Bräddningar, haverier, slamhögar utsläpp från kommunala reningsverk

 • Utsläpp reningsverk - Har inte detaljkunskap om detta ärende, men är helt förvissad i att; ·         Det kommunala reningsverket har en fosforhalt i sitt utgående avloppsvatten (ca 0,3 mg/l) som ligger 5 till 10 ggr högre än god ekologisk status i recipienten. (0,03-0,04 mg/l) ·         En enskild anläggning kommer att ge ett mycket mindre bidrag
 • Hallstahammar/ Tränsta boendes överklagningar på betongplatta, gödselfabrik och spridning av avloppsslam på åkrar - (Se Webbredaktören tar till orda. /Avloppsbedrägeriet 2) ___________________________________________________________________________ From: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com> Sent: Thursday, November 7, 2019 7:30:30 PM Subject: VB: Olovligt byggande Hej! Skickade iväg en anmälan igår till kommunerna och passade den vidare till lokalmedia. Vidarebefordrar den till er också.  Nu har Magnus Östin från VLT hört av
 • Köpings reaktioner på betongplattan för avloppsslam i Tränsta- Hallstahammar - (Se Va-i-tiden. Webbredaktören tar till orda. /Avloppsbedrägeriet 2) _____________________________________________________________________________________ Från: Linda Eriksson <Linda.Eriksson@koping.se> Skickat: den 12 november 2019 14:40 Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com> Ämne: SV: Orosanmälan gällande miljöfarlig verksamhet Uppsala 2:6 Biototal AB Hej Patricia! Tack för dina frågor och synpunkter. Miljökontoret har fått kännedom om verksamheten och har förstått att det finns frågor och
 • NA/ VIKTIGT MEDDELANDE: Tvingas tömma vattentornet i Fjugesta efter bakterielarm – ansvariga i krismöte - Tvingas tömma vattentornet i Fjugesta efter bakterielarm – ansvariga i krismöte Alla boende i Fjugesta med kommunal vattenförsörjning måste koka vattnet. Kommunen måste också tömma ett helt vattentorn – efter bakterier upptäckts. Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, skickades ut på tisdagseftermiddagen.   Vattenkrisen kan pågå i flera dagar: ”Ingen
 • VA artiklar- ännu inte inskrivna som inlägg - 1) vvsforum.se 24 oktober 2019 ”Vem stoppar de olagliga avloppen?” Flera uttalanden från olika aktörer- Bland annat uttalanden från Anders Mårtensson och Hav. Mårtensson ger t ex sin syn på det som ”Skitgubbarna”,arbetsgruppen i Landsbygdspartiet framfört mm 2) riksdagen.se Enskilda fastighetsägares rätt över avloppslösningar Motion 2018/19:1710 av Sten Bergheden (M)
 • Gunnar Lindgren/ Gifter i avloppsvatten hamnar oundvikligen i slammet och därmed i vår livsmedelsproduktion - Gifter-i-avloppsvatten-hamnar-oundvikligen-i-slammet-och-därmed-i-vår-livsmedelsproduktion
 • Hallstahammar- Tränsta/ Betongplatta för avloppsslamshantering- Orosanmälan gällande miljöfarlig verksamhet Uppsala 2:6    - Från: Patricia Larsson Leo Skickat: den 10 november 2019 23:04 Till: miljo@hallstahammar.se <miljo@hallstahammar.se>; miljokontoret@koping.se <miljokontoret@koping.se>; samhallsbyggnad@koping.se <samhallsbyggnad@koping.se>; bygglov@hallstahammar.se <bygglov@hallstahammar.se> Kopia: Ida Svansbo <ida.svansbo@sr.se>; p4vastmanland@sverigesradio.se <p4vastmanland@sverigesradio.se>; redaktionen@bblat.se <redaktionen@bblat.se>; redaktionen@magazin24.se <redaktionen@magazin24.se>; tips@vlt.se <tips@vlt.se>; vastmanland@svt.se <vastmanland@svt.se>; Per Anders Lenhov <pa.lenhov@vastmanland.tv>; svtnyheter@svt.se <svtnyheter@svt.se>; morgonstudion@svt.se <morgonstudion@svt.se>; nyhetsmorgon@tv4.se <nyhetsmorgon@tv4.se>; nyheterna.goteborg@tv4.se <nyheterna.goteborg@tv4.se>; nyheterna.lulea@tv4.se <nyheterna.lulea@tv4.se>; nyheterna.malmo@tv4.se <nyheterna.malmo@tv4.se>; nyheterna.skaraborg@tv4.se <nyheterna.skaraborg@tv4.se>; nyheterna.umea@tv4.se <nyheterna.umea@tv4.se>; nyheterna.ostersund@tv4.se
 • GP/ Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord - Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord DebattStora mängder plast med miljögifter blandas in i vårt avloppsslam i reningsprocessen. De giftiga ämnena riskerar sedan att hamna på vår åkermark, men också i vårt dricksvatten. Det är hög tid att spridning av slam i vår livsmedelsproduktion upphör, skriver Gunnar Lindgren och
 • Brevskörd/Bedömning av miljöfarlig verksamhet- Diskussion kring betongplatta, gödselfabrik, spridning av avloppsslam på åkrar resp enskilda små avlopp - (Se Webbredaktören tar till orda. /Avloppsbedrägeriet )   Hej I min artikel, Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord., berättar jag att man sätter till ca 300 ton plast per år till slammet vid Ryaverket i Göteborg. Men enligt en årsredovisning finns ca 470 ton fosfor per år i slammet.
 • Norra Skåne/ Avloppsverk olagliga – förbjuds troligen - Avloppsverk olagliga – förbjuds troligen Bild tidningsartikel: 2019-11-08 Nsk Avlopp Kritiken: Nästan ingen rening alls.  
 • Ren Åker Ren Mat/ Gifter i avloppsvatten hamnar oundvikligen i slammet och därmed i vår livsmedelsproduktion - Gifter i avloppsvatten hamnar oundvikligen i slammet och därmed i vår livsmedelsproduktion /Gunnar LIndgren   För att ge en mer positiv bild av slammets innehåll säger reningsverken att man gör slammet bättre genom att inte låta gifter och olämpliga ämnen tillföras avloppsnätet. Denna ambition kallar man ”uppströmsarbete”. Men detta går
 • Slamspridning på åkermark: Dioxiner och PCB - Till de berörda av Biototals lagring och spridning av avloppsslam. Kopia till Gunnar Lindgren gunnar.lindgren.mail@telia.com som är mer insatt i frågan. Som jag ser det bör ni som närboende påpeka risk för exponering av Dioxiner och PCB. Bifogar Livsmedelsverkets rapport om dioxiner och PCB och risk med dess höga exponering
 • Dagens Samhälle/ Gräv rätt, så blir det hållbart! - Gräv rätt, så blir det hållbart! Ansvaret på de som förvaltar våra VA-nät i Sverige kommuner har kanske aldrig varit så stora. Ofta kan det ha gått många år eller decennier sedan det senast gjordes större investeringar eller underhåll. Om det är så kan erfarenhet ha gått förlorad när det
 • Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ Om slamspridning enl certifiering, om kommunalt vatten som skall kokas, leveranser som är osäkra - Se länk Avloppsbedrägeriet REVAQ-CERTIFIERING. Certifieringen är framtagen på initiativ av Svenskt Vatten tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel. Den ska visa att kommuns hantering av avloppsslam lever upp till specificerade krav för att nå en kvalitet som gör det möjligt att återföra viktiga näringsämnen till åkermark. Kretsloppet sluts
 • Naturskyddsföreningen/ Rapport: Avlopp på våra åkrar- en rapport om miljögifter i slam - Naturskyddsföreningen/ Rapport: Avlopp på våra åkrar- en rapport om miljögifter i slam
 • Bohuslänningen/ Vi ska inte medverka till att landsbygden blir en soptipp - Vi ska inte medverka till att landsbygden blir en soptipp Debatt och insändareTorsten Torstensson (C): De största problemen finns hos kommunernas egna reningsverk. I flera uppslag i Bohusläningens utgivning den 12 september behandlas Uddevalla kommuns hantering av enskilda avlopp och slamfrågan. Tidningens reporter har valt att inte kontakta de som
 • VT/ När VA blir ett krisområde - När VA blir ett krisområde LEDARE Nästa krisande infrastrukturområde efter järnvägen är landets kommunala vatten- och avloppsnät. En nyligen presenterad rapport initierad av branschorganisationen Svenskt vatten visar att det behövs stora investeringar och att de måste påbörjas nu. Med den takt som kommunerna höll förra hösten är inte alla rör utbytta
 • Havet.nu/ ”En liten påverkan på Östersjön totalt” (Om det Polska reningsverket som havererat) - ”En liten påverkan på Östersjön totalt” PUBLICERAD 2019-09-06 Det har talats om kollaps, haveri och ett rejält bakslag för Östersjöns försiktiga återhämtning. Men följderna av olyckan i det polska reningsverket Czajka kommer att ha en försvinnande liten påverkan på Östersjön i stort. Det säger Christoph Humborg, professor på Stockholms universitets
 • SVT Helsingborg/ Chockupptäckt – miljontals fimpar vid avloppsrör i Öresund - Chockupptäckt – miljontals fimpar vid avloppsrör i Öresund Publicerad 20 augusti 2019 Dykprojektet Havsresan kollade havsbotten vid dagvattenrören som mynnar ut i Öresund. Och hittade mängder av fimpar. …. Dykarna kollade också bottnen vid dagvattenrör som mynnar ut en bit ut i vattnet. Dagvattensystemet samlar upp regnvatten från stadens gator som
 • Aftonbladet/ ”Avloppsläckan i Skellefteälven fortsätter” - aftonbladet.se 2019 ”Avloppsläckan i Skellefteälven fortsätter” 350 000 liter orenat avloppsvatten rinner ut i Skellefteälven varje timme efter fredagens brand i ett ställverk – och det kommer att fortsätta till på måndag, uppger P4 Västerbotten. – Dels behöver vi riva bort det som brunnit och dels har vi inte grejerna för
 • SVT Stockholm/ Avföring gick rakt ut i vattnet i Vaxholm - Avföring gick rakt ut i vattnet i Vaxholm Publicerad 3 juni 2018 Inflyttningen till de nya husen vid Pålsundet i Vaxholm påbörjades förra året. Men en permanent lösning för vatten och avlopp saknades så avloppsvattnet har släppts ut i havet, skriver tidningen Mitti. Nu utreds händelsen som miljöbrott…… ….Enligt Småa kan
 • SVT Västernorrland/ Olagliga avlopp sprider smitta - Olagliga avlopp sprider smitta Publicerad 20 september 2016 Enskilda avlopp är ett omfattande miljöproblem, bara i Västernorrland rinner omkring tjugotusen avlopp med avföring rakt ut i naturen och nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten förändrade regler……   (Se även länken längst ned i artikeln till Bajsvatten rinner rakt ut i naturen). KOmmentar:
 • SVT Västernorrland/ Bajset dumpas i skogen utan rening - Bajset dumpas i skogen utan rening Publicerad 22 september 2016 Det avloppsslam som sugs upp ur enskilda avlopp tippas i många kommuner helt öppet i en grop i skogen, utan egentlig rening men med myndigheternas godkännande. En tankbil med avloppsslam, bestående av kiss och bajs och gråvatten från hushållen, tömmer sitt
 • Lokaltidningen Båstad/ Fiskare såg kondomer och bindor flyta i Lagan - Fiskare såg kondomer och bindor flyta i Lagan Spillvatten rann ut i dagvattenröret vid Gröningen LAHOLM. Bindor, kondomer, toapapper och till och med avföring kom flytande förbi fiskarna nere vid Gröningen. Orsaken till den olustiga situationen är, enligt Laholmsbuktens VA, att en teknisk pryl, kallad propp, gått sönder vilket medfört
 • SVT Västmanland/ Jättestor fettklump hittades i avloppsrör i Västerås - Jättestor fettklump hittades i avloppsrör i Västerås Publicerad 30 augusti 2019 När Mälarenergi nyligen skulle undersöka vad som störde inflödet till en av deras pumpstationer i Västerås fann man något ovanligt, i alla fall sett till storlek. Inne i röret hade nämligen en stor fettklump, på ungefär en meter i diameter,
 • SVT inrikes/ Svenska avloppsrör – en tickande bomb - Svenska avloppsrör – en tickande bomb Publicerad 19 maj 2013 Avloppsrören och vattenrören i svenska kommuner är så utslitna att många skulle behöva bytas ut. Enligt en expert kommer avloppsläckor som leder till att folk blir sjuka att öka, om inte politikerna vågar höja avgifterna kraftigt. Under jord ligger ett enormt
 • Borås tidning/Enskilda avlopp är inte problemet – de är lösningen - Enskilda avlopp är inte problemet – de är lösningen Polens största reningsverk i Warszawa havererade för en styv månad sedan och 3 000 liter orenat vatten per sekund forsade ut i Östersjön. Det tog mer än en vecka att få stopp på problemet. Skulle samma sak kunna hända i Sverige? Utan
 • SVT- Södertälje/ Helen Weidenblads betesmark dränktes i avloppsvatten:”Kan tvingas sälja av fåren” - Helen Weidenblads betesmark dränktes i avloppsvatten:”Kan tvingas sälja av fåren” Tipsare och kommentator:  Det verkar finnas dubbla eller parallella regler i Sverige – en för vanliga medborgare och en för kommuner. Se bifogat klipp/länk från Nykvarn; https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/helen-weidenblads-betesmark-dranktes-i-avloppsvatten-kan-tvingas-salja-av-faren# Ulf Svensson
 • Invånare förbjuds förbruka vatten i Stenungsund - Invånare förbjuds förbruka vatten i Stenungsund I DAG KL 10:30,2019-10-01 Ett tekniskt fel i vattenverket har slagit ut vattenproduktionen i Stenungsund. I sms till invånarna skriver kommunen: ”All vattenförbrukning är från och med nu förbjuden.” LIVE: Vattnet tillbaka i Stenungsund AVSNITT I DAG KL 14:20, 2019-10-01
 • Köping/ Misstänkt vattenläcka i Sundänge/Våsjö - Misstänkt vattenläcka i Sundänge/Våsjö 2019-10-01 Vi misstänker en vattenläcka i Sundängetrakten och kommer därför behöva stänga av vattnet till och från för att ringa in läckan. Om du har en fastighet i Sundänge eller Våsjö kan du behöva kontrollera din egen anläggning. Vi kan se att det går åt mycket
 • Kuriren.nu- Stenungssund/ Vatten analyseras efter sabotage - Vatten analyseras efter sabotage STENUNGSUNDFörst i kväll väntas analyserna av det vattnet i Stenungsund, där vattentornet misstänks ha blivit utsatt för skadegörelse, vara klara. Kommunens invånare uppmanas att inte dricka vattnet förrän klartecken ges.(TT) 06:41 | 2014-06-26 Först i kväll väntas analyserna av det kommunala vattnet i Stenungsund, där vattentornet
 • Skövde nyheter/ Klagomål på avlopp i Äppelbyn: ”Har klara kvalitetsbrister” - Klagomål på avlopp i Äppelbyn: ”Har klara kvalitetsbrister”  KNISTAD Avloppsreningen vid Knistad Äppelby sattes aldrig i gång. Trots det kopplades de nybyggda villorna på. Det konstaterar Miljösamverkan Östra Skaraborg efter en inspektion på plats. 
 • Facebookssidan Avloppsbedrägeriet/ Med utspädning av massor med vatten klarar reningsverken gränsvärdena för utsläpp - MIchael Richter, avloppsbedrägeriet Avloppsslammet binder tungmetaller och kemikalier och Läkemedel mm och vid rötning och reningsprocess och vid slamhantering fälls mer rester ut i lakvattnet. Det stora problemet är allt detta dricksvatten som vi spär ut och sköljer bort för transport av fekalier och annat som dumpas i systemet. Och
 • GP/ Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl - Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl GästkrönikaVårt stackars avloppsreningsverk, Ryaverket, får ta emot ca 60 procent vatten som inte har ett skvatt där att göra. Dvs mer än hälften av vattnet som kommer dit ska inte dit!
 • Kungälvsposten/ Efter branden: Avloppsvatten rinner ut i älven - Efter branden: Avloppsvatten rinner ut i älven 5 sept 2019 Under fredagen kommer viss lukt förekomma från Nordre älv, efter gårdagens brand i Älvparkens avloppspumpstation.
 • GP- Lerum/ Avloppsvatten rann ut på badplats i Lerum - Avloppsvatten rann ut på badplats i Lerum VästsverigeEtt kraftigt skyfall under Valborgshelgen gjorde att det läckte ut avloppsvatten i Säveån. Aspens badplats i Lerum tvingas därför att stänga för sina badgäster i väntan på svar från kommunens vattenprover. ”Ett arbetet som beräknas att ske någon gång mellan 14-18 maj.Läckaget ska
 • Expressen-GT/ Avloppsvatten rann rakt ut i Göta älv - Avloppsvatten rann rakt ut i Göta älv  11 aug 2012 Bajs, toapapper och tamponger guppade runt i Göta älv. Det var ingen trevlig syn när regnet vräkt ner i måndags. Det kraftiga skyfallet ledde till att avloppsvatten rann rakt ut i älven.
 • Land Lantbruk/ Avloppsvatten från 450 000 hushåll rann ut i Östersjön - Avloppsvatten från 450 000 hushåll rann ut i Östersjön 9 juni 2017 Orenat avloppsvatten från 450 000 hushåll i ryska Kaliningrad har runnit rakt ut i Östersjön under ett stort antal år. Nu har ett reningsverk som ska ta hand om avloppsvattnet äntligen öppnat.
 • SN/ Nyköping: Naturvårdsverket släppte ut skit – måste betala vite - Naturvårdsverket släppte ut skit – måste betala vite 2019-05-30 NYKÖPING Avloppsvatten rann ut orenat från Naturvårdsverkets fastighet. Nu måste Naturvårdsverket betala vite.  
 • Dalademokraten/ Pumpstation havererade – Avloppsvatten rann ut nära badplats: ”Det är inte första gången” - Pumpstation havererade – Avloppsvatten rann ut nära badplats: ”Det är inte första gången”
 • Vimmerby tidning/ Bajs i vattnet – men nu kan man bada - Bajs i vattnet – men nu kan man bada 2019-07-30 HORN Förra onsdagen larmades räddningstjänsten i Horn och Kisa till ett utsläpp i Stångån i Horn. Räddningstjänsten la ut länsar i Horn och vid Blomsfors för att förhindra att utsläppet rann ut i sjön Åsunden. Nu är det klart vad det
 • NT/ Allvarligt att avlopp rann ut i Glan - Allvarligt att avlopp rann ut i Glan NORRKÖPING  I tre och en halv månad rann avloppsvatten orenat ut i Glan efter en läcka i en ledning vid Tallebo väster om Norrköping.
 • Norran/ Avloppsvatten rann ut i Timmerviken - Klipp: Avloppsvatten rann ut i Timmerviken Notera att denna artikel är från 2014. Ett stopp i en huvudledning resulterade i en översvämning i en brunn där avloppsvatten rann ut i Timmerviken.
 • Affarsliv.com/ Avloppsvatten rann ut i sjö - Avloppsvatten rann ut i sjö 2017-09-01 FINSPÅNG Efter ett ledningsläckage förra veckan så har orenat avloppsvatten hittat till Skutbosjön i Finspång. ”Finspångs tekniska verk gick under fredagen ut med en varning till de boende i området efter att orenat avloppsvatten hittat till Skutbosjön. Läckaget lagades i måndags men en del
 • SR-P4 Stockholm/ - Publicerat tisdag 16 juli kl 14.01 Kraftigt regn och en krånglande pump gjorde att avloppsvatten från Värmdö kommun rann ut i Östersjön under en timme på måndagen. Den här typen av utsläpp kallas bräddning och sker oftast vid snösmältning. – Det händer flera gånger per år, det gör det för alla
 • SR P4 Halland/ Avloppsvatten rann rakt ut i Unneån - Avloppsvatten rann rakt ut i Unneån Kommunalt avloppsvatten har runnit rakt ut i Unneån vid Unnaryd. Vid stora regnfall har avföring och toapapper flutit fram genom samhället. Detta på grund av att reningsverket inte klarar belastningen. – Boende har ringt in och sagt att det har breddat över och då har
 • Mitti Söderort/ Avloppsvatten rann ut i Långsjöbadet – staden avråder från bad - Avloppsvatten rann ut i Långsjöbadet – staden avråder från bad PUBLICERAD 25 JUNI 2019, KL. 13:03 Sedan förra veckan avråder staden från bad vid Långsjöbadet. Anledningen är kraftigt förhöjda halter av kolibakterier i vattnet på grund av att avloppsvatten läckt ut. – Det är en pumpstation som havererat, säger Åsa Hoffmann
 • SVT- Dalarna/Fortfarande smittorisk efter att avloppsvatten läckt ut i Ludvika - Fortfarande smittorisk efter att avloppsvatten läckt ut i Ludvika Publicerad 29 maj 2019 En avloppsledning under Gårlångsvägen brast under onsdagen och avloppsvatten har runnit ut i Gårlången. Även om avloppsledningen nu är lagad så avråder kommunen från kontakt med vatten. En avloppsledning har brustit innan reningsverket vid sjön Gårlången i Ludvika.
 • Kollaps på reningsverk: Läcker 3000 liter bajsvatten – i sekunden - Expressen: Polens största reningsverk har kollapsat SVD: Östersjön kan drabbas av polskt avloppsläckage SR-P1: Haveri i reningsverk väcker oro för Östersjön   MSN: Kollaps på reningsverk: Läcker 3000 liter bajsvatten – i sekunden I reningsverket Czajka, i polska Warszawa, har en stor tank kollapsat. Orenat avloppsvatten rinner nu ut i floden Wisła
 • UNT/ Dags att sätta stopp för slamspridningen - Dags att sätta stopp för slamspridningen ”INSÄNDARE Den 16 augusti skrev UNT om en förfärlig stank som spred sig i Uppsala. Orsaken var att Ragn-Sells spred avloppsslam på åkrarna vid Hågaby. Tyvärr är det endast när lukten blir besvärande som fenomenet får någon uppmärksamhet. Annars sker denna snuskiga verksamhet ganska obemärkt.
 • SMHI/ Förnyelse av ledningsnät för vatten och höjda taxor i Kalmar, fördjupning - Förnyelse av ledningsnät för vatten och höjda taxor i Kalmar, fördjupning Uppdaterad   22 augusti 2019 Publicerad   31 oktober 2016 Kalmarregionen har redan idag problem med vattenbrist under sommartid, något som kan förvärras i ett framtida klimat. För att säkra vattentillgången ökade Kalmar Vatten takten på förnyelsen av ledningsnätet vilket bland
 • JN nytt/ 2016 och 2013: Bakterier hittade – koka vattnet - 2016: Bakterier hittade – koka vattnet Habo kommun uppmanar nu det boende i Brandstorp att koka sitt dricksvatten, det eftersom det finns bakterier i vattnet. eftersom det finns bakterier i vattnet. Habo kommun skriver på sin hemsida att man har fått förhandsbesked från laboratoriet att det kan finnas bakterier i
 • TT/Världen står inför en dricksvattenkris. - Världen står inför en dricksvattenkris. BERI ZANGANA/TT 21.8.2019 20:29 UPPDATERAD 21.8.2019 20:58   Dålig kvalitet på vattnet ger stora konsekvenser för barn – som riskerar att inte växa fullt ut på grund av dålig syreupptagningsförmåga, varnar Världsbanken. Världsbanken har i sin rapport ”Kvalitet okänd: Den osynliga vattenkrisen” gjort en sammanställning av
 • Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ VVS branschens råds VD om avloppsdeklarationer och kommentarer - VVS branschens råds VD, Anders Mårtensson skriver svar på Arne Gunnarssons (LPo) debattartikel Debatt: Avloppsdeklarationer är en hjälp för fastighetsägare Det har föranlett ett stort antal inlägg på facebookgruppen Avloppsbedrägeriet: Michael Richter: ”Priset för denna trygghet motsvarar högst två kronor per dag, vilket ska ställas i relation till miljökostnaden för illa
 • Aftonbladet/Orenat avlopp släpptes ut i Kalmarsund - 23 mars 2018. Orenat avlopp släpptes ut i Kalmarsund, KALMAR,  Under två dygn rann orenat avloppsvatten från Köpingsvik rakt ut i Kalmarsund. Enligt vittnen som hittat spår på stränderna var det ”en flod av mänsklig avföring, bindor, piss, trosskydd med mera” i Björkviken mellan Borgholm och Köpingsvik, rapporterar Ölandsbladet. Skälet till haveriet var stora
 • VA-nätet måste bytas ut i snabbare takt - VA-nätet måste bytas ut i snabbare takt HAMPE MOBÄRG, VD MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SAMORDNARE VA-FAKTA ANDERS MÅRTENSSON, VD VVS-FABRIKANTERNAS RÅD OCH SAMORDNARE VA-FAKTA MATS ROSMAN, SVENSKA RÖRGROSSISTFÖRENINGEN VVS OCH SAMORDNARE VA-FAKTA  11 oktober 2017, 22 december 2017 När ska regeringen agera för framtidens dricksvattenförsörjning? Drickbart vatten direkt ur kranen kan snart vara
 • GP/ Vi vill ha rent dricksvatten även i framtiden - Vi vill ha rent dricksvatten även i framtiden DebattSveriges VA-nät är gammalt och läcker som ett såll, men i dag vet ingen exakt hur illa ställt det är med den lokala infrastrukturen. Nu måste vi få kontroll på vattenfrågan och resurser att snabbare byta ut de gamla rören, skriver representanter
 • Norrbottenskuriren-Boden/ Dåliga ledningsnät kräver mycket pengar - Dåliga ledningsnät kräver mycket pengar Ledningsnäten i Boden för vatten och avlopp tar 300 år att byta ut med dagens takt. Nu stundar snabbare tempo för att rusta nätet. Räkna med höjda taxor……..
 • ”Vi lagar när det går sönder” Riskerna med ett otillräckligt underhåll av de svenska VA-systemen - ”Vi lagar när det går sönder” Riskerna med ett otillräckligt underhåll av de svenska VA-systemen.   Nästan alla svenskar har hört talas om de parasitutbrott som gjorde 47 000 personer sjuka i Östersund och Skellefteå. Samtidigt är det bara en av tio som är oroliga för att ett parasitutbrott ska
 • Smögen/ The world news, Expressen, Bohuslänningen och flera skribenter skriver: Hundratusentals liter med bajsvatten rann ut i havet - Hundratusentals liter med bajsvatten rann ut i havet – TheWorldNews.net   Publicerad 19 aug 2019 kl 22.17 Tidigare i somras släppte Omholmens reningsverk av misstag ut 240 000 liter avloppsvatten utanför Smögen. … säger Magnus Holm driftsingenjör på Västvatten till Bohusläningen. … Source https://www.expressen.se/gt/hundratusentals-liter-med-bajsvatten–rann–ut-i-havet/ … ________________________________________________________________________________________________________ 240 000 liter avloppsvatten spolades ut i havet vid Smögen en natt
 • EU portalen/ Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening - Nyhetssajten EU portalen: Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening EU-kommissionen kritiserar Sverige för att inte följa unionens regelverk om rening av avloppsvatten och drar landet inför EU-domstolen. Det rör sig om tio svenska tätorter som EU-kommissionen anser inte rensar avloppsvatten på ett lämpligt sätt innan det släpps ut i naturen.
 • Bblat- Arboga/Kommunen i Arboga uppmanar allmänheten – drick inte kranvattnet - Kommunen i Arboga uppmanar allmänheten – drick inte kranvattnet Vattenprover som har gjorts visar att dricksvattnet i Arboga kommun för tillfället är otjänligt. Allmänheten uppmanas därför att koka allt vatten innan man dricker det, det skriver kommunen på sin hemsida. Arboga kommun uppmanar invånarna i Arboga tätort, Hällarna, Medåker och
 • Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening - Sverige stäms till EU-domstolen för bristande vattenrening EU-kommissionen kritiserar Sverige för att inte följa unionens regelverk om rening av avloppsvatten och drar landet inför EU-domstolen. Det rör sig om tio svenska tätorter som EU-kommissionen anser inte rensar avloppsvatten på ett lämpligt sätt innan det släpps ut i naturen. ”Orenat avloppsvatten kan
 • SR P4 Västmanland/ Stor vattenläcka i Västerås - Stor vattenläcka i Västerås Publicerat lördag 3 augusti kl 22.59 På lördagskvällen började vatten forsa fram på marken vid villorna på Skerikesvägen i Västerås, sannolikt sedan en ledning sprungit läck. Enligt Hans Tollbom, inre befäl vid Räddsam Mälardalen, bubblade det upp cirka 5000 liter vatten i minuten. Räddningstjänsten kontaktade Mälarenergi
 • Köping- Magazin 24/ Vattenläcka på Glasgatan Körfält stängs av. - Vattenläcka på Glasgatan Körfält stängs av.
 • Köping- Magazin24/ Vattenläcka i Köping Under torsdagen upptäcktes en vattenläcka på Ringvägen i Köping. - Vattenläcka i Köping Under torsdagen upptäcktes en vattenläcka på Ringvägen i Köping.   Webredaktörens kommentar: Och sen höjer Köping va förbruknings priset med 10% och hänvisar till att förbrukningen av dricksvatten inte har varit i nivå med budgeterat. Det är väl i så fall våra och alla andra områden på
 • 3 källor till dåligt badvatten. Fritidsbåtar, kryssningsfartyg, barn som skiter där de står. - Hej, Det finns åtminstone tre källor till dåligt badvatten som man sällan talar om; 1) ute på havet släpper cruising ship ut massa skit – läs gärna denna text eftersom det rör den svenska kusten, 2) fritidsbåtar släpper ut mycket skit trots att det nu börjar finnas hopsamlingsstationer (men där
 • VK/ Avloppsvatten släpps fortfarande ut i älven – kommunen vill ha hjälp av allmänheten - Avloppsvatten släpps fortfarande ut i älven – kommunen vill ha hjälp av allmänheten Publicerad i måndags kl. 14:25 (2019-07-22) Fortfarande släpps stora mängder orenat avloppsvatten ut i Skellefteälven i höjd med Hedensbyn. ”Räknar med att ha igång pumpstationen under eftermiddagen”, säger Helena Jonsson…. ….Kommer ni att sanera i älven på
 • Expressen/ Här rinner bajs och tamponger rakt ut - Här rinner bajs och tamponger rakt ut Publicerad 5 jun 2019 kl 20.47 I samband med att en ny vattenledning skulle läggas borrades avloppsledningen sönder. Nu rinner mänsklig avföring och annat nedspolat material rakt ut i Listerbyån i Blekinge. – Det här måste de ju göra något åt, tänk på
 • VVS Forum/ Förväxlade avlopp och dagvatten - Förväxlade avlopp och dagvatten Under flera år rann avloppvatten från ett av höghusen på Liljeholmskajen i Stockholm rakt ut i den närliggande Årstaviken. Orsaken var att avloppet från delar av fastigheten felaktigt kopplats till dagvattnet. Nu utreds om byggherren JM är skyldig till miljöbrott, rapporterar tidningen Stockholm direkt…..
 • Norran/ Avloppsvatten förstörde Nybroviken - Artikel från 2015: Avloppsvatten förstörde Nybroviken I 85 år har avloppsvattnet från en fastighet på Strandvägen – en av Stockholms mest exklusiva adresser – pumpats ut i Nybroviken intill. Det har lett till att vattenkvaliteten där stadigt har försämrats… ……………..Förr i tiden kontrollerade särskilda VA-inspektörer anslutningarna. Funktionen har försvunnit även
 • SVT- Norrbotten/ Avloppsvatten har pumpats ut i älven – trots upprepade larm - Avloppsvatten har pumpats ut i älven – trots upprepade larm Publicerad 13 juni 2018 En läckande avloppsledning har orsakat ilska och badförbud i Luleälven vid Gammelstad. Men trots upprepade larm från boende tog det lång tid innan kommunen ingrep. När Mauritz Fredriksson var ute på en promenad vid tvåtiden i måndags
 • GP- Göteborg/ Så ska mindre avloppsvatten hamna i havet - Så ska mindre avloppsvatten hamna i havet Göteborg släpper ut mer orenat avloppsvatten än andra städer i landet. Efter ett föreläggande från miljöförvaltningen strävar kretslopp och vatten nu efter att halvera den så kallade bräddningen. Men det är inte säkert att miljöförvaltningen accepterar lösningen…… ……. Förvaltningsdirektören Marianne Erlandson konstaterar att tillsammans
 • GP/ Avloppsvatten rann rakt ut i Göta älv  - Avloppsvatten rann rakt ut i Göta älv  Publicerad 11 aug 2012 kl 09.42 Bajs, toapapper och tamponger guppade runt i Göta älv. Det var ingen trevlig syn när regnet vräkt ner i måndags. Det kraftiga skyfallet ledde till att avloppsvatten rann rakt ut i älven. – Vi har badförbud i
 • Norran.se/Orenat avloppsvatten släpps ut i älven. – Allt som spolas ner i toaletten går ut i älven nu, säger Helena Jonsson - Avloppsvattnet fortsätter att rinna ut i älven Publicerad 2019-0721. Under fredagen skedde ett haveri i ett ställverket i en pumpstation vilket ledde till att orenat avloppsvatten släpptes ut i Skellefteälven. – Som det ser ut just nu så kan vi inte laga problemet förrän på måndag, säger Helena Jonsson, verksamhetschef
 • SR P4 Göteborg/ Avloppsvatten rinner ut i Nordre älv efter brand - Avloppsvatten rinner ut i Nordre älv efter brand Publicerat torsdag 5 april 2018 kl 22.33 Avloppsvatten rinner ut i Nordre älv efter en brand i en pumpstation på torsdagen. ”Viss lukt” kan enligt kommunen förekomma. Det var strax innan klockan 17 på torsdagen som räddningstjänsten larmades om en brand i
 • SVT Norrbotten/ Tvingas pumpa ut avloppsvatten i älven. Tekniska verken har fått tillstånd av Kiruna kommun. - Tvingas pumpa ut avloppsvatten i älven Publicerad 17 juli 2017 De höga vattenflödena i Norrbotten fortsätter ställa till med problem. Nu måste orenat avloppsvatten pumpas ut i Torneälven. Avloppsvattnet ska pumpas ut från reningsverket i Vittangi som ligger precis vid Torneälven. – Vi får ett inflöde i spillvattenledningarna och för att
 • Helsingborg Dagblad/ Bajsvattnets tid fortsätter: ”Det finns inte en stad som har ett reningsverk som klarar av ett skyfall” - HELSINGBORGS BADVATTEN17 juli 2019 06:30 Bajsvattnets tid fortsätter: ”Det finns inte en stad som har ett reningsverk som klarar av ett skyfall” När det ösregnar släpps orenat vatten ut i havet och badplatserna blir – platser utan bad. Som Fria bad, Kallis och Tropical beach förra veckan. I Almedalen prisades
 • Dala Demokraten/ Viktiga fakta saknas när VA-systemet ska bedömas - Viktiga fakta saknas när VA-systemet ska bedömas ”I Dala-Demokraten den 10 juli skriver Vd:n för VVS-Fabrikanternas Råd ”Bättre avlopp kan minska algblomningen”. Att värna sina medlemmars intressen är hans arbete och inget konstigt med det. VA-industrins argument är väl kända vid det här laget, men tyvärr saknas centrala fakta när
 • Köping/ Problem med avloppspumpar på Malmövägen efter gårdagens åskväder. Problem med avloppspumparna - Publicerad 2019-07-13 Boende,miljö & trafik, Nyheter, Driftsnyhet Problem med avloppspumpar på Malmövägen efter gårdagens åskväder Det är problem med avloppspumparna för boende på Malmövägen efter gårdagens åskväder. Frlsökning pågår, avloppsbrunnarna kommer pumpas ur manuellt under dagen. Det är just nu problem med avloppspumparna som servar boende på Malmövägen efter gårdagens
 • SVT Väst/ Bajsbakterier i vattnet på flera badplatser i Västsverige - Bajsbakterier i vattnet på flera badplatser i Västsverige Publicerad 6 juli 2019 På flera badplatser i länet avråds från bad efter problem med förorenat vatten. Kommunerna har upptäckt förhöjda halter av E.coli-bakterier och intestinala enterokocker, som kan leda till magsjuka om man sväljer vattnet…… Webredaktörens kommentar:  Märklligt nog är kommunerna väl
 • Smålänningen- Markaryd/ Kommunen höjer VA avgift, skall renovera VA nätet. - Kommunen höjer VA-avgift 24 okt 2017: Ska renovera vatten – och avloppsnätet MARKARYDS KOMMUN Kommunstyrelsen i Markaryd vill att VA-taxan höjs med fyra procent från och med nästa år. Det beror på att kommunen behöver mer pengar för att kunna förnya VA-nätet som det finns brister i…… …. – Som framgår
 • SR-P4/ Lösningsmedel i Huddinges avloppsnät - Lösningsmedel i Huddinges avloppsnät Publicerat onsdag 4 juli 2018 kl 07.30 Vid flera tillfällen har det kommit larm om doft av lösningsmedel i avloppsnätet i Huddinge. Stockholm vatten försöker nu tillsammans med kommunen att spåra varifrån utsläppen kommer……..
 • Finland- Yle - PUBLICERAD 28.05.2019 – 14:39. Bajsvatten förorenade badvatten i Pargas – tusentals kubikmeter rann ut nära simstränder
 • SVT Västerbotten/ Tvingas betala 100.000 kronor för nytt vatten - Tvingas betala 100.000 kronor för nytt vatten Publicerad 11 oktober 2017 Skellefteås nya vattenverk beskrivs som ett av kommunens dyraste projekt genom tiderna. Men flera fastighetsägare har surnat till då de känner sig tvungna att ansluta till det kommunala vattennätet – och betala kring 100.000 kronor ur egen ficka.
 • SVT/ Västerbotten: Länets dåliga vattenledningar får kritik - Länets dåliga vattenledningar får kritik Publicerad 1 januari 2019 Större delen av Västerbottens vattennät är under all kritik. Det finns ett stort investeringsbehov och trots att alla är medvetna om situationen görs alldeles för lite. Det menar Inger Olofsson som är samordnare för VA-samverkan i Västerbotten. – Det är inte information
 • Facebook: Fagersta nyheter/ SIMBADET AVSTÄNGT EFTER KRAFTIGA SKYFALLET - NVK har stängt Simbadet efter torsdagsnattens skyfall. Orsaken är att det kan ha kommit avloppsvatten i badvattnet. Redan när Simbadet planerades att öppna för drygt två år sedan höjdes varnande röster för att det fanns risk för förorening av badvattnet eftersom Fagersta kommuns bräddavlopp går ut strax intill. ”Såna regn
 • Lönnsboda/ Kommunens avlopp förstör bondes mark - 2016-05-12, Kommunens avlopp förstör bondes mark
 • Norge/Askoy/ Forskare ska undersöka smittan i Norge, Över 50 har vårdats på sjukhus efter smitta - Forskare ska undersöka smittan i Norge Över 2 000 personer i norska Askøy har insjuknat på grund av bakterier i vattnet. Efter ett tidigare parasitutbrott i Bergen kunde ett forskarlag konstatera att patienter drabbats av kroniska tarmproblem och utmattningssyndrom som följd. Nu vill samma forskare ta sig an patienter i
 • Dagens samhälle/ ”Lyxfällans käftar har redan slagit igen” El och VA näten behöver upprustas för mycket stora pengar - ”Lyxfällans käftar har redan slagit igen” En hel del svenska politiker verka lida av en farlig blindhet inför tyngden av långsamma, dolda kostnader. Hur ska exempelvis den högst behövliga upprustningen av våra el- och VA-nät kunna finansieras, nu när går vi mot en period där räkningarna kommer att börja landa på
 • Askoy/ Smitta utom kontroll i Norge – 2 000 sjuka - Dagbladet.no Askøy: Samme bakterier i fire av sju prøver Fire av sju vannprøver tatt forskjellige steder i drikkevannet i Askøy kommune fredag 7. juni viser samme årsak til tarminfeksjonen som har rammet mange innbyggere. Det er mest sannsynlig at smitten kommer fra det øvre bassenget i Kleppe vannverk, men kommunen
 • Expressen/ Tingstadstunneln kan översvämmas av bajs - Tingstadstunneln riskerar att översvämmas av bajs. Avloppsvatten från 180 000 personer kan hamna i tunneln om det blir driftstopp i en huvudpump, skriver Göteborg Direkt. En helt ny station byggs nu för att få bukt på problemet…………….
 • SvD Johan Rockström/ Naturen är bästa klimatkämpen - Johan Rockström:Naturen själv är bästa klimatkämpen ”Hälften av alla utsläpp av växthusgaser tas upp av naturliga ekosystem. Om de inte skyddas så blir klimatkampen omöjlig att vinna.” ”Östersjön är, tyvärr, ett bra exempel. Världens sjukaste innanhav. Precis utanför våra fönster i världen mest miljömedvetna land. Den senaste mätningen från SMHI
 • Lösenordsskyddad: Varifrån läcker näringen som dödar våra hav? - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Östersjön dör inte bara av kväve och fosforutsläpp. Denna ekologiska krasch ger allvarliga konsekvenser i näringsväven - Tror inte alla har sett filmen ”Torsken – Havets hopp”, SVT 14 april 2019, vilket alla borde göra. Där framgår med tydlighet att det finns även andra orsaker än kväve- och fosforutsläpp från mänsklig aktivitet som orsak till övergödning och syrebrister. Det finns ytterligare, och dessutom allvarliga, effekter av denna ekologiska
 • SVT Dalarna/ Fortfarande smittorisk efter att avloppsvatten läckt ut i Ludvika - Foto: Google Maps 29 maj: Fortfarande smittorisk efter att avloppsvatten läckt ut i Ludvika En avloppsledning under Gårlångsvägen brast under onsdagen och avloppsvatten har runnit ut i Gårlången. Även om avloppsledningen nu är lagad så avråder kommunen från kontakt med vatten. En avloppsledning har brustit innan reningsverket vid sjön Gårlången i
 • SR P1, Läkemedelsrester från avlopp ska renas bort - Läkemedelsrester från avlopp ska renas bort Mycket av läkemedlen vi tar rinner igenom våra kroppar och ut i avloppet. Hittills har reningsverken haft svårt att fånga upp substanserna, men nu ska det bli ändring på det……
 • Dagens industri/ Begär bidrag för avloppsmiss (EU hotar med mycket dryga böter pga reningsverkens oförmåga) - Begär bidrag för avloppsmiss ”Sverige riskerar hundratals miljoner i böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv. För att blidka EU måste ett antal små kommuner kvickt investera i sina reningsverk. Nu begär de att staten betalar – eftersom det är den svenska tolkningen av direktivet som ställt till bekymren. Sedan flera
 • GP-Gästkrönika/ Dags för rening av dagvatten - Dags för rening av dagvatten GästkrönikaRegnvatten som för ut mikroplastpartiklar i kretsloppet är ett underskattat miljöproblem, skriver gästskribenten Göran Värmby, tidigare miljöchef på Göteborgs stad. Följ länken ovan. ”För några år sedan fick en liten däckverkstad i Göteborgsområdet besök av Miljökontoret i den aktuella kommunen. Man hade prioriterat däckverkstäder som
 • Vänersborg/Brand i Vänersborgs reningsverk Holmängen 2016. - Klipp ur Kärvlings blogg.  ……Under år 2016 brann det i ett ställverk i centrala Vänersborg, vilket gjorde att verket blev utslaget i 20 timmar. Under denna tid bräddade Holmängen 8.000 m³ orenat avloppsvatten…
 • Brev/ Värdefull fosfor från enskilda avlopp blir oanvändbar om dessa avlopp ansluts till våra reningsverk - Enligt en banbrytande undersökning hos SLU har slamfosforn mycket låg tillgänglighet för växter i jordbruket. Det beror på att reningsverken avsiktligt gör fosforn hårt bunden vid exv järnkemikalier. Just cirkulationen av växttillgänglig fosfor har varit det viktigaste argumentet för slamspridningen. Och med ”risk/nytta” tänkande har spridningen av miljögifter, plast, radioaktivitet,
 • Många kommunala läckage rapporteras aldrig i media. Rapport från en skogsvandrare utanför Södertälje - Hej Anders, Bra, utmärkt att du sammanställer att de kommunala avloppsrenings-systemen med rör och reningsverk är långtifrån perfekta! I och med att kommunala avlopps-system också förorenar recipienter i verkligheten, de är långt ifrån perfekta, så blir tvångsanslutningar till VA-system ännu obegripligare ur miljösynpunkt. Många kommunala läckage rapporteras aldrig i media,
 • SVT- Uppsala/ Här rinner bajsvatten rakt ut i skogen i Storvreta - Här rinner bajsvatten rakt ut i skogen i Storvreta En spillvattenläcka har upptäckts i Storvreta utanför Uppsala. Det är stopp i ett avloppssystem och för tillfället rinner det ut avloppsvatten i skogen. Reparatörer är på plats men i nuläget är det oklart när felet kan vara åtgärdat. – Det är
 • HD- Pålsjö/ Avloppsvatten läcker rakt ut i badvattnet -
 • I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd ! - De som tror att avlopp bidrager till förbättring av miljö och hälsa ska läsa detta och besöka wwwbiosludged.com I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd ! _________________________ Se gärna det här uppropet att stoppa slam-förgiftningen av våra jordbruk, vår mat och oss själva.  Vi bör
 • SVT Nyheter/Svenska avloppsrör – en tickande bomb - SVT Nyheter/Svenska avloppsrör – en tickande bomb Publicerad 19 maj 2013 Avloppsrören och vattenrören i svenska kommuner är så utslitna att många skulle behöva bytas ut. Enligt en expert kommer avloppsläckor som leder till att folk blir sjuka att öka, om inte politikerna vågar höja avgifterna kraftigt. Under jord ligger ett
 • Dagens Samhälle/Miljardbehov kan dubbla VA-taxorna -
 • SVT Örebro/ Sjukhuset bygger egen dricksvattenförsörjning pga problem med kommunalt odrickbart dricksvatten. - SVT Play, Lokala nyheter 13 mars 2019.  Flera gånger har sveriges sjukhus fått problem när det kommunala dricksvattnet inte går att använda. På Örebro sjukhus bygger man nu en anläggning som skall kunna försörja sjukhuset med drickvatten vid kommunala problem. Liknande anläggning är också på gång i Lindesberg.
 • SVT/Stor läcka på universitetssjukhuset i Linköping – avloppsvatten rann ut på avdelningar Publicerad igår 19.21 - Stor läcka på universitetssjukhuset i Linköping – avloppsvatten rann ut på avdelningar 1
 • Köping- Bblat/Vattenläcka stänger väg – torra kranar väntas - Vattenläcka stänger väg ”Under måndagen arbetar man med att tina tjälen i marken och räknar med att påbörja schaktning under tisdagen. När läckaget ska lagas kommer vattnet att stängas av för boende i närområdet i ungefär två timmar.”
 • Köping- BBlat/ Strömavbrott åtgärdades i Köpingstrakten – 150 var strömlösa - Nästan 150 hushåll på landsbygden kring Köping var strömlösa under någon timme på tisdagen.
 • Köping- BBlat/ Stort strömavbrott på flera ställen i Västmanland – över 1700 var utan el - Vid 04.30 på söndagsmorgonen informerade Mälarenergi att cirka 1700 hushåll var utan el i bland annat Kungsör, Köping, Arboga och Västerås.
 • Kungsör- BBlat/ Enormt jobb väntar efter vattenläcka – 85 meter ledning måste flyttas: ”Kommer att ta veckor” - Enormt jobb väntar efter vattenläcka – 85 meter ledning måste flyttas: ”Kommer att ta veckor” ”Vattenläckan på Drottninggatan i Kungsör får stora konsekvenser. En lång sträcka av ledningen måste bytas och flyttas, vilket tar lång tid. Vattenförsörjningen i det drabbade hyreshuset får lösas provisoriskt under tiden.” ”– Den gamla ledningen
 • Köping-Kolsva/Vattenläcka i Kolsva – oklart när det kan lagas - Vattenläcka i Kolsva – oklart när det kan lagas ”Vi väntar just nu på att få information om eventuella andra ledningar som finns i marken vid läckan, så att vi inte ska gräva av något vid schaktningen”, skriver kommunen på sin hemsida.
 • Köping- Bblat/Vattnet avstängt under natten efter läcka. Vattentank placeras ut. - En vattenläcka i centrala Kungsör gör att kommunen tvingats stänga av vattenleveranser till flera adresser. Ett bilsläp med dricksvatten kommer att placeras ut under kvällen. Dåligt vattentryck gjorde att vattenläckan upptäcktes vid 17 tiden på onsdagen, och läckan kunde lokaliseras till området mellan Odengatan och Drottninggatan. Vattenleveranserna har stängts av
 • Vad händer med pumpstationer om havytan höjs. Länsstyrelsen i Skåne stoppar klimatkänsliga byggprojekt - Vad händer med pumstationer om havsytan höjs? Pumpstationer för avlopp placeras ibland intill badplatser för att dessa är de lägsta punkterna. Bräddar pumpstationen så finns möjligheten att lägga ut länsar så att inte bajskorvarna och toapappret flyter ut i sjön/havet. Det är i alla fall motiveringar som en del kommuner
 • SVT Dalarna/100 dagar med kokat vatten: ”Vi har vant oss lite grann” - 100 dagar med kokat vatten: ”Vi har vant oss lite grann” Publicerad 8 januari 2019 I byn Klitten i Älvdalen har vattnet varit otjänligt sedan den 1 oktober – i exakt 100 dagar. Byborna måste koka vattnet eftersom det kan finnas risk för att man blir sjuk av att dricka det.
 • GP/ Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl - Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl Gästkrönika Vårt stackars avloppsreningsverk, Ryaverket, får ta emot ca 60 procent vatten som inte har ett skvatt där att göra. Dvs mer än hälften av vattnet som kommer dit ska inte dit!…. För ett år sedan fick vi problem i vår bostadsrättsförening i Kålltorp med avloppet. Vi
 • Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam - Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam. Nya avancerade analysverktyg och datautvärderingsmetoder för att analysera avloppsslam har börjat användas som ser till ett större spektrum. De nyutvecklade metoderna möjliggör analys och efterföljande identifiering av miljöföreningar med vitt skilda kemiska egenskaper. Det tillkommer också ständigt nya produkter på marknaden som kan
 • Burlövs nyheter/Stora mängder orenat avlopp ut i Finjasjön - Stora mängder orenat avlopp ut i Finjasjön 11/12/18 Dagvattendammen som är påverkad av avlopp och olja ligger vid Södra Kringelvägen, mitt emot reningsverket. Avloppsvatten i stora mängder rinner ut i Finjasjön via dagvattendammarna i Sjörröd utan att behandlas i reningsverket. Vattnet i dammarna stinker och är grått, begagnat toalettpapper och
 • Slam från reningsverk/Vi skall inte godta spridning av PCB och dioxiner i vår framställning av barnmat. - Hej våra slamkritiker! Trots att Livsmedelsverket tidigare varnat för de farliga miljögifterna dioxin och PCB, har man nu skärpt riskbedömningen ytterligare. Se nedan: – Insändare 2018-11-21 i GP – Livsmedelsverkets skärpta syn på miljögifterna. – Kommentar av Gunnar Lindgren I och med att jordbruket fortsätter att sprida ut de i
 • Västerås/Strömskär– Tidö-Lindö. Stopp i sjöledning, problem med åtgärder pga vinter och is - Avloppsproblemet . Detta har hänt: Den 16/11 2013 utlöstes larmen i 3 stugägares pumpstationer. Felsökning påbörjades av Rolle och PO efter samråd med Leif Norelius (SkandinaviskKommunalteknik). Det konstaterades att ett mycket högt tryck hade byggts upp i avloppssystemet. Det tyder på ett stopp någonstans i ledningen. Efter olika åtgärder för att lokalisera
 • DN/ FBI: Sverige kan drabbas av fler dataintrång - Dataintrång av just det slag som DN kunde avslöja att Försvarsmakten har utsatts för blir allt vanligare. Den varningen kommer nu från både FBI och MSB i Sverige. Utpressning och stöld av lösenord kan vara målet……
 • Köping/ Nödvattentankar ställs ut till hushåll mellan Köping och Kolsva – ”Maximal otur” - Bblat. Nödvattentankar ställs ut till hushåll mellan Köping och Kolsva – ”Maximal otur” Det finns just nu inget vatten att tillgå för hushåll norr om Holmsmalma, Malma kyrkby, Åsby och i Torp eller för andra som får sitt vatten från Sundängeledningen. Kommunen skulle rengöra överföringsledningen mellan Köping och Kolsva under natten
 • EU hotar med miljardböter. Svenska reningsverk uppfyller inte reningskraven, men detta motiveras med retention. Enskilda avlopp skall bedömas efter samma krav. - Svar på skriftliga frågor om rening av avloppsvatten i Sverige (Överträdelse nr 2002/2130 och 2009/2310) Sverige hotas av miljardskadestånd för utsläpp från kommunala reningsverk. Sveriges svar som lämnades i augusti åberopas retention på 63-91 % som svar till EUkommissionen på skriftliga frågor om rening av avloppsvatten i Sverige (Överträdelse nr
 • LRF försvarar slamspridningen. Nu krävs en skarpare strategi. - Hej, I tidningen Land idag svarar Jan Eksvärd LRF på ett slamkritiskt debattinlägg av Lars Hylander från 19 sept: ”Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull” ”Vi bönder måste genom LRF ta Livsmedelsverkets utlåtande på allvar där de slår fast att intaget av miljögifterna dioxiner och PCB hos barn utgör
 • SR/Regeringen vill förbjuda slam på åkrar - Regeringen vill förbjuda slam på åkrar. Publicerat onsdag 11 juli kl 16.05 Slammet från reningsverken har länge varit ett problem som ingen velat ta i. Men nu har regeringen bestämt att införa ett förbud mot att sprida slammet på åkrar. I morgon tillsätts en utredning om hur förbudet ska utformas.
 • Land/ Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull. - Tidningen Land: Debatt/ Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull” ”Vi bönder måste genom LRF ta Livsmedelsverkets utlåtande på allvar där de slår fast att intaget av miljögifterna dioxiner och PCB hos barn utgör en ’betydande risk'”, skriver Lars Hylander i ett debattinlägg. Med förvåning läste jag Jan Eksvärds ifrågasättande av ett
 • Brev till miljöministern Kjell Larsson daterat 00-10-22 - I samband med ett Öppet brev till Miljöpartiet de Gröna i Köping, 6 sept 2018, så fick jag som webredaktör följande mail: Det är intressant att läsa att: “Vi står bakom beslutet i kommunfullmäktige. Vi tror att kommunalt vatten och avlopp är bästa långsiktiga och hållbara lösningen för att de ca
 • SVT/Drick inte kranvattnet i Arvidsjaur - Kranvattnet i Arvidsjaur förorenat Boende i Arvidsjaurs kommun uppmanas att inte dricka vattnet, då det ska vara förorenat av kemikalier. Att koka vattnet hjälper inte, enligt ansvariga på kommunen…..  
 • Facebook Avloppsbedrägeriet/Ingen har väl kunnat undgått den oerhörda värme… - Mickefix Richter 29 augusti kl. 07:47, Facebook Avloppsbedrägeriet. Ingen har väl kunnat undgått den oerhörda värme vi haft med följande regn som vållat problem för flertal men som också skapat problem för våra kommuners entreprenör verksamhet. Vilket däremot inte många känner till. Men som fått stora konsekvenser för flertalet hushåll.
 • NSD, Luleå/Avloppsledning flöt upp till ytan - Avloppsledning flöt upp till ytan LULEÅ Under måndagen upptäcktes en flytande avloppsledning mellan Karlsvik och Notviken. Ledningen hade släppt från de fästen som höll den på botten. Det var vid en planerad inventering av Luleå kommuns sjöledningar som det hela upptäcktes. Vanligtvis ligger avloppsledningen 2,5 meter under vattenytan och ledningen är
 • Bblat/Avstängd gata och missfärgat vatten efter läcka på Nibblesbackevägen - Bblat: Avstängd gata och missfärgat vatten efter läcka på Nibblesbackevägen En läcka ger missfärgat vatten i området under förmiddagen, men missfärgningen är ofarlig, rapporterar kommunen. En vattenläcka där Nibblesbackevägen möter Ringvägen har lett till att boende i området fått missfärgat vatten i kranarna. Företag med lokaler längs med Kramstagatan är
 • SVT/ Mjölby hotas av vite på 30 miljoner för dålig avloppsrening - Mjölby hotas av vite på 30 miljoner för dålig avloppsrening Länsstyrelsen i Östergötland hotar Mjölby kommun med 30 miljoner kronor i vite. Detta eftersom avloppsreningsverket släpper ut mer kväve i Svartån än vad EU tillåter – kväve som i slutändan hamnar i Östersjön……..
 • Lidköpings kommun uppmanar – Koka dricksvattnet - VIKTIGT MEDDELANDE: Det kommunala dricksvattnet är otjänligt i Lidköpings kommun och kan vara förorenat i Grästorps kommun, i Västra Götalands län. Räddningsledaren uppmanar alla att koka vattnet. Lidköpings kommun uppmanar: Koka dricksvattnet Tarmbakterier har upptäckts i det kommunala dricksvattnet i Lidköping. Det innebär att allt dricksvatten måste kokas innan man
 • Översvämningar pga stora nederbördsmängder - Facebook inlägg på Avloppsbedrägeriet: De våldsamma regnen har gjort att vatten kommit in i byggnader via avloppssystem och orenat vatten har runnit rakt ut i vattendrag. En bräddning är en säkerhetsfunktion som finns i alla kommunala ledningsnät. Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av kraftigt regn
 • Åskvädren kring månadsskiftet juli/aug gav att avloppsvatten översvämmade källare och bad stängdes - Om det är så här det också skall gå med vårt tillskott till reningsverken så finns det väl ingen anledning att ansluta sig. Tacka vet jag småskalighet och markbäddar. Då kommer inte skiten ut i vatttendragen.   Fagerstaposten 1 aug: Smutsigt avloppsvatten i Aspen – Simbadet är avstängt Avloppsvatten har
 • Spaniens och våra läckande avloppssystem - Se denna film om läckande avloppssystem utmed ständerna i Spanien. Är våra system bättre? – De avloppssystem som är 40-100 år gamla och ligger i stadskärnan, alldeles intill ortens centrala vattendrag läcker ut i vattendragen. (För det är ju vid vattendragen och kusten som som de flesta orter har sin
 • VLT: Omfattande strömavbrott drabbade flera kommuner - 2018-07-29: Omfattande strömavbrott drabbade flera kommuner Strax före klockan 13 på söndagen gick strömmen för fler än 6 000 av Mälarenergis abonnenter i främst Kungsörs och Köpings kommuner men också i delar av Hallstahammar och Arboga. En knapp timme senare hade så gott som alla fått strömmen åter. 208-07-27: Nära 2 000 hushåll
 • Ryaverken Göteborg/ Plast kommer till reningsverken från avloppen, men en betydande del tillsätts av reningsverken. Dessutom stora mängder andra kemikalier. - ”Observera att plastpartiklar kommer till slammet dels från samhällets avloppsvatten, men en väsentlig del sätter reningsverken till själva som processkemikalie (aminoakrylat). År 2017 kom last/tankbilar till Ryaverket i Göteborg med följande kemikalier: polyaluminiumklorid 647 ton aminoakrylat 271 ton  (plast) järnsulfat 3 239 ton natriumhypoklorit 60 ton metanol 2 448 ton och så vidare.  Verket
 • Hur mycket näringsutsläpp står Skarven för? - Mickefix Richter Detta visar ytterligare på Länsstyrelsens oförmåga att förstå problematiken då de inte kan eller gör skillnad på våra inhemska djur storskarven och invasiva arter som den Kinesiska mellanskarven som nu vållar stora bekymmer runt om i Sverige och som nu riskerar att tömma våra sjöar på fisk och
 • SVT-Hälsingborg: Läckor och slukhål kostar stora pengar - Vattenläckor och slukhål kostar NSVA stora pengar. Nu ska över 40 miljoner kronor satsas på vattennätet.  
 • Nordvästra Skånes Vatten o Avlopp vill dra avloppsledningen rakt genom kommunens vattentäktsområde. Är detta förenligt med riskerna? Brev till Svenkt vatten och havs och vattenmyndigheten. - Nedanstående brev har skickats till venskt vatten och Havs och Vattenmyndigheten i Göteborg. Nu kan vi hoppas att Åstorps kommun får relevanta frågor från dessa myndigheter.   Från: Ulf Mårtensson [mailto:ulfs.gardsservice@telia.com] Skickat: den 21 april 2018 08:13 Till: ’svensktvatten@svensktvatten.se’ Ämne och bilaga: Är riskbedömningen rätt då avloppsledningar skall dras igenom viktiga vattentäkter i
 • Fängelse om du tvättar bilen hemma. Samtidigt så skickar reningsverken ut dagvattnet i sjön, då kommer tungmetaller och andra skadliga ämnen rakt ut i en recipient som har svårt att bryta ner resp fånga ämnena. - Mickefix Richter har gjort inlägg i Avloppsbedrägeriet. Mickefix Richter den 22 april kl. 11:28 Tvätta bilen ett miljöbrott? Straffet för miljöbrott är böter eller fängelse i högst två år. I till exempel Jönköping kan en person dömas till böter på 10 000 kronor. 30 miljoner biltvättar som gjordes 2016 påstås ge upphov
 • Svar på interpellationsdebatten 2018-0417: ”Som jag ser det finns ett antal luckor i resonemanget från Regeringens/statens sida gällande VA-frågorna.” - a)     Vart tog kretsloppet vägen? Det pågår ett antal projekt i Sverige där man tar hand om växtnäringen – antingen via torr teknik (långkompostering) eller blötare sortiment (vakuumtoaletter som minimerar vattenanvändningen). Det finns även långt gångna planer på mer storskaliga, källsorterande system med efterföljande produktutveckling till gagn för jordbruksföretagen. Dessa
 • Det finns ett antal luckor i resonemanget från Regeringens/statens sida gällande VA-frågorna - Hej Anders! Som jag ser det finns ett antal luckor i resonemanget från Regeringens/statens sida gällande VA-frågorna: a)     Vart tog kretsloppet vägen? Det pågår ett antal projekt i Sverige där man tar hand om växtnäringen – antingen via torr teknik (långkompostering) eller blötare sortiment (vakuumtoaletter som minimerar vattenanvändningen). Det finns även
 • Umeå: Reningsverk förstört i brand – toaletter påverkas - 2018-03-03; På lördagsmorgonen larmades räddningstjänsten till Täfteå där det skulle ha börjat brinna i en ladugårdsbyggnad. Larmet kom in klockan 06.18 på lördagsmorgonen. När räddningstjänsten kom till platsen stod det klart att det brann i en av Vakins byggnader. – Vi tror att det är reningsverket, men vi är inte
 • Avloppsvatten från 450 000 hushåll rann ut i Östersjön - Orenat avloppsvatten från 450 000 hushåll i ryska Kaliningrad har runnit rakt ut i Östersjön under ett stort antal år.  Nu har ett reningsverk som ska ta hand om avloppsvattnet äntligen öppnat. Kommentar: Vore det inte bättre nu om man satsade energin på att hjälp dom forna öststaterna att sluta förgifta Östersjön
 • Gamla ledningar orsakar enormt vattensvinn - Gamla ledningar orsakar enormt vattensvinn
 • 2010-02-18, Gnarps avloppsverk behöver rengöras. I vanliga fall renas avloppsvattnet till 90-95 procent. Under rengörningen kommer vattnet att renas till 60-65 procent - Gnarp/Hudiksvalls Tidning. Gnarps avloppsverk behöver rengöras. I slutet av månaden ska föroreningarna i verket skrapas bort. – Det här gör vi varje år, säger Gunilla Edmark, miljö och kvalitetschef på Mittsverige Vatten. Reningsverket består av tre stationer som renar avloppsvattnet. Föroreningarna som tas bort från vattnet faller till botten av
 • Sundsvalls tidning, Inga åtgärder mot slamberget - Häggesta Inte heller i år blir det några åtgärder mot slamberget på Varpens botten, detta trots tidigare löften. Vid Drängnäs udde i Häggesta kan illaluktande klumpar fortsätta att stiga upp till ytan. Det här är komplicerat och dyrt anser Ylva Jedebäck, gatuchef. Vi måste veta att vi gör rätt, och
 • 2017-08-24, Enköping, bakterier i dricksvattnet - 2017-08-24, Aftonbladet: Bakterier har smittat ner vattnet i stora delar av Enköpings kommun. http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/82p1Q/kommunens-larm-koka-vattnet-innan-du-dricker-det Nu går kommunen ut med information att invånarna i de drabbade områdena ska koka vattnet innan de dricker det. Här hittar du information och karta om situationen i kommunen. Det kommer ta minst tre dygn innan kommunen häver restriktionerna eftersom
 • GP Ledare, Sonesson: Gör försummade VA-näten till valfråga - Göteborgsposten LEDARE  2018-02-19 Landets VA-nät är ålderstigna och har inte alls underhållits i den takt som krävs. Miljarder fattas. Detta kan få förödande konsekvenser eftersom dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. VA-näten utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Ansvar måste utkrävas….  
 • 2010-07-15, MittSverige åtalas för miljöbrott- åklagare kräver minst 350.000 i skadestånd - SUNDSVALL – MittSverige Vatten åtalas för brott i fyra fall mot miljölagen. Enligt åtalet ska man ha förorenat mark, brutit mot tillstånd och uppgett felaktiga uppgifter om detta. Vid Bällsta avloppsreningsverk ska man ha bytt kemikalier utan tillstånd. Vid Stöde avloppsreningsverk ska man ha försvarat kontrollen genom att lämna oriktiga