatten.se’ Ämne och bilaga: Är riskbedömningen rätt då avloppsledningar skall dras igenom viktiga vattentäkter i
 • Fängelse om du tvättar bilen hemma. Samtidigt så skickar reningsverken ut dagvattnet i sjön, då kommer tungmetaller och andra skadliga ämnen rakt ut i en recipient som har svårt att bryta ner resp fånga ämnena.- Mickefix Richter har gjort inlägg i Avloppsbedrägeriet. Mickefix Richter den 22 april kl. 11:28 Tvätta bilen ett miljöbrott? Straffet för miljöbrott är böter eller fängelse i högst två år. I till exempel Jönköping kan en person dömas till böter på 10 000 kronor. 30 miljoner biltvättar som gjordes 2016 påstås ge upphov
 • Svar på interpellationsdebatten 2018-0417: ”Som jag ser det finns ett antal luckor i resonemanget från Regeringens/statens sida gällande VA-frågorna.”- a)     Vart tog kretsloppet vägen? Det pågår ett antal projekt i Sverige där man tar hand om växtnäringen – antingen via torr teknik (långkompostering) eller blötare sortiment (vakuumtoaletter som minimerar vattenanvändningen). Det finns även långt gångna planer på mer storskaliga, källsorterande system med efterföljande produktutveckling till gagn för jordbruksföretagen. Dessa
 • Det finns ett antal luckor i resonemanget från Regeringens/statens sida gällande VA-frågorna- Hej Anders! Som jag ser det finns ett antal luckor i resonemanget från Regeringens/statens sida gällande VA-frågorna: a)     Vart tog kretsloppet vägen? Det pågår ett antal projekt i Sverige där man tar hand om växtnäringen – antingen via torr teknik (långkompostering) eller blötare sortiment (vakuumtoaletter som minimerar vattenanvändningen). Det finns även
 • Umeå: Reningsverk förstört i brand – toaletter påverkas- 2018-03-03; På lördagsmorgonen larmades räddningstjänsten till Täfteå där det skulle ha börjat brinna i en ladugårdsbyggnad. Larmet kom in klockan 06.18 på lördagsmorgonen. När räddningstjänsten kom till platsen stod det klart att det brann i en av Vakins byggnader. – Vi tror att det är reningsverket, men vi är inte
 • Avloppsvatten från 450 000 hushåll rann ut i Östersjön- Orenat avloppsvatten från 450 000 hushåll i ryska Kaliningrad har runnit rakt ut i Östersjön under ett stort antal år.  Nu har ett reningsverk som ska ta hand om avloppsvattnet äntligen öppnat. Kommentar: Vore det inte bättre nu om man satsade energin på att hjälp dom forna öststaterna att sluta förgifta Östersjön
 • Gamla ledningar orsakar enormt vattensvinn- Gamla ledningar orsakar enormt vattensvinn
 • 2010-02-18, Gnarps avloppsverk behöver rengöras. I vanliga fall renas avloppsvattnet till 90-95 procent. Under rengörningen kommer vattnet att renas till 60-65 procent- Gnarp/Hudiksvalls Tidning. Gnarps avloppsverk behöver rengöras. I slutet av månaden ska föroreningarna i verket skrapas bort. – Det här gör vi varje år, säger Gunilla Edmark, miljö och kvalitetschef på Mittsverige Vatten. Reningsverket består av tre stationer som renar avloppsvattnet. Föroreningarna som tas bort från vattnet faller till botten av
 • Sundsvalls tidning, Inga åtgärder mot slamberget- Häggesta Inte heller i år blir det några åtgärder mot slamberget på Varpens botten, detta trots tidigare löften. Vid Drängnäs udde i Häggesta kan illaluktande klumpar fortsätta att stiga upp till ytan. Det här är komplicerat och dyrt anser Ylva Jedebäck, gatuchef. Vi måste veta att vi gör rätt, och
 • 2017-08-24, Enköping, bakterier i dricksvattnet- 2017-08-24, Aftonbladet: Bakterier har smittat ner vattnet i stora delar av Enköpings kommun. http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/82p1Q/kommunens-larm-koka-vattnet-innan-du-dricker-det Nu går kommunen ut med information att invånarna i de drabbade områdena ska koka vattnet innan de dricker det. Här hittar du information och karta om situationen i kommunen. Det kommer ta minst tre dygn innan kommunen häver restriktionerna eftersom
 • GP Ledare, Sonesson: Gör försummade VA-näten till valfråga- Göteborgsposten LEDARE  2018-02-19 Landets VA-nät är ålderstigna och har inte alls underhållits i den takt som krävs. Miljarder fattas. Detta kan få förödande konsekvenser eftersom dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. VA-näten utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Ansvar måste utkrävas….  
 • 2010-07-15, MittSverige åtalas för miljöbrott- åklagare kräver minst 350.000 i skadestånd- SUNDSVALL – MittSverige Vatten åtalas för brott i fyra fall mot miljölagen. Enligt åtalet ska man ha förorenat mark, brutit mot tillstånd och uppgett felaktiga uppgifter om detta. Vid Bällsta avloppsreningsverk ska man ha bytt kemikalier utan tillstånd. Vid Stöde avloppsreningsverk ska man ha försvarat kontrollen genom att lämna oriktiga