Va i Tiden Hus och Stugägares forum för rätten till sitt enskilda avlopp

Bräddningar, haverier, slamhögar utsläpp från kommunala reningsverk

  • Gamla ledningar orsakar enormt vattensvinn - Gamla ledningar orsakar enormt vattensvinn
  • 2010-02-18, Gnarps avloppsverk behöver rengöras. I vanliga fall renas avloppsvattnet till 90-95 procent. Under rengörningen kommer vattnet att renas till 60-65 procent - Gnarp/Hudiksvalls Tidning. Gnarps avloppsverk behöver rengöras. I slutet av månaden ska föroreningarna i verket skrapas bort. – Det här gör vi varje år, säger Gunilla Edmark, miljö och kvalitetschef på Mittsverige Vatten. Reningsverket består av tre stationer som renar avloppsvattnet. Föroreningarna som tas bort från vattnet faller till botten av
  • Sundsvalls tidning, Inga åtgärder mot slamberget - Häggesta Inte heller i år blir det några åtgärder mot slamberget på Varpens botten, detta trots tidigare löften. Vid Drängnäs udde i Häggesta kan illaluktande klumpar fortsätta att stiga upp till ytan. Det här är komplicerat och dyrt anser Ylva Jedebäck, gatuchef. Vi måste veta att vi gör rätt, och
  • 2017-08-24, Enköping, bakterier i dricksvattnet - 2017-08-24, Aftonbladet: Bakterier har smittat ner vattnet i stora delar av Enköpings kommun. http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/82p1Q/kommunens-larm-koka-vattnet-innan-du-dricker-det Nu går kommunen ut med information att invånarna i de drabbade områdena ska koka vattnet innan de dricker det. Här hittar du information och karta om situationen i kommunen. Det kommer ta minst tre dygn innan kommunen häver restriktionerna eftersom
  • 2010-07-15, MittSverige åtalas för miljöbrott- åklagare kräver minst 350.000 i skadestånd - SUNDSVALL – MittSverige Vatten åtalas för brott i fyra fall mot miljölagen. Enligt åtalet ska man ha förorenat mark, brutit mot tillstånd och uppgett felaktiga uppgifter om detta. Vid Bällsta avloppsreningsverk ska man ha bytt kemikalier utan tillstånd. Vid Stöde avloppsreningsverk ska man ha försvarat kontrollen genom att lämna oriktiga
  • GP Ledare, Sonesson: Gör försummade VA-näten till valfråga - Göteborgsposten LEDARE  2018-02-19 Landets VA-nät är ålderstigna och har inte alls underhållits i den takt som krävs. Miljarder fattas. Detta kan få förödande konsekvenser eftersom dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. VA-näten utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Ansvar måste utkrävas….